ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Μήνυμα Δένδια γιά τήν Λῆμνο μέ νέο δόγμα ἐθνικῆς ἀσφαλείας

Συναγερμός στό Πεντάγωνο ἀπό τίς πληροφορίες γιά ἀμφίβια ἀπόβαση τῶν ΗΠΑ στήν Ὑεμένη μετά τούς βομβαρδισμούς Χούθι καί γιά ἀπόσχιση τῶν Σέρβων τῆς Βοσνίας μετά ἀπό δηλώσεις τοῦ Προέδρου τους Ντόντικ – Ὁλοκληρωτικό πόλεμο μέχρι τέλους ἀναγγέλλει ὁ Νετανυάχου ἐνῷ ὁ Πούτιν βομβάρδισε καί πάλι τό Κίεβο! – Στήν τελική φάση εἰσέρχεται ἡ ἀναμέτρησις στήν Οὐκρανία

ΕΙΝΑΙ ἡ δεύτερη φορά μέσα σέ λίγες μόνον ἡμέρες πού ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νῖκος Δένδιας ἀναφέρεται στήν ἀνάγκη γιά ἀντιμετώπιση νέων προκλήσεων, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπό τήν χρήση νέων τεχνολογιῶν. Ἀναφέρει στήν ἡμερησία διαταγή του γιά τό Νέο Ἔτος: «Ἡ ἔλευση τῆς Νέας Χρονιᾶς δέν θά ἀφορᾶ τήν τυπική ἀνανέωση τοῦ ἡμερολογίου. Θά ἀφορᾶ τή διεύρυνση καί τήν ἀνανέωση τῆς προσέγγισής μας στήν ἐθνική ἀσφάλεια. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐξελιχθοῦμε. Νά ἀλλάξουμε. Νά προσαρμοστοῦμε στά σύγχρονα δεδομένα. Νά προωθήσουμε τήν ἐπαύξηση τῶν δυνατοτήτων μας. Νά διευρύνουμε τόν ὁρίζοντά μας. Γιά τήν ἀποτροπή κάθε δυνητικῆς ἐπιβουλῆς. Κάθε πρόκλησης. Κάθε ἀπειλῆς. Αὐτῶν πού ἀναφύονται στόν ὁρίζοντα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μας. Καί αὐτῶν πού ἀναφύονται ἀπό τή χρήση νέων τεχνολογιῶν».

Δέν μᾶς ἀρέσει, ἀλλά εἶναι ἀλήθεια. Ἡ Τουρκία ἔχει ἐξελιχθεῖ, ἐνῷ ἐμεῖς μείναμε στάσιμοι. Πέρα ἀπό τήν ἀνάπτυξη μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων (drones) διαθέτει πλέον βιομηχανία ἱκανή νά ὑποστηρίζει τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις της κατά 80% τοὐλάχιστον. Μήν ἀναφερθοῦμε στίς ἀντίστοιχες δικές μας δυνατότητες πού περιορίζονται σέ ποσοστό μονοψήφιο! Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι τό 1986 πού ἡ ΕΑΒ προχωροῦσε σέ δύο προγράμματα μή ἐπανδρωμένων, ἡ λέξις drone ἦταν στήν Τουρκία ἄγνωστη. Σήμερα ὅμως, πέρα ἀπό τά μή ἐπανδρωμένα, ἡ Τουρκία ἀναπτύσσει νέας γενιᾶς «κβαντικά ραντάρ» στό ἐργαστήριο πού ἀπό κοινοῦ ἔχουν ἱδρύσει ἡ ἑταιρεία ASELSAN μέ τό πανεπιστήμιο ETU. Καί τοῦτο εἶναι ἕνα μόνο δεῖγμα τῶν ἀναπτυξιακῶν προοπτικῶν στά τουρκικά ἐξοπλιστικά προγράμματα, τά ὁποῖα οὐδόλως ἀνακόπτονται, ὅσες «διακηρύξεις» καί ἄν ὑπογράψει ὁ Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα.

Δέν εἶναι ἄλλως τε τυχαῖο ὅτι Πρωτοχρονιά ὁ κ. Δένδιας ἔκανε μέ τούς ἀκρῖτες τῆς Λήμνου, ἐξαίροντας τήν στρατηγική σημασία τοῦ νησιοῦ. Ἐτόνισε μιλῶντας στούς ἀξιωματικούς καί ὁπλῖτες πού ὑπηρετοῦν ἐκεῖ ὅτι: «Ἡ στρατηγική θέση τοῦ νησιοῦ καί ἡ σημασία του γιά τήν ἄμυνα τῆς πατρίδας μας καί γιά τά εὐρύτερα δικαιώματα τῆς χώρας μας στό Αἰγαῖο Πέλαγος, εἶναι νομίζω γνωστή σέ ὅλους.

Δέν διαλανθάνει, ἰδίως τῆς δικῆς σας προσοχῆς, ὅτι μέ τίς ναυμαχίες σέ αὐτή τήν περιοχή, ἰδίως μέ τή Ναυμαχία τῆς 5ης Ἰανουαρίου, λίγες μέρες μετά ἀπό σήμερα, διασφαλίστηκε ἡ ἑλληνική κυριαρχία στό Αἰγαῖο κατά τή διάρκεια τοῦ Βαλκανικοῦ Πολέμου. Ἀλλά, πέραν αὐτοῦ, ἡ στρατηγική σημασία τῆς Λήμνου εἶναι γνωστή. Γιά αὐτό καί ἡ παρουσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδας μας ἐδῶ εἶναι σημαντική καί θά παραμένει σημαντική».

Ὅμως οἱ ἀπειλές δέν προέρχονται μόνον ἀπό τίς τεχνολογικές δυνατότητες καί τήν ἐπιθετική συμπεριφορά τῆς Τουρκίας. Οἱ ἀπειλές εἶναι πρωταρχικῶς γεωστρατηγικές. Μέ θρυαλλίδα τήν Οὐκρανία, οἱ ἰσορροπίες ἔχουν ἀνατραπεῖ, καί στίς πολεμικές ἑστίες ἡ κλιμάκωσις εἶναι συνεχής. Καί στήν Οὐκρανία ὅπου οἱ ἐμπόλεμοι ἐλπίζουν νά περάσουν στήν τελική φάση τοῦ πολέμου ἐντείνοντας τίς ἐπιθέσεις τους καί στήν Μέση Ἀνατολή, ὅπου εἶναι πλέον ὁρατή ἡ προοπτική βομβαρδισμοῦ τῶν Χούθι καί ἀμερικανοβρεταννικῆς ἀμφίβιας ἐπιχειρήσεως στήν Ὑεμένη. Οἱ Ρῶσσοι βομβαρδίζουν καί πάλι τό Κίεβο, ἔστω καί ἄν ἐπικαλοῦνται τίς οὐκρανικές ἐπιθέσεις στό Μελγκορόντ πού εἶχαν προηγηθεῖ.

Τήν ἴδια στιγμή ὁ Μπενιαμίν Νετανυάχου «διαβεβαιώνει» ὅτι ὁ πόλεμος στήν Γάζα θά συνεχισθεῖ τοὐλάχιστον γιά ὅλο τό 2024 καί οἱ Χούθι μέ ἕναν ἰδιότυπο θαλάσσιο ἀνταρτοπόλεμο ἀπειλοῦν τό διεθνές ἐμπόριο κλείνοντας τήν Ἐρυθρά Θάλασσα. Οἱ ἁψιμαχίες εἶναι καθημερινές, ἐνῷ οἱ δυνάμεις Ἀμερικανῶν συγκροτοῦνται ἕτοιμες γιά εἰσβολή στήν Ὑεμένη. Κάτι πού δέν θά εἶναι καθόλου εὔκολο, καθώς ἡ χώρα αὐτή εὑρίσκεται σέ διαρκῆ πόλεμο τίς τελευταῖες δεκαετίες καί οἱ σκληροτράχηλοι κάτοικοί της δέν εἶναι εὔκολος ἀντίπαλος, οὔτε γιά μία ὑπερδύναμη.

Ὑπάρχει ὅμως μία ἑστία πού ὑποβόσκει στήν ἄμεση περιοχή μας. Στά Βαλκάνια. Ἡ Συνθήκη τοῦ Νταίητον δέν ἔλυσε τά προβλήματα πού διέλυσαν τήν πρώην Γιουγκοσλαβία. Ἁπλῶς τά συνεκάλυψε ἤ μᾶλλον τά συμπίεσε. Καί τώρα πλησιάζουν πάλι τό σημεῖο ἐκρήξεως. Ἐνῷ ἐξελίσσονται στό Βελιγράδι προσπάθειες γιά ἀνατροπή τῆς κυβερνήσεως μέ μιά «πορτοκαλί ἐπανάσταση», ἡ Σερβική Δημοκρατία, ἡ ὁμόσπονδη ὀντότης τῶν Σέρβων τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης, εἶναι ἕτοιμη νά ἀποσχισθεῖ καί νά ἑνωθεῖ μέ τόν ἐθνικό κορμό. Καί τοῦτο δέν θά εἶναι εὔκολο οὔτε θά περάσει χωρίς ἀντιδράσεις. «Δέν εἶμαι παράλογος» δηλώνει ὁ πρόεδρος τῶν Σερβοβοσνίων Μίλοραντ Ντόντικ καί συνεχίζει: «Γνωρίζω ὅτι ἡ ἀντίδρασις τῆς Ἀμερικῆς θά εἶναι μέ χρήση βίας, ἀλλά δέν ἔχω κανένα λόγο νά τρομοκρατοῦμαι, σέ βαθμό πού νά θυσιάσω τά σερβικά ἐθνικά συμφέροντα».

Ἀλλά ἐάν οἱ Σέρβοι ἀποσχισθοῦν, εἶναι νομοτελειακῶς βέβαιον ὅτι θά ἀκολουθήσουν καί οἱ Κροᾶτες τῆς Ἐρζεγοβίνης, οἱ ὁποῖοι θά θελήσουν νά ἑνωθοῦν μέ τήν Κροατία, ἐνῷ τό ντόμινο θά πλήξει ἐν συνεχείᾳ καί τό Κοσσυφοπέδιο μέ ἄμεση συνέπεια τήν ἐμπλοκή καί τῆς Ἀλβανίας. Ἐν ὀλίγοις, ἡ φωτιά στά Βαλκάνια μπορεῖ νά γίνει σέ λίγες μόλις ἑβδομάδες ἀνεξέλεγκτη. Καί ὅσο καί ἄν ἡ Ἑλλάς προβάλλεται ὡς νησίς σταθερότητος, δέν μπορεῖ νά μείνει οὔτε ἀμέτοχη οὔτε ἀνεπηρέαστη!

Κεντρικό θέμα