Μεῖζον ἐθνικό λάθος ἡ ἀποδυνάμωσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Γιατί πρέπει νά στηρίξουμε τόν Κυριάκο Μητσοτάκη

Η ΧΩΡΑ διέρχεται ἐθνικῶς κρίσιμες στιγμές. Ὁ ὁρίζων στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις καθημερινῶς ἐπιβαρύνεται. Ὁ Ἐρντογάν, πρό καιροῦ, σχεδίασε μέ τό στυλό στόν χάρτη τά σημεῖα ἐκεῖνα τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου στά ὁποῖα προτίθεται νά στείλει ἐρευνητικό σκάφος γιά τήν διεξαγωγή παρανόμων γεωτρήσεων. Γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν πρόκληση ἡ Ἑλλάς χρειάζεται ἑνότητα καί ἰσχυρό πρωθυπουργό πίσω ἀπό τόν ὁποῖο νά στοιχηθούν ἅπαντες, ἀφοῦ προηγουμένως συμφωνηθεῖ ἡ ἐθνική στρατηγική (Χάγη μόνο γιά ὑφαλοκρηπῖδα-ΑΟΖ –τίποτε πέραν αὐτοῦ.) Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ἰσχυρός Πρωθυπουργός. Εἶναι ἰσχυρός στόν λαό ὅπως ἔδειξαν ὅλες οἱ τελευταῖες μετρήσεις πού τοῦ δίδουν ὑψηλά ποσοστά ἀποδοχῆς. Τό ζήτημα ὅμως δέν εἶναι πῶς βλέπουμε ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα τόν Πρωθυπουργό καί τί τόν θεωροῦμε. Τό ζήτημα, σέ αὐτήν τήν συγκλονιστικά κρίσιμη ἐθνική περίσταση, εἶναι πῶς τόν βλέπουν οἱ ἄλλοι. Καί πῶς ζυγίζουν τίς ἀποφάσεις τους. Κυρίως οἱ γείτονες ἀλλά καί οἱ σύμμαχοι. Ἄν στήν ἀνάλυση τοῦ Ἐρντογάν, ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά βάλει φρένο στήν προκλητικότητά του στό Αἰγαῖο, οὔτε οἱ βαθειά διχασμένες ΗΠΑ, οὔτε ἡ παρηκμασμένη Εὐρώπη, οὔτε βεβαίως ἡ τωρινή σύμμαχός του Ρωσσία, προστεθεῖ καί ἡ παράμετρος, ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀδύναμη κυβέρνηση καί πρωθυπουργό ὑπό ἐσωτερική ἀμφισβήτηση, τότε οἱ πειρασμοί του θά αὐξηθοῦν.

Χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, τῶν βουλευτῶν καί κατά μείζονα λόγο τῶν πρώην Πρωθυπουργῶν εἶναι νά στηρίζουν αὐτήν τήν ὥρα τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἀνεξαρτήτως ὅποιων διαφόρων ἐκτιμήσεων ἤ ἀνθρωπίνων πικριῶν ὑπάρχουν γιά τήν στάση του ἔναντι αὐτῶν. Δέν εἶναι δυνατόν αὐτήν τήν στιγμή νά παρέχει ἰσχυρότερη συναίνεση στήν πράξη στόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὁ… Ἀλέξης Τσίπρας (μέ τήν στάση του στήν συνταγματική ἀναθεώρηση, στήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων, στήν ἐκλογή Προέδρου Δημοκρατίας) παρά ἄνθρωποι τῆς παρατάξεως, κορυφαῖα στελέχη τοῦ κόμματός του, προκάτοχοί του. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς θά γραφτεῖ θετικά στήν Ἱστορία γιά τήν πρωθυπουργία του στά βασικά της, παρά τά ἐπί μέρους λάθη τακτικῆς. Γλύτωσε τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν γκρεμό τοῦ ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζει τούς κινδύνους πού διατρέχει ἕνας ἀποδυναμωμένος Πρωθυπουργός. Ἡ μείωσις τοῦ εὔρους τῆς πλειοψηφίας του μετά ἀπό τήν ἀδιανόητη ἀποχώρηση τοῦ Φώτη Κουβέλη ἀπό τόν τρικομματικό συνασπισμό τό καλοκαίρι τοῦ 2013 εἶχε ὡς συνέπεια τήν κατάπτωση τῆς ἐγγυήσεως πολιτικῆς σταθερότητος ἔναντι τῶν δανειστῶν. Ἦταν ὁ λόγος πού ἡ συμμαχική κυβέρνησίς του δέν ἐξήντλησε τήν τετραετία καί δέν ἐξέλεξε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Κάποιοι ὀλιγάρχες ἔδρασαν τότε.

Ἐπειδή, λοιπόν, ὁ κ. Σαμαρᾶς γνωρίζει ἄριστα τίς συνέπειες κάθε πολιτικῆς πράξης του, ξέρει τί εἶναι νά ἔχεις ὀλιγάρχες ἀπέναντί σου στήν διακυβέρνηση, καί ἐπειδή διαθέτει τεράστια ἐμπειρία στά ἐξωτερικά θά ἀνέμενε κανείς νά τιθασεύσει τήν δικαιολογημένη ἴσως ἐνόχλησή του γιά ὑποσχέσεις πού τοῦ ἐδόθησαν, ἀλλά δέν ἐτηρήθησαν. Μετά τήν ἄνοδο τῆς ΝΔ στήν ἐξουσία ὁ κ. Σαμαρᾶς ἔχει ἀπουσιάσει ἀπό δύο σημαντικώτατες ψηφοφορίες. Ἀπό τήν ἐκλογή τῆς νέας Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τήν τροπολογία στό ποδόσφαιρο γιά τήν ὁποία ἔχουν ἐκφράσει τήν διαφωνία τους ἀπό διαφορετική σκοπιά τέσσερεις τουλάχιστον ὀλιγάρχες. Δύο ἀμέσως ἐνδιαφερόμενοι καί δύο περιφερειακά ἐνδιαφερόμενοι. Ἀπό τήν ἄνοδο τῆς ΝΔ στήν ἐξουσία ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἔστειλε μηνύματα δυσφορίας γιά χειρισμούς τῆς ΝΔ στήν ὑπόθεση Novartis μέ συνέντευξή του σέ γνωστή Σαββατιάτικη ἐφημερίδα, ἐξεδήλωσε τήν ἀνοικτή διαφωνία του μέ τήν στρατηγική ἐπιλογή τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιά παραπομπή τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐνῶ ὀκτώ βουλευτές προσκείμενοι σέ αὐτόν –ὅσοι χρειάζονται γιά νά γίνουν 158 οἱ 150 ἕδρες– ἐτοποθετήθησαν ὑπέρ τῆς ὑποψηφιότητός του γιά τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας. Ἐπίσης στό Συνέδριο τῆς ΝΔ ὁ κ. Σαμαρᾶς ἄφησε αἰχμές γιά τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν. Παρέλκει βεβαίως νά σημειώσουμε ὅτι στό παρασκήνιο διεφώνησε μέ τήν ἐπανεκλογή τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου στό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου μέ ὅ,τι αὐτό θά σήμαινε στήν ψηφοφορία. Στενός συνεργάτης του χαρακτήρισε τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους σέ τηλεοπτική ἐκπομπή «μέλος συνιστώσας». Ἐάν πράγματι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑπεσχέθη στόν πρώην Πρωθυπουργό ἀντιπροεδρία τῆς Κομμισσιόν ἤ καί ἐκλογή στό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας (ἀπό τήν ἐνημέρωση πού ἔχουμε μέχρι στιγμῆς δέν μᾶς προκύπτει) καί δέν τήρησε τόν λόγο του, τότε ὁ κ. Σαμαρᾶς ἔχει ὅλα τά πολιτικά δίκαια μέ τό μέρος του. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἔκανε τόν νῦν Πρωθυπουργό ὑπουργό του, τόν στήριξε στήν ἐσωκομματική ἐκλογή γιά τήν Προεδρία τῆς ΝΔ, τόν στήριξε στήν μάχη γιά τήν πρωθυπουργία. Τήν Παρασκευή, πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου, ὁμίλησε σέ ἀνοικτή συγκέντρωση στήν Τρίπολη ὅπου ἐκλέγεται ὁ φίλος του ὑφυπουργός Κωνσταντῖνος Βλάσσης.

Ἡ στιγμή πού ἐπιλέγει ὅμως ὁ πρώην Πρωθυπουργός γιά νά ἐκδηλώσει αὐτό πού ὁ νῦν Πρωθυπουργός ὀνομάζει «πικρίες τῆς στιγμῆς» εἶναι ἐντελῶς λάθος. Αὐτή τήν ἐποχή δέν θά κριθοῦν τά πολιτικά δίκαια τοῦ κ. Σαμαρᾶ. Οὔτε κἄν κρίνεται ἡ παραπομπή τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στό Εἰδικό Δικαστήριο γιά νά ἐκπληρώσει τήν ἐπιθυμία του νά πάει μέχρι τέλους. Ἀπόφασις γι’ αὐτό θά ληφθεῖ τόν Μάρτιο. Αὐτήν τήν στιγμή καί τίς ἀμέσως ἑπόμενες στιγμές κρίνονται τά ἐθνικά μας δίκαια. Ὅλων τά δίκαια. Τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τά δίκαια. Ἀνεξαρτήτως τῶν ὅποιων διαφωνιῶν ἔχει κανείς μέ τόν κ. Μητσοτάκη –καί ἐμεῖς σημειώνουμε τίς ἐπιφυλάξεις μας σέ ἐπί μέρους ἰδεολογικά θέματα– τό μεῖζον εἶναι τώρα νά στηριχθεῖ ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος. Δέν πρόκειται ἁπλῶς γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἐδῶ. Πρόκειται γιά τόν πρωθυπουργό τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Τί μήνυμα ἄραγε «ταξιδεύει» στήν Ἄγκυρα ὅταν ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἐνημερώνεται ἀπό τήν ἐδῶ πρεσβεία του, ὅτι ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ἀμφισβητεῖται διά τῆς ἀποχῆς ἀπό τόν προκάτοχό του, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τό κόμμα του καί ὑπῆρξε μάλιστα ἐπί ἑξαετία Πρόεδρός του; Τί μήνυμα λαμβάνει ὁ Ἐρντογάν ὅταν μαθαίνει ὅτι ὁ Πρωθυπουργός σέ ψηφοφορία μέ κομματική πειθαρχία ἀμφισβητεῖται ἀπό βουλευτή του (Βαγιωνᾶς), ὁ ὁποῖος εἶχε δείξει ἀνάλογη ροπή σέ τέτοιες συμπεριφορές καί στήν περίοδο τοῦ Βατοπεδίου; Τί μήνυμα εἰσπράττει ὁ Ἐρντογάν ὅταν βλέπει ὀλιγάρχες πού ἔχουν καί κανάλι καί ποδοσφαιρική ὁμάδα καί ἄλλες δραστηριότητες νά ἀμφισβητοῦν τόν ἐκλεγμένο Πρωθυπουργό γιά ἕνα πέναλτι τῆς πλάκας, γιά ἕνα πρωτάθλημα ἀδειανό;

Δέν εἴμεθα ἐμεῖς πού θά παραδώσουμε μαθήματα ἐθνικῆς συμπεριφορᾶς στόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Εἴμαστε βέβαιοι πώς ξέρει καί μετρᾶ καλύτερα παντός ἄλλου, πόσω μᾶλλον ἡμῶν τῶν ταπεινῶν, τίς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν του. Ἴσως νά ἔχει ὑποτιμήσει τίς συνέπειές τους ἐξ αἰτίας τῆς δικαιολογημένης ὀργῆς του γιά τίς ὑποσχέσεις πού δέν ἐτηρήθησαν καί ἐξ αἰτίας τῆς φαινομενικῆς «κάλμας» πού παρατηρεῖται ἐσχάτως. Εἴμαστε βέβαιοι ὅμως ὅτι συμφωνεῖ μαζί μας: Σέ καιρούς ἐθνικῆς κρίσεως ἕνας πρώην Πρωθυπουργός στηρίζει τόν ἐν ἐνεργεία Πρωθυπουργό. Καί ἄν ὁ δεύτερος κάνει λάθη τοῦ τά ἐπισημαίνει. Γραπτῶς ἤ προφορικῶς. Ἕνας πρώην Πρωθυπουργός δέν δίδει ποτέ ἄθελά του τήν ἐντύπωση, ὅτι στοιχίζεται πίσω ἀπό ὀλιγάρχες. Ἕνας πρώην Πρωθυπουργός στηρίζει τήν πλειοψηφία τοῦ κόμματός του. Δέν τήν ἀποδυναμώνει μέ ταξίδια καί δῆθεν προσωπικούς λόγους. Ἐν τέλει, ἕνας πρώην Πρωθυπουργός –καί αὐτό ἰσχύει γιά ὅλους τούς πρώην Πρωθυπουργούς, νά συνεννοούμεθα γιά νά μήν παρεξηγούμεθα– δέν εἶναι ποτέ ἀπών. Εἶναι παρών στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος. Καί ὁ κ. Σαμαρᾶς, σέ πεῖσμα ὅσων συνέβησαν, θά εἶναι.

Κεντρικό θέμα