Κλιμακώνουν οἱ Τοῦρκοι μέ ἀποκλεισμό ΑΟΖ στό Αἰγαῖο

Τά «Μέτρα Κατεδαφίσεως Ἐμπιστοσύνης» τῆς Ἀγκύρας

ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ρυθμούς ἡ Τουρκία πάει νά κλιμακώσει τήν κατάσταση, ὄχι μόνο στήν ἀνατολική Μεσόγειο ἀλλά καί στό Αἰγαῖο, μέ προφανῆ στόχο νά δημιουργήσει τετελεσμένα καί νά προλάβει τίς ἐξελίξεις πού ἤδη δρομολογοῦνται ἀπό τήν Ἐνεργειακή Ὑπουργική Διάσκεψη πού πραγματοποιεῖται στήν Ἀθήνα μέ συμμετοχή τῶν ΗΠΑ, τῆς Κύπρου καί τοῦ Ἰσραήλ. Πρίν, λοιπόν, ἀρχίσουν νά ἐφαρμόζονται οἱ κοινές πολιτικές γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ ἐνεργειακοῦ πλούτου, ἡ Τουρκία θέλει νά προλάβει. Καί ἤδη ξεδιπλώνονται δύο παράλληλα σχέδια πού τείνουν πρός τόν σκοπό αὐτό. Κατ’ ἀρχήν οἱ κινήσεις τῶν ἐρευνητικῶν πλατφορμῶν «Φατίχ» καί «Γιαβούζ» ἀποβλέπουν στήν δημιουργία τετελεσμένων.

Μπορεῖ νά μήν ἔχει αὐτήν τήν στιγμή ἡ Ἄγκυρα δυνατότητες ἐκτεταμένων ἐξορύξεων, ὅμως σπεύδει νά «πατήσει τό πόδι της» στίς θαλάσσιες περιοχές πού διεκδικεῖ, εἴτε ἀνήκουν στήν κυπριακή ΑΟΖ εἴτε στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα. Καί ἐπειδή ἡ Ἄγκυρα γνωρίζει πολύ καλά ὅτι δέν ὑπάρχει νομικό ἔρεισμα γιά τίς διεκδικήσεις της, κινητοποιεῖ ἐκ παραλλήλου καί πολεμικά πλοῖα τά ὁποῖα ἔχουν ἐντολή νά παράσχουν 24ωρη προστασία στίς δύο πλατφόρμες, ὅμως μέ τό πρόσχημα αὐτό θά ἀσκήσουν ναυτική ἀπαγόρευση ἤ ὅπως χαρακτηρίζεται «Ἄρνηση προσβάσεως» (Area Denial) στήν περιοχή. Πλοῖα ἐπιφανείας, κατά βάσιν ἀνά μία φρεγάτα, καί μία κανονιοφόρος θά συνοδεύουν σέ 24ωρη βάση τήν κάθε μία ἀπό τίς δύο πλατφόρμες, ἐνῶ τά «κενά» πού μπορεῖ νά μένουν θά καλυφθοῦν μέ τήν κίνηση ὑποβρυχίων. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἀνάπτυξις τῶν πυραύλων S-400 πού θά καλύπτουν τήν περιοχή εἶναι ἕνα στοιχεῖο πρόσθετης ἀπό ἀέρος ἀπαγορεύσεως. Γιά τό συγκεκριμένο σύστημα, πάντως, κύκλοι τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας σχολίαζαν ὅτι ὑπάρχουν δυνατότητες γιά τήν ἀντιμετώπισή του, καί ἤδη ὁ σχετικός σχεδιασμός ἔχει σχεδόν ὁλοκληρωθεῖ.

Γιά τίς περιοχές αὐτές ἀναμένεται νά ἐκδοθοῦν «ἀγγελίες κινήσεως ὑποβρυχίων» (Subnotes), κάτι πού θά πρέπει νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν κατά τήν κίνηση ὄχι μόνον πολεμικῶν πλοίων ἀλλά καί τῆς ναυσιπλοΐας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ περιοχές γιά τίς ὁποῖες ἔχουν ἐκδοθεῖ Subnotes χαρακτηρίζονται στήν ναυτική «ἀργκώ» ὡς «τοξικές» ἤ «μολυσμένες». Νά σημειωθεῖ ὅτι γιά τήν περιοχή μεταξύ Ρόδου, Καστελλορίζου καί Κύπρου ἐξέδιδε ἐπί σειράν ἐτῶν ἀγγελία κινήσεως ὑποβρυχίων ἡ Ἑλλάς, ἀλλά σταμάτησε αὐτήν τήν τακτική προκειμένου νά μήν δημιουργεῖ δυσκολίες στήν κίνηση ἐμπορικῶν πλοίων. Ἡ Τουρκία δέν ἔχει ἀνάλογες εὐαισθησίες καί θά προχωρήσει, ἐλαφρᾶ τῆ καρδία, στόν ναυτικό ἀποκλεισμό περιοχῶν.

Δημοσιεύματα στήν τουρκική πρωτεύουσα μᾶς δίδουν ἕνα πλαίσιο τῶν κινήσεων τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως. Μέ τίτλους ὅπως «Ἡ Γαλάζια Πατρίδα σέ σίγουρα χέρια» ἤ «Ἀσπίδα προστασίας στίς πλατφόρμες “Φατίχ” καί “Γιαβούζ”» οἱ τουρκικές ἐφημερίδες περιγράφουν τό σχέδιο προστασίας πού παρέχουν σέ 24ωρη βάση τουρκικά πολεμικά πλοῖα στίς ἐρευνητικές πλατφόρμες. Συγκεκριμένως, ἀναφέρονται στίς φρεγάτες «Κεμάλρεϊς» καί «Γκεκτσέαντα», πού λειτουργοῦν ὡς ἀρχηγίδες τῶν πλοίων προστασίας, μαζί μέ τίς ὁποῖες κινοῦνται σκάφη ἀνορθοδόξου πολέμου μέ ὁμάδες ὑποβρυχίων καταστροφῶν καί ὁμάδες σκαφῶν ἀνθυποβρυχιακῆς ἀμύνης.

Ἡ Τουρκία ὅμως δέν ἀρκεῖται πλέον στίς περιοχές τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ πού ἔχει καταπατήσει, οὔτε περιορίζει τίς βλέψεις της στήν θαλασσία ἔκταση γύρω ἀπό τό Καστελλόριζο. Ἀνακαλεῖ καί τίς παλαιές διεκδικήσεις της γιά τό Αἰγαῖο, ἀπαιτώντας τήν ἐκμετάλλευσή του ἀνατολικῶς τοῦ 28ου μεσημβρινοῦ. Πρέπει λοιπόν νά ἀναμένουμε συνέχεια κινήσεων καί πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, καθώς καί τρίτο ἐρευνητικό πλοῖο, τό «Ὀρούτσρεϊτς», πού πρόκειται περί τά τέλη Αὐγούστου νά ἀναπτυχθεῖ, χωρίς νά εἶναι γνωστό τό σημεῖο πρός τό ὁποῖο θά κατευθυνθεῖ. Αὐτά προκύπτουν ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐνεργείας Φατίχ Ντονμέζ, ὁ ὁποῖος ἐπέβη τοῦ ἐρευνητικοῦ «Γιαβούζ» προκειμένου νά δώσει θριαμβευτικό τόνο στίς ἑπόμενες κινήσεις τῆς χώρας του. Κατά τόν Ντονμέζ, οἱ κινήσεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου εἶναι «μονομερεῖς», ἐνῶ ἡ Ἄγκυρα «ὑποστηρίζει τήν εἰρήνη καί ἀποθαρρύνει προκλητικές ἐνέργειες ἀπό ὁποιουσδήποτε παράγοντες».

Γιά «Μέτρα Κατεδαφίσεως Ἐμπιστοσύνης» ἔκανε λόγο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας τίς τουρκικές ἐνέργειες, ἐπεσήμανε δέ τίς ἀντιδράσεις τῆς διεθνοῦς κοινότητος: «Τόσο ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀντιδρᾶ –κατά κάποιους χλιαρά, ἀλλά πάντως ἀντιδρᾶ– ἀλλά καί οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς δυσανασχετοῦν καί ἀντιλαμβάνονται ἐν τέλει ὅτι ὁ ἀξιόπιστος ἑταῖρος στήν περιοχή δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν Ἑλλάδα» τόνισε χαρακτηριστικῶς.

Κεντρικό θέμα