Μήν κάνετε τό ἴδιο λάθος μέ τόν Ἐλ. Βενιζέλο, κύριε Πρωθυπουργέ

Ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνέπλεξε στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας τό 1919 – Ἀναθεωρῆστε, πρίν εἶναι ἀργά, τήν παροχή ἐκπαιδεύσεως γιά τά F-16, πού θά βομβαρδίζουν τήν Ρωσσία – Ἡ Ἑλλάς δέχεται ὑβριδικές ἐπιθέσεις μέ φωτιές σέ ὅλην την χώρα

Γνωρίζουν, ἄραγε, οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι, οἱ ὁποῖοι μέ περισσή ἐπιπολαιότητα ἔχουν ταχθεῖ «μέ τήν σωστή πλευρά τῆς Ἱστορίας», ὅτι πρό ἑκατό καί πλέον ἐτῶν (τό 1919) ἕνα ἐκστρατευτικό σῶμα πού ἐστάλη στήν Οὐκρανία, εἶχε κοστίσει πολύ ἀκριβά στήν Ἑλλάδα;

Ἡ ἐπιλογή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου νά ἀποσταλεῖ τό Α΄ Σώμα Στρατοῦ νά πολεμήσει στό πλευρό τῶν «Λευκῶν» κατά τῶν «Ἐρυθρῶν» (τῶν Μπολσεβίκων), κατέληξε στήν καταστροφή τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων στίς παρευξείνιες περιοχές καί σέ ἕνα πρῶτο κῦμα προσφύγων. Κατέληξε σέ ἕνα πρελούδιο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, πού ἀκολούθησε τρία χρόνια μετά. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος ἦταν καί εἶναι στό στρατόπεδο τῶν θαλασσίων δυνάμεων τοῦ κόσμου. Αὐτό, ὅμως, δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἀκολουθεῖ ἀκρίτως καί νά ὑπερθεματίζει, ἐνίοτε, σέ ζητήματα τά ὁποῖα δέν μᾶς ἀφοροῦν καί ἄμεσα. Πρέπει νά ὑπάρχουν ὅρια. Καί πρέπει νά εἴμεθα ἰδιαιτέρως προσεκτικοί, ἀκόμη καί ὅταν οἱ μεγάλες χῶρες μέ τίς ὁποῖες διατηροῦμε συμμαχικούς δεσμούς, ἐπιμένουν νά ἐμπλακοῦμε βαθύτερα.

Οἱ Γάλλοι, μέ τούς ὁποίους καί σήμερα ἔχουμε ἀποκαταστήσει μία σχέση μέ ὑποχρέωση «ἀμοιβαίας ἀμυντικῆς συνδρομῆς», ἦσαν αὐτοί πού τό 1919 ἔπεισαν τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο νά ἐμπλέξει τήν Ἑλλάδα στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας. Οἱ Γάλλοι, ὅμως, ἦσαν πού ἐγκατέλειψαν πρῶτοι τό μέτωπο, ἀφήνοντας ἐκτεθειμένες τίς ἑλληνικές καί βρεταννικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ὑποχρεώθηκαν νά ὑποχωρήσουν.

Ἄς διαβάσει, λοιπόν, τήν Ἱστορία ὁ κ. Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος –εἴμαστε βέβαιοι– ἔχει λάβει διαβεβαιώσεις ἀπό τούς συμμάχους γιά τά ἀνταλλάγματα τά ὁποῖα θά ἔχουμε ὅταν τά πράγματα εὐοδωθοῦν. Ἀνάλογες διαβεβαιώσεις, ὅμως, εἶχε λάβει τότε καί ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Καί, ἐν τέλει, τό τίμημα ἦταν βαρύ, ἀφοῦ δέν ἦλθε ἡ ὑποστήριξις τήν ὁποία προσδοκούσαμε στήν ἀνατολική Θράκη καί τήν Μικρά Ἀσία.

Δέν θεωροῦμε ὅτι ἡ ὑποστήριξις τῶν Μπολσεβίκων πρός τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ ἦταν ἀποτέλεσμα ἀποκλειστικῶς τῆς ἐμπλοκῆς μας στήν Οὐκρανία. Ὡς ἠπειρωτικές δυνάμεις, ἡ Ρωσσία καί ἡ Τουρκία εἶχαν πάντα μία εἰδική σχέση καί ἕνα ἐπίπεδο κατανοήσεως, στό ὁποῖο ποτέ δέν θά μπορούσαμε νά ὑπεισέλθουμε. Ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τήν ἐχθρότητα πρέπει νά τήν καλλιεργοῦμε καί νά τήν βαθαίνουμε. Διότι αὐτό σημαίνει ἡ ἐμβάθυνσις τῆς ἐμπλοκῆς μας σήμερα στήν Οὐκρανία. Ποιός μᾶς λέγει ὅτι ὁ ὑβριδικός πόλεμος τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ἄσχετος μέ τίς ἀποφάσεις πού λαμβάνει ἡ Κυβέρνησις;

Σήμερα δέν ἔχουμε ἀποφασίσει τήν ἀποστολή στρατευμάτων. Οὐδεμία χώρα τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς ΕΕ δέν τό ἔχει πράξει ἄλλως τε. Ἔχουμε, ὅμως, στείλει πολεμικό ὑλικό, ἐνῷ ἡ Ἀλεξανδρούπολις ἔχει ἀναχθεῖ στόν κόμβο διοικητικῆς μερίμνης καί ὑποστηρίξεως τῶν οὐκρανικῶν δυνάμεων. Εἶναι τυχαῖο ὅτι ἐκεῖ ἐκδηλώνονται οἱ ὑβριδικές ἐπιθέσεις; Καί, ἀλήθεια, γιά αὐτές ἔχουμε κάνει τίποτε;

Ἔχει κινητοποιηθεῖ ἡ Ἐθνοφυλακή τοῦ Ἕβρου; Μήπως παραείμαστε ἀπερίσκεπτοι;

Γιά αὐτό καί ἀπευθύνουμε ἔκκληση στόν κ. Μητσοτάκη: Ἀναθεωρῆστε, κ. Πρωθυπουργέ. Ἀναθεωρῆστε τήν στάση σας ἀπέναντι στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας. Ἀναθεωρῆστε τήν ἐμβάθυνση τῆς ἐμπλοκῆς μας. Δέν θά προτείνουμε, βεβαίως, τήν διάρρηξη συμμαχικῶν δεσμῶν μέ τήν Δύση. Πρέπει, ὅμως, νά τεθοῦν ὅρια. Ὑπάρχουν πράγματα πού γίνονται καί πράγματα πού δέν γίνονται.

Αὐτά πρέπει μέ σαφήνεια νά προσδιορισθοῦν.Μᾶς ἐνημέρωσε προχθές ὁ κ. Ζελέσκυ (γιατί δέν μᾶς τό εἶπε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός;), ὅτι Οὐκρανοί πιλότοι θά ἐκπαιδευθοῦν στήν Ἑλλάδα νά πετοῦν μαχητικά F-16. Ἔχει συναίσθηση τί σημαίνει αὐτό; Πόσο χρόνο ἀπαιτεῖ αὐτή ἡ ἐκπαίδευσις; Γιά νά πετάξει ἐπιχειρησιακά ἕνας πιλότος F-16, πρέπει νά ἐκπαιδεύεται τοὐλάχιστον πέντε χρόνια. Πού σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἔχει ἡ Οὐκρανία ἐκπαιδευμένους πιλότους, πού θά τούς στείλει στήν Καλαμάτα γιά προκεχωρημένη καί ἐπιχειρησιακή ἐκπαίδευση. Νά πολεμήσουν θέλουν μέ τά F-16, δέν θά τά πετοῦν «εὐθεῖα ὁριζόντια». Καί σημειώνουμε ὅτι πρίν λίγους μῆνες ὁ ἀρχηγός τῆς Οὐκρανικῆς Ἀεροπορίας εἶχε ἀναφέρει ὅτι οἱ περισσότεροι πιλότοι του ἔχουν σκοτωθεῖ. Ποιούς προτίθεται νά στείλει, λοιπόν, γιά ἐκπαίδευση στήν Καλαμάτα;

Σχεδιάζουν, δηλαδή, οἱ Σύμμαχοί μας παράταση τοῦ πολέμου γιά πέντε χρόνια ἀκόμη; Διότι σέ αὐτό τό συμπέρασμα ὁδηγεῖ ὁ σχεδιασμός παραχωρήσεως μαχητικῶν F-16 στήν Οὐκρανία.

Ἔχει, ἄραγε, σκεφθεῖ τίς παραμέτρους καί τίς προοπτικές σέ τέτοιο βάθος χρόνου ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις; Ἤ βαδίζει τυφλά σέ μία πολεμική ἐμπλοκή, πού γίνεται ὅλο καί πιό ἐπικίνδυνη; Ὅπως τυφλά ἐνεπιστεύθη τούς Γάλλους καί ἔστειλε τό ἐκστρατευτικό σῶμα στήν Ὀδησσό τό 1919 ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος;

Κεντρικό θέμα