«Μετωπική» Κυριάκου-Πάυατ γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν

Τί σηματοδοτεῖ ἡ προσχώρησις τοῦ «Ποταμιοῦ» στήν συμμαχία τοῦ «Ὄχι»

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ εἶναι ἀδιάψευστος μάρτυς: ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀποσπᾶ τό θερμότερο χειροκρότημα τοῦ ἀκροατηρίου κατά τήν πρόσφατη παρέμβαση στό Συνέδριο τοῦ Ἑλληνο-Ἀμερικανικοῦ Ἐπιμελητηρίου, τήν στιγμή πού ἀπαντᾶ στό ἐρώτημα τοῦ προέδρου του, Σίμου Ἀναστασόπουλου, γιά τήν στάση τοῦ κόμματος στήν ψηφοφορία γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Ἡ κατηγορηματική δέσμευσίς του, ὅτι θά τήν καταψηφίσει καί πώς θά τήν ἐπαναδιαπραγματευθεῖ μετά τίς ἐκλογές, ξεσηκώνει θύελλα χειροκροτημάτων. Ἕνας μόνος παρακολουθεῖ στό ἀκροατήριο σκεπτικός καί δέν χειροκροτεῖ. Πρόκειται γιά τόν Ἀμερικανό πρεσβευτή Τζέφφρυ Πάυατ, γιά τόν ὁποῖο ἡ ψήφισις τῆς Συμφωνίας εἶναι τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ζήτημα τῆς ἀτζέντας του αὐτή τήν ἐποχή. Γιά ἐκεῖνον καί γιά τό State Department, τό θέμα εἶναι κυρίως ἀμερικανο-ρωσσικό καί δευτερευόντως ἑλληνο-σκοπιανό.

Κατά τοῦτο, ἡ πρεσβεία ἀξιολογεῖ τήν στάση τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, ὄχι βάσει τοῦ δικοῦ μας ἐθνικοῦ συμφέροντος ἀλλά βάσει τοῦ δικοῦ της. «Ὅποιος βοηθᾶ τήν ψήφιση εἶναι μαζί μας, ὅποιος ὄχι εἶναι μέ τούς ἀπέναντι» ἰσχυρίζονται διπλωματικές πηγές. Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως προκάλεσε ἕνα δυσάρεστο συναίσθημα στόν Ἀμερικανό πρεσβευτή γιά τό Σκοπιανό. Τό ἴδιο συνέβη καί στήν ὁμιλία τοῦ προέδρου τῆς ΝΔ στήν ΔΕΘ, ὅπου ὅλο τό Βελλίδειο σηκώθηκε ὄρθιο στήν πλάτη τοῦ καθήμενου στήν πρώτη θέση τῶν καλεσμένων κ. Πάυατ καί ἀποθέωσε τόν Μητσοτάκη, μόλις εἶπε κάτι ἀνάλογο.

Αὐτή τήν φορά ὅμως, μετά καί τήν ὁμιλία Κυριάκου στό Ἑλληνοαμερικανικό, ἡ κρίσις στίς σχέσεις Μητσοτάκη-πρεσβείας (πού ἄρχισε τό 2017 μέ τούς διθυράμβους Πάυατ πρός Τσίπρα σέ συνέντευξή του) κλιμακώνεται. Ἐξελίσσεται σέ μετωπική. Ἡ πρόσκλησις πού ἀπηύθυνε ὁ κ. Μητσοτάκης σέ ὅλα τά κόμματα νά καταψηφίσουν τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν σήμανε συναγερμό στά κέντρα τῶν ἀποφάσεων. Αὐτά θεωροῦν πώς ὁ ἡγέτης τῆς ΝΔ, ἀξιοποιώντας ἄριστα τίς προκλήσεις τοῦ Σκοπιανοῦ Πρωθυπουργοῦ Ζάεφ (ὁ ὁποῖος προκαλεῖ τό κοινό αἴσθημα στήν Ἑλλάδα), ἐπιδιώκει πλέον τήν πτώση τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα ἐπάνω στήν ψηφοφορία γιά τό Σκοπιανό. Τῆς ἐκκλήσεως τοῦ κ. Μητσοτάκη πρός τά ἄλλα κόμματα νά καταψηφίσουν τήν Συμφωνία, εἶδαν ἀκολούθως τό φῶς τῆς δημοσιότητος πληροφορίες γιά τήν συνεργασία του μέ τό «Ποτάμι» (τήν ἀποκάλυψε ἡ «Ἑστία»). Ἀκολούθησαν διαρροές πώς βουλευτές τοῦ Ποταμιοῦ καί τοῦ ΚΙΝΑΛ «σκέπτονται» νά συστρατευθοῦν μέ τήν ΝΔ καί νά καταψηφίσουν τήν Συμφωνία, καί διαρροές ἀπό τήν Πειραιῶς ὅτι οἱ ἐκλογές ἔρχονται πιό μπροστά, τόν Φεβρουάριο.

Στήν πραγματικότητα, ὁ κ. Μητσοτάκης διεκδικεῖ, στήν τελική εὐθεῖα πρός τίς ἐκλογές, τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων ἔναντι τοῦ κ. Τσίπρα, ἀναλαμβάνοντας ὅμως τό ρίσκο τῆς μετωπικῆς μέ τόν πρέσβυ Πάυατ. Ὁ Ἀμερικανός πρεσβευτής συνάντησε στήν ἀρχή τῆς ἑβδομάδος κορυφαῖο στέλεχος τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, τακτικό συνομιλητή τοῦ κ. Μητσοτάκη, καί τοῦ «πέρασε» τό διπλό μήνυμα ὅτι τό κλῖμα στίς κάλπες, μέ βάση αὐτά πού βλέπει δημοσίως, θά εἶναι «τοξικό» καί πώς γι’ αὐτόν οἱ Πρέσπες εἶναι «μεῖζον διακύβευμα». Λίαν ἀμφίβολο, ὅμως, ἄν εἰσακούεται, καθώς ἡ Πειραιῶς, μετά τίς ἀρχικές ταλαντεύσεις της γιά τό Σκοπιανό, ἔχει ἀποφασίσει νά στοιχισθεῖ μέ τό λαϊκό αἴσθημα. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, σπεύδει νά ξεκαθαρίσει πώς ἀκόμη καί πρόσθετο ἑρμηνευτικό πρωτόκολλο νά ὑπάρξει γιά τίς ἑρμηνεῖες τῶν ὅρων «nationality» καί «macedonian language», ἐκείνη δέν πρόκειται νά συναινέσει στήν ψήφιση τῆς Συμφωνίας.

Στήν πραγματικότητα –αὐτό ἐκτιμοῦμε ὅτι συμβαίνει– ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεβάζει τήν πίεση πρός τίς ΗΠΑ καί τήν κυβέρνηση, μέ τό μέτωπο καταψηφίσεως τῆς Συμφωνίας, ὑπολογίζοντας ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά κάνει τά πάντα γιά νά περάσει τήν Συμφωνία ἀπό τήν Βουλή καί μέ μιά ψῆφο, διότι αὐτό εἶναι τό χαρτί του γιά τό μέλλον. Τό σενάριο αὐτό ἔχει ἰσχυρές πιθανότητες ἐπιτυχίας. Ὑπάρχει, ὅμως, καί τό ἄλλο: ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπικαλούμενος τήν ἄρνηση τῆς ΝΔ, νά ματαιώσει τήν ψηφοφορία, νά μεταθέσει τήν ψήφισή της γιά μετά τίς ἐκλογές καί νά χρεώσει ἔναντι τῶν ΗΠΑ τό ναυάγιο στήν ἀντιπολίτευση. Κάτι τέτοιο, σέ πρώτη φάση, πρίν τίς ἐκλογές θά ἐκτοξεύσει τά ποσοστά τῆς ΝΔ. Μετά εἰσερχόμεθα σέ νέα φάση. Διόλου ἀπίθανο πάντως νά ἐπιθυμεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ νά εἶναι αὐτός πού θά «κλείσει» τό Σκοπιανό μετά ἀπό ἐπαναδιαπραγμάτευση, ὥστε νά «δρέψει» τίς δάφνες τῶν ΗΠΑ. Τό χρονοδιάγραμμα ἐντάξεως τῆς FYROM στό ΝΑΤΟ λήγει τό 2020 ἄλλωστε.

Κεντρικό θέμα