«Μᾶς τά εἶπαν καί ἄλλοι καί εἶναι θαμμένοι ἐδῶ»

Αὐστηρό μήνυμα τοῦ στρατηγοῦ Φλώρου ἀπό τόν Ἕβρο πρός ὅλους ὅσοι ἀπειλοῦν ὅτι «θά ἔρθουμε ξαφνικά ἕνα βράδυ» – «Κοπιάστε, σᾶς περιμένουμε»

ΚΑΛΕΣ εἶναι οἱ πολιτικές ἀντιδράσεις πού ἀπαντοῦν στά ὅσα ὑποστηρίζει ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν. Αὐτό ὅμως πού ὁ ἴδιος (καί οἱ Τοῦρκοι συνολικῶς) καταλαβαίνει εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς ἰσχύος. Οἱ Τοῦρκοι εἶναι θρασύδειλοι. Προχωροῦν μόνον ὅταν βλέπουν ἀπέναντί τους κάποιον πού δέν ἀντιδρᾶ ἤ ἀντιδρᾶ μέ φοβικότητα.

Κατά τοῦτο θεωροῦμε ὅτι τό ἐνδεδειγμένο μήνυμα πρός τήν Τουρκία ἦταν ἡ ἐπίσκεψις τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, στρατηγοῦ Κωνσταντίνου Φλώρου, στήν μεθοριακή ζώνη τοῦ Ἕβρου, χθές καί σήμερα. Καί μόνον ἡ παρουσία τοῦ ἀνωτάτου Ἕλληνος στρατιωτικοῦ τέτοιες ἡμέρες, τήν ἑπομένη τοῦ παραληρήματος τοῦ Ἐρντογάν στά Ἡνωμένα Ἔθνη, εἶναι μία κίνησις πολύ ἰσχυροῦ συμβολισμοῦ. Τόν ὁποῖον ὁ στρατηγός Φλῶρος ἀνέδειξε σέ μήνυμα ἀποφασιστικότητος μιλῶντας στούς ἀκρῖτες τῆς Θράκης:

«Μᾶς λένε ὅτι θά ἔρθουν ἕνα βράδυ. Θέλουν νά ἔρθουν πρωί; Μεσημέρι; Ἀπόγευμα; Βράδυ; Μᾶς τά ‘παν κι ἄλλοι καί εἶναι θαμμένοι ἐδῶ. Ἄς ἔρθουν ὅποτε θέλουν. Δέ ρωτᾶνε καί κανέναν γιά νά μάθουν; Τήν ἱστορία τοῦ Γολιάθ δέν τήν ξέρουν; Ἐμεῖς ἐδῶ θά εἴμαστε».

Ἐπί τῆς οὐσίας ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ ἔδειξε ὅτι δέν θά ἀλλάξει προσέγγιση ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα πού ἀνέλαβε τά καθήκοντά του. Τότε προέβη στήν πολύ εὔγλωττη δήλωση, ὅτι:

«Ὅποιος πατήσει τά ποδάρια του πάνω, πρῶτα θά τόν κάψουμε καί μετά θά πᾶμε νά δοῦμε ποιός ἤτανε».

Εἶναι αὐτό τό διαχρονικό μήνυμα πού πρέπει νά ἐκπέμπει ἡ Ἀθήνα ἀπέναντι στήν ἀπειλή πού κλιμακώνεται καί ἐκτρέφεται ἀπό τήν ὑποχωρητικότητα. Τό μήνυμα πού ὑποστηρίζεται μέ πράξεις ὅπως τό ἀνθρώπινο τεῖχος πού ὄρθωσαν οἱ ἐθνοφύλακες τοῦ Ἕβρου δίπλα στόν Στρατό καί τήν Συνοριοφυλακή, ὅταν ὁ Ἐρντογάν ἐξαπέλυε τίς ὀρδές τῶν ἀτάκτων πού ὁ ἴδιος μόνον ὀνόμαζε «πρόσφυγες». Ἦταν τό ἴδιο μήνυμα πού ὑπεστηρίχθη ἀπό τά σύγχρονα «ξύλινα τείχη», τά πλοῖα τοῦ Στόλου πού ἀπέτρεψαν τήν παραβίαση ἀπό τά «ἐρευνητικά» τοῦ Ἐρντογάν καί τήν ἐφαρμογή τῶν δολίων τουρκικῶν σχεδίων στίς ἑλληνικές θάλασσες.

Σέ αὐτόν τόν φράκτη τόν ὁποῖο ὑπερασπίσθηκαν οἱ Ἕλληνες τήν ἄνοιξη τοῦ 2020 εὑρίσκεται σήμερα ὁ στρατηγός Φλῶρος, συνοδευόμενος ἀπό τόν διοικητή τῆς 1ης Στρατιᾶς, ἀντιστράτηγο Ἄγγελο Χουδελούδη. Καί δίπλα του εἶναι ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Καί ἀπέναντί του ἡ Τουρκία, τά παραληρήματα τοῦ Ἐρντογάν καί τῶν ἀκολούθων του καί ὅλη ἡ ἀσιατική βαρβαρότητα.

Ἐπιτηρητικό Φυλάκιο 1, 23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία στήν Ἀλεξανδρούπολη, 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία στόν Προβατώνα, 30ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία στό Λαγό, εἶναι σταθμοί τῆς περιοδείας τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ στόν Ἕβρο. Τό μήνυμα εἶναι ἕνα. Αὐτό πού ἀναγράφεται στόν θυρεό τῆς 7ης: «Τήν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω».

Κεντρικό θέμα