Μείζων κρίσις στίς σχέσεις Ἑλλάδος – Γερμανίας γιά τίς κυρώσεις

Ὁ Νῖκος Δένδιας ἀνοίγει τόν δρόμο γιά βέτο Μητσοτάκη στήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ Δεκεμβρίου

IΣΧΥΡΟΤΑΤΟ μήνυμα ἀποφασιστικότητος καί ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας μέ λεξιλόγιο πού εἶχε νά χρησιμοποιήσει Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἀπό τότε πού ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος εἶχε χαρακτηρίσει τήν Γερμανία ὡς «γίγαντα μέ μυαλό μικροῦ παιδιοῦ» (πρίν ἀπό τήν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς Κερκύρας τό 1994), ἔστειλε τό Σάββατο στό Βερολῖνο ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Μέ ἀφορμή βεβαίως τήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ Δεκεμβρίου πού θά κληθεῖ νά ἀποφασίσει κυρώσεις κατά τῆς Τουρκίας γιά τήν παράνομη συμπεριφορά της στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο. Ἡ μόνη διαφορά μεταξύ 1994 καί 2020 εἶναι ὅτι ὁ τότε Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Θεόδωρος Πάγκαλος εἶχε ἐπιτεθεῖ στόν ὁμόλογό του Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Κλάους Κλίνκελ, ἐνῶ τώρα ὁ κύριος Δένδιας ἐπιτίθεται μέσω τῆς ἐγκύρου ἐπιθεωρήσεως Politico κατ’ οὐσίαν στήν ἴδια τήν καγκελλάριο Μέρκελ. Στήν ὁποία ἀποδίδει «ἀφέλεια» σημειώνων μάλιστα ὅτι ὁ χαρακτηρισμός του εἶναι ἐπιεικής. Σημειωτέον ὅτι ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος εἶχε ὑποχρεωθεῖ τότε νά ἀνακαλέσει ζητώντας συγγνώμη, κάτι πού στήν περίπτωση Δένδια, ὁ ὁποῖος δέν αὐτενεργεῖ οὔτε αὐτοσχεδιάζει, δέν φαίνεται νά ὑπάρχει ὡς προοπτική στόν ὁρίζοντα. Αἰτία τῆς ἐκρήξεως τοῦ κυρίου Δένδια, ὁ ὁποῖος συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» συνηντήθη μυστικά μέ τήν καγκελλάριο Μέρκελ κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στό Βερολῖνο, εἶναι ἡ ἄρνησις τῶν Γερμανῶν νά ἐπιβάλουν σοβαρές κυρώσεις στήν Τουρκία ἀλλά καί νά διακόψουν τήν πώληση ὅπλων πρός τήν Ἄγκυρα. Νά μήν παραδώσουν δηλαδή ἀόρατα ὑποβρύχια στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὅπως ζητεῖ ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν προηγούμενη Σύνοδο Κορυφῆς. Αὐτό κατέστη σαφές στόν Ἕλληνα Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν στό Βερολῖνο. Τά προσχήματα μάλιστα δέν ἐτηρήθησαν οὔτε στήν εὐρωβουλή κατά τήν τελευταία ψηφοφορία γιά τίς κυρώσεις.

Ὅπως εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ἡ «Ἑστία», ὁ ἔμπιστος τῆς κυρίας Μέρκελ Μάνφρεντ Βέμπερ, τήν ὑποψηφιότητα τοῦ ὁποίου γιά τήν Προεδρία τῆς Κομμισσιόν ὑπεστήριξε ἡ Ἑλλάς, ἔβαλε ἀρχικῶς …βέτο στόν ἐπί κεφαλῆς τῶν
εὐρωβουλευτῶν τῆς ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη ὅταν ἐκεῖνος ἀνεκίνησε ζήτημα ἐκδόσεως ψηφίσματος πού νά ἀπαιτεῖ σκληρές κυρώσεις πρός τήν Τουρκία. Ὁ ἔμπειρος εὐρωβουλευτής τῆς ΝΔ ἔθεσε τό θέμα σέ ἐσωτερική ψηφοφορία τοῦ ΕΛΚ, κέρδισε τόν Βέμπερ, ἔλαβε τήν ἔγκριση καί τό Εὐρωκοινοβούλιο γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία του ἐξέδωσε ψήφισμα πού ζητεῖ ἐπιβολή σκληρῶν κυρώσεων κατά τῆς Τουρκίας. Τήν σκυτάλη ἀπό τό Εὐρωκοινοβούλιο καί ἀφοῦ ἐνημέρωσε τούς ἐκπροσώπους τῶν κομμάτων μέσα στήν ἑβδομάδα ἔλαβε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Ὅπως τόνισε στό Politico:

«Ἡ Γερμανία δέν ἀνταποκρίνεται στόν ἡγετικό ρόλο της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὅταν ἀπορρίπτει τίς ἐκκλήσεις τῶν Ἀθηνῶν γιά ἐπιβολή ἐμπάργκο ὅπλων στήν Τουρκία».

«Ἀδυνατῶ νά καταλάβω τόν δισταγμό τῆς Γερμανίας νά χρησιμοποιήσει τήν τεράστια ἰσχύ πού ἔχει ἡ οἰκονομία της γιά νά δώσει ἕνα σαφές παράδειγμα ὅτι οἱ χῶρες πρέπει νά ὑπακούουν στό διεθνές δίκαιο» σημείωσε.

«Καταλαβαίνω τό οἰκονομικό θέμα ἀπό τή γερμανική πλευρά, ἀλλά εἶμαι βέβαιος ὅτι καί αὐτή καταλαβαίνει τήν τεράστια ἀντίφαση τοῦ νά παρέχεις ἐπιθετικά ὅπλα σέ μιά χώρα πού ἀπειλεῖ τήν εἰρήνη καί τή σταθερότητα δύο χωρῶν τῆς ΕΕ. Αὐτός εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς λέξης “ἀντίφαση”» ἀνέφερε.

Προσέθεσε, μάλιστα, ὅτι δέν καταλαβαίνει γιατί ἡ Ἑλλάς θά ἔπρεπε ἀκόμη καί νά θέσει τό ζήτημα αὐτό στό Βερολῖνο «ἀντί ἡ Γερμανία νά συνειδητοποιήσει ἀπό μόνη της, ἀπό τούς μηχανισμούς ἐλέγχου καί ἰσορροπιῶν τοῦ δικοῦ της συστήματος, ὅτι αὐτό δέν εἶναι συμβατό μέ τόν ρόλο της στήν Εὐρώπη».

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπικειμένη Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ Δεκεμβρίου, ὁ κ. Δένδιας καλεῖ τούς ἡγέτες τῆς ΕΕ νά στείλουν ἕνα σαφές μήνυμα στήν Τουρκία, ἀνάλογο μέ τήν δέσμευση τῆς προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, νά ἡγηθεῖ μιᾶς «γεωπολιτικῆς» Ἐπιτροπῆς.

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐπεσήμανε ὅτι ἐάν οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ κάνουν τό ἴδιο μέ τήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ Ὀκτωβρίου, ἀκόμη καί ἄν ἐν τέλει ἀποχωρήσει τό Ὀρούτς Ρέις αὐτήν τήν ἑβδομάδα ἀπό τήν περιοχή, αὐτό θά σήμαινε ὅτι δέν εἶχαν μάθει τό μάθημά τους.

«Ἐάν κάνεις τά ἴδια πράγματα πού ἔκανες στό παρελθόν καί περιμένεις μία ἄλλη ἐξέλιξη στό μέλλον, αὐτό εἶναι κάτι πού περιγράφεται μέ τή λέξη “ἀφέλεια” –καί αὐτός εἶναι ὁ ἤπιος ὅρος, θά ἔλεγα». «Ἡ Εὐρώπη θά ἔστελνε λάθος μήνυμα σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ὅποιος αὐθαιρετεῖ, ὅποιος καταπατᾶ τό διεθνές δίκαιο, ὅποιος ἐκβιάζει, αὐτός στό τέλος τῆς ἡμέρας μένει ἀτιμώρητος, στή χειρότερη περίπτωση, ἤ καί ἀμείβεται κιόλας».

Τέλος, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἀνέφερε ὅτι ἀνυπομονεῖ νά συνεργασθεῖ μέ τήν ἑπόμενη κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, καθώς τόσο ὁ νεοκλεγείς πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ὅσο καί ὁ ἑπόμενος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν γνωρίζουν πολύ καλά τήν περιοχή καί τά ἑλληνοτουρκικά προβλήματα.

«Πιστεύω ὅτι ἡ περιοχή χρειάζεται τήν παρουσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί ἰδιαίτερα τήν στρατιωτική τους παρουσία, μέ τρόπο πού θά ἀντισταθμίζει τήν ἔλλειψη εὐρωπαϊκῆς στρατιωτικῆς παρουσίας στήν περιοχή.»

Μετά τήν παρέμβαση αὐτή καί τό ἑλληνικό κατ’ οὐσίαν τελεσίγραφο ἡ Ἑλλάς ἀποστέλλει, πρώτη φορά, μήνυμα στούς ἑταίρους της, τό ὁποῖο συμπυκνώνεται στό ἑξῆς δίλημμα: κυρώσεις στήν Τουρκία ἤ βέτο στό κείμενο τῶν συμπερασμάτων. Βέτο ὅπως αὐτό πού ἀπείλησε ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης στήν προηγούμενη Σύνοδο καί κέρδισε αὐτά πού ἤθελε στά συμπεράσματα τῆς προηγούμενης Συνόδου. Βέτο ὅπως αὐτό πού ἤσκησε ἡ Βουλγαρία στά Σκόπια καί ὁ Μπορίσωφ στόν Ζάεφ γιά τήν «μακεδονική» γλῶσσα ἐξαναγκάζοντάς τον σέ ἄτακτο ὑποχώρηση. Βέτο τό ὁποῖο ἄν ἀσκηθεῖ θά διευκολυνθεῖ ἀπό τό γεγονός ὅτι αὐτήν τήν φορά Ἑλλάς καί Κύπρος θά κατέλθουν στήν Σύνοδο μέ ἑνιαία στάση. Στήν πραγματικότητα ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν μέ τήν παρέμβασή του στό Politico στρώνει τό χαλί καί ἀνοίγει τόν δρόμο στόν Πρωθυπουργό μέ ὅπλο τό βέτο νά ἀπαιτήσει κυρώσεις. Τό γήπεδο τοῦ παραδίδεται εὐνοϊκό.

Κεντρικό θέμα