Μεταμεληθείς «Μακεδονομάχος»

Ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ μπροστά στό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στήν Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, λίγα μέτρα ἀπό τόν ἀνδριάντα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ

ΠΡΟ τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐπέλεξε νά ὁμιλήσει χθές ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στήν Θεσσαλονίκη. Χαιρόμεθα πού ἠθέλησε κατά τόν τρόπο αὐτόν νά τιμήσει τόν μεγαλύτερο Ἕλληνα ὅλων τῶν ἐποχῶν καί βεβαίως τήν καταταλαιπωρημένη γῆ τῆς Μακεδονίας.

Νά θεωρήσουμε τήν παρουσία του στήν πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ βορρᾶ ὡς ἔνδειξη ἀναγνωρίσεως παραλείψεων καί ὑπόσχεση ὅτι τά πράγματα θά τραποῦν πρός τήν ὀρθή ὁδό κατά τήν δεύτερη τετραετία τῆς διακυβερνήσεώς του;

Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ἦταν μία κίνησις προεκλογικῆς ἐμπνεύσεως μέ στόχο νά περιορίσει τίς διαρροές ψήφων πρός μικρά κόμματα πού ἐσημειώθησαν στήν βόρειο Ἑλλάδα. Σέ κάθε περίπτωση θεωροῦμε ὅτι θά ἔπρεπε νά πεῖ κάτι γιά τόν Μεγάλο Μακεδόνα. Κάτι περισσότερο ἀπό φευγαλέες ἀναφορές, μαζί μέ τά ἀρχαῖα τοῦ μετρό τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἀλλά ἐάν ὁ κ. Μητσοτάκης θέλει νά κερδίσει τίς ψήφους (καί τίς καρδιές) τῶν Μακεδόνων, ὁ μόνος τρόπος εἶναι νά ἐφαρμόσει πραγματικά ἐθνική πολιτική ἀπέναντι στά Σκόπια καί νά ἐπανορθώσει τίς ζημίες πού ἐπέφερε ἡ διακυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν ἐπονείδιστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Νά ἀποδειχθεῖ καί στήν πράξη «Μακεδονομάχος». Ὄχι μόνον στήν θεωρία καί στούς λόγους.

Ἀπέναντί του ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχε τόν ἀδριάντα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας. Τοῦ πολιτικοῦ ὁ ὁποῖος μιλῶντας γιά τήν Μακεδονία ἐδάκρυζε. Συναισθάνεται τό βάρος τῆς πολιτικῆς κληρονομιᾶς πού ἔχει πέσει στούς ὤμους του ὁ σημερινός ἀρχηγός τῆς ΝΔ;

Ναί, τήν εὐθύνη γιά τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τήν φέρουν ὁ κ. Τσίπρας καί ὁ κ. Κοτζιᾶς. Αὐτοί εἶναι οἱ ἀρχιτέκτονες. Τότε ὅμως πού τήν ὑπέγραφαν, ὁ κ. Μητσοτάκης ἐτόνιζε ὅτι θά τήν ἐπαναδιαπραγματευθεῖ. Τέσσερα χρόνια ὅμως μετά τήν ἐκλογή του στήν πρωθυπουργία, τά πράγματα μᾶλλον ἐπί τά χείρω ἔχουν ἐξελιχθεῖ. Οὔτε ἐπαναδιαπράγματευσις τῶν Πρεσπῶν ἔγινε, οὔτε βελτίωσις τῶν ὅρων ἐπῆλθε, οὔτε διασφάλισις τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς ἐπετεύχθη. Περί τοῦ τελευταίου μάλιστα, οὐδεμίαν προσπάθεια εἴδαμε νά καταβάλλεται. Μόνον τώρα ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπιλέγει νά ὁμιλήσει μέ φόντο (background στήν νεοβαρβαρική) τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἀποτελεῖ αὐτή ἡ πρωτοβουλία ἔμπρακτη μεταμέλεια πρός τόν μεγάλο Μακεδόνα πού ἔφερε τόν ἑλληνικό πολιτισμό στά πέρατα τοῦ γνωστοῦ κόσμου τῆς ἐποχῆς του;

Διότι στά τέσσερα χρόνια πού πέρασαν, ὁ κ. Μητσοτάκης ὄχι μόνον δέν ἀναθεώρησε τίποτε, ἀλλά ἀπ’ ἐναντίας ἀνέχθηκε πολλαπλές εἰς βάρος μας παραβιάσεις τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Δέν φθάνει δηλαδή πού οἱ Σκοπιανοί ἐξησφάλισαν διά τῆς συμφωνίας αὐτῆς ἀναγνώριση «μακεδονικῆς ἐθνικότητος» τήν τετραετία 2019-2023, καταστρατήγησαν μάλιστα καί τίς ὑποχρεώσεις τους γιά τά ἐμπορικά σήματα, χρησιμοποιῶντας ἀτιμωρητί τόν τίτλο «μακεδονικά» καί ξεχνῶντας τό πρόθεμα «βόρειο-». Θά ἀπολογηθεῖ γιά αὐτό ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε χθές πρό τοῦ ἀγάλματος τοῦ ἐφορμοῦντος πρός ἐπέκτασιν τοῦ ἑλληνισμοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου;

Θά μποροῦσε ὁ κ. Μητσοτάκης νά εἶχε πιέσει τό γειτονικό μόρφωμα ἀπειλῶντας μέ βέτο τήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων τόσο στήν ΕΕ ὅσο καί στό ΝΑΤΟ. Δέν ἀντελήφθημεν νά ἔχει κάνει κάτι πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Ἀπ’ ἐναντίας κύκλοι ὑποστηρίζοντες ὅτι εὑρίσκονται «πολύ κοντά του» ἐδήλωναν «ἀνακουφισμένοι» πού τήν συμφωνία μέ τά Σκόπια τήν ἔκανε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας.

Κάτι πού ἐπεβεβαίωσαν καί ἀμερικανικοί κύκλοι (Τζέφρρυ Πάυαττ). Παρά ταῦτα ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ ζητεῖ τώρα τήν ψῆφο τῶν Μακεδόνων. Καί ὅμως, λίγους μόλις μῆνες πρίν, ἀνεγνωρίζετο ἀπό ἑλληνικά δικαστήρια ἡ ὁμιλουμένη στά Σκόπια σλαβική διάλεκτος ὡς «μακεδονική γλῶσσα». Ἐνῷ ὁ ἀλυτρωτισμός στά Σκόπια παραμένει ζωντανός.

Ἄς ἀνατρέξει κάποιος στά σχολικά τους βιβλία καί θά τό διαπιστώσει. Ἡ δέ καπηλεία τῆς κληρονομιᾶς μας συνεχίζεται. Κάποιες μικρές καί δυσδιάκριτες πινακίδες στά ἀγάλματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στά Σκόπια σημειώνουν ὅτι πρόκειται γιά Ἕλληνα βασιλέα. Εἶναι ὅμως τόσο… στρατηγικά τοποθετημένες πού δέν εἶναι ὁρατές ἀπό κανέναν. Κάποια προσχήματα ἐξυπηρετοῦν μόνον. Καί ἡ ἐπίσημος Ἑλλάς προσποιεῖται ὅτι τά ἀποδέχεται…

Γιά τά ζητήματα αὐτά ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ἔχει πεῖ τίποτε μέχρι στιγμῆς! Ὅμως ἐπιμένει νά ζητεῖ τήν ψῆφο τῶν Μακεδόνων, ὁμιλῶν ὑπό τήν σκιά τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί ἀπέναντι στόν ἀνδριάντα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Ἀλλά ἐνῷ οἱ Σκοπιανοί ἐμμένουν νά καπηλεύονται τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας καί νά προβάλλουν στά σχολεῖά τους τόν ἀλυτρωτισμό, στά δικά μας σχολικά βιβλία ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος «φιγουράρει» μαζί μέ τήν Κοκκινοσκουφίτσα καί τόν Καραγκιόζη.

Μήπως αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης θά ἐπιλέξει νά ὁμιλήσει καί σέ θέατρο σκιῶν;

Κεντρικό θέμα