Κλῖνες 5στερων πωλοῦνται ὅσο-ὅσο σέ φθηνά γκρούπ!

Ἀνατροπή στόν τουρισμό Αὔγουστο/Σεπτέμβριο – Τρέχουν νά κλείσουν τρῦπες οἱ ξενοδόχοι

ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ἀπελπισίας προσφεύγουν αὐτή τήν ἐποχή πολυτελῆ ξενοδοχεῖα στήν Κρήτη, τά Δωδεκάνησα καί τίς Κυκλάδες μετά τήν ἀπόφαση Ἐρντογάν νά κτυπήσει τίς τιμές καί νά διεκδικήσει μερίδιο ἀγορᾶς προκειμένου νά μετριάσει τίς ἀρνητικές συνέπειες ἀπό τήν πτώση τῆς λίρας στήν τουρκική οἰκονομία. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ξενοδόχοι πεντάστερων πολυτελῶν ξενοδοχείων στήν Ἐλούντα, πανικόβλητοι ἀπό τίς ἀκυρώσεις, πωλοῦν κλῖνες τῶν 500 εὐρώ σέ γκρούπ μέ τουρίστες χαμηλῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως ἀπό τήν Βόρειο Εὐρώπη προκειμένου νά μή μείνουν ἄδειοι Αὔγουστο-Σεπτέμβριο.

Ἡ Τουρκία ὅπως ὅλα δείχνουν ἐπανακάμπτει μέ ἀξιώσεις στήν τουριστική ἀγορά. Τίς τελευταῖες ἑβδομάδες παρατηρεῖται τό φαινόμενο τῶν ἀκυρώσεων ἤ τοῦ «παγώματος» τῶν κρατήσεων στά ἑλληνικά ξενοδοχεῖα ἀπό τούς διεθνεῖς tour operators, πού βλέπουν ὅτι μποροῦν νά ἀποκομίσουν τεράστια κέρδη στέλλοντας ἑκατομμύρια τουρίστες στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου. Στήν μάχη γιά τό ποιός θά κερδίσει τούς τουρίστες τῆς «τελευταίας στιγμῆς» ἔχουν μπεῖ καί τό Μαρόκο καί ἡ Τυνησία, χῶρες πού πλήρωσαν τά προηγούμενα χρόνια ἀκριβά τήν «ἀραβική ἄνοιξη».

Ὑπεύθυνη κρατήσεων μεγάλης ἁλυσίδος ξενοδοχείων πού δραστηριοποιεῖται ἐδῶ καί πολλά χρόνια στήν Ἑλλάδα παρεδέχθη στήν «Ἑστία» ὅτι ἡ Τουρκία ἐκτός ἀπό τίς τιμές παρέχει ἀρκετά καλές ὑπηρεσίες στόν τουρίστα, ἐνῶ ἔχει προχωρήσει σέ μεγάλες ἐπενδύσεις μέ στόχο νά προσελκύσει τήν ἐλίτ. Ἐπί πλέον, τό ἀνθρώπινο δυναμικό σέ κάθε τουρκική ξενοδοχειακή μονάδα εἶναι μεγαλύτερο μέ ἀποτέλεσμα οἱ παροχές νά εἶναι περισσότερες, ἱκανοποιώντας καί τήν τελευταία ἐπιθυμία τοῦ ἐπισκέπτου. Ἀντιθέτως, προσέθεσε, στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν περιπτώσεις πού οἱ τιμές δέν συμβαδίζουν μέ τίς παροχές καί τήν ποιότητα στήν διαμονή καί αὐτό ἔχει νά κάνει καί μέ τά μικρά περιθώρια κέρδους πού ἔχουν Ἕλληνες ξενοδόχοι. Ὁ ΦΠΑ στά ξενοδοχεῖα ἀπό 6% ἐκτοξεύθηκε πρίν ἀπό τρία χρόνια στό 13%, ἐνῶ στά νησιά ἔχει παύσει νά ἰσχύει τό εἰδικό καθεστώς φορολογήσεως. Αὐτό στερεῖ στήν χώρα μας ἕνα μέρος τοῦ ἀνταγωνιστικοῦ πλεονεκτήματός της ὡς τουριστικοῦ προορισμοῦ, τήν στιγμή πού 18 κράτη μέλη τῆς ΕΕ ἐφαρμόζουν συντελεστή ΦΠΑ χαμηλότερο ἤ ἴσο μέ 10%.

Στήν Ἑλλάδα ἡ συνεχιζόμενη αὔξησις τῆς ἐλεύσεως τουριστῶν καί ἡ ταυτόχρονη ὑπερφορολόγησις μετά τό 2015 ὤθησαν τήν πλειοψηφία τῶν ξενοδόχων ἀλλά καί ὅσων ἐμπλέκονται στόν κλάδο νά αὐξήσουν τίς τιμές. Ἑλλάς καί Ἱσπανία προβληματίζονται ἐντόνως ἀπό τίς ἀνταγωνιστικές καί σέ κάποιες περιπτώσεις «ἐξευτελιστικές» τιμές πού προσφέρει ἡ Τουρκία. Πρόκειται γιά τίς δύο χῶρες τῆς Νοτίου Εὐρώπης πού ἀπεκόμισαν κέρδη ἀπό τήν πτώση τῆς τουριστικῆς βιομηχανίας τῆς Τουρκίας.

Οἱ τουρίστες ἤ καλύτερα οἱ μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες πού αὐτοί κινοῦν τά νήματα εἶναι διατεθειμένοι νά πληρώσουν ἀκόμη καί τό ποσό τῆς ἀκυρώσεως καί νά διοχετεύσουν τούς πελάτες τους στά τουρκικά παράλια μέ τά μισά ἤ λιγώτερα χρήματα. Ξενοδοχεῖα διάσημα γιά τούς ἀστέρες τοῦ Χόλλυγουντ, τοῦ ποδοσφαίρου καί τοῦ πενταγράμμου πού φιλοξενοῦν κάθε καλοκαίρι, εἶναι ἕτοιμα ἀκόμη καί νά διαθέσουν τά δωμάτιά τους σέ γκρούπ τουριστῶν, κάτι πού πέρυσι ἤ πρόπερσι θά ἀκουγόταν ὡς ἀνέκδοτο προκειμένου νά μήν καταγράψουν ζημίες. Μέ τήν πτώση τῆς τουρκικῆς λίρας νά καλπάζει οἱ τιμές σέ διαμονή, διατροφή καί διασκέδαση εἶναι ἄκρως ἑλκυστικές στά τουρκικά θέρετρα. Ἐάν τεθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι τόν Ἰούνιο βάσει τῶν ἐπισήμων στοιχείων τοῦ ΣΕΤΕ ἡ πλειονότης ὅσων ἐπεσκέφθησαν τήν χώρα μας ἦταν, μεταξύ ἄλλων, Σέρβοι καί Ρουμᾶνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν περιορισμένη ἀγοραστική δύναμη, γίνεται ἀντιληπτό γιατί θά στραφοῦν στήν φθηνή Τουρκία, ἀκυρώνοντας τίς διακοπές τους στήν Ἑλλάδα.

Πολύ γνωστή διαδικτυακή πύλη ταξιδιωτικῶν κρατήσεων συνέκρινε τίς τιμές δωματίου σέ διαδεδομένους τουριστικούς προορισμούς τῆς Μεσογείου. Ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν συγκριτικῶν τιμῶν διαπιστώνεται ὅτι οἱ Ἕλληνες ξενοδόχοι ἐξαργύρωσαν καί συνεχίζουν νά ἐξαργυρώνουν τήν ἄνοδο τοῦ τουρισμοῦ (σέ ἀριθμούς), ἀνεβάζοντας τίς τιμές, οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ ὑψηλότερες στήν Νότιο Εὐρώπη. Ἡ μέση τιμή κρατήσεως στίς Κυκλάδες εἶναι 535 εὐρώ, ἐνῶ στήν Μαγιόρκα τῆς Ἱσπανίας κυμαίνεται στά 324 εὐρώ, στήν Ἴστρια τῆς Κροατίας στά 323 εὐρώ καί στό Ρίμινι τῆς Ἰταλίας στά 288 εὐρώ. Δέν εἶναι μόνον οἱ Κυκλάδες μέ τό κάλλος τους ἀλλά καί ἡ Χαλκιδική πού εἶναι στήν πρώτη θέση τῶν προτιμήσεων τῶν ξένων τουριστῶν. Κατά συνέπεια καί ἐκεῖ ἡ μέση τιμή κρατήσεως, ὅπως παρουσιάσθηκε ἀπό τόν ΣΕΤΕ, εἶναι 353 εὐρώ, στήν Κρήτη 265 εὐρώ, στά νησιά τοῦ Ἰουνίου 241 εὐρώ καί στά Δωδεκάνησα 234 εὐρώ. Τήν ἴδια στιγμή στήν Τουρκία, σέ ξενοδοχεῖα πέντε ἀστέρων, ἡ ἀντίστοιχη τιμή κρατήσεως διαμορφώνεται στά 220 εὐρώ καί στήν Ἀττάλεια στά 169 εὐρώ!

Κεντρικό θέμα