Μέ ὁρολογία Ντενκτάς «τουρκόφωνο» κόμμα στίς ἐκλογές

Ἡ Τσιγδέμ Ἀσάφογλου

Μέ ἐπί κεφαλῆς γυναίκα χωρίς φερετζέ – Ἀλλάζει τακτική ἡ Ἄγκυρα

ΠΡΟΣ ΤΑ τέλη τοῦ 2018 ὁ τέως πλέον Πρόεδρος τοῦ μειονοτικοῦ κόμματος τῆς Θράκης «Φιλία – Ἰσότητα καί Εἰρήνη» Τσαφούζ Μουσταφᾶ παρέδωσε στήν ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμμαχίας κείμενο συνοδευόμενο ἀπό τρεῖς τόμους μέ ὑπογραφές μελῶν τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος Θράκης, μέ τούς ὁποίους διεμαρτύροντο γιά τήν καταπίεση στήν ὁποία τάχα ὑποβάλλονται ἀπό τό ἑλληνικό κράτος. Οἱ ὑπογραφές πού συνεκεντρώθησαν ἔφθασαν μόλις καί μετά βίας τίς 30.600, ἐνῶ τά μέλη τῆς μειονότητος φθάνουν τά 110.000-120.000, καί στούς τρεῖς νομούς. Ἡ καμπάνια τῆς «καταπιέσεως» ἐστέφθη ἀπό πλήρη ἀποτυχία. Οἱ φιλήσυχοι μουσουλμάνοι τῆς γύρισαν τήν πλάτη.

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα ὅμως συνέβη κάτι ἐνδιαφέρον. Ὁ Μουσταφᾶ ἀντικατεστάθη στήν προεδρία τοῦ κόμματος ἀπό μιά νεαρά ξανθιά γυναίκα, ἡ ὁποία πέταξε τόν φερετζέ –ἄν τόν φόρεσε ποτέ– καί στίς δημόσιες ἐμφανίσεις της ἐμφανίζεται …ἀσκεπής. Χωρίς τήν μαντήλα πού φοροῦν οἱ παραδοσιακές μουσουλμάνες τῆς Θράκης. Πρόκειται γιά τήν Τσιγδέμ Ἀσάφογλου, ἡ ὁποία ἀνέλαβε νά ὁδηγήσει τό τουρκόφωνο ἰσλαμικό μειονοτικό κόμμα (τά μέλη του ἔχουν ὡς μητρική γλῶσσα τήν τουρκική) στίς προσεχεῖς εὐρωεκλογές. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἐξέπληξε, καθώς τά μέλη τῆς μειονότητος τῆς Θράκης εἶναι ἀρκετά συντηρητικά καί προσηλωμένα στό Ἰσλάμ. Ὡστόσο, ἀπό τό κείμενο μέ τό ὁποῖο ἀνακοινώθηκε ἡ ἐκ νέου κάθοδος τοῦ κόμματος «Φιλία – Ἰσότητα καί Δικαιοσύνη» στίς προσεχεῖς εὐρωεκλογές ἀλλά καί ἀπό τίς πρῶτες κινήσεις τῆς Ἀσάφογλου (ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νά προσεγγίσει τούς κοσμικούς μουσουλμάνους καί μουσουλμάνες τῆς Δωδεκανήσου ἀλλά καί τῶν Ἀθηνῶν), γίνεται ἀπολύτως κατανοητό ποιοί λόγοι ὑπαγόρευσαν τήν ἀλλαγή ἡγεσίας στό μειονοτικό κόμμα πού εἶναι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τό Τουρκικό Προξενεῖο Κομοτηνῆς –ἡ πρώτη ἐπίσκεψις τῆς Προέδρου του δέν ἦταν στόν Περιφερειάρχη τῆς περιοχῆς ἀλλά στόν Τοῦρκο Πρόξενο κ. Ὀμέρογλου.

Αὐτοί εἶναι οἱ ἑξῆς:

– Πρῶτον, νά «βαφτεῖ» πράσινος στά χρώματα τοῦ κόμματός της ὁ χάρτης τῶν νομῶν Ροδόπης καί Ξάνθης τήν βραδιά των εὐρωεκλογῶν. Νά ἐκμεταλλευθεῖ ἐπίσης τό κόμμα τήν μετανάστευση χιλιάδων χριστιανῶν στό ἐξωτερικό λόγω τῶν μνημονίων καί διά τῆς ἀποχῆς τους ἀπό τίς κάλπες νά ἐμφανίσει τό ποσοστό του αὐξημένο. Τό ἀναφέρει καί ἡ ἀνακοίνωσίς του: «Νά συνεχίσουμε τά κέρδη ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν τοῦ 2014 καί νά πᾶμε σέ ἀκόμη πιό προχωρημένο ἐπίπεδο».

– Δεύτερον, νά λάβει τέτοιο ἀριθμό ψήφων, ὥστε νά ἰσχυρισθεῖ τήν ἑπομένη τῶν εὐρωεκλογῶν ὅτι ἄλλαξε ἡ δημογραφία τῆς Θράκης καί ὅτι ἡ μειονότης ἀποτελεῖ πλέον… πλειονότητα! Τό ἀποκαλύπτουν μέ τήν προσεκτικά ἐπιλεγμένη φρασεολογία τους. Ἀπό τόν ὅρο «τουρκική μειονότητα» διολισθαίνουν στόν ὅρο «κοινότητα». Ὅπως καί στήν Κύπρο μέ τόν Ντενκτάς! «Νά ἀποτελέσουμε φωνή κάθε κοινότητος» λένε.

– Τρίτον, γιά νά ἑνοποιήσουν τήν μουσουλμανική ψῆφο τῆς Θράκης, τῆς Ἀθήνας καί τῆς Δωδεκανήσου. Μία ἀπό τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις τοῦ κόμματος ὑπό τήν νέα ἡγεσία ἀφοροῦσε στό τέμενος τῶν Ἀθηνῶν γιά τό ὁποῖο διαμαρτύρονται ἐπειδή δέν ἔχει μιναρέ. Ὅπλο γιά τήν διείσδυση καί σέ ἄλλους πληθυσμούς μουσουλμάνων ἀποτελεῖ τό συμπαθές καί εὐγενικό δυτικό φυζίκ τῆς νέας Προέδρου, ἡ ὁποία περιόδευσε ἀμιγῶς σέ μειονοτικά χωριά μετά τήν ἐκλογή της. Ὡστόσο τά χαμόγελα δέν πρέπει νά ξεγελοῦν. Μολονότι στήν ἀνακοίνωση καθόδου τοῦ κόμματος ἀναφέρεται ὡς «χώρα μας ἡ Ἑλλάδα», ἀπό τό ἡμερολόγιο τῶν ἐπαφῶν πού δημοσιεύεται στήν ἱστοσελίδα τοῦ κόμματος προκύπτει ὅτι ἡ νέα Πρόεδρος δέν συνηντήθη μέχρι τώρα μέ κανέναν κρατικό ἀξιωματοῦχο, γενικώτερα μέ κανέναν Ἕλληνα χριστιανό στό θρήσκευμα. Μόνο μέ μουσουλμάνους! Παραθέτουμε τήν ἀνακοίνωση καθόδου τοῦ κόμματος στίς εὐρωεκλογές μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἀθήνα θά δεῖ πίσω ἀπό τίς γραμμές του τήν ἀλλαγή τακτικῆς τῆς Ἀγκύρας στήν Θράκη.

«Ἀξιότιμε λαέ μας!

Ἡ χώρα μας, ἡ Ἑλλάδα, βρίσκεται σέ μιά νέα προεκλογική περίοδο. Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς προεκλογικῆς διαδικασίας τόν ἑπόμενο Μάιο μαζί μέ τίς τοπικές ἐκλογές θά γίνουν καί οἱ εὐρωεκλογές.

Ὡς κόμμα DEB ἐπιθυμοῦμε νά κοινοποιήσουμε σέ ὅλη τήν κοινή γνώμη τήν ἀπόφασή μας νά μετάσχουμε στίς ἐκλογές γιά τό εὐρωκοινοβούλιο, πού θά πραγματοποιηθοῦν στίς 26 Μαΐου.

Ὅπως καί στίς προηγούμενες εὐρωεκλογές ἔτσι καί σέ αὐτές, πιστεύουμε πώς ἡ συμμετοχή μας σέ αὐτές ἔχει μεγάλη σημασία, ὥστε νά ἀποτελέσουμε τήν φωνή τῆς μειονότητάς μας ἀλλά καί ὅλων ὅσων ὑπέστησαν διακρίσεις ἤ ἀδικίες.

Γιά νά συνεχίσουμε τά κέρδη πού πετύχαμε ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν τοῦ 2014 καί γιά νά τά πᾶμε σέ ἀκόμη πιό προχωρημένο ἐπίπεδο.

Γιά νά κραυγάσουμε μέ ἀκόμη πιό δυνατό τρόπο γιά τά παραβλεπόμενα προβλήματα τῆς τουρκικῆς μειονότητας δυτικῆς Θράκης.

Γιά νά δώσουμε ἔμφαση στά σοβαρά οἰκονομικά βάσανα πού βιώνουμε στήν περιοχή μας πού εἶναι μία ἀπό τίς πιό φτωχές τῆς Ε.Ε. καί ἡ πλέον φτωχή της Ἑλλάδας.

Γιά νά μπορέσουμε νά ἀποτελέσουμε τή φωνή τοῦ δικαίου ὄχι μόνο τῆς περιοχῆς μας ἀλλά κάθε κοινότητας καί ἀτόμου τῆς χώρας πού ὑπέστη ἀδικίες.

Γιά νά ὑπενθυμίσουμε γιά μία ἀκόμη φορά πώς γιά νά εἴμαστε ἰσότιμοι πολῖτες ἀνεξαρτήτου θρησκείας, γλώσσας καί καταγωγῆς ἔχουμε ἀνάγκη εἰλικρινοῦς δικαιοσύνης.

Γιά νά δείξουμε σέ αὐτούς πού δέν τό καταλαβαίνουν πώς εἴμαστε πλοῦτος κι ὄχι ἀπειλή γιά τήν χώρα μας τήν Ἑλλάδα.

Γιά νά ἀνανεώσουμε τό αἴτημά μας γιά μιά πιό δημοκρατική καί πιό ἀνεκτική Ἑλλάδα καί Ε.Ε.

Ἐν ὀλίγοις γιά τήν ΦΙΛΙΑ, τήν ΙΣΟΤΗΤΑ καί τήν ΕΙΡΗΝΗ

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, μέσα σέ ἑνότητα καί ὁμοψυχία, μέ ἀκόμη πιό ἰσχυρή καί δημοκρατική φωνή νά κάνουμε νά ἀκούσουν ὅλοι τήν παρουσία μας καί τά θέλω μας!

Κόμμα DEB» 

Κεντρικό θέμα