Μάθημα ἀνθρωπιᾶς ἀπό τούς 4 Μητροπολῖτες τῆς Θράκης

Συγκεντρώνουν βοήθεια γιά τούς χιλιάδες πληγέντες ἀπό τόν καταστροφικό σεισμό τῶν 7,8 Ρίχτερ στήν Τουρκία καί τήν Συρία – 2.600 νεκροί – Διεθνής συγκίνησις γιά τό δρᾶμα τῶν φτωχῶν Τούρκων τῆς Ἀνατολίας

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ τῶν Τούρκων, ὅτι θά ἔλθουν ἕνα βράδυ ξαφνικά στήν Ἑλλάδα, ὅτι θά μᾶς πνίξουν στό Αἰγαῖο, θά ἐκτοξεύσουν πυραύλους ἀκόμη καί στήν Ἀθήνα, δέν στάθηκαν ἱκανές νά περιστείλουν τήν ἀνθρωπιά τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Οἱ τέσσερεις Μητροπολῖτες τῆς Θράκης ἦσαν οἱ πρῶτοι πού ἐκινητοποιήθησαν ἀμέσως, προκειμένου νά συγκεντρωθοῦν τρόφιμα καί νερό γιά τά ἑκατομμύρια τῶν Τούρκων πού ἔπεσαν θύματα τοῦ Ἐγκέλαδου. Ἐπί πλέον, ἡ χώρα μας εἶναι ἡ πρώτη πού ἔστειλε πλήρως ἐξοπλισμένο κλιμάκιο τῆς ΕΜΑΚ γιά νά βρεῖ ζωντανούς κάτω ἀπό τά συντρίμμια.

Αὐτά ὅλα συμβαίνουν σέ ἀντίθεση πρός τήν πολιτική στάση τῆς Τουρκίας πού ἔχει ἀπειλήσει συστηματικῶς τήν ἐθνική μας ἀσφάλεια καί ἀκεραιότητα. Ἀπέναντι στίς προκλητικές δηλώσεις γιά πλῆγμα ἀκόμη καί στήν Ἀθήνα μέ τούς «Ταϋφούν», οἱ Ἕλληνες στέλνουν ἀνθρώπους γιά νά διασώσουν Τούρκους πολῖτες, διακινδυνεύοντας ἀκόμη καί τήν σωματική ἀκεραιότητά τους. Ἀπέναντι στίς ἀπειλές τοῦ Ἰσλάμ, οἱ Μητροπολῖτες τῆς Θράκης (Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων, Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἄνθιμος, καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμων) ἀντιπαραθέτουν τήν ἀνθρωπιστική ἀλληλεγγύη καταρρίπτοντας τά στεγανά τοῦ φανατισμοῦ τῆς Τουρκίας. Ἐνῷ ἡ θρησκευτική ἡγεσία τῆς Τουρκίας οὐδέποτε ἔχει κινητοποιηθεῖ σέ ἀντίστοιχες φυσικές καταστροφές στήν Ἑλλάδα, οἱ Μητροπολῖτες ἐμφανίζονται ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά ξεσηκώνουν μέ λόγια ἀγάπης τό ποίμνιό τους γιά τήν συγκέντρωση ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ. Σημειώνεται δέ ὅτι ἡ κινητοποίησις τῶν χριστιανῶν γίνεται σέ μιά περιοχή πού βάλλεται ἀπό τόν τουρκικό ἐθνικισμό καί ἔχει μεταβληθεῖ σέ προεκλογικό ἐργαλεῖο ἐν ὄψει τῶν τουρκικῶν ἐκλογῶν τοῦ Μαΐου.

Οἱ τέσσερεις ἱεράρχες τῆς Θράκης καλοῦν τούς Ἕλληνες «νά ἐκδηλώσουν ἔμπρακτα τό Εὐαγγελικό καθῆκον καί τήν ἐνεργῆ συμπαράσταση στούς πληγέντες ἀπό τόν φονικό σεισμό.» «Κατ’ ἀρχήν παρακαλοῦμε νά ἐντείνετε τίς προσευχές μας στόν Θεό, ὥστε νά ἀνακουφίσει τόν πόνο τῶν πληγέντων ἀπό τήν ἀπώλεια τῶν συγγενῶν τους. Στήν συνέχεια, ἐπειδή ἡ ἀγάπη τήν ὁποία μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός, σύνορα δέν γνωρίζει, ὀφείλουμε νά συμπαρασταθοῦμε ἀλληλέγγυοι στούς γείτονές μας πού ζοῦν αὐτήν τήν τραγωδία, παραμερίζοντας ἔτσι κάθε διάκριση θρησκείας καί ἐθνικότητος.

Ἀπευθύνουμε ἔκκληση καί ζητοῦμε τήν ἀρωγή ὅσων χριστιανῶν μποροῦν νά βοηθήσουν στήν ἄμεση συγκέντρωση τροφίμων μακρᾶς διαρκείας καί ἐμφιαλωμένων νερῶν, τά ὁποῖα θά σταλοῦν στίς πληγεῖσες περιοχές γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀναγκῶν τῶν πληγέντων συνανθρώπων μας ἀπό τόν καταστροφικό σεισμό στήν Τουρκία» ἐπισημαίνεται στήν κοινή ἀνακοίνωση τῶν Μητροπολιτῶν.

Τόν «πόνο ψυχῆς» ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἐξέφρασε καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος καί εὐχήθηκε νά βρεθοῦν (οἱ Ἕλληνες) μέ κάθε τρόπο κοντά στούς γείτονες. «Ἔχω τή βεβαιότητα πώς, ὅπως πράξαμε καί τό 1999, ἔτσι καί σήμερα, οἱ Ἕλληνες θά βρεθοῦμε μέ κάθε τρόπο κοντά στούς γείτονές μας καί πώς ἡ ἑλληνική Πολιτεία θά σταθεῖ ἔμπρακτα στό πλευρό τους, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια. Προσευχόμαστε στόν Θεό γιά κάθε δυνατή παρηγορία καί στεκόμαστε ἀλληλέγγυοι στούς φίλους λαούς τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας» δήλωσε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

Συγκλονισμένες μέ ὅσα βλέπουν νά συμβαίνουν στήν ἀνατολική Τουρκία δήλωσαν καί οἱ Μουφτεῖες Ξάνθης, Κομοτηνῆς καί Διδυμοτείχου. «Βαθειά συγκλονισμένοι ἀπό τό δρᾶμα πού προκάλεσε ὁ τρομερός σεισμός στόν τουρκικό καί τόν συριακό λαό, στεκόμαστε ἀλληλέγγυοι στίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων. Εὐχόμαστε ἀνάπαυση στούς νεκρούς, ἀνάρρωση στούς τραυματίες καί ἀνακούφιση στούς πληγέντες. Εἴμαστε γείτονες καί ὡς γείτονες θά βοηθήσουμε. Παρακαλοῦμε γιά τό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ» ἀνέφερε τό κοινό ἀνακοινωθέν τῶν Μουφτειῶν.

Ἀπό χθές τό βράδυ, στίς πληγεῖσες περιοχές εὑρίσκεται μονάς τῆς ΕΜΑΚ, μέ προσωπικό τοῦ ΕΚΑΒ πού μεταφέρει ἀνθρωπιστικό καί ὑγειονομικό ὑλικό. Στήν ἀποστολή συμμετέχει καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντισεισμικῆς Προστασίας Εὐθύμης Λέκκας. Τό πρῶτο κλιμάκιο ἀποτελεῖται ἀπό 20 διασῶστες, ἕνα εἰδικό ὄχημα καί ἕναν ἐκπαιδευμένο σκύλο. Φαίνεται ὅτι ἡ χθεσινή τραγωδία ἔρριξε τά τείχη πού εἶχε ὑψώσει ἡ τουρκική πλευρά, ὅπως εἶχε συμβεῖ καί τό 1999. Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου καί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπικοινώνησαν τηλεφωνικῶς μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν, κάτι πού μέχρι προχθές φάνταζε ἀπίστευτο.

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου εὐχήθηκε νά ἀναρρώσουν γρήγορα οἱ τραυματίες καί νά σωθοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότερες ζωές. Σημείωσε δέ ὅτι ἡ χώρα μας στέκεται ἀλληλέγγυα στόν δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό καί στηρίζει ἔμπρακτα τίς ἐπιχειρήσεις διασώσεως. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπανέλαβε τήν ἑτοιμότητα τῆς Ἑλλάδος νά συνδράμει ἄμεσα τήν Τουρκία μέ κάθε τρόπο, πέραν τῆς ὁμάδος πού ἤδη εὑρίσκεται στήν περιοχή. Ὁ Ἐρντογάν εὐχαρίστησε τόν Πρωθυπουργό γιά τήν συμπαράσταση καί τήν ἄμεση βοήθεια. Καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας ἐπικοινώνησε ἀμέσως μέ τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Τοῦ ἐξέφρασα τά συλλυπητήριά μου στίς οἰκογένειες πού πενθοῦν. Ἐξέφρασα τήν ἑτοιμότητα τῆς Ἑλλάδας νά παράσχει βοήθεια ἄμεσα στίς προσπάθειες διάσωσης καί ἀντιμετώπισης τῆς καταστροφῆς» ἀνέφερε ὁ κ. Δένδιας. Τίς λεπτομέρειες γιά τήν ἑλληνική ἀποστολή συζήτησαν οἱ διπλωματικοί στενοί συνεργάτες τῶν ἡγετῶν τῶν δύο χωρῶν, Ἄννα-Μαρία Μπούρα καί Ἰμπραΐμ Καλίν.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

Κεντρικό θέμα