Μείζων ὑποχώρησις τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο Θάλασσα

Ἡ Ἀθήνα δέν ἀσκεῖ κυριαρχικά δικαιώματα καί ἐπιτρέπει ἀμαχητί τήν Τουρκία νά τά ἀσκεῖ ἐκείνη – Νέα Navtex γιά ἔρευνες τοῦ «Ὀρούτς Ρέις» ἔξω ἀπό τήν Ρόδο – Τό «εἰδύλλιο» δέν κράτησε οὔτε 24ωρο

Ο «ΓΚΟΥΡΟΥ» τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὁ ἀφανής ἀρχιτέκτων της, ὁ ἄνθρωπος πού πρῶτος ὑπεστήριξε ὅτι τό Καστελλόριζο «κεῖται μακράν» καί ἡ ἄποψίς του ἐδικαιώθη σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο, ὁ καθηγητής Χρῆστος Ροζάκης, «κτύπησε» χθές καί πάλι. Μέ ἕνα ἄρθρο ἀντάξιο τῆς φήμης πού τόν συνοδεύει. Τοῦ «ρεαλιστοῦ» καί τοῦ «ἐνδοτικοῦ» ὁ ὁποῖος μάχεται τόν «μαξιμαλισμό». Στό νέο σημείωμά του στήν «Καθημερινή» τό ὁποῖο φέρει τόν καθοδηγητικό τίτλο «Ποιές πρέπει νά εἶναι οἱ ἑλληνικές κόκκινες γραμμές» τονίζει ὅτι «δέν ἀποτελεῖ νόμιμο δικαίωμά μας αὐτή τή στιγμή ἡ ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης στά 12 μίλια στό Καστελλόριζο» (!), «οὔτε καί ἐπηρεάζει τό τρέχον καθεστώς». Καί αὐτό, διότι κατά τόν κύριο καθηγητή τό δικαίωμα αὐτό «δέν ἔχει δεόντως θεσμοποιηθεῖ μέ ἐσωτερικό νόμο». Κατά τοῦτο καί ἐπειδή «ἡ Ἑλλάδα ἔχει σήμερα 6 ναυτικά μίλια αἰγιαλίτιδας ζώνης, ἡ Τουρκία δέν ἔχει παραβιάσει τόν κανόνα τοῦ διεθνοῦς δικαίου σχετικά μέ τήν ἐδαφική κυριαρχία».

Ἡ ἐτυμηγορία λοιπόν ἐξεδόθη! Ἀθώα ἡ Ἄγκυρα. Ὅσον ἀφορᾶ τό πρόβλημα τῆς παραβιάσεως τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος ἀπό τό ἐρευνητικό σκάφος «Ὀρούτς Ρέις», τό ὁποῖο ἐπιστρέφει στήν περιοχή ἕως τίς 14 Νοεμβρίου, μετά τήν νέα τουρκική Navtex (οὔτε 24ωρο δέν κράτησε τό εἰδύλλιο τῶν σεισμῶν), ὁ κύριος Ροζάκης δίδει νέο ρεσιτάλ: Ὑποστηρίζει ὅτι αὐτό, τό δικαίωμά μας στήν ὑφαλοκρηπῖδα, «δέν εἶναι φυσικό μας δικαίωμα πού ἐνυπάρχει ipso facto καί abinitio» (ἐξ ὑπαρχῆς καί αὐτοδικαίως), διότι «οἱ ἰδιότητες αὐτές ἀφοροῦν παράκτια κράτη πού ἔχουν τό προνόμιο νά βρίσκονται σέ ἀνοικτούς ὠκεανούς. Γιά κράτη πού βρίσκονται σέ περιοχές θαλάσσιας στενότητας τότε τό δικαίωμα στήν ὑφαλοκρηπῖδα τελειοῦται μέ ὁριοθέτηση. Ἕως ὅτου συμβεῖ αὐτό ἕκαστο τῶν ἀντιδικούντων μερῶν δέν ἔχει τά δικαιώματα πού προσφέρονται ἀπό τό ἄρθρο 77 τῆς Σύμβασης γιά τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Ἔχουν ἁπλῶς διεκδικήσεις. Ἡ μονομερής ἄσκηση τοῦ δικαιώματος ἀποκλείεται ἀπό τήν σύμβαση γιά τό ἐθιμικό δίκαιο». Ἄρα οὔτε κυριαρχία παραβιάζει ἡ Τουρκία ἀλλά οὔτε καί τήν ὑφαλοκρηπῖδα μας μέ τίς ἔρευνες τοῦ «Ὀρούτς Ρέις»! Ἀφοῦ δέν ἔχουμε «φυσικό δικαίωμα».

Πιό συγκεκριμένα ὁ «ἀντικειμενικός» κύριος Ροζάκης ἀποφαίνεται:

Πρῶτον, ὅτι ἡ Τουρκία δέν παραβιάζει τήν ἐδαφική μας κυριαρχία ὅταν στέλνει τό «Ὀρούτς Ρέις» μεταξύ 6-12 μιλίων καθώς τά χωρικά μας ὕδατα βρίσκονται σήμερα στά 6 ναυτικά μίλια. Παραλείπων νά σημειώσει βεβαίως πώς οὔτε καί αὐτή ἔχει ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατά της στά 12 μίλια ἄρα οὔτε καί ἐκείνη ἔχει δικαίωμα κυριαρχίας. Ἀντικειμενικότης. Ἀδιάφορο βεβαίως γιά τόν κύριο καθηγητή ἄν ἡ διαρκής παραμονή πολεμικῶν πλοίων τῆς γείτονος μεταξύ 6-12 μιλίων ὡς τέτοια ἐμφανίζεται. Ὡς κυριαρχία. Δεύτερον, μᾶς λέει ὅτι ἡ Τουρκία δέν παραβιάζει τήν ὑφαλοκρηπῖδα μας μέ τίς σεισμικές ἔρευνες τοῦ «Ὀρούτς Ρέις»! Ἁπλῶς παραβιάζει τεχνικό κανόνα τοῦ διεθνοῦς δικαίου πού ἀπαιτεῖ συμφωνία ὁριοθετήσεως πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή οἱασδήποτε ἐρεύνης ἐπί τῆς ὑφαλκρηπῖδος. Μέ δύο λόγια: ὁ κύριος ἀποφεύγει νά καταγγείλει τήν Τουρκία ὅτι ἐρευνᾶ σέ ὑφαλοκρηπῖδα πού δέν τῆς ἀνήκει. Μᾶς λέει ἁπλῶς ὅτι διαπράττει «τροχαία παράβαση», ὅτι ἐρευνᾶ χωρίς συμφωνία. Δεύτερη ἀθώωσις. Ἔξοχα. Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ὁ Πρωθυπουργός ἐδήλωσε στήν Βουλή γιά τό θέμα ὅτι «ὑποχρέωση τῆς χώρας εἶναι νά ὑπερασπίζεται τήν κυριαρχία της. Ἡ κυριαρχία τῆς χώρας ἐκτείνεται στή θάλασσα στά 6 μίλια καί στόν ἐναέριο χῶρο στά 10. Ἐξ οὗ καί κάθε παραβίαση τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου ἀναχαιτίζεται. Γνωρίζετε, ἐπίσης, πολύ καλά ὅτι καί ἐπί δικῶν σας ἡμερῶν, κύριε Τσίπρα, ὑπῆρχαν οὐκ ὀλίγες Navtex τῆς Τουρκίας, μέ πραγματικά πυρά πού ἔγιναν ἐντός τῆς ζώνης μεταξύ 6 καί 12 μιλίων, ὅπως ὑπῆρχαν ἀντίστοιχες ἑλληνικές Navtex οἱ ὁποῖες ἔγιναν σέ ἀντίστοιχη ζώνη».

Χθές τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μετά τήν ἔκδοση νέας τουρκικῆς Naxtex γιά ἔρευνες τοῦ «Ὀρούτς Ρέις» ἐξέδωσε ἀνακοίνωση στήν ὁποία τονίζονται μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:

«Δυστυχῶς ἡ Τουρκία μέ τήν ἔκδοση νέας παράνομης Navtex γιά τήν περίοδο 1-14 Νοεμβρίου, μέ τήν ὁποία δεσμεύει περιοχή ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας προκειμένου νά διεξάγει παράνομες σεισμικές ἔρευνες, ἐπιβεβαιώνει γιά μιά ἀκόμα φορά ὅτι συνεχίζει νά ἀγνοεῖ τούς θεμελιώδεις κανόνες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου».

Ἀφοῦ ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ ψευδαισθήσεις ἑλληνοτουρκικῆς προσεγγίσεως πού ἐκαλλιεργήθησαν στήν Ἑλλάδα μετά τούς σεισμούς στήν Σμύρνη καί στήν Σάμο κατέρρευσαν ἐντός 24ωρου –ἡ Τουρκία δέν ἐξαρτᾶ τήν στρατηγική της ἀπό φυσικά φαινόμενα– εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά διατυπώσουμε ὁρισμένα ἐρωτήματα. Κυρίως, ἀλλά ὄχι μόνο πρός τόν κύριο Ροζάκη.

1. Μέ πόσα ναυτικά μίλια χωρικά ὕδατα θά πᾶμε στήν Χάγη γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπῖδος; Μέ 6; Μέ 8; Μέ 10; Μέ 12; Ὅταν οἱ Τοῦρκοι προκαλοῦν ἐπί τρεῖς μῆνες τετελεσμένα μεταξύ 6-12 μιλίων μέ τήν διαρκῆ παρουσία πολεμικῶν πλοίων τους καί ἐρευνητικοῦ τους σκάφους ἐντός τῆς συγκεκριμένης περιοχῆς, πῶς θά ἀποδείξουμε ὅτι τά 12 μίλια εἶναι «ἀναφαίρετο μονομερές μας δικαίωμα πού θά ἀσκήσουμε ὅποτε θέλουμε»; Ἐδῶ κινδυνεύουμε νά τό χάσουμε ἕως τήν Χάγη διά χρησικτησίας. Τό δικαίωμά μας τό ἀσκοῦν ἤδη ἄλλοι!

2. Εἶναι δυνατόν νά ἀθωώνεται ἡ Τουρκία γιά τίς ἔρευνές της ἐπί τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι «δέν ἔχουμε φυσικό δικαίωμα»; Ἐμεῖς δηλαδή ἐπικαλούμαστε τό Διεθνές Δίκαιο ἐναντίον μας, τήν ὥρα πού αὐτοί παράγουν τετελεσμένα ἐπί τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος γράφοντας τό Διεθνές Δίκαιο ἐπί τῆς οὐσίας στά παλαιά τους τά ὑποδήματα; Ἀθῶοι αὐτοί πού δέν ἀναγνωρίζουν στά νησιά ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα καί ἔνοχοι ἐμεῖς πού ἔχουμε τό Διεθνές Δίκαιο μέ τό μέρος μας; Σέ ποιούς τά λέτε αὐτά, κύριε Ροζάκη;

3. Εἶναι δυνατόν νά ἐξομοιώνονται οἱ στρατιωτικές ἀσκήσεις τοῦ παρελθόντος γιά τίς ὁποῖες οἱ Τοῦρκοι ἐδέσμευαν προσωρινῶς δύο φορές τόν χρόνο ὕδατα μέ τήν μόνιμη ἔρευνα ἐπί τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος ἐπί τρίμηνο;

Ἐάν ἡ Ἑλλάς ἀθωώνει διά τοῦ κυρίου Ροζάκη καί διά λοιπῶν Ὑπουργῶν καί παραγόντων τήν Τουρκία, τόσο γιά τήν παραβίαση τῶν 12 μιλίων ὅσο καί γιά τήν παραβίαση τῆς ὑφαλοκρηπῖδος μας, τότε ἄς τό πάρουμε ἀπόφαση: Εὑρισκόμεθα στίς παραμονές μιᾶς ἱστορικῆς ἐξελίξεως: τῆς μείζονος ὑποχωρήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο. Τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁ ὁποῖος δέν πρόκειται νά ἀπολαύσει τά δικαιώματά του ἐπί τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος, τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁ ὁποῖος θά περιχαρακωθεῖ διά βίου στά ἕξι μίλια. Τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὁ ὁποῖος θά καταστεῖ δορυφόρος τῆς γείτονος. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει χρόνο ἀκόμη καί ἔχει ὅπλα γιά νά τό ἀποτρέψει. Ἀρκεῖ νά ἐγκαταλείψει τόν κῆπο μέ τίς αὐταπάτες ὅτι ὑπάρχει πεδίο συνεννοήσεως μέ τούς γείτονες. Δυστυχῶς, μᾶς τό ἔδειξαν, δέν ὑπάρχει.

Κεντρικό θέμα