ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Κύριε Μητσοτάκη, ἔχετε μήνυμα

Τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» στίς 14.10.2023.

Ἰσχυρό πλῆγμα γιά τήν ΝΔ – Χάνει τά προπύργιά της στούς Δήμους Ἀθηναίων καί Θεσσαλονίκης – Βαριές ἧττες στίς περιφέρειες Θεσσαλίας, Βορείου Αἰγαίου, Δυτικῆς Μακεδονίας, Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, Ἰονίων – Τό κονταίρ γράφει, ἡ ἀλαζονεία πληρώνεται

ΗΧΗΡΟ τό μήνυμα γιά τόν κ. Μητσοτάκη ἀπό τόν χθεσινό δεύτερο γῦρο τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν. Βαρύ τό πλῆγμα γιά τήν Νέα Δημοκρατία. Τό κλῖμα ὅμως εἶχε διαμορφωθεῖ τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς παρελθούσης ἑβδομάδος, ὅπως εἶχε περιγράψει ἡ «Ἑστία» στό πρωτοσέλιδό της τοῦ Σαββάτου. Καί μπορεῖ ἡ ἀποχή νά εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό αὐτήν τῆς περασμένης Κυριακῆς, μπορεῖ ἐν τέλει νά εἶναι ὁ μεγάλος νικητής αὐτῆς τῆς ἀναμετρήσεως, ἀλλά δέν παύει κάποια ἀποτελέσματα νά ἔχουν καί χαρακτῆρα συμβολικό.

Ὁ δῆμος τῶν Ἀθηνῶν ἀπωλέσθη γιά τήν Νέα Δημοκρατία, κατά τόν δεύτερο γῦρο τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν. Καί μάλιστα ἀπό τόν ὑποψήφιο ἀντιπάλου κόμματος. Ὁ ὁποῖος ἀπό τό 14,19% τῆς περασμένης Κυριακῆς συσπείρωσε ὅλες τίς ἀντιπολιτευόμενες δυνάμεις (ἀκόμη καί τίς ψήφους τοῦ συνδυασμοῦ Κασιδιάρη) καί ἔφθασε τό 55,97%. Ἀπ’ ἐναντίας στήν Θεσσαλονίκη, ὅπως καί στίς περιφέρειες Βορείου Αἰγαίου, Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Ἰονίων Νήσων, ἐπεκράτησαν ἄλλοι δεξιοι ὑποψήφιοι. Οἱ λεγόμενοι «ἀντάρτες», τούς ὁποίους ἡ ἡγεσία τῆς ΝΔ ἐπέλεξε νά μήν στηρίξει, ἄν καί κάποιοι (ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος Μουτζούρης στό Βόρειο Αἰγαῖο) ἦσαν ἤδη περιφερειάρχες.

Τό μήνυμα λοιπόν εἶναι διττό. Ἀφ’ ἑνός στήν Ἀθήνα καί στήν περιφέρεια Θεσσαλίας ἐπεκράτησαν ὑποψήφιοι ὑποστηριζόμενοι ἀπό ἄλλα κόμματα. Παρ’ ὅτι σέ πανελλαδική κλίμακα τά ἀποτελέσματα πού ἔφεραν εἶναι πενιχρά, τόσο σέ ποσοστά ὅσο καί σέ ἀπόλυτο ἀριθμό ψήφων, ἡ ἀξία τῆς νίκης στόν πρῶτο δῆμο τῆς χώρας δέν πρέπει νά ὑποτιμᾶται. Ἀποτελεῖ μάλιστα προσωπική νίκη τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη, ὁ ὁποῖος εἰς πεῖσμα τῶν περισσοτέρων στελεχῶν τοῦ κόμματός του ἐπέμεινε στήν ὑποψηφιότητα τοῦ Χάρη Δούκα. Ἀφ’ ἑτέρου στήν Θεσσαλονίκη καί σέ τέσσερεις ἀπό τίς ἕξη περιφέρειες πού ἐκρίθησαν, οἱ νικητές προήρχοντο ἀπό τόν χῶρο τῆς ΝΔ, ἀλλά ἡ ἡγεσία τοῦ κόμματος εἶχε σταθεῖ ἀπέναντί τους. Ὁ κοινός παρονομαστής καί τῶν δύο πτυχῶν τοῦ πολιτικοῦ αὐτοῦ μηνύματος ἦταν ἡ καταδίκη τῆς ἀλαζονείας, στήν παγίδα τῆς ὁποίας εἶχε πέσει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἔχει λόγο νά πανηγυρίζει, καθώς δέν κατόρθωσε νά ἐκλέξει τόν ὑποψήφιό του σέ κανέναν δῆμο, στήν δέ Ἀθήνα ἁπλῶς εἶχε ἐπισήμως ὑποστηρίξει τόν ὑποψήφιο τοῦ ΠΑΣΟΚ.

«Ἡ Κυβέρνηση ὀφείλει νά λάβει τά πολιτικά μηνύματα» εἶπε στήν πρώτη δήλωσή του ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος παρεδέχθη ὅτι «ἡ βραδυά δέν ἦταν ἰδιαίτερα καλή γιά τήν ΝΔ.» Τό ἐάν πράγματι θά λάβει στά σοβαρά τά μηνύματα, θά τό δείξει στό ἑπόμενο διάστημα. Διότι αὐτά δέν εἶναι ἀκριβῶς αὐτά πού ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ θά ἀνέμενε. Δεικνύουν ὅτι τά «ἀνοίγματά» του πρός τήν Κεντροαριστερά ἔχουν φθάσει στά ὅρια τῆς ἀποδόσεώς τους. Ἕνα ὀγκούμενο κῦμα ἀντιδράσεως ἔρχεται ἐκ δεξιῶν. Καί τοῦτο δέν ἀπετυπώθη στίς τηλεοπτικές συζητήσεις τῆς ἐκλογικῆς βραδυᾶς. Κυριάρχησε ὁ ἀριστερός λόγος, τόν ὁποῖο διετύπωναν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κεντροαριστερῶν κομμάτων πού θριαμβολογοῦσαν χωρίς νά κάνουν τήν παραμικρή ἀναφορά στό πραγματικό νόημα τοῦ ἀποτελέσματος. Καί φυσικά οἱ παριστάμενοι ἐκπρόσωποι τῆς ΝΔ δέν εἶχαν κανέναν λόγο νά προβάλλουν κάτι πού ἀντίκειται στίς διακεκηρυγμένες θέσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τους. Καί φυσικά οὐδείς ἐκπρόσωπος δεξιοῦ κόμματος προσεκλήθη στά τηλεοπτικά «πάννελ». Φταῖνε ὅμως καί αὐτά, διότι δέν ἀντιμετώπισαν μέ τήν δέουσα σοβαρότητα τίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές, κατεβάζοντας ἱκανούς ὑποψηφίους.

Τονίζουμε λοιπόν πρός τόν Πρωθυπουργό: Ἔχετε μήνυμα, κύριε Μητσοτάκη!

Ὅπως καί νά ἔχει, ἡ σημερινή ἡμέρα πού ἔχει ξημερώσει εἶναι πολύ διαφορετική γιά τήν Κυβέρνηση καί τήν Νέα Δημοκρατία.

Κεντρικό θέμα