Μέ βέτο καί Χάφταρ ἀπαντᾶ ὁ Μητσοτάκης στόν Ἐρντογάν

Αἰφνιδιαστικῶς καί ὑπό ἄκρα μυστικότητα ἀπό χθές ὁ Λίβυος στρατάρχης στήν Ἀθήνα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κυβέρνησις «ξύπνησε» καί ἀντιδρᾶ δυναμικά τόσο στίς προκλήσεις Ἐρντογάν καί Τσαβούσογλου πού ἀμφισβητοῦν τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης καί ἐγείρουν ἐκ νέου γκρίζες ζῶνες στό Αἰγαῖο ὅσο καί στήν ἀπαράδεκτη στάση τῆς Καγκελλαρίου Μέρκελ νά ἀποκλείσει τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν μεθαυριανή Διάσκεψη τοῦ Βερολίνου γιά τήν Λιβύη. Τήν ἑπομένη τῆς ἀρνητικῆς ἀπαντήσεως τοῦ Βερολίνου στό αἴτημα τῶν Ἀθηνῶν νά εἶναι παροῦσα ἡ χώρα μας στήν Διάσκεψη, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ὅτι θά ἀσκήσει βέτο στήν Σύνοδο Κορυφῆς καί στό Συμβούλιο τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς ΕΕ σέ οἱανδήποτε εἰρηνευτική συμφωνία γιά τήν Λιβύη, ἐάν δέν περιλαμβάνεται ἡ ἀκύρωσις τῶν «συμφώνων» μεταξύ Ἐρντογάν – Σάρατζ. Ἐπίσης δήλωσε ὅτι θά ἐπικοινωνήσει τηλεφωνικῶς σήμερα μέ τήν κ. Μέρκελ γιά νά τῆς γνωστοποιήσει ἐκ νέου τίς ἑλληνικές θέσεις σχετικῶς μέ τήν παράνομη «συμφωνία». Χθές τό βράδυ ἀφήχθη στήν Ἀθήνα, ὑπό ἄκρα μυστικότητα, ὁ Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ὁ ὁποῖος ἔχει ταχθεῖ ἀναφανδόν κατά τῆς «συμφωνίας» τοῦ Ἐρντογάν μέ τόν Φαγέζ ἀλ Σάρατζ. Μάλιστα δέν ἔκρυψε τήν δυσαρέσκειά του γιά τήν κίνηση τῆς Γερμανίας νά ἀποκλείσει τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Διάσκεψη. Ἡ ἀπόφασις γιά τήν πρόσκληση πρός τόν Χάφταρ ἐλήφθη στό πρόσφατο Ἐθνικό Συμβούλιο Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς καί τοῦ διεβιβάσθη ἀπό τόν Ἕλληνα ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια, ὅταν τόν ἐπεσκέφθη στήν Λιβύη. Ἐπίσης ἐζητήθη ἀπό τίς ΗΠΑ νά μεσολαβήσουν προκειμένου ὁ Λίβυος στρατάρχης νά ἔλθει στήν Ἀθήνα. Ἡ ἐμπλοκή τῆς Οὐάσιγκτων ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό τήν κίνηση τοῦ Χάφταρ νά φύγει ἀπό τήν συνάντηση τῶν δύο ἀντιμαχομένων πλευρῶν στήν Μόσχα, καθώς εἶχε ἐξασφαλίσει τήν στήριξη Τράμπ. Ἡ διαμεσολάβησις τῶν ΗΠΑ δέν εἶναι τυχαία, καθώς ἡ Ἑλλάς ἐδέχθη νά στείλει πυραύλους Patriot στήν Σαουδική Ἀραβία. Μετά ἀπό αὐτές τίς ἐξελίξεις ὁ κ. Χάφταρ συναντᾶται σήμερα τό μεσημέρι μέ τόν Πρωθυπουργό, ἐνῶ χθές τό βράδυ συνηντήθη μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Δένδια.

Εἶχαν προηγηθεῖ oἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου μέ τίς ὁποῖες οἱ γείτονες ἀνοίγουν ἐπισήμως ἐκ νέου ζητήματα ἑρμηνείας τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, τῆς Συνθήκης Παραχωρήσεως τῶν Δωδεκανήσων στήν Ἑλλάδα (Συνθήκη Εἰρήνης Παρισίων 1947 –ἤτοι θέματα γκρίζων ζωνῶν, ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος καί παρουσίας ἤ μή ἑλληνικῶν στρατευμάτων στά νησιά τοῦ Αἰγαίου.) Ὡς φαίνεται, οἱ Τοῦρκοι κλιμακώνουν κυριολεκτικῶς κάθε ἡμέρα, ὥρα τήν ὥρα, λεπτό τό λεπτό. Γιά νά θυμηθοῦμε τόν σκωπτικό τίτλο τοῦ βιβλίου τοῦ δημοσιογράφου Γιώργου Σκαμπαρδώνη «Ὅλα βαίνουν καλά ἐναντίον μας»! Εἰδικώτερα: Μία ἡμέρα μετά τήν γνωστοποίηση τοῦ ἀποκλεισμοῦ μας ἀπό τήν Διάσκεψη τοῦ Βερολίνου γιά τήν Λιβύη (οἱ Γερμανοί μᾶς «πούλησαν» κατ’ ἀπαίτησιν τῶν Τούρκων ἐξ αἰτίας τοῦ προσφυγικοῦ), ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, τρία σχεδόν χρόνια μετά τήν ἐπίσκεψη Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα, ἄνοιξε πάλι θέμα ἑρμηνείας τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί ἀμφισβητήσεως κυριαρχίας ἑλληνικῶν νήσων καί αποδεικνύεται ὅτι ἡ Ἄγκυρα σχεδιάζει τήν «κατάληψη» ἑλληνικῶν νησιῶν! Συγκεκριμένως, ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τήν διάρκεια τριώρου συνεντεύξεως στό CNN Türk ὑπεστήριξε πώς «ὑπάρχουν νησιά πού δέν ἔχει καθορισθεῖ ἡ κυριαρχία τους οὔτε στήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης οὔτε κἄν στήν Συνθήκη Εἰρήνης τοῦ 1947». Καί προσέθεσε: «Εἶναι ὁ λόγος πού ζητᾶμε διερευνητικές ἐπαφές γιά νά λύσουμε τά ζητήματα αὐτά. Γιά νά μήν συμβεῖ καί πάλι κάποια κρίσις “Καρντάκ” (Ἴμια)».

Στόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἀπήντησε ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μέ μία περίεργη δήλωση. Χωρίς νά διαψεύσει τό αἴτημα τῶν Τούρκων νά συζητήσουμε στίς διερευνητικές ἐπαφές τό θέμα τῶν γκρίζων ζωνῶν (ὑπεβλήθη στόν πρέσβυ Δεμίρη), ὁ κ. Γεννηματᾶς τόνισε: «Τό νομικό καθεστώς τοῦ Αἰγαίου καί τῶν νησιῶν εἶναι σαφῶς καθορισμένο ἀπό διεθνεῖς συνθῆκες καί δέν χωρᾶ καμμία ἀμφισβήτηση. Ἡ συνεχής ἐπανάληψη αὐθαίρετων ἰσχυρισμῶν ἤ ἑρμηνειῶν τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θάλασσας οὐδόλως μεταβάλλει τόν ἀνυπόστατο ἤ παράνομο χαρακτῆρα τους. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἐπιλέξει τόν δρόμο τῆς διεθνοῦς νομιμότητας. Ἐλπίζουμε νά τήν ἀκολουθήσει σέ αὐτόν καί ἡ Τουρκία».

Στό ἴδιο κλῖμα καί ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, ὁ ὁποῖος ἀνεκοίνωσε ὅτι ἡ χώρα του ἐντός τοῦ ἔτους θά ξεκινήσει σεισμικές ἔρευνες καί γεωτρήσεις μέ τό σεισμογραφικό πλοῖο «Oruç Reis» στίς περιοχές πού συνεφώνησε μέ τήν Λιβύη. Ἀπείλησε δέ ὅτι δέν εἶναι δυνατόν ἡ χώρα του νά δεχθεῖ νά γίνουν ἔρευνες, ἐξορύξεις ἤ νά περάσει ὁ ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου EastMed ἀπό τήν ζώνη πού εὑρίσκεται μεταξύ τῶν ὑφαλοκρηπίδων Τουρκίας καί Λιβύης.

Σέ συνέντευξη πού ἔδωσε σέ τηλεοπτικό σταθμό χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός ἐρωτήθη ἐάν ἰσχύει τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» (13.01.2020) σχετικῶς μέ τόν διάλογο πού εἶχε μέ τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο: « – Καί ἄν χάσετε, κύριε Μητσοτάκη; – Δέν θά χάσουμε, κύριε Τράμπ!». Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπιβεβαίωσε πλήρως τήν «Ἑστία», λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι δέν θά μπεῖ σέ λεπτομέρειες γιά τήν συζήτηση καί ὅτι ἔθεσε στόν κ. Τράμπ τίς κόκκινες γραμμές τῆς Ἑλλάδος ἀναφορικῶς μέ τήν Τουρκία, οἱ ὁποῖες ἐξετίμησε ὅτι ἔγιναν ἀντιληπτές ἀπό τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ. «Οἱ ΗΠΑ δέν ἔχουν κανένα ὄφελος ὅπως οὔτε ἐμεῖς, οὔτε ἡ Τουρκία ἀπό μιά κλιμακούμενη ἔνταση. Πιστεύω τό ἀντιλαμβάνεται καί ὁ Ἐρντογάν, διότι παρά τήν ἔνταση, τίς ρητορικές ἐξάρσεις, ἐξακολουθοῦν τά κανάλια ἐπικοινωνίας νά εἶναι ἀνοιχτά» τόνισε ὁ Πρωθυπουργός. Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ χώρα μας δέν θά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης πλήν τοῦ θέματος τοῦ καθορισμοῦ ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδος. «Δέν ὑπάρχει ἄλλο θέμα γιά τό ὁποῖο ὁποιοσδήποτε Ἕλληνας Πρωθυπουργός θά συναινοῦσε νά συζητήσει μέ τούς Τούρκους» ὑπεγράμμισε χαρακτηριστικά.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐξέφρασε τήν ἐκτίμηση, ὅτι δέν πρόκειται νά φθάσουμε σέ θερμό ἐπεισόδιο μέ τήν Τουρκία. «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἰσχυρές συμμαχίες (εὐρωπαϊκές χῶρες, Ἰσραήλ, Αἴγυπτος), οἱ ὁποῖες ἀποτυπώνονται καί ἔμπρακτα. Καί δέν ἀναφέρομαι ἀκόμη στίς ΗΠΑ, σέ δυό ἑβδομάδες θά βρίσκομαι στό Παρίσι γιά μία ἀκόμη συνάντηση μέ τόν κ. Μακρόν, τόν ὁποῖο θέλω νά εὐχαριστήσω γιατί ὑπῆρξε θερμός ὑποστηρικτής τῶν ἑλληνικῶν θέσεων» σημείωσε. Χθές ἡ γαλλική Κυβέρνησις στηλίτευσε μέ ἔντονο ὕφος τό «μνημόνιο» μεταξύ Τουρκίας – Λιβύης. «Ἡ “συμφωνία” αὐτή ἀποτελεῖ ἄμεση ἀμφισβήτηση τῶν συμφερόντων καί τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰδικώτερα τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος, καί δέν εἶναι σύμφωνη μέ τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης» σχολίασε ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ γαλλικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

Πάντως, ἡ ἀπόφασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά συναντηθεῖ μέ τόν Λίβυο ἡγέτη, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένος, ἀνοίγει κάποια θέματα, γιά τά ὁποῖα θά ἐπανέλθουμε.

Κεντρικό θέμα