ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Κήρυξε τήν αὐτονομία τοῦ Ντονμπάς καταγγέλλοντας Σοβιέτ, Λένιν καί …Πάυατ

Βλαντιμήρ Πούτιν: «Ἀποικία τῆς Δύσεως πού διοικεῖται ἀπό μαριονέττες» ἡ Οὐκρανία – ΚΥΣΕΑ συγκαλεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης

ME ἕνα διάγγελμα-ἱστορική ἀναδρομή ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος Βλαντιμήρ Πούτιν ἀνεγνώρισε τήν αὐτονομία τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Οὐκρανίας Λουγκάντσκ καί Ντόνετσκ, κατηγορῶντας συλλήβδην τίς σοβιετικές ἡγεσίες πού διεμόρφωσαν τά σύνορα τῆς Οὐκρανίας ἀλλά καί τήν διείσδυση τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας στό Κίεβο, ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτή ἐνορχήστρωσε τήν «πορτοκαλί ἐπανάσταση» πού ἀνέτρεψε τούς ἐκλεκτούς τῆς Μόσχας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τότε πρέσβυς στό Κίεβο ἦταν ὁ Τζέφφρυ Πάυατ, ὁ ὁποῖος σήμερα ἐκπροσωπεῖ τίς ΗΠΑ στήν Ἀθήνα.

Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος χαρακτήρισε τήν σημερινή κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας «σφετεριστές» καί προανήγγειλε συμφωνίες φιλίας καί συνεργασίας μέ τίς δύο αὐτόνομες περιοχές, τίς ὁποῖες μάλιστα ἐχαρακτήρισε «λαϊκές δημοκρατίες». Τό διάγγελμα αὐτό ἐσήμανε συναγερμό στίς δυτικές πρωτεύουσες, μή ἐξαιρουμένης τῆς Ἀθήνας ὅπου ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεκάλεσε συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ γιά σήμερα τό πρωί.

Κατά τήν διάρκεια τηλεοπτικοῦ διαγγέλματός του, ὁ Πούτιν ἀνεκοίνωσε τήν ἀναγνώριση τῶν δύο περιοχῶν τῆς ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, ξεκινῶντας ἀπό μιά μακροσκελῆ ἀναδρομή στήν σύγχρονη ἱστορία τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, μέ ἀναφορές στόν Λένιν καί τόν Στάλιν, καί ἐν συνεχείᾳ ἀσκῶντας κριτική στίς οὐκρανικές κυβερνήσεις γιά μή σεβασμό τῶν ρωσσοφώνων. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ δύο ρωσσόφωνες οὐκρανικές ἐπαρχίες, Ντονέτσκ καί Λουγκάντσκ, στίς ὁποῖες διαμένουν καί ἀρκετοί Ἕλληνες, εἶχαν αὐτοανακηρυχθεῖ ἀνεξάρτητες τό 2014, ὡστόσο ἡ Μόσχα δέν τίς εἶχε ἀναγνωρίσει μέχρι τώρα. Ἔντονη ἦταν ἡ ἀντίδρασις τῆς ΕΕ καί τῶν ΗΠΑ, πού προειδοποιοῦν μέ τήν ἐπιβολή αὐστηρῶν κυρώσεων.

Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ὑπεστήριξε ὅτι οἱ ἡγέτες τῆς Οὐκρανίας θέλουν «ὅλα τά καλά ἀπό τήν Ρωσσία χωρίς νά ἔχουν καμμία ὑποχρέωση.» Τούς κατηγόρησε γιά κλοπή ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου κατά τό παρελθόν, καθώς καί γιά τήν χρήση ἐνεργειακῶν πόρων προκειμένου νά ἐκβιάσουν τήν Ρωσσία. Ἐπίσης κατήγγειλε τήν αὔξηση τῶν νεοναζί, ὅπως τούς ἀπεκάλεσε, στήν Οὐκρανία, ἐνῶ ἀνέφερε ὅτι ἡ Οὐκρανία δέν εἶχε ποτέ τήν παράδοση ἑνός γνησίου κράτους. Ἀνέφερε ὅτι ἡ κατάρρευσις τό 1991 τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως βρῆκε τήν Ρωσσία κατακλεμμένη καί τήν ἔθεσε σέ δύσκολη θέση, τήν ὁποία οἱ οὐκρανικές ἀρχές ἐκμεταλλεύθηκαν καθώς «ἔχουν μολυνθεῖ ἀπό τόν ἰό τοῦ ἐθνικισμοῦ καί τῆς διαφθορᾶς.» Κατά τήν διάρκεια τοῦ διαγγέλματός του, ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσσίας ἐτόνισε πώς ἡ Οὐκρανία δέν κατάφερε νά ἐξασφαλίσει μιά σταθερή κρατική ὑπόσταση καί χρειάσθηκε νά στηριχθεῖ σέ ξένες χῶρες, ὅπως τίς ΗΠΑ. Συμφώνως πρός τόν ἴδιο, ἡ Οὐκρανία διοικεῖται ἀπό ξένες δυνάμεις καί αὐτό ἐπηρεάζει ὅλα τά ἐπίπεδα τῶν ἀρχῶν. Ἐπί πλέον, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἀνέφερε πώς οἱ «κενές» ὑποσχέσεις τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ συνοδεύονται ἀπό τήν διαφθορά πού ἀνθίζει, τήν φτώχεια καί μιά βιομηχανία στό χεῖλος τῆς διαλύσεως.

Ὅπως ἐτόνισε ὁ ἴδιος, ἡ ρωσσική γλῶσσα στήν Οὐκρανία ἔχει περιθωριοποιηθεῖ, ἐνῶ κατήγγειλε ὅτι τό Κίεβο προετοιμάζεται νά «ἐκτελέσει» τήν ρωσσική ὀρθόδοξη ἐκκλησία.

Ἡ Οὐκρανία εἶναι μιά ἀποικία τῶν ΗΠΑ μέ ἕνα καθεστώς «μαριονέττα», κατήγγειλε, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ δυτικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν βοηθοῦν τήν Οὐκρανία νά διαπράττει ἐγκλήματα. Ὑπεστήριξε ἀκόμη πώς ἡ Οὐκρανία σχεδιάζει νά κατασκευάσει τά δικά της πυρηνικά ὅπλα, ὁπότε ἡ συνολική κατάστασις θά ἀλλάξει δραστικά. «Δέν μποροῦμε νά τό ἀγνοήσουμε αὐτό» ἐτόνισε ὑπογραμμίζοντας πώς τά πυρηνικά ὅπλα ἰσοδυναμοῦν μέ προετοιμασία ἐπιθέσεως ἐναντίον τῆς Ρωσσίας. Ἡ Οὐκρανία ἄλλως τε, συνέχισε, κατεκλύσθη ἀπό δυτικά ὅπλα τούς τελευταίους μῆνες καί οἱ ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ μετέτρεψαν ἀδιάντροπα τήν Οὐκρανία σέ ἕνα θέατρο πολέμου.

Ἡ ἐξαγγελία τοῦ Πούτιν δέν ἔπεσε ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ. Ἡ Δούμα, πρίν ἀπό ἕξι ἡμέρες, τόν εἶχε καλέσει νά ἀναγνωρίσει ὡς ἀνεξάρτητες τίς ἀποσχισθεῖσες ἐπαρχίες. Στήν πραγματικότητα ἡ ἐξέλιξις αὐτή δέν θά ἄλλαζε πολλά ὅσον ἀφορᾶ τήν καθημερινότητα τῶν ρωσσόφωνων κατά κύριο λόγο πολιτῶν τῶν δύο περιοχῶν, στίς ὁποῖες ὡστόσο σέ στρατηγικό ἐπίπεδο θά ἄνοιγε τόν δρόμο γιά νά ἀποστείλει –ἀνοικτά πλέον– ἡ Μόσχα στρατιωτικές δυνάμεις, χρησιμοποιῶντας τό πρόσχημα, ὅτι παρεμβαίνει γιά νά τίς προστατεύσει ἔναντι τῆς Οὐκρανίας. Ἀναλυτές ἀνέφεραν ὅτι ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν «συγκεντρώνει διαπραγματευτικά ὅπλα» τόσο μέ τήν παρουσία τοῦ ρωσσικοῦ στρατοῦ στά σύνορα μέ τήν Οὐκρανία ὅσο καί μέ τήν πρωτοβουλία νά ἀναγνωρίσει τήν ἀνεξαρτησία τῶν δύο περιοχῶν, στίς ὁποῖες ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν κατοίκων εἶναι ρωσσόφωνοι. Συμφώνως πρός τά λεγόμενα τοῦ Ρώσσου Προέδρου στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας πού συνεδρίασε στό Κρεμλῖνο, ὁ Πούτιν θέλει νά προσφέρει διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα στόν Ρῶσσο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κατά τήν συνάντησή του μέ τόν Ἀμερικανό ὁμόλογό του στίς 24 Φεβρουαρίου –ἄν τελικῶς αὐτή πραγματοποιηθεῖ.

Τό ἔδαφος εἶχε προετοιμασθεῖ ἀπό νωρίς. Τό ρωσσικό συμβούλιο ἐθνικῆς ἀσφαλείας συνῆλθε μέ διευρυμένη σύνθεση, μετά τίς ἀναφορές τῆς ὁμοσπονδιακῆς ὑπηρεσίας ἀσφάλειας τῆς χώρας, FSB, πώς μία ὀβίδα ἀπό τό οὐκρανικό ἔδαφος κατέστρεψε συνοριακό φυλάκιο στήν ρωσσική περιοχή Ροστόφ. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ οὐκρανικοῦ στρατοῦ ἠρνήθη πώς ἐξαπελύθησαν πυρά πυροβολικοῦ κατά τοῦ ρωσσικοῦ συνοριακοῦ φυλακίου καί ἔκανε λόγο γιά πράξη ρωσσικῆς παραπληροφορήσεως. «Δέν μποροῦμε νά τούς σταματήσουμε νά παραγάγουν ψευδεῖς πληροφορίες, ἀλλά ἐπιμένουμε στό ὅτι δέν βάλλουμε κατά πολιτικῶν ὑποδομῶν ἤ κατά τοῦ Ροστόφ» στήν Ρωσσία, δήλωσε στό Γαλλικό Πρακτορεῖο ὁ Πάβλο Κοβαλτσούκ, προσθέτοντας ὅτι «δέν ἐξαπολύθηκαν πυρά ἐναντίον τῶν μονάδων κατοχῆς» τῆς Ρωσσίας. Τήν ἴδια ὥρα πάντως οἱ ὑπηρεσίες κατασκοπίας τῶν ΗΠΑ ἐπέμεναν πώς τά στρατεύματα τῆς Ρωσσίας ἔχουν λάβει διαταγή νά προχωρήσουν σέ εἰσβολή ἐνῶ καί ἡ ἀμερικανική ἑταιρεία Maxar, ἡ ὁποία εἰδικεύεται στήν συγκέντρωση ὀπτικοῦ ὑλικοῦ ἀπό δορυφόρους, ἔκανε λόγο περί ἀναπτύξεως ἀρκετῶν μονάδων τεθωρακισμένων καί πεζικοῦ στήν Ρωσσία κοντά στά σύνορα μέ τήν Οὐκρανία, κάτι πού ἡ Μόσχα συνεχίζει νά αἰτιολογεῖ ὡς ἀπότοκο τῶν στρατιωτικῶν γυμνασίων. «Τά ρωσσικά στρατεύματα θά ἐπιστρέψουν στίς βάσεις τους ὅταν προκύψει ἀντικειμενική ἀνάγκη» ἀπήντησε τό Μίνσκ πού μετέχει στά γυμνάσια, ἐναντίον τοῦ ὁποίου τό Βίλνιους ζήτησε πρόσθετες εὐρωπαϊκές κυρώσεις γιά τήν φιλοξενία ρωσσικῶν στρατευμάτων.

Κεντρικό θέμα