Μήνυμα ΗΠΑ – ΕΕ πρός Τουρκία: Κόκκινη γραμμή ἡ Κρήτη!

Θά ἐπιτεθοῦν στήν Ἄγκυρα ἄν στείλει γεωτρύπανο – Σέ παρόμοια γραμμή καί ἡ ἑλληνική Kυβέρνησις

ΤΗΝ ΝΕΑ ἀρχιτεκτονική πού διαμορφώνεται στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀποκαλύπτει στήν τελευταία ἔκδοσή της ἡ περιοδική ἐπιθεώρησις Foreign Affairs, ἡ ὁποία συνήθως δημοσιεύει ἔγκυρες πληροφορίες γιά τήν στρατηγική τῶν συμμάχων μας. Σύμφωνα μέ αὐτή, Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις καί Ἀμερική πού καταδεικνύουν ἕως καί αὐτήν τήν στιγμή στρατηγική ὑπομονή ἀπέναντι στήν Τουρκία καί στίς πολεμικές ἰαχές Ἐρντογάν θά ἐγκαταλείψουν τήν οὐδετερότητα τους ἄν ὁ Σουλτάνος ἐπιχειρήσει νά στείλει γεωτρύπανο γιά ἔρευνες εἴτε νοτίως εἴτε ἀνατολικῶς τῆς Κρήτης. Στίς περιοχές δηλαδή πού ὁριοθετήθηκαν προσφάτως ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Αἴγυπτο καί ἐντός τῶν ὁποίων ἡ Ἑλλάς ἔχει «χωροθετήσει» οἰκόπεδα ἐξορύξεως ὑδρογονανθράκων γιά τά ὁποῖα ἔχουν δείξει ἐνδιαφέρον ὁ ExxonMobil, ἡ Total καί ἡ ΕΝΙ.

Γιά τόν σκοπό αὐτό ἄλλως τε Ἀμερικανοί καί Γάλλοι πίεσαν στό παρασκήνιο τόν Πρόεδρο Σίσι νά προχωρήσει στήν ὑπογραφή συμφωνίας μερικῆς ὁριοθετήσεως μέ τήν Ἑλλάδα σέ περιοχές καί εἰδικώτερα θαλάσσιες ζῶνες πού ἐπιχειροῦσε ἡ Ἄγκυρα νά καταλάβει διά χρησικτησίας μέ τό τουρκολιβυκό μνημόνιο νοτίως τῆς Κρήτης. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Ἀμερικανός Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο τηλεφώνησε στούς Σούκρι-Δένδια ὅταν ὑπέγραφαν τό μνημόνιο στό Κάιρο. Ἐνῶ ἕως τώρα Εὐρώπη καί ΗΠΑ ἐμφανίζονται σχετικῶς ἀδιάφορες στήν ἐπί 17ήμερο παραμονή τοῦ «Ὀρούτς Ρεΐς» στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα νοτίως τοῦ Καστελορρίζου, παραχωρώντας ἀτύπως στόν Ἐρντογάν de facto ζωτικό χῶρο, γιά τήν περίπτωση τῆς Κρήτης, δέν φαίνεται νά δείχνουν τήν ἴδια ἀνοχή. Σύμφωνα μέ τό Foreign Affairs «ἡ Τουρκία βρίσκεται κοντά εἰς τό ὅριον. Ἐάν τό ξεπεράσει, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις καθώς καί οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θά ταχθοῦν πλήρως στό πλευρό τῆς Ἑλλάδος. Ἡ κόκκινη γραμμή πού δέν μπορεῖ νά ξεπεράσει ἡ Τουρκία εἶναι ἡ Κρήτη, τῆς ὁποίας τά νότια νερά θεωρεῖται ὅτι περιέχουν σημαντικούς ὄγκους πετρελαίου ἤ φυσικοῦ ἀερίου. Ἄν καί ἀναγνωρίζονται διεθνῶς ὡς ἑλληνικά χωρικά ὕδατα, ὁ χάρτης τῆς Ἀγκύρας – Τριπόλεως ἐκχωρεῖ τήν περιοχή στήν Λιβύη. Ἐάν ἡ Τουρκία στείλει πλοῖο γεωτρήσεων κοντά στίς νότιες ἀκτές τῆς Κρήτης τότε ὅλα τά ἐνδεχόμενα εἶναι ἀνοικτά».

Τά ἴδια μηνύματα στέλνει καί ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἐπισήμως, μέ τήν διαφορά ὅτι ἐκείνη σύμφωνα μέ πρόσφατα δημοσιεύματα χαρακτηρίζει τήν Κρήτη «βασική κόκκινη γραμμή». Καί τοῦτο γιατί δέν θέλει νά δοθεῖ ἡ ἐντύπωσις ὅτι δέν εἶναι κόκκινη γραμμή καί τό Καστελλόριζο. Τούτων δοθέντων δέν εἶναι τυχαία ἡ πορεία πού ἀκολουθεῖ τό «Ὀρούτς Ρεΐς» αὐτήν τήν στιγμή, τό ὁποῖο κινεῖται πρός τό Καστελλόριζο καί ὄχι γιά τήν ὥρα πρός τήν Κρήτη. Ἐάν ὅμως ἡ τουρκική κρατική ἑταιρεία ἐρευνῶν ΤΡΑΟ προκηρύξει ἔρευνες νοτίως ἤ ἀνατολικῶς τῆς Κρήτης, τότε φωτιά στά τόπια.

Δέν εἶναι τυχαῖοι ἐπίσης οἱ αὐστηροί τόνοι τῆς Κομμισσιόν πρός τήν Τουρκία. Ὁ ἐκπρόσωπός της, ἁρμόδιος γιά θέματα Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων Πῆτερ Στάνο, διεμήνυσε μέ μορφή τελεσιγράφου τήν Ἄγκυρα, ὅτι σέ περίπτωση πού δέν ἔχει συμμορφωθεῖ στίς ὑποδείξεις γιά ἀποκλιμάκωση τῆς κρίσεως ἕως τήν Σύνοδο Κορυφῆς στίς 24 Σεπτεμβρίου, τότε θά ἐπιβληθοῦν κυρώσεις. «Τό μήνυμα λοιπόν εἶναι ξεκάθαρο, τά χρονοδιαγράμματα εἶναι ξεκάθαρα καί ἐπίσης τά μέτρα εἶναι ξεκάθαρα, καί ἐλπίζουμε ὅτι αὐτό θά ληφθεί ὑπ’ ὄψιν ἀπό τούς Τούρκους ἑταίρους καί φίλους καί νά ἀρχίσουν νά λειτουργοῦν ἀναλόγως ὥστε νά μή χρειασθεῖ νά προχωρήσουμε πρός τόν ἐναλλακτικό δρόμο τῶν περιοριστικῶν μέτρων» εἶπε μέ αὐστηρό ὕφος ὁ ἀξιωματοῦχος τῆς Κομμισσιόν.

Ἡ Τουρκία οὐδόλως φαίνεται νά πτοεῖται ἀπό τίς προειδοποιήσεις καί ἐξέδωσε νέα Νavtex γιά ἔρευνες τοῦ «Ὀρούτς Ρεΐς» ἀκόμη πιό κοντά σέ Καστελλόριζο καί Κρήτη. Τό ἐρευνητικό σκάφος θά παραμείνει στήν περιοχή, πού εἶναι στό ἀνατολικότερο σημεῖο τοῦ ὁρίου τῆς συμφωνίας Ἑλλάδος – Αἰγύπτου, ἕως τίς 12 Σεπτεμβρίου. Τίς τελευταῖες ὧρες πληθαίνουν δημοσιεύματα καί δηλώσεις Τούρκων ὑπουργῶν πού κάνουν λόγο ἀκόμη καί γιά ἐπέμβαση στό Καστελλόριζο. Ἡ ἰσλαμική, φυλοκυβερνητική ἐφημερίς «Γενή Σαφάκ» στό πρωτοσέλιδό της, φιλοξενεῖ φωτογραφία Ἑλλήνων στρατιωτῶν στό λιμάνι τοῦ Καστελλορίζου καί ἐπικαλούμενη τήν ἀποστρατικοποίηση τῶν νησιῶν καί τίς ἀναλύσεις Τούρκων καθηγητῶν, εὐθέως ἀναφέρει πώς ἡ Τουρκία ἔχει ἀποκτήσει δικαίωμα «στρατιωτικῆς ἐπεμβάσεως» στό νησί! Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου ὑπεστήριξε ὅτι ὑπάρχει ἕνα ὅριο ὅσον ἀφορᾶ τήν παραμονή δυνάμεων γιά ἐσωτερική ἀσφάλεια στά νησιά. Κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα, ὅτι μέ τήν ὑποστήριξη τῆς ΕΕ παραβιάζει τό διεθνές δίκαιο. «Ἐμεῖς καί στίς δηλώσεις μας ἔχουμε πεῖ, δέν παραβιάζουμε τό δίκαιο κανενός, ὅμως δέν ἐπιτρέπουμε νά καταπατήσουν τά δικαιώματά μας. Τέτοια βήματα θά προκαλέσουν ζημιά στήν Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλλάς δέν προσπαθεῖ νά ἐπιλύσει τά προβλήματα ἀλλά θέλει νά μᾶς προκαλέσει, εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο τό τέλος αὐτῆς τῆς προσπάθειας νά μᾶς προκαλέσει. Κι ἀπό αὐτό θά πάθει ζημιά ἡ Ἑλλάς» σημείωσε ὁ Τσαβούσογλου.
Καί ἐν μέσω κρίσεως, ἡ Τουρκία συνεχίζει νά ἐξοπλίζεται μέ φρενήρεις ρυθμούς, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ γερμανικός Τύπος. Ρεπορτάζ τῆς «Frankfurter Allgemeine Zeitung» ἀνέφερε ὅτι τήν περασμένη ἑβδομάδα ὁ Ἐρντογάν ζήτησε ἡ χώρα νά σκαρφαλώσει στήν «κορυφή τοῦ πρωταθλήματος» τῆς βιομηχανίας ὅπλων. Ἡ Τουρκία παράγει πολλά σύγχρονα ὁπλικά συστήματα μέ ἰδίους πόρους γιά νά εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τίς ξένες ἀγορές, ὅπως ζήτησε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος. Βάσει τῶν στοιχείων πού συλλέγει τό Διεθνές Ἰνστιτοῦτο γιά τήν Εἰρήνη στήν Στοκχόλμη (SIPRI), τό ποσοστό γιά τόν ἐξοπλισμό στόν κρατικό Προϋπολογισμό τό 2019 ἦταν 7,8%, τό ὑψηλότερο ἀπό τό 2003. Τό ἀντίστοιχο γερμανικό ποσοστό ἀνέρχεται στό 2,8%. Μόνο πέρυσι, ἡ Τουρκία ξόδεψε 20,5 δισεκατομμύρια δολλάρια γιά στρατιωτικές δαπάνες, μία αὔξησις ἄνω τοῦ 50% ἀπό τό 2015 καί σχεδόν διπλασία ἀπό ὅ,τι πρίν ἀπό δέκα ἔτη.

Ἀπό τήν ἄλλη χθές ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἐνισχύσει σημαντικά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί τήν ἀμυντική βιομηχανία τῆς χώρας καί δήλωσε ὅτι εἶναι σέ ἐξέλιξη οἱ σχετικές διαβουλεύσεις. «Βρισκόμαστε σέ διαπραγματεύσεις καί συζητήσεις μέ πολλές δυνάμεις μέ πρόθεση ἀναβάθμισης καί τῆς ἀμυντικῆς μας βιομηχανίας» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας καί κατέληξε: «Ἤδη ἔχουμε μενού ἐπιλογῶν γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν ὑφιστάμενων ὁπλικῶν συστημάτων καί τήν ἀγορά νέων, στό πλαίσιο τοῦ δημοσιονομικοῦ χώρου πού ἔχουμε».

Κεντρικό θέμα