Μᾶς ἐκβιάζουν γιά τήν ΑΟΖ μέ καραβάνια προσφύγων

Στρατηγική περικυκλώσεως ἀπό τήν Ἄγκυρα σέ Αἰγαῖο-Μυρτῶο-Κατεχόμενα

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ συναγερμός ἔχει σημάνει στό Μέγαρο Μαξίμου τό ὙπουργεῖοἘξωτερικῶν καί τό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως, ἐξ αἰτίας τῆς κατακόρυφης αὐξήσεως εἰσόδου παρανόμων μεταναστῶν καί προσφύγων τόν Αὔγουστο. Οἱ καμπύλες στά διαγράμματα πού λαμβάνει κάθε μέρα ὁ Πρωθυπουργός ἔχουν κατακόρυφο ἀνοδική τάση καί μέ ἀφορμή τούς ὑπολογισμούς πού γίνονται στό κυβερνητικό Μέγαρο, τό ἑπόμενο ἑξάμηνο εἶναι κρίσιμο. Οἱ ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος παρατηροῦν μάλιστα μία νέα «ποιοτική» ἀλλαγή στήν εἴσοδο τῶν παρανόμων μεταναστῶν: Γίνεται πρωί καί μέ ὀργανωμένη διασπορά σέ –ἀμφισβητούμενα ἀπό τούς Τούρκους– νησιά ὅπως ἡ Ψέριμος, τό Φαρμακονήσι κ.ἄ. Δέν πηγαίνουν πλέον «συστημένοι» μόνο στά μεγάλα νησιά ὅπως ἡ Λέσβος καί ἡ Σάμος. Ἐπίσης, ἀρκετές φορές ἡ εἴσοδος γίνεται ἀπό δυσμάς μέ ἱστιοφόρα πού μεταφέρουν λαθρομετανάστες τάχα πρός τήν Ἰταλία καί «χαλᾶνε» τυχαῖα νοτίως τῶν Κυθήρων.

Ἡ Ἀθήνα πού πρόκειται νά θέσει τό μεταναστευτικό σέ ἀνώτατο πολιτικό ἐπίπεδο κατά τήν σημερινή συνάντηση Μέρκελ – Μητσοτάκη (γι’ αὐτό μεταβαίνει στό Βερολῖνο καί ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Γιῶργος Κουμουτσάκος), ἀναλύει τήν τουρκική τακτική ἐπί χάρτου καί καταλήγει στό ἑξῆς συμπέρασμα: ἡ νέα μεγάλη εἰσβολή λαθρομεταναστῶν ἀπό τά τουρκικά παράλια σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο, οἱ προκλήσεις στόν ἀέρα (προχθές 55 παραβιάσεις καί 19 ἐμπλοκές, βλ. ρεπορτάζ σελ. 4) καί ἡ ἀποστολή τῶν τουρκικῶν ἐρευνητικῶν στήν περιοχή πού διεξάγονται ἔρευνες ὑδρογονανθράκων στήν Κύπρο, ἀποτελοῦν ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος: ἡ Τουρκία χρησιμοποιεῖ καί τούς πρόσφυγες, προκειμένου νά πιέσει Ἀθήνα καί Λευκωσία γιά νά καθίσουν στό ἴδιο τραπέζι γιά τήν μεγάλη διαπραγμάτευση. Μεγάλη διαπραγμάτευση γιά τήν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία θά συμπαρασύρει τά μέρη σέ συζητήσεις γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ στήν Κρήτη καί τό Καστελλόριζο. Ἡ τουρκική πρακτική ἡ ὁποία ἔχει προαναγγελθεῖ μέ προκλητική δήλωση Τσαβούσογλου –πώς ἄν ἀρχίσει ἡ Τουρκία νά ἀπελευθερώνει τίς ροές καμμία εὐρωπαϊκή κυβέρνησις δέν θά μπορεῖ νά σταθεῖ στό προσεχές ἑξάμηνο– βασίζεται πρῶτον: στήν ἀπόφαση τοῦ Ἐρντογάν νά ἀδειάσει ἡ Κωνσταντινούπολις ἀπό χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες ἡ παρουσία τῶν ὁποίων ἐκεῖ λέγεται ὅτι ἀποτελεῖ τό βασικό αἴτιο τῆς ἥττας του στίς δημοτικές ἐκλογές.

Δεύτερον: στήν προέλαση τοῦ Ἄσσαντ στό Ἰντλίμπ, γεγονός πού ἀναγκάζει μουσουλμάνους τζιχαντιστές νά ἀνεβαίνουν βόρεια πρός τήν Τουρκία. Αὐτήν τήν στιγμή, σύμφωνα μέ τίς ἀπόρρητες ἀναφορές πού ἔχει στήν διάθεσή της ἡ Κυβέρνησις, χιλιάδες παράνομοι μετανάστες καί πρόσφυγες βρίσκονται στά τουρκικά παράλια ἕτοιμοι πρός ἀναχώρησιν καί περιμένουν τό σῆμα. Οἱ Τοῦρκοι αὐτήν τήν στιγμή τούς ἀποστέλλουν πρός τρεῖς κατευθύνσεις αὐξάνοντας τήν πίεση πρός τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο: Α) Πρός τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Β) Πρός τά Κατεχόμενα ἀπό τά ὁποῖα κατευθύνονται στήν ἐλεύθερη Κύπρο ἀναγκάζοντας τήν Λευκωσία νά μετατρέπει σέ σκληρό σύνορο τήν πράσινη γραμμή. Γ) Πρός τά δυτικά τῆς Μεσογείου στήν θάλασσα τῶν Κυθήρων. Πρόκειται γιά στρατηγική περικυκλώσεως, μέ στόχο ὅπως ἐκτιμοῦν ὑψηλόβαθμοι κυβερνητικοί παράγοντες τόν ἐξαναγκασμό τῆς Ἑλλάδος σέ μεγάλες διαπραγματεύσεις γιά τά θέματα τῆς ἑλληνικῆς Μεσογείου.

Ἡ Κυβέρνησις καί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέν πρόκειται νά μείνουν μέ σταυρωμένα τά χέρια ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Καί ἐνῶ μάλιστα ἤδη κυκλοφοροῦν στό ἐσωτερικό τῆς χώρας 75.000 μετανάστες, τῶν ὁποίων ἡ αἴτησις γιά χορήγηση ἀσύλου δέν ἔχει ἐξετασθεῖ. Σημαντικό βῆμα εἶναι ἡ πρωτοβουλία Μητσοτάκη νά συμφωνηθεῖ ἕνας εὐρωπαϊκός μηχανισμός ἐπιστροφῶν παρανόμων μεταναστῶν καί νά μήν ἀποτελεῖ αὐτό ἁπλῶς ἐθνική ἁρμοδιότητα. Καί βεβαίως νά πιεσθοῦν οἱ χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ ἀπό τήν Ἑλλάδα, τήν Ἰταλία καί τήν Ἱσπανία, μέ φόβητρο μιά ἀλλαγή πολιτικῆς γιά θέματα θεωρήσεων Σένγκεν, οὕτως ὥστε νά δέχονται στά ἐδάφη τους τό ποσοστό τῶν παρανόμων προσφύγων καί μεταναστῶν πού τούς ἀναλογοῦν. Τά δύσκολα τώρα ἀρχίζουν! Οἱ προκλήσεις εἶναι καί πάλι μπροστά μας!

Κεντρικό θέμα