«Μέ κριτική τοῦ καναπέ δέν ἀλλάζει ὁ τόπος, κ. Θεοδωράκη»

Ὁ ναύαρχος Λυμπέρης ἀπαντᾶ στό Ποτάμι – Τά μπουρλότα καί ὁ κακός ἑαυτός

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στήν ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσε ἐναντίον του ὁ Πρόεδρος τοῦ Ποταμιοῦ Σταῦρος Θεοδωράκης γιά τόν χειρισμό τῆς κρίσεως στά Ἴμια ἀπευθύνει μέσω τῆς «Ἑστίας» ὁ ἐπίτιμος ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Λυμπέρης. Μέ μιά ἐπιστολή ἡ ὁποία «σφάζει μέ τό βαμβάκι» τόν κ. Θεοδωράκη γιά τίς εὐθύνες πού τοῦ κατελόγισε γιά τήν κατάληψη τῆς ἀνατολικῆς νησῖδος Ἴμια, ὁ ἀρχηγός παραπέμπει στά ἀμερικανικά ἀρχεῖα πού ἐξαίρουν τούς χειρισμούς του καί τόν ἐγκαλεῖ κομψά γιά τήν «παράλειψή» του νά ἀσκήσει κριτική στήν πολιτική ἡγεσία καί ἰδίως στόν Κώστα Σημίτη. Οἱ δύο ἰδιόχειρες ἐπιστολές τοῦ κ. Λυμπέρη οἱ ὁποῖες ἔφθασαν χθές στήν ἐφημερίδα μας ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ἄσκρη Βοιωτίας 19-2-2019

Ἀξιότιμε κύριε διευθυντά,

Μέ ἀφορμή τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας σας 15.2.19 «Ἐπίθεση Θεοδωράκη κατά Ἐνόπλων Δυνάμεων γιά τά Ἴμια» θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τίς εὔστοχες παρατηρήσεις πού γίνονται ἐπί τοῦ πολιτικοῦ χειρισμοῦ τῆς κρίσης.

Παράκληση ὅπως δημοσιευθεῖ ἡ συνημμένη ἀπάντησή μου γιά τά λεγόμενα τοῦ κ. Θεοδωράκη.

Μέ ἐκτίμηση,
Χρῆστος Λυμπέρης
Ναύαρχος ἐ.ἀ. – Ἐπίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ

Απάντησις Χρ. Λυμπέρη στόν Σταῦρο Θεοδωράκη

«Οὐ γάρ ἐστιν ἴσον ἐν λιμένει καθήμενον,
καί πελάγιον σαλεύοντα
τήν τέχνην ἐπιδείκνυσθαι»
Ι. Χρυσόστομος

Οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ κ. Θεοδωράκη, εἰκοσιτρία χρόνια μετά τήν κρίση τῶν Ἰμίων, σέ περίοδο ὀξείας ἔντασης τῶν σχέσεων Ἑλλάδας – Τουρκίας, προβληματίζουν γιά τή σκοπιμότητά τους. Εἶναι ἀνακριβεῖς, ἀβασάνιστες καί ἄδικες. Ἐνῶ γίνονται σέ ἐπιθετικό χαρακτῆρα κατά τῶν ΕΔ, ἀγνοεῖται ἀπόλυτα ὁ ἐλάχιστος ἔστω σχολιασμός τῆς πολιτικῆς διαχείρισης τῆς κρίσης. Ἀγνοεῖ ὁ κ. Θεοδωράκης ὅτι οἱ Κυβερνήσεις ἀσκοῦν τήν συνολική διαχείριση καί ἡ εὐθύνη τους δέν μεταβιβάζεται; Ἔχουμε τό φαινόμενο βολῆς ρουκέτας πού τραυματίζει τόν βάλλοντα. «Γλῶσσα ματαία ζημία προστρίβεται» (Αἰσχύλος). Ὡς ἀπάντηση στίς δηλώσεις του, τόν παραπέμπω στά βιβλία μου πού ἀναφέρονται στήν Κρίση τῶν Ἰμίων, στά δημοσιοποιηθέντα ἀρχεῖα ΗΠΑ καί στό Ἐθνικό Σύστημα Χειρισμοῦ Κρίσεων. Ἐκεῖ θά ἀντιληφθεῖ τό τί ἔδει πολιτικά γενέσθαι, τό ἄριστο ἐπίπεδο κινητοποίησης τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος καί διαχείρισης τῆς στρατιωτικῆς πλευρᾶς τῆς κρίσης, τήν ἀξιοπιστία τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας ὅπως τήν διατυπώνουν τά ἀμερικανικά ἀρχεῖα κ.ἄ.

Ἡ πρακτική τῶν Κυβερνήσεων νά μήν ἀναλύουν τίς κρίσεις μᾶς στερεῖ ἀπό ἀναγκαία ἐθνική γνώση καί ἀφήνει περιθώρια συγκάλυψης εὐθυνῶν καί παραπληροφόρησης. Τόν πολιτικό Θεοδωράκη πρέπει νά ἀπασχολήσει ἡ ἐμπλοκή τῆς Βουλῆς στήν διαμόρφωση Ἐθνικῶν προτεραιοτήτων καί ἐπιλογῶν καί ἀνάλυση τῶν κρίσεων.

Ὁ χῶρος τῆς ἄμυνας ἔχει βάθος καί πλάτος ἱκανό νά προσελκύσει τήν ἀνάλωση πολιτικοῦ κεφαλαίου.

Μέ κροτίδες καί κριτική τοῦ καναπέ δέν ἀναμορφώνεται ὁ τόπος. Χρειάζονται μπουρλότα νά γκρεμίσουν τόν κακό ἑαυτό μας. Ἡ πατρίδα εἶναι πάνω ἀπό φίλους καί τόν ἑαυτό μας. Ἄς ἐμπιστευθοῦμε τούς πελαγίσιους πού σαλεύονται. Ἔχουμε ἀνάγκη ἰσχυρῶν ΕΔ γιά νά ἀποκτήσει ἰσχυρότερη δύναμη ἡ διπλωματική μας φωνή.

Χρῆστος Λυμπέρης

Κεντρικό θέμα