Λάδι στήν φωτιά ἀπό τήν Πελόζι μέ τήν στήριξη τοῦ λόμπυ τῆς Ταϊβάν

Σενάριο ὑποψηφιότητος τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ πίσω ἀπό τήν ἐπίσκεψη, πού προκαλεῖ τήν Κίνα – Κλειστά χαρτιά ἀπό τόν Λευκό Οἶκο

Μπορεῖ οἱ ΗΠΑ νά εἶναι ὑπερδύναμις, αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ἔχουν ἑνιαία πολιτική, οὔτε γιά τά βασικά ζητήματα ἐσωτερικῆς καί διεθνοῦς πολιτικῆς. Μακρά εἶναι ἡ ἱστορία συγκρούσεων τῶν ὁμοσπονδιακῶν ὑπηρεσιῶν μεταξύ τους, ἀλλά καί μέ τίς πολιτειακές Ἀρχές κατά περίπτωση. Συνήθως εἶναι ἡ προσωπικότης τοῦ Προέδρου, πού ἀποτελεῖ τόν ἐξισορροπητικό παράγοντα. Ὅταν, ὅμως, εἶναι ὁ 79χρονος Τζό Μπάϊντεν, ὁ διχασμός ἐπέρχεται ὄχι μόνον μεταξύ ὑπουργείων, ἀλλά καί μέσα στό ἴδιο τό Δημοκρατικό Κόμμα. Δεδομένου ὅτι οἱ πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι τόσο ὁ ἴδιος ὁ Μπάϊντεν ὅσο καί ἡ ἀντιπρόεδρος Καμάλα Χάρρις, δέν χαίρουν μεγάλης δημοτικότητος, ἀνοίγουν οἱ ὀρέξεις πολλῶν στελεχῶν τῶν Δημοκρατικῶν νά διεκδικήσουν τό χρῖσμα στίς ἑπόμενες προεδρικές ἐκλογές. Πρώτη στήν «κούρσα» αὐτή ἐκτιμᾶται ὅτι εἶναι ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Νάνσυ Πελόζι.

Στόν πολιτικό σχεδιασμό της ἐντάσσεται καί τό ταξίδι της στήν Ταϊβάν, τό ὁποῖο κυριολεκτικῶς βάζει φωτιά στήν Ἄπω Ἀνατολή, σέ μία στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Λευκός Οἶκος ἐπιδεικνύει αὐτοσυγκράτηση καί προσπαθεῖ νά τηρήσει ἰσορροπίες μέ τήν Κίνα, ὅσο τοὐλάχιστον τό μέτωπο τῆς Οὐκρανίας ἀποτελεῖ χαίνουσα πληγή. Ἄλλωστε, ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος, τίς προηγούμενες ἡμέρες εἶχε δηλώσει γιά τό ταξίδι τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς, ὅτι «τό Πεντάγωνο πιστεύει ὅτι δέν εἶναι καλή ἰδέα αὐτή τή στιγμή».

Ἄλλο ὅμως ὁ Λευκός Οἶκος καί ἄλλο ἡ Νάνσυ Πελόζι, ἡ ὁποία ἐκ τῆς θέσεώς της εὑρίσκεται στήν πρωτοκαθεδρία τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος. Καί παρ’ ὅτι ἡ ἡλικία της ὑπερβαίνει ἐκείνη τοῦ Μπάϊντεν (εἶναι 82 ἐτῶν), φαίνεται ὅτι οἱ φιλοδοξίες της ὑπερακοντίζουν ὄχι μόνον αὐτές τοῦ Προέδρου ἀλλά καί κάθε ἄλλου κομματικοῦ στελέχους.

Ἐκεῖ ἐντοπίζονται καί οἱ λόγοι τῆς ἐπισκέψεώς της στήν Ταϊβάν. Τῆς ἐξασφαλίζει τήν ὑποστήριξη τοῦ λεγομένου «λόμπυ τῆς ἐθνικιστικῆς Κίνας» ἀλλά καί ἐν γένει τῶν «ἱεράκων», πού στό Δημοκρατικό Κόμμα εἶναι πολύ περισσότεροι ἀπό ὅ,τι στό Ρεπουμπλικανικό. Εἶναι ἡ πτέρυγα πού θεωρεῖ ὅτι τό νά εἶσαι σκληρός μέ τήν Κίνα, φέρνει ψήφους. Ὡστόσο, εἶναι δύσκολο νά δεῖ κανείς λογική σέ αὐτόν τόν ὑπολογισμό, ἐάν τό ἀποτέλεσμα ὁδηγεῖ σέ μία νέα διεθνῆ κρίση.

Κατ’ ἐπανάληψιν, πάντως, ἡ Πελόζι ἔχει υἱοθετήσει ἐπιθετικές θέσεις κατά τῆς Κίνας, ἐπικαλουμένη ζητήματα ἀνθρωπίνων καί ἄλλων δικαιωμάτων, ἀγνοῶντας ἐπιδεικτικά τίς προσπάθειες προσεγγίσεως τῆς κυβερνήσεως στήν Οὐάσιγκτων. Αὐτή τήν φορά ὅμως, τό παιγνίδι εἶναι εὐρύτερο. Δέν εἶναι οἱ «πόντοι» πού θά κερδίσει ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀμφισβητῶντας τόν Μπάϊντεν. Ἡ Ἄπω Ἀνατολή κινδυνεύει νά ἀναφλεγεῖ.

«Μήν παίζετε μέ τήν φωτιά» εἶχε πεῖ ὁ Κινέζος Πρόεδρος Σί Τζινπίνγκ πρός τόν Ἀμερικανό ὁμόλογό του πρό ὀλίγων μόλις ἡμερῶν. Καί ἐννοοῦσε ἀκριβῶς αὐτό.

Ἤδη, ὁ κινεζικός Στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις στήν πόλη Σιαμέν τῆς ἐπαρχίας Φουτσιάν, ἀπέναντι ἀπό τήν Ταϊβάν. Τήν ἴδια στιγμή, κινεζικά μαχητικά πετοῦν στό στενό τῆς Ταϊβάν καί πολεμικά πλοῖα εὑρίσκονται σέ ἑτοιμότητα.

Μέ τήν ἄφιξη, πάντως, τῆς Πελόζι στήν Ταϊβάν, ἡ κατάστασις ἄρχισε νά κλιμακώνεται. Κατ’ ἀρχήν διπλωματικῶς, μέ αὐστηρή ἀνακοίνωση τοῦ Πεκίνου, πού καλεῖ τήν Οὐάσιγκτων «νά μήν προχωρήσει περισσότερο στό λανθασμένο καί ἐπικίνδυνο μονοπάτι». Στήν ἀνακοίνωση ἀκόμη τονίζεται: «Πρόκειται γιά σοβαρή παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς “μίας Κίνας” καί τῶν διατάξεων τῶν τριῶν κοινῶν ἀνακοινωθέντων Κίνας – Η.Π.Α. Ἔχει σοβαρό ἀντίκτυπο στά πολιτικά θεμέλια τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν καί παραβιάζει σοβαρά τήν κυριαρχία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Κίνας. Ὑπονομεύει ἰδιαίτερα τήν εἰρήνη καί τή σταθερότητα στά στενά τῆς Ταϊβάν καί στέλνει λάθος μήνυμα στίς αὐτονομιστικές δυνάμεις γιά “ἀνεξαρτησία τῆς Ταϊβάν”. Ἡ Κίνα ἀντιτίθεται σθεναρά καί καταδικάζει αὐστηρά αὐτή τήν κίνηση καί ἔχει προβεῖ σέ σοβαρό διάβημα καί ἔντονη διαμαρτυρία πρός τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Αὐτές οἱ κινήσεις, ὅπως τό νά παίζει κανείς μέ τή φωτιά, εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνες. Ὅσοι παίζουν μέ τή φωτιά, θά χαθοῦν ἀπό αὐτήν».

Πέρα ἀπό αὐτό, ἡ Κίνα ἀνεκοίνωσε τήν διεξαγωγή ἀπό σήμερα στρατιωτικῶν ἀσκήσεων σέ ἕξι θαλάσσιες περιοχές πέριξ τῆς Ταϊβάν. Τοῦτο περιπλέκει τά πράγματα ἰδιαιτέρως, δεδομένου ὅτι στήν περιοχή κινοῦνται σημαντικές ἀμερικανικές ναυτικές μονάδες, οἱ ὁποῖες γιά τήν ὥρα δέν ἔχουν εἰσέλθει στά στενά τῆς Ταϊβάν. Ὅμως, ἀρκετά ἀμερικανικά πολεμικά πλέουν κοντά σέ περιοχές, τίς ὁποῖες ἔχει δεσμεύσει ἡ Κίνα, ἡ ὁποία θεωρεῖται βέβαιον ὅτι θά κάνει χρήση πραγματικῶν πυρῶν, ἐνδεχομένως δέ καί βαλλιστικῶν πυραύλων, τούς ὁποίους ἔχει ἀναπτύξει ἀκριβῶς γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀεροπλανοφόρων τῶν ΗΠΑ.

Ἡ ἴδια ἡ Πρόεδρος τῆς ἀμερικανικῆς Βουλῆς ἀμέσως μετά τήν προσγείωση τοῦ ἀεροπλάνου της στήν πρωτεύουσα τῆς Ταϊβάν, ἀνήρτησε στό Twitter τό ἀκόλουθο σχόλιο: «Ἡ ἐπίσκεψις ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ Ἀμερική στηρίζει τήν Ταϊβάν: μίαν ἀνθεκτική καί δυναμική δημοκρατία καί ταὐτόχρονα σημαντικό μας ἑταῖρο στήν περιοχή Ἰνδικοῦ – Εἰρηνικοῦ».

Κεντρικό θέμα