ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Κομματική πειθαρχία γιά 40 ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς

Τό Μαξίμου ἀπειλεῖ τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως: «Ἐκτός» σχήματος ὅποιος καταψηφίσει τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ ἀκόμη ἡ Κυβέρνησις νά θέσει ζήτημα κομματικῆς πειθαρχίας, προκειμένου νά περάσει τό σχέδιό της γιά τήν νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά βλέποντας ὅτι οἱ ἀντιδράσεις στό ἐσωτερικό τῆς Νέας Δημοκρατίας βαίνουν ὀγκούμενες, τό Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε σέ ἀπειλές κατά τῶν ὑπουργῶν πού δέν προτίθενται νά ψηφίσουν τό σχετικό νομοσχέδιο. Ὑπενθυμίζεται ὅτι εὐθέως ἔχει λάβει θέση ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας κ. Μάκης Βορίδης, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν εἶναι τό μοναδικό μέλος τῆς Κυβερνήσεως πού δυσανασχετεῖ γιά τήν προώθηση τῆς συγκεκριμένης ρυθμίσεως. Δεδομένου ὅμως ὅτι οἱ κατέχοντες ὑπουργικά χαρτοφυλάκια ἀποτελοῦν σημαντικό μέρος τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ἐκρίθη ὅτι πρίν ἀποφασισθεῖ ἡ ἐπιβολή κομματικῆς πειθαρχίας καί γιά τό νομοσχέδιο αὐτό (μετά τό προηγηθέν γιά τήν νομιμοποίηση παράνομων μεταναστῶν) θά μποροῦσαν νά συγκρατηθοῦν τά πράγματα διά τῆς ἀπειλῆς πρός τούς 40 ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς πού εἶναι καί βουλευτές. Τά ὑπόλοιπα 22 μέλη τῆς Κυβερνήσεως εἶναι ἐξωκοινοβουλευτικά.

Τό «μήνυμα» ἀνέλαβε νά δώσει ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Παῦλος Μαρινάκης, ὁ ὁποῖος μιλῶντας σέ ἐκπομπή τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Σκάι» σχετικά μέ τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἐδήλωσε: «Δέν θά μποροῦσα νά εἶμαι σέ μία κυβέρνηση καί νά μή στηρίζω τίς νομοθετικές πρωτοβουλίες της». Ἄν καί ἡ ἐρώτησις πού ἐτέθη ἀφοροῦσε τίς ἀντιδράσεις στήν ψήφιση τῆς τροπολογίας γιά τό μεταναστευτικό, ὁ κ. Μαρινάκης τήν ἀξιοποίησε γιά νά στείλει μήνυμα πρός τόν κ. Βορίδη, πού ἔχει δηλώσει ὅτι ἄν τεθεῖ θέμα κομματικῆς πειθαρχίας θά παραιτηθεῖ καί πρός ὅσους ἄλλους κατέχουν κυβερνητική θέση καί σκέφτονται νά διαφοροποιηθοῦν. Μάλιστα γιά νά μήν ἀφήσει καί περιθώρια ὁ κ. Μαρινάκης, συνέχισε: «Ἡ ψῆφος κατά συνείδηση δέν ἀφορᾶ τούς ὑπουργούς»!

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι, ἄν ἀφεθοῦν στό θέμα αὐτό οἱ βουλευτές τῆς ΝΔ νά ψηφίσουν κατά συνείδησιν, εἶναι πολύ πιθανόν τό νομοσχέδιο νά καταψηφισθεῖ, κάτι πού θά σημάνει καταρράκωση τοῦ κύρους τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος γιά κάποιον (ἀνεξήγητο) λόγο ἔχει ἀναγάγει σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων. Ἐκτός τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν πού ἀντιδροῦν ἀνταποκρινόμενοι καί στήν βούληση τῶν ψηφοφόρων τους, τά κόμματα πού εὑρίσκονται στά δεξιά τῆς Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ἡ Ἑλληνική Λύση, ἡ Νίκη καί οἱ Σπαρτιᾶτες, θά συγκροτήσουν μέτωπο, προκειμένου νά καταψηφίσουν τό σχετικό νομοσχέδιο.

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἀνακοίνωσις πού ἐξέδωσε χθές ἡ Ἑλληνική Λύση: «Ἡ Νέα Δημοκρατία, ἀφοῦ ἀποδέχθηκε καί ἐπικύρωσε τίς “Πρέσπες τῆς Μακεδονίας”, ἀφοῦ ἄνοιξε τό δρόμο γιά τίς “Πρέσπες τοῦ Αἰγαίου”, τώρα ἑτοιμάζει νέες “Πρέσπες τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Οἰκογένειας”.

Μετά τήν τροπολογία τῆς ντροπῆς, γιά τή νομιμοποίηση χιλιάδων παράνομων μεταναστῶν, ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀνοίγει ἕνα νέο κεφάλαιο στήν ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ καί τήν ὑπογεννητικότητα. Ἀντί νά υἱοθετήσει μέτρα γιά νά ἐνισχύσει τήν ἑλληνική οἰκογένεια καί νά γεννηθοῦν Ἕλληνες, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ ψήφιση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν καί ἡ νομιμοποίηση τῆς τεκνοθεσίας ἀπό αὐτά, συνιστᾶ μειοδοσία τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας, μειοδοσία τῆς ὀρθόδοξης πίστης τῶν Ἑλλήνων.

Οἱ βουλευτές πού θά ψηφίσουν τό συγκεκριμένο μέτρο θά εἶναι ὑπόλογοι ἀπέναντι στούς Ἕλληνες».

Γιά τό ἴδιο ζήτημα πάντως, ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἠρωτήθη καί ἀπό τόν τηλεοπτικό σταθμό «Ἀντέννα», ὅπου τοῦ ἐτέθη τό ἐρώτημα ἐάν τό σχετικό νομοσχέδιο θά ἔλθει πρός ψήφισιν πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές, κάτι πού ὁ κ. Μαρινάκης ἄφησε ἀνοικτό ἀποφεύγοντας νά δώσει σαφῆ ἀπάντηση.

Ὁ σχετικός διάλογος ἦταν ὁ ἀκόλουθος: «Ἐρώτησις: Ἐκεῖ πού θά ἔχετε κόστος, θά εἶναι στό θέμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί ἰδιαίτερα στό θέμα τῆς τεκνοποίησης. Θά ἔρθει αὐτό τό νομοσχέδιο πρίν τίς εὐρωεκλογές; Γιατί, ἐδῶ, ὑπάρχουν σοβαροί ἐνδοιασμοί, ἀκόμα καί ἀπό ὑπουργικά στελέχη τῆς κυβέρνησης. Καί γιατί τόσο μπρός-πίσω, κύριε Μαρινάκη; Ὑπάρχουν διαρροές συνεχῶς ὅτι ἔρχεται τό νομοσχέδιο, δέν ἔρχεται, εἶναι ἕτοιμο καί περιμένουμε νά δοῦμε πότε θά ἔρθει. Θά ἔρθει πρίν τίς εὐρωεκλογές ἤ ὄχι;

Ἀπάντησις: Νά τά πάρουμε μέ τή σειρά. Κατ’ ἀρχήν δέν ὑπάρχουν μπρός-πίσω. Ὅ,τι νομοσχέδιο εἰσάγεται στό Ὑπουργικό Συμβούλιο ἀποφασίζεται ἡ περαιτέρω προώθησή του σέ ἐπίπεδο δημόσιας διαβούλευσης καί ἡ ψήφισή του. Μέ πολλά ἐξ αὐτῶν, μάλιστα, μέ πάρα πολύ μεγάλες καί σημαντικές συζητήσεις πού ἔγιναν καί ἀλλαγές, στό πλαίσιο τοῦ δημόσιου διαλόγου, τῆς δημόσιας διαβούλευσης. Αὐτό δείχνει καί ἕνα σεβασμό στίς διαδικασίες τῆς κυβέρνησης, ἀλλά κυρίως στήν ἄποψη τῶν πολιτῶν καί τῶν φορέων –καί αὐτό θά συνεχίσουμε νά κάνουμε. Ἕνα ἐκ τῶν νομοσχεδίων πού θά ψηφιστεῖ, ὅπως ἔχει δηλώσει δημοσίως ὁ Πρωθυπουργός, εἶναι καί αὐτό πού ἀφορᾶ στήν ἰσότητα στό γάμο.

Ἐρώτησις: Πότε θά ἔρθει;

Ἀπάντησις: Ἐδῶ ἔχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, νά ἐπαναλάβω τή φράση “ὅλα στήν ὥρα τους”· γιατί; Ὄχι γιά νά ὑπεκφύγω. Θά σᾶς πῶ κάτι καί αὐτό κρατῆστέ το, ὁ Πρωθυπουργός δέν νομοθετεῖ μέ ὁρίζοντα ἤ πρίν ἤ μετά τίς εὐρωεκλογές, δέν νομοθετεῖ μέ βάση τό πολιτικό κόστος καί δέν νομοθετεῖ μέ βάση τό προσωρινό ὄφελος».

Κεντρικό θέμα