Λάδι στήν φωτιά ἀπό τήν Ἄγκυρα γιά 8.000 Γκιουλενιστές

Δημοσιεύματα γιά «πέρασμα» στόν Ἕβρο – Τί εἶπε ὁ Ἐρντογάν στό Λονδῖνο γιά τήν DHK-C

Η «ΕΣΤΙΑ» παρακολουθεῖ μέ προσοχή, πολύ καιρό, ποιά θέματα ἐπηρεάζουν τόν ψυχισμό τοῦ Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος μετά τό ἀποτυχημένο πραξικόπημα τοῦ 2016 ζεῖ καί ἀναπνέει μέ σκοπό νά λάβει ἐκδίκηση ἀπό ὅλους ὅσοι μετεῖχαν στό σενάριο ἀνατροπῆς του καί κατ’ αὐτόν δολοφονίας του. Ἡ ἔκδοσις τῶν 8 ἀξιωματικῶν –τήν ὁποία ἰσχυρίζεται πώς τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας– εἶναι ἕνα ἀπό αὐτά. Ἡ Κουρδική πολιτοφυλακή YPG ἡ ὁποία δρᾶ στήν Συρία καί τήν θεωρεῖ τρομοκρατική ὀργάνωση εἶναι ἐπίσης ἀπό τά θέματα πού τόν ἐπηρεάζουν. Προχθές, μέ δηλώσεις του ὁ Ἐρντογάν κατηγόρησε τίς ΗΠΑ καί τήν Ρωσσία ὅτι δέν ἐξεπλήρωσαν τίς ὑποσχέσεις τους νά ἐξοντώσουν τήν κουρδική πολιτοφυλακή, γι’ αὐτό θά ἀναλάβει δράση. «Μοῦ τό ζητοῦν καί οἱ τοπικές φυλές» δικαιολογήθηκε. Στό παρελθόν ἡ τουρκική πρεσβεία ἀπέκλεισε δημοσιογράφο τῆς ΕΡΤ ἀπό ἀποστολή στήν Συρία, ἐπειδή προέβαλε δηλώσεις μελῶν τῆς YPG. Δύο ἀπό τά θέματα πού διαταράσσουν τόν ψυχισμό του εἶναι λοιπόν τά ἑξῆς: οἱ μετακινήσεις Γκουλενιστῶν στήν Ἑλλάδα οἱ ὁποῖοι περνοῦν τά σύνορα λάθρα ὡς οἰκονομικοί μετανάστες. Συμφώνως πρός τίς ἐκτιμήσεις τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν, ἔχουν εἰσέλθει στήν χώρα μας τά τελευταῖα χρόνια χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί 8.000 ὀπαδοί τοῦ Φετουλλάχ Γκιουλέν καί ζοῦν διάσπαρτοι σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Εἶναι τόσο τό μένος τοῦ Ἐρντογάν γιά τόν τέως συνοδοιπόρο του ἰμάμη, ὥστε οἱ φιλικές πρός αὐτόν ἐφημερίδες ἐπετέθησαν χθές στόν πρώην ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀχμέτ Νταβούτογλου πού ἵδρυσε νέο ἰσλαμικό κόμμα, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ὁ λόγος του ὁμοιάζει πολύ μέ τόν λόγο τοῦ Γκιουλέν!

Τέλος, στήν κορυφή τῆς ἀτζέντας Ἐρντογάν εὑρίσκονται καί μέλη τῆς μαρξιστικῆς λενινιστικῆς ὀργανώσεως DHK-C, τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως ἔχουν ἐπιχειρήσει στό παρελθόν νά μετατρέψουν τήν χώρα μας σέ ὁρμητήριο τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων κατά τοῦ Ἐρντογάν. Ὁ ἱδρυτής της εἶχε ἀποπειραθεῖ νά δολοφονήσει τόν Τοῦρκο Πρόεδρο στήν Κωνσταντινούπολη στό παρελθόν, ἐνῶ κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Ἀθήνα τό 2017 ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία εἶχε συλλάβει μέλη της στό Παγκράτι, πού πιθανόν σχεδίαζαν κάτι ἐναντίον του. Ὑπάρχουν ὡστόσο τρία νέα δεδομένα πού δημιουργοῦν τόν προβληματισμό, ὅτι ὁ Ἐρντογάν θά ἐπιδιώξει νά φανατίσει τό ἀκροατήριό του κατά τῆς Ἑλλάδος ὅταν κλιμακώσει στό Αἰγαῖο, στίς ἀρχές τοῦ 2020, χρησιμοποιῶντας αὐτά τά θέματα.

Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἀνεφέρθη στό Λονδῖνο, στήν συνάντησή του μέ τήν ἑλληνική ἀντιπροσωπία, στό ζήτημα τῆς μεταναστεύσεως καί ἐγκαταστάσεως χιλιάδων Γκιουλενιστῶν στήν Ἑλλάδα. (Ἔκανε ἀναφορά σέ 8.000.)

Τό δεύτερο εἶναι ὅτι στήν ἴδια συνάντηση ὁ κ. Ἐρντογάν ἔκανε ἀναφορά σέ Κούρδους «τρομοκράτες», κατά τήν ὁρολογία του, μέ εἰδική μνεία στήν ἄκρως ἐπικίνδυνη ὀργάνωση DHK-C καί στήν δράση της στήν Ἑλλάδα.

Τό τρίτο εἶναι τό χθεσινό δημοσίευμα τῆς προσκειμένης σέ ἐκεῖνον ἐφημερίδας Aksam, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει ὅτι ἀνεκάλυψε τό πέρασμα ἀπό τό ὁποῖο διαφεύγουν στόν ποταμό Ἕβρο, στά ἑλληνοτουρκικά σύνορα, οἱ ἐχθροί τοῦ Ἐρντογάν Γκουλενιστές στήν Ἑλλάδα.

Ἄν καί δέν ὑπάρχει ὑπαινιγμός, εἶναι προφανές ὅτι στήν ἐσωτερική ἀτζέντα τῆς Τουρκίας –ἐν ὄψει κλιμακώσεως στό Αἰγαῖο, ἄρχισε νά πλασσάρεται τό ἐπιχείρημα, ὅτι στήν Ἑλλάδα βρίσκουν καταφύγιο οἱ «ἐχθροί πραξικοπηματίες καί ἐπίδοξοι δολοφόνοι τοῦ Προέδρου». Χωρίς ὅμως νά προσκομίζεται κάποιο στοιχεῖο ὅτι εὐθύνεται ἡ Ἑλλάς γι’ αὐτό, καί ἄν μπορεῖ νά ξεχωρίσει μέ face control στίς καθημερινές μάχες ἀποτροπῆς πού δίδονται στόν Ἕβρο καί στό Αἰγαῖο ποιοί εἶναι ὀπαδοί τοῦ ἰμάμη Φετουλλάχ Γκιουλέν. Ὡστόσο, δέν μπορεῖ νά παραβλέψει κανείς τό γεγονός ὅτι ἡ Τουρκία ρίχνει λάδι στήν φωτιά τοῦ μίσους πού καίει γιά τήν Ἑλλάδα, χρησιμοποιῶντας τό θέμα τῶν Γκιουλενιστῶν. Τσιμεντάρει τήν βάση του ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, ἀλλά ἀνεβάζει ἐπικίνδυνα τό θερμόμετρο.

Ἡ «Ἑστία» δέν μπορεῖ νά ὑποτιμήσει τήν σοβαρότητα τοῦ θέματος καί ὑποχρεοῦται νά κτυπήσει καμπανάκι στήν Κυβέρνηση γιά νά ἀφοπλίσει γρήγορα, ἀμέσως, τήν τουρκική ἐπιχειρηματολογία. Οἱ Τοῦρκοι φάσκουν καί ἀντιφάσκουν. Μέ εἰσήγηση παραγόντων τῆς μειονότητος τῆς Θράκης ὁ Ἐρντογάν δέν πείραξε οὔτε ἕναν ἀπό τό Γκιουλενικό δίκτυο πού εἶχε στήσει ὁ ἴδιος στήν Κομοτηνή καί τήν Ξάνθη, καί χρηματοδοτοῦσε μέσω Προξενείου καί Μουφτειῶν. Καί τοῦτο, διότι ὑπῆρχε στό παρελθόν τόση καί τέτοια ταύτισις μεταξύ τῶν δικτύων Ἐρντογάν καί Γκιουλέν στήν Θράκη, ὥστε ἄν ἐπιχειροῦσε ἡ Ἄγκυρα διώξεις ἐναντίον τους θά κατάφερνε νά διασπάσει καί νά διχάσει τό τουρκογενές τμῆμα τῆς μειονότητος πού ἐλέγχουν οἱ ψευδομουφτῆδες. Ἄλλωστε καί ὁ Γκιουλενιστής ὑποπρόξενος πού εἶχε τοποθετήσει ἡ Ἄγκυρα στό Προξενεῖο καί διέφυγε στήν Ἰταλία, δική του ἐπιλογή ἦταν! Τῆς ὁμάδος του. Τώρα ὅμως ἐνοχλεῖ τόν Ἐρντογάν πού τέως συνοδοιπόροι του ἀποδροῦν στήν Ἑλλάδα ὑποδυόμενοι τούς παρανόμους μετανάστες, λές καί ὅταν περνοῦν τόν Ἕβρο –ἄν ἰσχύουν αὐτά– γράφουν στό μέτωπο «Γκιουλέν» γιά νά τούς ἀναγνωρίζουν οἱ ἐκεῖ Ἀρχές.

Τά περάσματα πού προέβαλε χθές ἡ «Aksam» –ἀναφέροντας ὅτι ἀπό ἐκεῖ περνοῦν οἱ Γκιουλενιστές, ἡ Τουρκία τά γνωρίζει. Γιατί δέν τούς σταματᾶ λοιπόν ὅταν φθάνουν στήν ἀπέναντι πλευρά; Ἀρκετά προβλήματα ἔχει ἡ Ἑλλάς στό κεφάλι της, ἄλλωστε, γιά νά προσθέσει ἕνα ἀκόμη. Καί ἐν πάση περιπτώσει, ἡ στάσις πού ἔχει ἕνα κράτος ἔναντι τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως πρέπει νά εἶναι ἑνιαία. Δέν γίνεται νά ἀφήνονται οἱ βάρκες μέ τούς μετανάστες νά φεύγουν δόξῃ καί τιμῇ ἀπό τά τουρκικά παράλια γιά τά ἑλληνικά νησιά, μέσα σέ αὐτές, ὅπως καταγγέλλεται σέ ραδιοφωνικές ἐκπομπές, νά ἐπιβιβάζονται Τοῦρκοι πράκτορες πού κρύβονται στήν ἐπικράτειά μας (πιθανόν γιά νά κάνουν προβοκάτσιες), ἀλλά ὁ Ἐρντογάν νά ἐνοχλεῖται ἐπειδή βρίσκουν πέρασμα καί περνοῦν στήν Ἑλλάδα (καί δι’ αὐτῆς σέ ὅλη τήν Εὐρώπη) κυνηγημένοι οἱ ἄλλοτε συνοδοιπόροι του, καί νῦν πολιτικοί διῶκτες του! Ἐκτός καί ἄν φθάνει στό ἔσχατο σημεῖο παραλογισμοῦ νά πιστεύει ὅτι τούς διευκολύνει ἡ Ἑλλάς, πρᾶγμα πού ἀσφαλῶς δέν ἰσχύει. Καί δέν ἰσχύει, διότι, ὄχι μόνο γιά τούς Γκιουλέν ἀλλά καί γιά τούς DHK-C, ἡ Ἑλλάς –καί τό 2013 καί τό 2017– συνέλαβε ἄνδρες αὐτῆς τῆς ὀργανώσεως. Τό 2013 τούς συνέλαβε ὅταν ἐπεχείρησαν νά περάσουν ὁπλισμό μέ φουσκωτό ἀπό τήν Χίο στά τουρκικά παράλια. Τό 2017 μέ συλλήψεις μελῶν τῆς ὀργανώσεως στό Παγκράτι. Ἦταν τόση ἡ πίεσις πού ἐδέχθησαν στό παρελθόν οἱ ἑλληνικές Ἀρχές ὥστε –λέγεται– ὅτι συνέλαβαν ἄνδρα τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ὡς Γκιουλέν σέ κεντρικότατο δρόμο τῶν Ἀθηνῶν –παρ’ ὀλίγο νά γίνει καί ἐπεισόδιο.

Ὡστόσο, αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, καί τήν ξέρουμε ἐμεῖς. Ἀγνοοῦμε ὅμως ποιές φαντασιώσεις κατοικοῦν στό κεφάλι τοῦ Τούρκου Προέδρου. Ἡ «Ἑστία», ἡ ὁποία ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἐκδόσεως τῶν 8 πραξικοπηματιῶν ὅταν προέκυψε τό θέμα –κόντρα σέ διαφόρους ἀφελεῖς, στήν καλύτερη περίπτωση φιλελευθέρους δικαιωματιστές– κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου στήν Κυβέρνηση. Οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις εἶναι ἤδη ἀρκετά ἐπιβαρυμένες καί πλέον ὁριακές. Κανείς, ἰδίως ὁ Ἐρντογάν, δέν πρέπει νά πιστεύει ὅτι οἱ σχέσεις μας στό βαθμό πού τέμνονται ἀκουσίως μέ ἐσωτερικά θέματα ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας μπορεῖ νά ἐπιστρέψουν στό ἐπίπεδο τῆς δεκαετίας τοῦ 1990. Τότε πού οἱ Τοῦρκοι μᾶς κατηγοροῦσαν χωρίς στοιχεῖα ὅτι ἐκπαιδεύουμε Κούρδους ἀντάρτες. Καί κανείς δέν πρέπει νά τοῦ δώσει τό δικαίωμα νά κλιμακώσει τήν ἔνταση δηλητηριάζοντας τήν κοινή γνώμη τῆς χώρας του, ὅτι ἡ Ἑλλάς προστατεύει ἐπιδόξους δολοφόνους του. Ὁ λόγος στούς ἁρμοδίους. Πρῶτο βῆμα; Ξεκάθαρη ἀπάντησις στήν «Aksam». Νά μήν ἀφήνουμε τίποτε νά πέφτει κάτω.

Κεντρικό θέμα