ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Κρίσις κορυφῆς στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Χρῆστος Ζερεφός, Σταμάτιος Κριμιζῆς, Δημήτριος Νανόπουλος, Kών/νος Συνολάκης

Τήν ἀποβολή ἐγκρίτων μελῶν ζητεῖ ὁ Βασίλειος Πετράκος

ΠΟΛΕΜΟΣ ἔχει ξεσπάσει στούς κόλπους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μετά τήν δημοσίευση σέ Κυριακάτικη ἐφημερίδα ἄρθρου τοῦ ἀντιπροέδρου της κ. Βασιλείου Πετράκου, μέ τήν ὁποία ζητεῖ τήν ἀποβολή τῆς Τάξεως τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν.

Συγκεκριμένως, στίς 24 Ἰουνίου 2018 καί ὅταν ἡ Ἀκαδημία εἶχε κλείσει γιά τίς θερινές διακοπές (15/6-30/9), ὁ κ. Πετράκος μέ τό δημοσίευμά του «Χρειάζεται ὅραμα καί γνώση γιά νά ἀλλάξει ἡ Ἀκαδημία» ἔφερε τά πάνω-κάτω στό Ἀνώτατο Πνευματικό Ἵδρυμα τῆς χώρας μας. Ξεκινώντας ἀπό μία ἀναδρομή στήν ἵδρυση τῆς Ἀκαδημίας, τό ἄρθρο συνεχίζει μέ τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα –κατά τήν ἄποψη τοῦ κ. Πετράκου– καταλήγοντας στήν πρόταση νά ἀποβληθεῖ ἡ Τάξις τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ κ. Πετράκος ζητεῖ τόν διαμελισμό τῆς Ἀκαδημίας καθώς στήν Τάξη τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν ἀνήκουν 17 μέλη, διακεκριμένοι ἐπιστήμονες, ὅπως οἱ κ.κ. Χρῆστος Ζερεφός, Σταμάτιος Κριμιζῆς, Δημήτριος Νανόπουλος, Δημήτριος Σκαρβέλης, Κωνσταντῖνος Συνολάκης, Κωνσταντῖνος Βαγενᾶς, Ἐμμανουήλ Γδοῦτος, Δημήτριος Θάνος, Γεώργιος Κόλλιας, Γεώργιος Κοντόπουλος, Κωνσταντῖνος Κριμπᾶς, Πάνος Λιγομενίδης, Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Χάρης Ροῦσσος, Ἀθανάσιος Φωκᾶς, Λουκᾶς Χριστοφόρου, καθώς καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀντώνιος Κουνάδης.

«Ἱδρύθηκε ἀπό ἕναν δικτάτορα μέ τυπικό λόγο τήν ἀντιπροσώπευση τῆς Ἑλλάδας στή Διεθνῆ Ἀκαδημαϊκή Ἕνωση. Τά μέλη της σήμερα προέρχονται σχεδόν κατά κανόνα ἀπό τά ἑλληνικά ἤ τά ἀμερικανικά πανεπιστήμια» ἀναφέρει τό ἄρθρο καί συνεχίζει: «Ὁ νόμος τῆς Ἀκαδημίας τῆς δίνει τό προνόμιο νά “συμβουλεύει” τίς κυβερνήσεις, καί ἐκεῖ στηρίζονται οἱ ἀνεκπλήρωτες προσδοκίες ὅλων ἐκείνων πού σέ δύσκολες περιστάσεις τοῦ τόπου ρωτοῦν: “Μά τί κάνει ἡ Ἀκαδημία;”. Θεωρήθηκε μέ τόν καιρό ὡς σοφός γέροντας πού ἀρκεῖ ἕνας λόγος του γιά νά γιατρευτοῦν πληγές ἐγγενεῖς, πού ζοῦμε καί θά ζοῦμε μαζί τους εἰς τόν αἰῶνα». Ἐν συνεχεία ἐκφράζει τήν ἑξῆς ἄποψη: «Ἡ Τάξη τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν δέν μπορεῖ νά συμβαδίσει μέ τίς δύο ἄλλες, ὅμως ἀποφασίζει γι’ αὐτές. Δέν ἔχει πνευματική καί ἐπιστημονική σχέση μαζί τους καί σήμερα, ὅπως ἀποτελεῖ μόνο τό 1/3 τῆς Ἀκαδημίας, δέν τῆς εἶναι δυνατόν νά παρακολουθήσει τήν ἰλιγγιώδη πρόοδο καί τίς ἀλλαγές πού γίνονται στόν τομέα τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν». Προτείνει, δέ, τήν δημιουργία αὐτόνομης Ἀκαδημίας Θετικῶν Ἐπιστημῶν μέ ἔμφαση στήν Ἰατρική, τήν Βιολογία καί τίς νέες ἐπιστῆμες, καταλήγοντας: «Δέν εἶναι θέμα δαπάνης. Ὑπάρχει ἕτοιμη ἡ προῖκα, εἶναι οἱ ἀκαδημαϊκοί, τά δικά της κληροδοτήματα, τά δικά της βραβεῖα, τά δικά της κέντρα ἐρευνῶν πού ἑδρεύουν ἐδῶ καί δύο δεκαετίες σχεδόν στά μεγαλοπρεπῆ κτίρια τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν, τοῦ ὁποίου στήν οὐσία εἶναι παραρτήματα».

Ἔντονα ἀντέδρασαν στό δημοσίευμα ἀκαδημαϊκοί (Χριστοφόρου, Φωκᾶς, Βαλτινός), οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νά ἐκδιωχθεῖ ὁ κ. Πετράκος, καθώς θεωροῦν τά ὅσα εἶπε «ἀπαράδεκτα», «ἐπικίνδυνα» καί «λανθασμένα» τόσο ἀπό ἱστορικῆς ὅσο καί ἀπό ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως, ἐνῶ ὁ κ. Κονομῆς τόν κατηγορεῖ γιά κατάχρηση ἐξουσίας λέγοντας ὅτι εἶναι ἡ περίπτωσις πού οἱ πρόγονοί μας χαρακτήριζαν «ἀποθανεῖν ἄκριτος».

Προτείνουν, δέ, κάποιες λύσεις, ὅπως νά παραιτηθεῖ ὁ κ. Πετράκος ἤ νά πάρει προσωρινή ἄδεια ἤ νά στείλει στήν ἐφημερίδα, στήν ὁποία δημοσίευσε τό ἄρθρο του, ἐπιστολή μέ τήν ὁποία νά ἀνασκευάζει ὅσα εἶχε γράψει.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ κ. Πετράκος δέν παραδέχεται τό λάθος του, καί αὐτό ἴσως ἀναγκάσει τήν Σύγκλητο τῆς Ἀκαδημίας νά πάρει ἀκραῖες ἀποφάσεις.

Κεντρικό θέμα