Μέτωπο Ἑλλάδος – Ἀραβικοῦ κόσμου ἐναντίον τῆς Τουρκίας

Τί σηματοδοτεῖ ἡ μεταφορά τῆς συστοιχίας Patriot στήν Σαουδική Ἀραβία – Ἡ συμμαχία μέ Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα καί Αἴγυπτο – Ἡ παρουσία Δένδια καί Παναγιωτόπουλου στό Ρυάντ

ΜΙΑ πολυδιάστατη στρατηγική ἀποτροπῆς ξεδιπλώνεται αὐτές τίς ἡμέρες. Στρατηγική, ἡ ὁποία οἰκοδομεῖ τό μέτωπο τῆς Ἑλλάδος μέ τόν ἀραβικό κόσμο, παραλλήλως μέ τήν ἐκβάθυνση τῆς συνεργασίας μέ τό Ἰσραήλ. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισιωμένος ἀπό τόν ὑφυπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ καί τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντῖνο Φλῶρο παρηκολούθησε τήν τελική φάση τῆς ἀεροπορικῆς ἀσκήσεως Ἡνίοχος 2021, στήν ὁποία μετεῖχαν μεταξύ ἄλλων μαχητικά ἀεροσκάφη τόσο ἀπό τό Ἰσραήλ ὅσο καί ἀπό ἀραβικές χῶρες. Ἡ παρουσία τῶν πρέσβεων ἑπτά χωρῶν πού οἱ δυνάμεις τους μετεῖχαν στήν ἄσκηση συνεπλήρωνε τήν εἰκόνα ἑνότητος καί πολιτικῆς ἀποφασιστικότητος ἀπέναντι στόν ταραξία τῆς περιοχῆς, τήν Τουρκία.

«Ἡ Ἑλλάδα πάντοτε θά προωθεῖ μία θετική ἀτζέντα, ἔχοντας ὡς θεμέλιο τίς κοινές ἀξίες, τή συμμόρφωση μέ τό Διεθνές Δίκαιο καί τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας, τούς κανόνες καλῆς γειτονίας καί τόν ἀμοιβαῖο σεβασμό πού θά πρέπει πάντα νά διέπει τίς σχέσεις μεταξύ σύγχρονων χωρῶν. Τήν ἴδια στιγμή, δέν μποροῦμε νά εἴμαστε ἀφελεῖς. Ἀντιμετωπίζουμε ἕνα νέο σύνολο ἀπειλῶν. Ὁ κόσμος μας εἶναι ἐξαιρετικά περίπλοκος καί ἡ γειτονιά μας, δυστυχῶς, γίνεται πιό ἀσταθής» σημείωσε ὁ Πρωθυπουργός. «Ἡ Ἑλλάδα θά συνεχίσει νά ἐνισχύει τίς ἀμυντικές δυνατότητές της καί νά ἀναβαθμίζει τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις της» διεμήνυσε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Τήν ἴδια στιγμή, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας καί ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ἐπεσκέπτοντο τήν Σαουδική Ἀραβία γιά ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐπαφές στό πλαίσιο προωθήσεως καί ἐμπεδώσεως τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, ἐνῶ ἐχθές ὑπεγράφη ἡ συμφωνία γιά ἀποστολή μιᾶς συστοιχίας ἀντιαεροπορικῶν καί ἀντιβαλλιστικῶν πυραύλων Patriot στήν Σαουδική Ἀραβία, γιά νά συμπληρώσει τήν ἀμυντική ὀμπρέλλα τῆς χώρας ἀπέναντι στούς φανατικούς γείτονές της πού καθοδηγοῦνται καί ἐξοπλίζονται ἀπό τούς Τούρκους. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπισκέψεως στήν Σαουδική Ἀραβία, ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης δήλωσε μεταξύ ἄλλων: «Στό σύγχρονο γεωστρατηγικό πλαίσιο ἡ ἀμοιβαία ἐπωφελής ἀμυντική συνεργασία τῶν δύο χωρῶν θά βελτιώσει τίς ἐπιχειρησιακές ἱκανότητες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί θά συνεισφέρει στήν ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν προκλήσεων. Ὑπό αὐτό τό πρῖσμα μία πυροβολαρχία τοῦ ὁπλικοῦ συστήματος “PATRIOT” τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τῆς χώρας μας θά ἀναπτυχθεῖ τό προσεχές χρονικό διάστημα καί θά ἐπιχειρεῖ ἀπό τό ἔδαφος τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, στό πλαίσιο τοῦ Πολυεθνικοῦ Σχεδίου Ἐνεργοποιημένης Ἀεράμυνας, γιά τήν προστασία κρίσιμων ἐνεργειακῶν ὑποδομῶν ἔναντι τρομοκρατικῶν ἀπειλῶν.» Καί βεβαίως στό πλαίσιο μιᾶς δέσμης στρατιωτικῶν καί οἰκονομικῶν συνεργασιῶν μέ τό Ἰσραήλ ἔχουμε τό διεθνές κέντρο ἀεροπορικῆς ἐκπαιδεύσεως πού θά ὀργανωθεῖ στήν Καλαμάτα μέ τά πλέον σύγχρονα τεχνολογικά καί τακτικά ἐπιτεύγματα πού θά φέρει τό Ἰσραήλ.

Οἱ κινήσεις στρατιωτικῆς συνεργασίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό Τελ Ἀβίβ καί τόν ἀραβικό κόσμο ἀποτελοῦν τήν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τοῦ μετώπου πού ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπέναντι στήν ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας. Πολυεθνικές ἀσκήσεις καί στρατιωτικές συμφωνίες φέρνουν τήν Ἑλλάδα σέ μία τόσο πλεονεκτική θέση, πού ἡ Ἄγκυρα ἀνησυχεῖ σοβαρά. Μιλώντας γιά τόν Ἡνίοχο, θά πρέπει νά τονίσουμε ὅτι δέν εἶναι κάτι πού ἔγινε εὐκαιριακῶς ἤ τυχαίως. Ἔχει βασισθεῖ σέ προσπάθειες διεθνῶν συνεργασιῶν πού ἄρχισαν ἐδῶ καί μία 15ετία. Τότε πού ὁ διορατικός ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Παναγιώτης Χηνοφώτης ἄρχισε μέ τήν ὀργάνωση «ἠπίων» ἀσκήσεων ἐρεύνης διασώσεως, στίς ὁποῖες ἔφερε ἀραβικές χῶρες νά συνεργασθοῦν μέ τήν Ἑλλάδα καί τό Ἰσραήλ. Ἔχει διανυθεῖ πολύς δρόμος ἀπό τότε καί σήμερα φθάνουμε νά ἔχουμε τήν Ἑλλάδα νά φιλοξενεῖ καί νά συντονίζει μιάν ἄσκηση στήν ὁποία πετοῦν μαζί μαχητικά ἀπό τήν Ἑλλάδα, τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλία, τά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα καί τό Ἰσραήλ. Δίπλα τους ἐλεγκτές ἀεραμύνας ἀπό τόν Καναδᾶ, ἕνα ἑλικόπτερο ἀπό τήν Κύπρο καί παρατηρητές ἀπό τήν Αὐστρία, τήν Αἴγυπτο, τήν Ἰορδανία, τήν Ρουμανία καί τήν Σλοβενία. Ἕνα ἄλλο ζήτημα πού ἀνατρέπει τό ἀφήγημα τῶν Τούρκων, πού θέλουν νά προβάλλονται ὡς ὑπέρμαχοι τοῦ Ἰσλάμ, εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάς πλησιάζει ὅλο καί περισσότερο δύο ἐμβληματικές μουσουλμανικές χῶρες. Τήν Σαουδική Ἀραβία πού εἶναι ἡ γενέθλιος χώρα τοῦ μουσουλμανισμοῦ καί τήν Αἴγυπτο πού τό πανεπιστήμιό της εἶναι τό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἰσλάμ. Δέν εἶναι τυχαῖο πώς ἀκόμη καί στά ὀθωμανικά χρόνια ἡ Τουρκία δέν κατόρθωσε νά ἔχει ἕνα ἀξιόλογο πνευματικό ἵδρυμα, ἱκανό νά ἀνταγωνισθεῖ τά διδασκαλεῖα τῆς Αἰγύπτου. Οἱ Τοῦρκοι δέν τά πήγαιναν ποτέ καλά μέ τίς πνευματικές ἐνασχολήσεις. Θά πρέπει νά σημειώσουμε ἐδῶ, πώς ὅταν ἡ Ἑλλάς ἔθετε τίς βάσεις τοῦ μετώπου, τό ὁποῖο βλέπουμε νά ἔχει σήμερα διαμορφωθεῖ, καλοῦσε καί τήν Τουρκία σέ συνεργασία στό πλαίσιο ἑνός βαλκανικοῦ στρατιωτικοῦ διαλόγου. Κάτι πού μέ εὐθύνη τῆς Ἀγκύρας δέν προχώρησε ποτέ. Οἱ Τοῦρκοι δέν τά πήγαιναν ποτέ καλά μέ τίς συνεργασίες. Ἐμεῖς τό γνωρίζουμε. Συντόμως θά τό μάθουν ἡ Λιβύη καί τό Κατάρ, οἱ χῶρες δηλαδή πού ἔχουν τήν ἀφέλεια νά προσβλέπουν σέ μέλλον ἁρμονικῶν σχέσεων μέ τήν Ἄγκυρα.

Κεντρικό θέμα