Μέ τό ἔλλειµµα τοῦ 2009 διέγραψαν τίς ποινικές εὐθύνες τοῦ ΔΝΤ!

Ὁ καθηγητής Ἱστορίας στό Πρίνστον Χάρολντ Τζαίημς

Ἡ ἔρευνα τοῦ καθηγητοῦ Ἱστορίας Χάρολντ Τζαίημς γιά τά ἔργα καί τίς ἡμέρες Γεωργίου

ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ἐπισκέπτης ἔκανε τήν ἐμφάνισή του στήν Ἀθήνα πρίν ἀπό λίγο καιρό: Ὁ καθηγητής Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Πρίνστον Χάρολντ Τζαίημς. Ἡ ἔλευσίς του στήν Ἀθήνα ἔγινε ὑπό συνθῆκες ἄκρας μυστικότητος. Δημοσιότης δέν ἐδόθη, ἐνῶ τά ραντεβού του ὑπῆρξαν ἀπόρρητα. Γιατί ἄραγε ὁ διάσημος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πρίνστον, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει σειρά συγγραμμάτων γιά τήν παγκοσμιοποίηση καί εἶναι πολύ γνωστός στήν διεθνῆ ἀκαδημαϊκή κοινότητα, κράτησε τόσο χαμηλό προφίλ καί ἡ ἐπίσκεψίς του ἔγινε «ἰγκόγκνιτο»;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι πώς εὑρίσκετο σέ εἰδική ἀποστολή. Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου τοῦ ἔχει ἀναθέσει νά συγγράψει ὑπό συνθῆκες ἀπολύτου ἐλευθερίας τήν νεωτέρα ἱστορία τοῦ IMF μέ ἔμφαση στά εὐρωπαϊκά προγράμματα διασώσεως. Πρόκειται γιά ἔργο τιτάνιο γιά τό ὁποῖο θά ἀπαιτηθεῖ χρόνος, ὡστόσο ὁ ἀεικίνητος καθηγητής πρίν ἔλθει στήν Ἑλλάδα εἶχε ἤδη πραγματοποιήσει τίς πρῶτες προκαταρκτικές συναντήσεις του στήν Νέα Ὑόρκη καί τήν Οὐάσιγκτων μέ ἡγετικά στελέχη τοῦ Ταμείου, μέ πρῶτο τόν πολύ Πόλ Τόμσεν. Ἐκεῖνον πού ἀπό τόν τέταρτο μῆνα τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ πρώτου μνημονίου προεξοφλοῦσε ὅτι «τό πρόγραμμα δέν βγαίνει, τό πρόγραμμα ἀποτυγχάνει».

Ἤ, κατ’ ἄλλους, προετοίμαζε τό ἐσωτερικό τοῦ Ταμείου μέ τήν φράση «τό πρῶτο πρόγραμμα πρέπει νά ἀποτύχει γρήγορα». Δέν καταλάβαινε ὁ διάσημος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Πρίνστον ὁ ὁποῖος συνηντήθη μυστικά στήν Ἀθήνα μέ πρώην καί νῦν ἀνωτάτους ἀξιωματούχους, γιατί ὑπῆρχε τόση βιασύνη νά …ἀποτύχει τό περίφημο πρῶτο πρόγραμμα ἐκ μέρους τῆς τρόικα στήν ὁποία ἡγετικό ρόλο εἶχε τό ΔΝΤ. Ὁ καθηγητής ἀνεκάλυψε τήν ἀπάντηση πού ἔψαχνε καί ἔμεινε ἔκπληκτος: ὁ Τόμσεν προστάτευε τούς προϊσταμένους του στό Δ.Σ. τοῦ ΔΝΤ ἀπό ἐνδεχόμενες ποινικές εὐθύνες. Τό Ταμεῖο εἶχε μπεῖ στήν περιπέτεια νά συνάψει δάνειο-μαμμούθ μέ ὑπό χρεωκοπία χώρα, χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ ἀναδιάρθρωσις χρέους γιά λόγους πού ἔχει ἀποκαλύψει στό βιβλίο του ὁ πρώην ἐκπρόσωπός μας σέ αὐτό Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Καί αὐτό ἦταν ἀντίθετο μέ τό καταστατικό του. Ἄν ὅμως «πετᾶς λεφτά σέ βαρέλι δίχως πάτο» χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ ἀναδιάρθρωσις χρέους, τότε εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο νά καταφέρεις νά ἀνακτήσεις αὐτά τά χρήματα. Κατά συνέπειαν ὅποιος ἐνέκρινε τά δανεικά καί τά ἀγύριστα –τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ταμείου ἐν προκειμένω χωρίς ἐγγυήσεις, ὑπεῖχε σοβαρότατες ποινικές εὐθύνες ἔναντι τῶν μελῶν του.

Ὁ Τόμσεν βιαζόταν, λοιπόν, νά τελειώνει μέ τό πρῶτο μνημόνιο καί ὅπλο του γιά νά προστατεύσει τά μέλη τοῦ Ταμείου ἀπό ποινικές εὐθύνες ἦταν (καί στήν πρώτη καί στήν δεύτερη φάση τῶν προγραμμάτων διασώσεως τοῦ Ταμείου) τό ὕψος τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009! Ὅσο πιό πολύ «φούσκωνε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 τόσο αὐξάνοντο τά ἀντιλαϊκά μέτρα λιτότητος πού περιεῖχε τό πρῶτο μνημόνιο «Φρανκενστάιν». Τόσο περισσότερο αὐξάνοντο οἱ πιθανότητες νά ἀποτύχει τό πρόγραμμα. Καί ἀκόμη περισσότερο μεγάλωνε ἡ ἀνάγκη γιά κούρεμα χρέους. Ἐν τέλει, ὁ στόχος ἐπετεύχθη. Τό πρῶτο μνημόνιο ἔπεσε ἔξω σέ χρόνο ρεκόρ. Πρίν συμπληρωθεῖ διετία μέ ὅπλο καί τήν διόγκωση τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009, τό ἐθνικό κοινοβούλιο ψήφισε μέ μεγάλη πλειοψηφία τό δεύτερο μνημόνιο μέτρων καί τό περίφημο PSI, τήν ἀναδιάρθρωση χρέους πού κατέστρεψε τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα καί τούς μικροομολογιούχους.

Ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα καί μετά ἄρχισαν νά ἔχουν ἥσυχο ὕπνο τά μέλη τοῦ ΔΝΤ καί οἱ μεγάλες εὐρωπαϊκές συστημικές τράπεζες, ἀλλά ἔχασε τόν ὕπνο του ὁ ἑλληνικός λαός. Μέ τό δεύτερο πακέτο μέτρων λιτότητος πού ἐλήφθη μετά τήν τρίτη ἀναθεώρηση τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 στό 15,7% (μετά τίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές τοῦ 2010) ἀλλά καί μέ τό δεύτερο μνημόνιο πού ἐβασίσθη στήν παραποίηση τῶν στατιστικῶν στοιχείων ἀπό τήν ΕΛΣΤΑΤ, οἱ πολῖτες μαζί μέ τόν ESM (δόσεις) ἄρχισαν νά ἐξοφλοῦν τήν Deutsche Bank καί τήν Paribas μέ δυσβάστακτα μέτρα εἰς βάρος τῆς ζωῆς τους. Αὐτή εἶναι λοιπόν, ἐκτός ὅλων τῶν ἄλλων, ἡ μεγίστη ὑπηρεσία πού προσέφερε ὁ πρώην Διοικητής τῆς ΕΛΣΤΑΤ κ. Γεωργίου πρός τούς προϊσταμένους του πιστωτές τῆς χώρας. Ἐξ οὗ καί ἡ διεθνής κινητοποίησις γιά τήν διάσωσή του, ἐξ οὗ καί τά δημοσιεύματα τοῦ ξένου Τύπου. Ἡ ἱστορία ἔγραψε ὅμως. Scripta manent. Ὅσο καί ἄν προβάλλει ὁ κ. Γεωργίου τό ἐπιχείρημα ὅτι ἔχει ἀνήλικο παιδί νά μεγαλώσει. (Ὅταν πείραζε τούς ἀριθμούς, σκεπτόταν τά παιδιά τῶν ἄλλων;) Τά emails τοῦ ΔΝΤ (Μπόμπ Τράα) πού ἀπευθύνονται τόσο πρός τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Γιῶργο Παπακωνσταντίνου ὅσο καί πρός τόν ἴδιο μέ τά ὁποῖα ἐντέλλοντο νά διορθώσουν τά στατιστικά τοῦ 2009 –«γρήγορα καί σιωπηρά» γιά νά τηρηθεῖ τό καταστατικό τοῦ ΔΝΤ καί νά γλυτώσουν τήν φυλακή τά μέλη τοῦ Δ.Σ. του– θά εἶναι πάντα ἐκεῖ γιά νά τοῦ θυμίζουν τό ἔγκλημα πού διέπραξε.

Κεντρικό θέμα