Κληρονομιά Τσίπρα σέ Κυριάκο ἡ κύρωσις τῶν Πρεσπῶν!

Μετά τίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἡ ψηφοφορία στήν Βουλή

Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ πού ἐδέχθη κατά τήν διάρκεια τηλεοπτικῆς συνεντεύξεως στόν «Ἀντέννα» τό βράδυ τῆς περασμένης Δευτέρας ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Καμμένος δέν ἦταν τυχαία. Καί πάντως ἦταν ἀπολύτως εὔστοχη. «Ἔχετε συμφωνήσει μέ τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα νά ἀναβάλετε τήν κύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιά μετά τίς ἐκλογές;» Ὅπου ἐκλογές νοοῦνται ὁ Μάιος.

Ὁ Πάνος Καμμένος δέν ἔδειξε νά αἰφνιδιάζεται ἀπό τήν ἐρώτηση τοῦ Νίκου Χατζηνικολάου. Τουναντίον. Γι’ αὐτό κάνοντας ἕναν ἀπό τούς συνηθισμένους ἑλιγμούς του ἄλλαξε θέμα συζητήσεως καί ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει.

Σημειωτέον ὅτι ἡ συνέντευξις ἐκείνη «κλείστηκε» τό πρωί τῆς ἡμέρας πού ὁ ὑπουργός Ἀμύνης μετέβη «ἀξημέρωτα» στό Πεντάγωνο καί ἀπείλησε τόν Τσίπρα μέ πτώση, μόλις ὁλοκληρώθηκαν οἱ δηλώσεις του. Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας διαβέβαιωνε ὅτι τόν στηρίζει. Ἀπό τήν Δευτέρα ἐκείνη καί ἔπειτα οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι εἶναι ἐξαιρετικά προσεκτικοί στίς ἀπαντήσεις πού δίδουν ὅταν ἐρωτῶνται γιά τήν περίπτωση τῆς μεταθέσεως κυρώσεως τῆς Συμφωνίας γιά μετά τίς ἐκλογές. Δίδουν ἀπαντήσεις πού δημιουργοῦν τήν αἴσθηση ὅτι τό διαψεύδουν, ἀλλά γιά ὅσους γνωρίζουν τίς κοινοβουλευτικές διαδικασίες τό ἀφήνουν ὀρθάνοικτο.

Ἡ κατάθεσις μιᾶς συμφωνίας στήν Βουλή πρός κύρωσιν μέ θετική εἰσήγηση δέν σημαίνει ἀπαραιτήτως αὐτόματη κύρωση. Ἀπαιτεῖται χρόνος. Ψηφοφορία στίς Ἐπιτροπές, εἰσαγωγή στήν Ὁλομέλεια, ψήφισις ἀπό τήν Ὁλομέλεια, δημοσίευσις στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, θέσις σέ ἰσχύ. Στήν πραγματικότητα τά ἐξαιρετικά μεγάλα χρονοδιαγράμματα πού ἀπαιτοῦνται στά Σκόπια γιά τήν ὁλοκλήρωση τῶν συνταγματικῶν ἀλλαγῶν –ὁ κ. Καμμένος στήν ἴδια συνέντευξη προέβλεψε ὅτι ὁ Ζάεφ θά κάνει ἐκλογές γιά νά ἀνατρέψει τόν Πρόεδρο Ἰβάνωφ, προφανῶς τοῦ τό ἀπεκάλυψε ὁ Πρωθυπουργός– φθάνουν μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ 2019, στίς παραμονές τῶν εὐρωεκλογῶν τῆς 26ης Μαΐου. Ποιός τρελλός θά ἀνελάμβανε νά κυρώσει μέ τήν βούλα τοῦ κοινοβουλίου παραμονές ἐκλογῶν τήν παραχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ὅσο ἡρωικές καί αὐτοκαταστροφικές διαθέσεις καί ἄν ἔχει; Οὔτε κἄν οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν Βόρειο Ἑλλάδα, τινές ἐκ τῶν ὁποίων μελετοῦν τήν πιθανότητα νά παραδώσουν τίς ἕδρες τους παραιτούμενοι.

Δεδομένης τῆς τεράστιας ζημίας πού καταγράφουν τό κυβερνῶν κόμμα καί ὁ ἑταῖρος του ἀπό τούς χειρισμούς στίς δημοσκοπήσεις, εἶναι ἀπολύτως λογικό νά μήν ἐπιθυμοῦν τήν… διεύρυνσή της. Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἄλλωστε ἔτσι διατυπωμένη, ὥστε ἡ ἔναρξις τῶν διαδικασιῶν ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ νά μήν συνδέεται μέ τήν προϋπόθεση νά κυρώσει πρώτη ἡ Ἑλλάς τό πρωτόκολλο ἐντάξεως. Μποροῦν ἀνέτως νά προηγηθοῦν τά λοιπά 27 κράτη μέλη. Ἀκόμη καί ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ στήν πρόσφατη συνέντευξή του στήν ΕΡΤ ἐξέφρασε τήν εὐχή νά εἶναι ἡ Ἑλλάς πρώτη πού θά κυρώσει. «Ἐλπίζω» ἦταν τό ρῆμα πού χρησιμοποίησε.

Τούτων δοθέντων, ὡς φαίνεται γιά μία ἀκόμη φορά, τά ζητήματα ἐθνικῆς ταυτότητος πού κάποιοι ἐπιμένουν νά ὑποτιμοῦν (Μακεδονικό, Ἀλβανικό) ἀναδεικνύονται σέ μία ἀπό τίς κρίσιμες παραμέτρους τῆς ἐκλογικῆς συμπεριφορᾶς τῶν Ἑλλήνων. Ὁ κ. Τσίπρας μολονότι Μακεδών στήν καταγωγή ἐκ μητρός τώρα γνωρίζει, μαθαίνει, ἀντικρύζει τήν βαθειά Ἑλλάδα. Καί ἐπειδή αὐτή ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι σάν τῶν μνημονίων (μέ τήν ἐκλογή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν ἐξουσία ἀπεσύρθη ἀπό τά πεζοδρόμια) –εἶναι Ἑλλάς διαφορετική, τόν τρομάζει. Τόσο πού ἐπιθυμεῖ νά ἀφήσει γιά τόν ἑπόμενο τήν «ἱστορική συμφωνία» πού ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπέγραψε. Ἡ στροφή του πρός τήν ἀπαίτηση νά ψηφισθεῖ ἡ συμφωνία μέ 180 βουλευτές, ὡσάν νά ὁμολογεῖται ὅτι ἐκχωρεῖται ἐθνική κυριαρχία –ἄλλα πράγματα ἐκχωροῦνται, ὄχι κυριαρχία πάντως– ἦταν ἡ πρώτη ἔνδειξις τῆς ἀδυναμίας του νά ἐπιβάλλει πράγματα πού θεωροῦσε εὔκολα. Πού θά περνοῦσαν χωρίς ἀντιστάσεις.

Ἦταν ἡ πρώτη ἰσχυρή ἔνδειξις πώς ἡ ἡγεμονία πού φαντασιώνετο ἀπειλεῖται. Θεωροῦμε ὅτι ἔχει καί ἄλλα πράγματα νά μάθει. Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου πού τόσο θαυμάζει δέν θά εἶχε κάνει τόσα καί τέτοια λάθη στήν σειρά. Καί μάλιστα σέ τελική εὐθεῖα ἐκλογῶν.

Κεντρικό θέμα