Κομμουνιστικός δάκτυλος ἀπό τούς… “New York Times” καί τό Politico!

Ἐπικίνδυνες ἀκροβασίες ἀπό τήν Κυβέρνηση – Οἱ χειρισμοί ἐπιδεινώνουν τήν κρίση

ΕΝΩ ὅλα τά δυτικά διεθνῆ μέσα ἐνημερώσεως ἑστιάζουν αὐτήν τήν ἐποχή μέ ἔνταση τήν προσοχή τους στήν Ἑλλάδα, στίς τηλεφωνικές ὑποκλοπές, στήν ΕΥΠ, στό πολιτικό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Κυβέρνησις, στήν Ἀθήνα ἀνώνυμοι ἀξιωματοῦχοι μέ ἀνεξήγητους ἕως καί παράλογους συνειρμούς ἀνακαλύπτουν ρωσσικό δάκτυλο στήν ἀποκάλυψη τοῦ σκανδάλου! Τό περίεργο ὅμως εἶναι ὅτι ὅλα ἄρχισαν μέ δημοσίευμα-κόλαφο γιά τήν Κυβέρνηση τῶν “New York Times”, ἐνῶ τήν σκυτάλη πῆραν τό Politico, τό BBC καί ἄλλα μεγάλα ΜΜΕ.

Καί ὅμως! Ἀντιδρῶντας ἡ Κυβέρνησις στήν ὁμοβροντία κριτικῆς πού δέχεται, καλλιεργεῖ τήν ἄποψη, ὅτι ὑπάρχει ἕνας «ρωσσικός δάκτυλος» πού κινεῖ τίς ἀποκαλύψεις γιά τίς ὑποκλοπές. Ἄραγε αὐτός ὁ «δάκτυλος» κινεῖ τίς ἀνωτέρω δυτικές ἐφημερίδες; Ἄραγε οἱ ἐφημερίδες αὐτές καί κυρίως οἱ “New York Times”, πού ἀντιμετωπίζουν τήν Ρωσσία σάν μιά χώρα πού ἀκόμη ἔχει ἀπολυταρχικό-κομμουνιστικό καθεστώς, ἐξηπατήθησαν ἤ ἐποδηγετήθησαν ἀπό μηχανισμούς τά πλοκάμια τῶν ὁποίων φθάνουν μέχρι τήν Μόσχα; Διότι αὐτό φαίνεται πώς ὑπονοεῖ ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη νά κατηγορεῖ «σκοτεινές δυνάμεις» γιά προσπάθεια ἀποσταθεροποιήσεως!

Βεβαίως οἱ “New York Times” παίζουν τά παιγνίδια τους σέ διεθνές ἐπίπεδο, ἀλλά κάθε ἄλλο παρά ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα τῆς Μόσχας ἤ ἄλλων. Ἀπ’ ἐναντίας συμπεριφέρονται ὡς πρωταρχικῶς συστημική ἐφημερίς, ἡ ὁποία μάλιστα ὑπονόμευσε τόν τέως Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ, ἀποκρύπτοντας προεκλογικῶς τό σκάνδαλο τῶν «περιέργων» συνεργασιῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ τό καθεστώς τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἀπόκρυψις τοῦ σκανδάλου αὐτοῦ ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν ἔκβαση τῶν ἀμερικανικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν ἐνῶ ἀκόμη καί σήμερα συσκοτίζεται κατά τρόπον ὥστε οὐδείς ἀκριβῶς γνωρίζει τήν ἐπίπτωση πού μπορεῖ νά εἶχαν οἱ καταστάσεις αὐτές στήν ἀπόφαση τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν γιά εἰσβολή στήν Οὐκρανία, ἀλλά καί στήν παράλογα ἀπόλυτη ἀντίδραση τῆς Οὐάσιγκτων. Ἡ ἐφημερίς αὐτή πού ἀρχικῶς ὁμιλοῦσε στόν τίτλο της γιά «σαπίλα» στήν Ἑλλάδα, ἐκ τῶν ὑστέρων τόν ἄλλαξε σέ «μία ἀπό τά ἴδια». Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, τό τί εἴδους «δάκτυλος» μπορεῖ νά ὁδήγησε στήν ἀλλαγή αὐτή.

Καί τώρα οἱ “Financial Times” παραλαμβάνοντες τήν σκυτάλη ἀναφέρουν ὅτι πρόσωπο πού εὑρίσκεται κοντά στόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἐδήλωσε ὅτι ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ὑπονοεῖ ὅτι ἡ Ρωσσία εὑρίσκεται πίσω ἀπό τήν ὑπόθεση, μετά τήν ἀντίθεση τῆς Ἑλλάδος στήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία. «Δέν μπορεῖ νά εἶναι ἁπλή σύμπτωση τό γεγονός ὅτι τούς τελευταίους μῆνες ἔχουμε δεῖ προσπάθειες ἀποσταθεροποίησης μιᾶς σειρᾶς εὐρωπαϊκῶν χωρῶν… μέ ἄμεσους καί ἔμμεσους τρόπους» φέρεται νά ἐδήλωσε τό μή κατονομαζόμενο αὐτό πρόσωπο.

Τήν ἴδια στιγμή καί ὁ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου ἐμπλέκει καί τίς «διαρροές» πληροφοριῶν ἀπό τήν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφανείας λέγοντας ὅτι «γιά νά στηθεῖ ἕνα δόλιο ἀφήγημα παραβιάστηκε τό ἀπόρρητο» γιά νά προσθέσει πώς «κάποιοι δέν χάνουν τήν εὐκαιρία νά πλήττουν κορυφαίους θεσμούς, γιά νά παραπλανήσουν τήν κοινή γνώμη.» Καί συνεχίζει κατά τόν τρόπο τόν ὁποῖο ἡ Κυβέρνησις θεωρεῖ «θεσμικό»: «Ἡ κυβέρνηση θά πράξει ὅ,τι εἶναι θεσμικά ἐπιτρεπτό. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νά μάθει τί συνέβη, ὀφείλει νά θωρακίσει τίς διαδικασίες. Ὅσοι δέν τό πράξουν, δέν σέβονται τούς θεσμούς. Ἡ κυβέρνηση σχεδιάζει νά ἀκυρώσει τά σχέδια ἀνωμαλίας πού ἀπεργάζονται διάφοροι».

Αὐτά προφανῶς δέν εἶναι σοβαρά πράγματα. Καί δέν προδιαγράφουν ὅτι θά ὑπάρξει σοβαρότης κατά τήν σημερινή πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτηση στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς. Κάποιοι μάλιστα ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ ἡ ἀπόφασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά ὁρίσει ραντεβού μέ τόν Ἀμερικανό Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ γιά τίς 17.00 σήμερα τό ἀπόγευμα. Τοῦ δίδει μία καλή δικαιολογία γιά νά ζητήσει ταχεῖα ὁλοκλήρωση τῆς συνεδριάσεως, ὥστε τά πράγματα νά μήν ἐκτραχυνθοῦν.

Ἐν τῷ μεταξύ, τό Politico ἀπεκάλυπτε ἐπιστολή τοῦ Ἕλληνος πρέσβυ πρός τήν Κομμισσιόν στήν ὁποία ἐγίνετο ἀναφορά σέ δημοσιεύματα ὡς ἑξῆς: «Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τό γεγονός ὅτι ἡ ἐθνική ἀσφάλεια θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται μέ ἀπόλυτη εὐαισθησία, θά θεωρούσαμε συνετό στό μέλλον νά ἀποφύγουμε νά υἱοθετοῦμε αὐτολεξεί συγκεκριμένα δημοσιεύματα πού προέρχονται ἀπό πολιτικά μέσα ἐνημερώσεως πού δέν διακρίνονται πάντα γιά τήν ἀκρίβεια καί τήν ἀντικειμενικότητά τους». Καί ἐνῶ ἀρχικῶς ἡ Κυβέρνησις ἀπέδωσε ἐπιλεκτικές σχέσεις μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ τῆς συντάκτριας τοῦ κειμένου, ἐκ τῶν ὑστέρων ὁ Γιάννης Οἰκονόμου ὑπεστήριξε ὅτι τό μέσον προέβη σέ μιά μερική ἀνασκευή τοῦ χθεσινοῦ δημοσιεύματος, ἐνῶ, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν δημοσιογράφο Νεκταρία Σταμούλη, ἀνεσκεύασε ἐν μέρει τίς κατηγορίες περί ἐπιλεκτικῶν σχέσεων μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πώς «ἐλέχθη καθ’ ὑπερβολή καί θά μποροῦσε νά ἀποφευχθεῖ.»

Καί θυμήθηκε γιά νά ἐκτρέψει τήν συζήτηση τούς ἀρχαίους τραγικούς τούς ὁποίους ὀνόμασε «ποιητές» καί τούς ὁποίους χαρακτήρισε «δημοσιογράφους τῆς ἐποχῆς.» Εἶπε συγκεκριμένα: «Ἡ ἄποψη κανενός, σέ μιά ἀνοιχτή καί φιλελεύθερη κοινωνία, δέν μπορεῖ νά μένει στό ἀπυρόβλητο καί κανείς μας δέν ἔχει τό παπικό ἀλάθητο. Μάλιστα, ὅσο πιό σκληρός καί ἐντατικός εἶναι ὁ διάλογος δημοσιογράφων καί πολιτικῶν, τόσο ἰσχυρότερη γίνεται ἡ Δημοκρατία καί οἱ πολῖτες βγαίνουν πλέον ὠφελημένοι. Ὀρθοδοξίες καί μονολιθικότητα δέν ταιριάζουν σέ μιά σύγχρονη φιλελεύθερη Δημοκρατία καί ἐξ ἄλλου δέν εἶναι συμβατές καί μέ τή δική μας παράδοση. Ὅποιος μελετᾶ τήν ἀρχαιοελληνική γραμματεία μπορεῖ νά δεῖ πόσο ὀξύς ἦταν ὁ διάλογος μεταξύ πολιτικῶν καί ποιητῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν οἱ οἱονεί δημοσιογράφοι τῆς ἐποχῆς».

Αὐτή ἡ εἰκόνα πού διαμορφώνεται μέχρι στιγμή ἐγκυμονεῖ κινδύνους νά ἐκτραπεῖ ὁ δημόσιος διάλογος πρός κατευθύνσεις πού δέν ἁρμόζουν στήν σοβαρότητα πού πρέπει νά ἐπιδεικνύουν τά κόμματα καί ἡ Κυβέρνησις. Ἡ σημερινή συζήτησις θά δείξει ποῦ ὁδηγοῦνται τά πράγματα. Χωρίς, ἐλπίζουμε, παρεκτροπές.

Κεντρικό θέμα