«Μακεδονία» ἄνευ μετά τό βέτο Μακρόν Ἰδού γιατί οἱ Πρέσπες ἦταν λάθος!

Παγώνει ἡ ἐφαρμογή τους – Σέ κίνδυνο τό Αἰγαῖο μετά τήν ἀναθεώρηση τῆς Λωζάννης στήν Συρία

Ο ΣΥΡΙΖΑ ἐπιχαίρει μετά τίς δραματικές ἐξελίξεις στά Σκόπια, καί τονίζει πρός τήν ΝΔ ὅτι θά φθάσει νά εὔχεται τήν ἐπικράτηση Ζάεφ καί ὄχι τοῦ κεντροδεξιοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος VMRO! Καί τοῦτο γιά νά μήν ἐγκαταλείψει ἡ γείτων χώρα τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» καί ἐπιλέξει τό σκέτο «Μακεδονία». Λυπηρό γιά τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση νά μήν ἀντιλαμβάνεται τίς συνέπειες τῆς ἀποφάσεώς της νά χαρίσει τό ὄνομα ἔστω σύνθετο, χωρίς νά διασφαλίσει τήν ἐφαρμογή του, ἀκόμη καί στήν περίπτωση πού προέκυπτε μείζων ἐμπλοκή στίς διαπραγματεύσεις τῆς γείτονος μέ τήν ΕΕ.

Αὐτό τό ἐνδεχόμενο –τοῦ βέτο εὐρωπαϊκῶν χωρῶν στίς εἰς τήν ἐπιρροήν τῶν ΗΠΑ, Ἀλβανία καί Σκόπια– δέν τό ὑπελόγισε ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική. Θεώρησε τήν Εὐρώπη δεδομένο πρόθυμο δορυφόρο τῶν ΗΠΑ. Τό ὁμολόγησε σέ δήλωσή του καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς πώς δέν τό ὑπελόγισε. Ἀντί νά λάβει τά μέγιστα ἀνταλλάγματα γιά νά ἄρει τό βέτο ὅπως τήν προειδοποίησε ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς, ἐκείνη ἔθεσε τήν ὑπογραφή της φαρδιά-πλατιά στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, χάρισε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας καί δέν μερίμνησε γιά τήν ὕπαρξη μηχανισμοῦ ἐφαρμογῆς σέ περίπτωση ἐμπλοκῆς.

Τώρα ἡ Ἑλλάς ἐξ αἰτίας τῆς ἄφρονος πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει τά ἐπίχειρα. Οἱ Σκοπιανοί μετά τό βέτο Μακρόν παγώνουν ἐπ’ ἀόριστον τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἕναν χρόνο μόλις μετά τήν ὑπογραφή της. Ἄλλο πού δέν ἤθελαν. Ἡ Ἀριστερά διάβασε τόν συσχετισμό μέ ἀμερικανικά μάτια μόνον, καί τώρα εὑρισκόμεθα πρό ἐκπλήξεων. Δέν εἶναι τρελλός ὁ Ζάεφ νά χρησιμοποιεῖ τό σύνθετο ὄνομα στήν μάχη γιά τίς ἐκλογές. Θά πλειοδοτήσει σέ ἐθνικισμό.

Μία ἐξαιρετική ἀνάλυση τῶν συνεπειῶν τοῦ βέτο στήν ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀλλά καί τῆς ἐπιπτώσεως πού θά ἔχει στά ἐκκρεμῆ ἐθνικά θέματά μας ἡ ἔμπρακτη ἀναθεώρησις τῆς Λωζάννης μέ τήν εἰσβολή Ἐρντογάν στήν Συρία, ἔκανε χθές ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως ΝΔ – ΠΑΣΟΚ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Συνήθως ἡ «Ἑστία» διαφωνεῖ μαζί του. Αὐτήν τήν φορά συμφωνοῦμε πλήρως –σκεπτόμεθα τά ἴδια πράγματα ἀκριβῶς– καί δημοσιεύουμε ὁλόκληρη τήν τοποθέτησή του. Ἄς εἶναι πηγή προβληματισμοῦ γιά τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ἀπαντῶντας σέ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων ὁ κ. Βενιζέλος δήλωσε:

– Ποιές ἐπιπτώσεις ἔχει γιά τήν Ἑλλάδα τό βέτο πού προβλήθηκε ἀπό τήν Γαλλία μέ τή στήριξη τῆς Δανίας καί τῆς Ὁλλανδίας σχετικά μέ τήν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων στήν ΕΕ μέ τή Βόρεια Μακεδονία καί τήν Ἀλβανία;
Εὐ. Βενιζέλος: Ἐνῶ προχώρησε ἡ διαδικασία ἔνταξης τῆς Βόρειας Μακεδονίας στό ΝΑΤΟ, μέ τήν ἄρνηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου νά ξεκινήσουν ἐνταξιακές διαπραγματεύσεις, ἐπηρεάζεται νομίζω ἀρνητικά γιά τήν Ἑλλάδα ἡ ἰσορροπία τῆς Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν. Στό ἄρθρο 1 παρ. 10 τῆς Συνθήκης προβλέπεται ὅτι ἡ «πολιτική» μεταβατική περίοδος γιά τή χρήση τῆς σύνθετης ὀνομασίας στά ἔγγραφα πού ἐκδίδει στό ἐσωτερικό του τό ἀντισυμβαλλόμενο μέρος ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἄνοιγμα τῶν κεφαλαίων τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων. Συνεπῶς ἡ μή ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων συνεπάγεται καθυστέρηση ὡς πρός τήν πραγματική ἐσωτερική χρήση τοῦ σύνθετου ὀνόματος. Δηλαδή καθυστέρηση ὡς πρός τήν erga omnes χρήση τοῦ ὀνόματος.

Ὡς πρός τήν Ἀλβανία τό μεῖζον ζήτημα εἶναι πάντα ἡ κατάσταση καί τά δικαιώματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας, ἐνῶ ἡ μεγάλη ἐκκρεμότητα εἶναι ἡ ὁριοθέτηση τῶν θαλάσσιων ζωνῶν λόγω τῆς ἄρνησης τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς νά κυρώσει τή διμερῆ συμφωνία τοῦ 2009 πού εἶχε ὑπογραφεῖ σύμφωνα μέ τό διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας.

Ἡ Ἑλλάδα ἐνδιαφέρεται γιά τήν πολιτική σταθερότητα στίς δύο γειτονικές χῶρες καί σέ ὅλα τά Δυτικά Βαλκάνια καί γιά τήν πολιτική ἀξιοπιστία τῆς ΕΕ στήν περιοχή, ὥστε αὐτή νά μπορεῖ νά ἀσκεῖ ἀποτελεσματική πίεση μέσω τῶν ἐλέγχων πού συνεπάγεται ἡ διαδικασία τοῦ ἀνοίγματος τῶν κεφαλαίων τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων. Μιά διαδικασία πού εἶναι οὕτως ἤ ἄλλως σταδιακή καί μακρά. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἡ τελευταία ἐξέλιξη στό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο εἶναι πολύ προβληματική. Οἱ ἐσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες καθόρισαν τή γαλλική στάση καί ἡ προοπτική τῆς διεύρυνσης παύει νά λειτουργεῖ ὡς μοχλός τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί κλονίζεται ὡς ἐθνική στρατηγική τῶν χωρῶν τῶν δυτικῶν Βαλκανίων.

– Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις στή Συρία, ἡ κοινή δήλωση ΗΠΑ – Τουρκίας καί ἡ νέα κατάσταση ἐπί τοῦ ἐδάφους θεωρεῖτε ὅτι ἐπηρεάζουν τήν χώρα μας καί τήν κατάσταση στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο;

Εὐ. Βενιζέλος: Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις στή Συρία δίνουν κατ’ ἀρχάς μία ἐξήγηση στίς ἐπίμονες ἀναφορές τοῦ κ. Ἐρντογάν στή Συνθήκη τῆς Λωζάννης πού ἀναφέρεται, μεταξύ ἄλλων, καί στά σύνορα τῆς Τουρκίας μέ τή Συρία καί τό Ἰράκ. Ἔγινε ἀποδεκτός στήν πράξη ὁ ἀναθεωρητισμός ὡς πρός ὑφιστάμενα ἐξωτερικά σύνορα. Ὁ μεγάλος κερδισμένος φαίνεται νά εἶναι ὁ Ἄσσαντ μέ τήν πανηγυρική στήριξη τῆς Ρωσσίας ἀλλά –μή τό ξεχνᾶμε– καί τοῦ Ἰράν. Ἡ Τουρκία μπορεῖ νά ἰσχυρίζεται ὅτι πέτυχε τούς στόχους της καί φαίνεται νά ἀποτρέπει πρός τό παρόν τή δημιουργία αὐτόνομης κουρδικῆς ὀντότητας πού νά διεκδικεῖ διεθνῆ ἀναγνώριση. Εἶναι σέ κάθε περίπτωση ἕνας σημαντικός περιφερειακός παράγοντας. Ἡ ΕΕ εἶναι οὐσιαστικά ἀποῦσα. Ἡ δέ πολιτική Τράμπ ἀρχίζει νά παίρνει τό σχῆμα ἑνός νέου ἀμερικανικοῦ ἀπομονωτισμοῦ πού θέτει σέ ἀμφισβήτηση βασικά δεδομένα τῆς εὐρωατλαντικῆς ἀσφαλείας. Οἱ ἐπιλογές αὐτές μποροῦν νά γίνουν ὅμως ὁριστικές μόνο ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία τοῦ impeachment πού ἔχει ξεκινήσει στή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων καί κυρίως μετά τίς προεδρικές ἐκλογές.

Ὅμως ἡ ἀπόρριψη τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ καί ὁ σεβασμός τῶν ὑφιστάμενων συνόρων εἶναι οἱ ἄξονες τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς πού βασίζεται ἐπίσης στήν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη καί κυρίως στήν ἀμυντική συνεργασία μέ τίς ΗΠΑ διμερῶς καί στό πλαίσιο τοῦ ΝΑΤΟ. Συνεπῶς οἱ ἐξελίξεις στή Συρία ἐπιβάλλουν νά κινηθοῦμε μέ ψυχραιμία καί διορατικότητα, ἀρχίζοντας ἀπό τόν ἄμεσο ἐπανέλεγχο –καί ἐλπίζω τήν ἐπιβεβαίωση– τῶν δεδομένων πού ἐπηρεάζουν θεμελιώδεις παραδοχές τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς. Αὐτό ἀφορᾶ ὅλο τό φάσμα, ἀπό τό Κυπριακό καί τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, μέχρι τίς μεταναστευτικές καί προσφυγικές ροές.»

Κεντρικό θέμα