Μηνυτήρια ἀναφορά 10 σελίδων ἀπό Κοτζιᾶ κατά πάντων

Βλέπει «δάκτυλο» Μαξίμου πίσω ἀπό δημοσιεύματα γιά βίζες – «Δέν θά μέ φοβίσουν!»

ΜΕ ΤΗΝ εἴσοδο τοῦ νέου μηνός οἱ φίλοι τοῦ τέως ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ ἔλαβαν στά κινητά τους τίς καθιερωμένες εὐχές του.

Μόνο πού αὐτή τήν φορά ἦταν λιγώτερο… ποιητικές ἐν συγκρίσει πρός τό παρελθόν:

«Νοέμβρης, Μήνας Ἀγώνων καί Ἀντίστασης, Σχεδίων καί Ὁραμάτων, Θάρρους καί Σθένους, Παρρησίας στήν Μάχη γιά τήν Δημοκρατία, Ἐνάντια στά Βρώμικα χέρια» ἀνέφερε. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ ἀντιπαράθεσις πού ξέσπασε γύρω ἀπό τό ὄνομά του μετά τήν ἐναντίον του ἐπίθεση στό Ὑπουργικό Συμβούλιο ἀπό τόν Πάνο Καμμένο καί ἡ παραίτησίς του, ἄλλαξε τήν διάθεση τοῦ τέως ὑπουργοῦ. Μέ διασυνδέσεις καλύτερες στό στρατόπεδο τῶν Ρεπουμπλικανῶν ὁ προσκείμενος στό ἀνερχόμενο κατεστημένο Τράμπ Πάνος Καμμένος τοῦ κατάφερε ἕνα καίριο πλῆγμα ἰσχύος. Τήν παραίτηση-ἀποχώρησή του ἀπό τό κυβερνητικό σχῆμα ὁ Κοτζιᾶς ἐνδεχομένως θά μποροῦσε νά τήν ὑπερβεῖ ψυχολογικῶς. Εἶναι μιά καμπή πού φρενάρει τίς φιλοδοξίες του. Ἀλλά τήν ἐπίθεση μέ τήν κατηγορία ὅτι «ἐχρηματίσθη» μέ 50 ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό τόν μεγαλοεπιχειρηματία Τζώρτζ Σόρος –ὁ ὁποῖος σημειωτέον δέν ἔχει καί τίς πλέον ἀγαθές σχέσεις μέ τόν Λευκό Οἶκο τοῦ Τράμπ– δύσκολα, πολύ δύσκολα, μπορεῖ νά τήν προσπεράσει. Πρόκειται γιά τήν ἠθική ἀκεραιότητά του.

Γι’ αὐτό ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» ὁ τέως ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σχεδιάζει νά καταθέσει ἐντός αὐτῆς τῆς ἑβδομάδος μηνυτήρια ἀναφορά κατά πάντων στήν Δικαιοσύνη, προκειμένου νά προστατέψει τήν τιμή καί τήν ὑπόληψή του. «Θέλουν νά μέ φοβίσουν, ἀλλά δέν θά τά καταφέρουν!» λέει στούς συνεργάτες του ὁ κ. Κοτζιᾶς, ὁ ὁποῖος αὐτή τήν ἑβδομάδα «ἀνεβαίνει» στήν Κομοτηνή γιά τήν δεύτερη μεγάλη πολιτική ἐκδήλωση τοῦ «Πράττω» μετά τήν πρώτη στό Ἡράκλειο. Ἡ Θράκη ἦταν ἄλλωστε ἕνα πεδίο γιά τό ὁποῖο εἶχε ριζικῶς διαφορετική γνώμη γιά τήν ἀκολουθητέα πολιτική συγκριτικά μέ τό Μαξίμου (γιά σειρά θεμάτων μέ κορυφαῖο τούς Μουφτῆδες).

Τῆς ἀνόδου του ὅμως στήν Θράκη θά προηγηθεῖ ἡ κατάθεσις δεκασέλιδης μηνυτήριας ἀναφορᾶς ἡ ὁποία θά περιέχει ποικίλα πολιτικά μηνύματα πρός κάθε κατεύθυνση. Ὁ τέως ὑπουργός πιστεύει πώς ἡ προβοκάτσια στίς συγκεντρώσεις γιά τό Μακεδονικό στήν Θεσσαλονίκη –μέ τήν φράση «στά ὅπλα, στά ὅπλα, νά πάρουμε τά Σκόπια», οἱ ἐναντίον του μηνυτήριες ἀναφορές ἀπό ὀργανώσεις μέ τήν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας, οἱ σφαῖρες καί τό αἷμα πού τοῦ ἐστάλησαν ταχυδρομικῶς στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, δημοσιεύματα ἑβδομαδιαίων ἐφημερίδων καί ἰντερνετικῶν σελίδων γιά τίς ἀναθέσεις ἐκδόσεως βίζας σέ ἰδιωτικές ἑταιρεῖες μέ ἐπί κεφαλῆς δύο πρώην πρέσβεις καί ἕναν πρώην Ἀρχηγό τῆς Ἀστυνομίας, οἱ ἀναφορές σέ δημοσιεύματα γιά χρηματισμό δημοσιογράφων Βαλκανικῶν χωρῶν, καί, τέλος, ἡ ἐπίθεσις πού ἐδέχθη στό Ὑπουργικό Συμβούλιο ἐκκινοῦν μέν ἀπό διαφορετικές ἀφετηρίες, ἀλλά ἔχουν ὡς κοινό στόχο νά τόν κάνουν νά φοβηθεῖ.

Γιά τίς ὑποθέσεις μέ τίς βίζες στίς ὁποῖες ἐνεπλάκη ἀπό τόν ὑπουργό Ἀμύνης καί τό ὄνομα τοῦ ἐπιχειρηματία Σόρος ἀπό τό περιβάλλον τοῦ κ. Κοτζιᾶ λέγεται μετ’ ἐπιτάσεως πώς κυρία πηγή τῆς διαρροῆς δέν εἶναι ὁ ὑπουργός Ἀμύνης ἀλλά «κέντρο ἐντός τοῦ Μεγάρου Μαξίμου». Αὐτό θεωρεῖ πώς εὑρίσκεται πίσω ἀπό τά δημοσιεύματα. Θά διαβάσουμε τήν μηνυτήρια ἀναφορά τοῦ κ. Κοτζιᾶ καί θά ἀξιολογήσουμε τό περιεχόμενό της. Βάσει τῶν ὑπαρχουσῶν πληροφοριῶν, πάντως, ἔχει ἐνδιαφέρον ὅτι πρῶτον «σηκώνει τό γάντι» γιά νά προστατεύσει τήν τιμή καί τήν ὑπόληψή του μετά ἀπό ἀμηχανία ἡμερῶν, δεύτερον δέν στρέφεται ἀπ’ εὐθείας κατά τῶν ἐντύπων καί τῶν ἱστοσελίδων πού τοῦ ἐπιτίθενται, ἀλλά καταθέτει μηνυτήρια ἀναφορά στήν Θέμιδα προκειμένου ἐκείνη νά ἐνεργήσει τά νόμιμα. Ἡ συνέχεια ἐπί τῆς Δικαιοσύνης, λοιπόν.

Ἡ ΝΔ ὡστόσο γιά δικούς της λόγους ἐπιμένει νά συντηρεῖ τό θέμα Κοτζιᾶ ψηλά στήν ἀτζέντα. Μέ ἀνακοίνωσή της τό Σάββατο στό πλαίσιο τῆς ἀντιπαραθέσεως μέ τόν Πάνο Καμμένο τονίζει: «Ὁ κ. Καμμένος ἀντί νά κάνει βόλτες μέ ἑλικόπτερα, ἄς πεῖ ἐπιτέλους στούς πολῖτες τί ξέρει γιά τό χρηματισμό τοῦ κ. Κοτζιᾶ ἀπό ἑταιρεία τοῦ Τζώρτζ Σόρος πού ὁ ἴδιος κατήγγειλε στό Ὑπουργικό Συμβούλιο. Κι ἄς ἐξηγήσει ἐπίσης γιατί τό Ὑπουργεῖο του ἐλέγχεται ἀπό τήν OLAF γιά τό σκοτεινό τρόπο πού διαχειρίσθηκε τά κονδύλια γιά τούς πρόσφυγες».

Κεντρικό θέμα