ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Μέ τόν Πατέλη ἤ μέ τήν παράταξη;

Μέ παραίτηση ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐκβιάζει τόν κ. Μητσοτάκη ὁ στενός συνεργάτης του, ἄν δέν νομοθετήσει τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους! Ἐκρηκτικές ἀντιδράσεις στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα – Μέ παραίτηση ἀπειλεῖ ὁ κ. Μάκης Βορίδης ἄν τεθεῖ θέμα κομματικῆς πειθαρχίας! – Μόνον 30 βουλευτές πρόθυμοι νά τόν ψηφίσουν

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξης Πατέλης θεωρεῖ ὅτι ἡ γνώμη του πρέπει νά βαρύνει περισσότερο ἀπό αὐτήν τῶν μελῶν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ καί ἀπαιτεῖ ἄμεση νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν. Εἶναι μία ἰδιότυπη ἀντίληψις περί δημοκρατίας, ἕνας σύμβουλος, πού κατέχει τήν θέση του, ἐπειδή τόν ἐπέλεξε ὁ Πρωθυπουργός νά τόν ἐκβιάζει νά υἱοθετήσει νομοθετικές ρυθμίσεις πού ἀντίκεινται στήν βούληση τῶν Βουλευτῶν τῆς Παρατάξεως; Αὐτῶν, τούς ὁποίους ἐξέλεξαν οἱ ψηφοφόροι τοῦ 41%, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν στήν ἐξουσία τόν κ. Μητσοτάκη καί τοῦ ἔδωσαν τήν δυνατότητα νά διορίζει συμβούλους σάν τόν κ. Πατέλη;

Τό δίλημμα λοιπόν γιά τόν Πρωθυπουργό εἶναι ἁπλό. Θά ἐπιλέξει νά τοποθετηθεῖ μέ τήν παράταξη; Μέ τήν μεγάλη σιωπηλή πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, πού ἀπό τό 1974 σταθερά στηρίζουν τήν Νέα Δημοκρατία; Μέ τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τήν ἐντολή αὐτῶν τῶν ψηφοφόρων; Ἤ θά ἐπιλέξει τόν σύμβουλό του, ὁ ὁποῖος ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του δέν ἔχει καμμία δημοκρατική νομιμοποίηση; Μπορεῖ ὁ κ. Πατέλης νά εἶναι καλός οἰκονομολόγος. Βεβαίως ἄποψη δέν μποροῦμε νά ἐκφράσουμε ἐπ’ αὐτοῦ, καθώς οὐδέν γνωρίζουμε σχετικά μέ τίς συμβουλές πού ἔχει δώσει ἤ τό ἔργο πού ἔχει ἐπιτελέσει. Ἄλλως τε, οὔτε ὁ ἴδιος ἀνεφέρθη ποτέ σέ αὐτό! Σέ ὅποια περίπτωση ὁμίλησε δημοσίως, οὔτε γιά τήν οἰκονομία τόν ἀκούσαμε νά λέγει πολλά, οὔτε γιά τήν ἀποστολή του ὡς συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Μόνον γιά τόν σύζυγό του μᾶς ἔλεγε (καί ἔπειτα μᾶς ἐνοχλεῖ ὁ κ. Κασσελάκης!)

Τώρα φέρεται νά δηλώνει ὅτι ἐάν ὁ νόμος γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν δέν ψηφισθεῖ ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους, θά παραιτηθεῖ διότι «δέν ἔχει νόημα νά παραμένει σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ.» Δημοσιεύματα μάλιστα τόν φέρουν νά θεωρεῖ πώς ἡ ψήφισις τοῦ νόμου γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ἀποτελεῖ προσωπική δέσμευση τοῦ κ. Μητσοτάκη. Δέσμευση ἔναντι τίνος;

Τό ἔθεσε ἄραγε ὁ κ. Πατέλης ὡς ὅρο προκειμένου νά ἀναλάβει καθήκοντα οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ; Καί ἀπεδέχθη κάτι τέτοιο ὁ κ. Μητσοτάκης; Τέθηκε μήπως ὑπ’ ὄψιν τῶν ψηφοφόρων προεκλογικῶς; Περιμένουμε νά ὑπάρξουν ἀπαντήσεις ἐπί τῶν ἐρωτημάτων αὐτῶν.

Δέν θεωροῦμε βέβαια τυχαῖο ὅτι οἱ πληροφορίες σχετικά μέ τήν ἐκβιαστική ἀπαίτηση τοῦ κ. Πατέλη, ἦλθαν μόλις ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας κ. Μάκης Βορίδης ἔθεσε θέμα παραιτήσεώς του σέ περίπτωση πού τεθεῖ ζήτημα κομματικῆς πειθαρχίας ὡς πρός τήν ψήφιση τοῦ νομοθετήματος γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων. Ὁ κ. Βορίδης ζήτησε τό αὐτονόητο. Νά ἔχει ὡς Βουλευτής τό δικαίωμα τῆς γνώμης του ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου. Νά ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκφρασθεῖ καθ’ ὅν τρόπον τόν ἐξουσιοδότησαν οἱ ψηφοφόροι του. Νά μήν περιορισθεῖ ἡ ἐλευθέρα βούλησίς του ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς «κομματικῆς πειθαρχίας».

Καί μπορεῖ ὁ κ. Βορίδης νά ἐξέφρασε τήν θέση του –καί μάλιστα κατά τρόπον κάθε ἄλλο παρά ἐκβιαστικό– ἀλλά τήν θέση αὐτή συμμερίζονται οἱ ἄλλοι Βουλευτές τῆς παρατάξεως. Μόνον 30 Βουλευτές τῆς ΝΔ φέρονται πρόθυμοι νά ψηφίσουν νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ἄν κατατεθεῖ στήν Βουλή. Ἀλήθεια, ποιός θά τό καταθέσει; Τό Ὑπουργεῖο Οἰκογενείας πού ὑποτίθεται ὅτι ἔχει ἀποστολή τήν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ; Ὅπως καί νά ἔχει, ἀπό μιάν ἠπία ἔκφραση συμπαθείας Βουλευτῶν πρός τήν θέση τοῦ κ. Βορίδη, μέσα σέ λίγες ὧρες τά πράγματα προσέλαβαν ἐκρηκτικές διαστάσεις μόλις ἔγινε γνωστή ἡ ἐκβιαστική τοποθέτησις τοῦ κ. Πατέλη. Καί τοῦτο θέτει τόν κ. Μητσοτάκη πρό τῶν εὐθυνῶν του. Μπορεῖ ἡ καταψήφισις ἑνός νομοσχεδίου ἀπό 120 ἤ 130 Βουλευτές τῆς ΝΔ νά μήν σημαίνει πτώση τῆς Κυβερνήσεως. Εἶναι ὅμως ἐξευτελισμός γιά τόν ἴδιο. Ἀκόμη καί ἄν τό νομοθέτημα περάσει μέ ψήφους τῆς ἀντιπολιτεύσεως, πού καί πάλι μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ δύσκολο. Ἀλλά αὐτό εἶναι δευτερογενές. Τό σημαντικό εἶναι ἡ τοποθέτησις τοῦ κ. Μητσοτάκη.

Κεντρικό θέμα