«Κινούμενη ἄμμος» τό ἐκλογικό σῶμα

Σόκ: Κάτω ἀπό τό ψυχολογικό ὅριο τοῦ 30% ἡ ΝΔ – Στάσιμος ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ὀργισμένο τό 86% τῶν πολιτῶν μέ τά Τέμπη

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στό πολιτικό σκηνικό ἔφερε ἡ τραγωδία τῶν Τεμπῶν, καί πλέον μία νέα κατάστασις καταγράφεται καί ἀπό τίς δημοσκοπήσεις. Ἀκόμη καί αὐτή τῆς Marc πού ἐπαρουσιάσθη χθές ἀπό τόν τηλεοπτικό σταθμό ANT1 καί ἡ ὁποία συνήθως εἶναι ἐπιεικής πρός τήν Κυβέρνηση, ἀποκαλύπτει στοιχεῖα πού δεικνύουν ὄχι ἁπλῶς ὅτι αὐτή φθείρεται, ἀλλά κυρίως ὅτι οἱ Ἕλληνες πολῖτες διακατέχονται ἀπό ὀργή, τήν ὁποία αὐτήν τήν στιγμή δέν ὑπάρχει πολιτικός φορεύς ἱκανός νά τήν ἐκφράσει. Πράγματι, στήν μέτρηση τῆς προθέσεως ψήφου, ἡ μέν Νέα Δημοκρατία πέφτει γιά πρώτη φορά κάτω ἀπό τό ψυχολογικό ὅριο τοῦ 30%, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅμως παραμένει στάσιμος. Δέν καρποῦται τό ποσοστό πού χάνει τό κυβερνῶν κόμμα.

Τό πλέον σημαντικό στοιχεῖο πού ἀποκαλύπτει ἡ δημοσκόπησις εἶναι ἡ ὀργή τῶν Ἑλλήνων. Τό 86% τῶν πολιτῶν δηλώνουν ὀργισμένοι γιά τό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν. Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι περίπου τό ἴδιο ποσοστό, τό 87%, ἀπορρίπτει τήν ἄποψη, πώς τό ἀνθρώπινο λάθος τοῦ σταθμάρχου καί ἡ «κακιά στιγμή» εἶναι οἱ αἰτίες τοῦ δυστυχήματος. Δηλώνοντας βέβαιοι ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλες εὐθῦνες, ἀπαιτοῦν νά ἀναζητηθοῦν καί νά καταλογισθοῦν!

Ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς ὀργῆς, τά κόμματα ἀδυνατοῦν νά ἀφομοιώσουν τήν νέα κατάσταση καί προτάσσουν τό γεγονός ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία παραμένει πρῶτο κόμμα. Πρῶτο, μέ ποσοστό 29,6%, πού σημαίνει ὅτι προηγεῖται τοῦ στάσιμου ΣΥΡΙΖΑ μέ 4,6%. Ὅμως τό ποσοστό αὐτό ὑπολείπεται κατά 10,25 ποσοστιαῖες μονάδες τοῦ 39,85%, πού τό κυβερνῶν κόμμα εἶχε ἐξασφαλίσει τό 2019. Ἀκόμη χειρότερα, εἶναι τό χαμηλώτερο ποσοστό δημοσκοπικῶς πού κατέγραψε ἡ ΝΔ κατά τήν διάρκεια τῆς τετραετίας. Ἀπό τό 8% μέ τό ὁποῖο προηγεῖτο ὅταν στόν ΣΥΡΙΖΑ ξεσποῦσε ἡ διαμάχη μέ τόν Παῦλο Πολάκη, τώρα ἔχει ὑποχωρήσει κατά τέσσερεις μονάδες. Καί τοῦτο, συμφώνως πάντα πρός τήν ἀνακοινωθεῖσα δημοσκόπηση. Διότι ὑπάρχουν καί οἱ ἄλλες, οἱ κρυφές, οἱ ἀδημοσίευτες, οἱ ὁποῖες, συμφώνως πρός πληροφορίες καταγράφουν μεγαλύτερη πτώση τῆς ΝΔ, κατά 5% ἕως 7%.

Νά σημειωθεῖ ὅτι κανένα ἀπό τά μικρότερα κόμματα δέν φαίνεται νά κερδίζει. Τό ΠΑΣΟΚ ἐξασφαλίζει 9,7%, τό ΚΚΕ 6,6%, ἡ Ἑλληνική Λύση 3,9% καί τό ΜέΡΑ25 3,5%. Ἐπιπροσθέτως, στό ὅριο τοῦ 3% γιά εἴσοδο στήν Βουλή εὑρίσκεται τό «Ἐθνικό Κόμμα Ἕλληνες» τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη. Ἄν αὐτές οἱ μετρήσεις ἐπιβεβαιωθοῦν στήν κάλπη (ἡ ὁποία δέν ἀπέχει καί πολύ), ἡ αὐτοδυναμία φαίνεται ἄπιαστο ὄνειρο. Ἄλλως τε δέν ἀποτελεῖ κἄν βούληση τῆς πλειοψηφίας ἕνα τέτοιο ἀποτέλεσμα. Μόλις τό 28,1% τῶν ἐρωτηθέντων ἐπιθυμεῖ αὐτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ, ἐνῷ τό 14,3% θά προτιμοῦσε αὐτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση συνεργασίας, μέ κορμό τήν ΝΔ, θά ἐπιθυμοῦσε τό 15,8%, ἐνῷ κυβέρνηση συνεργασίας, μέ κορμό τόν ΣΥΡΙΖΑ, τό 23,2%.

Ὅσο γιά τήν ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν πρός τους ἀρχηγούς, ναί μέν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στήν πρώτη θέση, ὅμως τό ποσοστό 34,5% πού καταγράφεται δέν μπορεῖ νά ἱκανοποιεῖ κανέναν. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀπέχει 12,4 μονάδες ἐξασφαλίζοντας τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ 22,1%, καί ἀκολουθεῖ ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης μέ ἕνα θλιβερό 6,6%. Νά σημειωθεῖ ὅτι στήν προηγουμένη ἀντίστοιχη δημοσκόπηση ὁ κ. Μητσοτάκης συνεκέντρωνε τήν προτίμηση τοῦ 48,6%, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας τό 33,2% καί ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης τοῦ 32,1%.

Ἀξίζει ἐπίσης νά σημειωθεῖ ὅτι τό 45,2% τῶν πολιτῶν θά ἐπιθυμοῦσε ἡ διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν νά γίνει ἀμέσως (στίς 9 Ἀπριλίου), ἐνῷ τό 46,4% προτιμᾶ νά διεξαχθοῦν ἀργότερα. Τό ἐκλογικό σῶμα δηλαδή εἶναι ἀκριβῶς διχασμένο. Τό στοιχεῖο πάντως πού ἀναδεικνύει τήν ἀπήχηση τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν στήν κοινή γνώμη εἶναι ὅτι καί ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία ἀκόμη ἔπαυσε νά εἶναι κυρία ἀνησυχία τῶν πολιτῶν καί ὑπεχώρησε μέ μόλις τό 13,5% νά τόν θεωρεῖ τήν μεγαλύτερη αἰτία ἀνησυχίας. Οἱ φυσικές καταστροφές ἀνησυχοῦν ἕνα 10,3%, ἐνῷ ζητήματα ὅπως οἱ ὑποκλοπές, τό μεταναστευτικό καί ἡ ἀσφάλεια ἔχουν ὑποχωρήσει τόσο, πού τά ποσοστά τῶν πολιτῶν πού ἀσχολοῦνται μέ αὐτά εἶναι μονοψήφια.

Τό μέλλον αὐτήν τήν στιγμή εἶναι ἄδηλον. Τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι ἐάν τά κόμματα συνεχίσουν τήν σημερινή τακτική τους οἱ πολῖτες θά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό αὐτά περισσότερο. Ὁπότε μπορεῖ νά δοῦμε νά ἀναδεικνύονται νέες ἀντισυστημικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες μᾶλλον δέν θά ἀποτελοῦν ἐγγύηση σταθερότητος.

Κεντρικό θέμα