ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Κυβέρνησις μειοψηφίας ἕως τόν Δεκέμβριο στήν Ἰταλία

Ὁ Σέρτζιο Ματταρέλλα

Ὁ Ματταρέλλα ἐξαντλεῖ τίς προθεσμίες, παρατείνει τό δρᾶμα καί δίδει χρόνο στόν λαό

ΜΕΤΑ ἀπό τό τολμηρό βέτο τοῦ Προέδρου Σέρτζιο Ματταρέλλα στόν διορισμό εὐρωσκεπτικιστοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καί τήν κατάρρευση τῆς νέας κυβερνήσεως Λέγκας-Πέντε Ἀστέρων πρίν κἄν συγκροτηθεῖ, τό ἰταλικό δρᾶμα φαίνεται ὅτι παρατείνεται μέχρι τόν Δεκέμβριο. Ὁ Ἰταλός Πρόεδρος ὄχι μόνον ἀπέρριψε τήν ὑποψηφιότητα τοῦ Πάολο Σαβόνα, ἀλλά ἔδωσε ἀμέσως ἐντολή σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στόν τεχνοκράτη Κάρλο Κοτταρέλλι.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ Ματταρέλλα εἶναι ἀποφασισμένος νά ἐξαντλήσει ὅλα τά χρονικά περιθώρια πού τοῦ δίδει τό Σύνταγμα, πρίν προκηρύξει νέες ἐκλογές. Αὐτό τοῦ ἐπιτρέπει νά δώσει τήν ἐντολή γιά τόν σχηματισμό μιᾶς μεταβατικῆς κυβερνήσεως μειοψηφίας, ἡ ὁποία μπορεῖ νά παραμείνει στήν ἐξουσία ἕως καί πέντε μῆνες «γιά τήν διαχείριση τῶν τρεχουσῶν ὑποθέσεων», ἀκόμη καί ἄν καταψηφισθεῖ στήν Βουλή (ἐδῶ ὑπάρχει ἡ διαφορά μέ τό ἑλληνικό Σύνταγμα). Ὁ Ἰταλός Πρόεδρος εἶναι «ἐγγυητής τῶν θεσμῶν», ὅπως ὁρίζει τό Σύνταγμα, καί θεώρησε ὅτι μέ τήν ἐπιλογή Σαβόνα διακυβεύεται τό μέλλον τῆς χώρας. Σέ ἕνα δραματικό διάγγελμα, δήλωσε ὅτι ὁ ὑποψήφιος ὑπουργός Οἰκονομικῶν ἔχει μιλήσει ὑπέρ τῆς ἐξόδου τῆς Ἰταλίας ἀπό τό εὐρώ καί ὅτι ἡ ἐπιλογή του στέλνει ἕνα μήνυμα γιά τήν ἴδια τήν κυβέρνηση. «Οἱ ἀπώλειες στίς ἀγορές ἀφαίρεσαν οἰκονομίες ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις καί τούς ἰδιῶτες», σημείωσε ὁ Ματταρέλλα, προσθέτοντας ὅτι ὀφείλει νά διαφυλάξει τίς οἰκονομίες τῶν Ἰταλῶν. «Ἡ συμμετοχή στήν Εὐρωζώνη εἶναι θεμελιώδους σημασίας γιά τήν Ἰταλία», διεμήνυσε ὁ ἴδιος.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰταλίας, κατά τίς ἴδιες πληροφορίες, θά ἐπιδιώξει ἡ κυβέρνησις τεχνοκρατῶν νά παραμείνει στήν θέση της ἕως τά τέλη τοῦ 2018 καί νά προκηρυχθοῦν ἐκλογές στίς ἀρχές τοῦ 2019, ἔτος λήξεως τῆς θητείας του. Καί αὐτό διότι ἐπιθυμεῖ «νά δώσει χρόνο στούς Ἰταλούς νά σκεφθοῦν γιά τήν σχέση πού πραγματικά θέλουν νά ἔχουν μέ τήν ΕΕ». Ἄλλωστε, ὁ κ. Κοτταρέλλι εἶναι μέν τεχνοκράτης, καθώς ἔχει ἐργασθεῖ στό ΔΝΤ ἐπί Στρώς-Κάν, ἀλλά θεωρεῖται πιό μετριοπαθής, μακρυά ἀπό ἀκραῖες φιλελεύθερες πολιτικές. Δέν εἶναι, ὅμως, καί τόσο δημοφιλής, καθώς εἶχε καταρτίσει λίστα περικοπῶν δαπανῶν γιά τίς κυβερνήσεις Λέττα καί Ρέντσι.

Πάντως, τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ἡ ἀπόφασις Ματταρέλλα μόνο εὐπρόσδεκτη δέν εἶναι. Ὁ ἀρχηγός τῶν M5S Λουίτζι Ντί Μάιο δήλωσε ὅτι θά ζητήσει νά ἐκκινηθεῖ ἡ διαδικασία γιά νά κατηγορηθεῖ ὁ Ἰταλός Πρόεδρος γιά ἐσχάτη προδοσία. Ὁ δέ ἐπί κεφαλῆς τῆς Λέγκα Ματτέο Σαλβίνι κατήγγειλε ὅτι πίσω ἀπό τήν ἀπόφαση αὐτή ὑπάρχουν οἱ Γερμανοί. Ἐνδεικτικές τοῦ γενικωτέρου κλίματος ἀλλά καί τοῦ κρίσιμου διακυβεύματος εἶναι καί οἱ ἀντιδράσεις ἐκτός Ἰταλίας. Ὁ Γάλλος Πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν ὑπέβαλε τά σέβη του στόν Ματταρέλλα, ἐνῶ ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀκροδεξιᾶς Μαρίν Λέ Πέν μίλησε γιά «πραξικόπημα» τῆς ΕΕ. Ὅπως καί νά ἔχει, οἱ ἐξελίξεις αὐτές ἀποτελοῦν μιά προσωρινή ἀνάσα γιά τό εὐρώ, τήν ὥρα πού σέ μιά ἄλλη χώρα τοῦ Νότου, στήν Ἱσπανία, ἡ συνοχή τῆς κυβερνήσεως Ραχόυ δοκιμάζεται.

ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Κεντρικό θέμα