Κίνημα Δικαστῶν Ἐπανάστασις Εἰσαγγελέων

175 μέλη τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων κατά Σεβαστίδη γιά τό κείμενο ὑπέρ τοῦ Κουφοντίνα

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ἔχει προκληθεῖ στούς κόλπους τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑνώσεως γιά τόν Δημήτρη Κουφοντίνα. Μεγάλη μερίς δικαστῶν ἔχουν ὑπογράψει, εἴτε ὁμαδικῶς εἴτε μεμονωμένως, κείμενα πού καταδικάζουν ἔντονα τήν ὑπεράσπιση τῶν αἰτημάτων τοῦ τρομοκράτου ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ΕΔΕ Χριστόφορο Σεβαστίδη, ὁ ὁποῖος ἔχει καταστεῖ πλέον «κόκκινο πανί» γιά τούς ἐκπροσώπους τῆς Δικαιοσύνης.

Τήν πρώτη κίνηση κατά τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑνώσεως τήν ἔκανε ὁ ἀντιεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρος Ντογιάκος, δικαστικός πού χαίρει ἐκτιμήσεως μεταξύ τῶν συναδέλφων του καί ἔχει χειρισθεῖ πολύκροτες δίκες. Ἐτόλμησε δέ νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του ἀπό τήν Ἕνωση καί νά κατηγορήσει τήν διοίκηση τῆς ΕΔΕ, ὅτι μέ τήν κίνησή της παρέπεμψε στήν λήθη τῆς Ἱστορίας «τούς ἐπιφανεῖς δικαστές καί εἰσαγγελεῖς οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν θύματα τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων». Ὁ κ. Ντογιάκος, ὁ ὁποῖος ἔχει πέσει καί ὁ ἴδιος θῦμα τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως, δέν ἔκρυψε τήν ἔντονη ἐνόχλησή του καί ἐμμέσως κατηγόρησε τά μέλη τοῦ Δ.Σ. ὅτι δέν ἐνήργησαν μέ ἰδιαίτερη σπουδή καί περίσκεψη.

Ἡ παραίτησις τοῦ κ. Ντογιάκου προεκάλεσε τσουνάμι ἀντιδράσεων ἐκ μέρους τῶν συναδέλφων του, πού ζητοῦν ἀπό τόν κ. Σεβαστίδη νά ἀνακαλέσει τήν προσβλητική ἀνακοίνωση. Χθές, ἄλλοι 129 δικαστές καί εἰσαγγελεῖς, ἀπό τόν βαθμό τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἕως τοῦ Εἰρηνοδίκου, «ἐπαναστάτησαν» ἐναντίον τῆς Ἑνώσεώς τους, ἐπισημαίνοντας ὅτι παραβιάζει κατάφωρα τίς ἀρχές τῆς ΕΔΕ καί ἐκφεύγει τοῦ καταστατικοῦ σκοποῦ της. Ἡ γεμάτη αἰχμές ἀνακοίνωσίς τους («βασική καί θεμελιώδης ἀρχή τῆς Ἕνωσης εἶναι ἡ δημοκρατική της λειτουργία καθώς καί ἡ ἀδέσμευτη ἀπό κάθε πολιτική ἐπιρροή λειτουργία της»), ἔχει καί χαρακτῆρα διαμαρτυρίας, διότι «στίς πρόσφατες ἀρχαιρεσίες σᾶς παρείχαμε ἐντολή νά μᾶς ἐκπροσωπεῖτε, ὥστε νά ἐνδυναμώνεται τό Κῦρος τῆς Δικαιοσύνης καί ὄχι νά προσβάλλεται ὁ θεσμός, πού ὑπηρετοῦμε, μέ τίς ἐνέργειές σας». Ὅπως καί ὁ κ. Ντογιάκος καί οἱ δεκάδες ἄλλοι δικαστικοί, καλοῦν τόν κ. Σεβαστίδη νά ἀποκαταστήσει «τό τρωθέν Κῦρος τῆς Ἕνωσης μέ ἀνάκληση τοῦ Δελτίου Τύπου».

Χθές ἐξ ἄλλου, ἄλλοι πέντε ἐκπρόσωποι τῆς Δικαιοσύνης, κατεφέρθησαν ἐναντίον τῆς ΕΔΕ, ἐπισημαίνοντες ἀρχικῶς ὅτι δικαστές τῆς περιφερείας δέχονται πρωτοφανεῖς ἐπιθέσεις ἀναφορικά μέ τίς δικαιοδοτικές κρίσεις τους τόσο τοῦ παρελθόντος ὅσο καί τοῦ μέλλοντος, στήν ὑπόθεση τοῦ Κουφοντίνα καί μάλιστα οἱ ὑποδείξεις γίνονται ἀπό ἐξωδικαστικούς παράγοντες, κυβερνητικούς καί μή. Μάλιστα οἱ «πέντε» διερωτῶνται γιά ποιόν λόγο ἡ ΕΔΕ ἀντί «νά ὑψώσει ἀνάστημα καί φωνή ὑπεράσπισης τῶν μαχόμενων Ἑλλήνων δικαστῶν, σιωπᾶ γιά λόγους πού δέν μποροῦμε καί δέν τολμοῦμε νά κατανοήσουμε». Δύο ἐκ τῶν πέντε πού ὑπογράφουν τό κείμενο διαμαρτυρίας εἶναι μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων καί ζητοῦν μεταξύ ἄλλων ἔκτακτη Γενική Συνέλευση. Γιά ἐκτροπή ὁμίλησε ὁ Πρόεδρος Ἐφετῶν Θεσσαλονίκης Χρῆστος Νάστας, ὑπενθυμίζων ὅτι τό τωρινό Δ.Σ. ἐκφράζει τήν μειοψηφία δικαστῶν καί εἰσαγγελέων, ἀφοῦ ἔχει ἐκλεγεῖ ἀπό 800 μέλη σέ σύνολο 3.000. «Ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται καί καλά κάνει. Αὐτά πιστεύει, δέν μπορεῖ νά τοῦ στερήσει κανένας, ἀλλά ὅμως δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά συμμετέχουμε σ’ αὐτό τό “παιχνίδι”, διότι δέν εἶναι ἡ δουλειά μας. Ἐμεῖς πρέπει νά εἴμαστε ἀμερόληπτοι καί ἀνεξάρτητοι! Τί θά πεῖ ὁ κόσμος τώρα πού μᾶς ἀκούει; Πῶς θά πάει νά δικάσει τήν ὑπόθεσή του ὅταν θά ξέρει στήν ἕδρα ἐπάνω τί ἰδεολογία ἔχω ἐγώ;» ἐπεσήμανε ὁ κ. Νάστας.

Μέσα σέ αὐτό τό κλῖμα ἀμφισβητήσεως τῆς ΕΔΕ ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ τοποθέτησις τοῦ πρώην ὑπηρεσιακοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, καθηγητοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου Ἀντώνη Μανιτάκη. «Τήν εὐθύνη τῆς ζωῆς ἑνός καταδίκου ἀλλά καί τήν πολιτική εὐθύνη τήν ἔχει ἡ Κυβέρνηση. Ἄρα ἡ Κυβέρνηση ὀφείλει νά βρεῖ ἕναν τρόπο νά μήν παίξει τό ἐπικίνδυνο παιχνίδι τῆς ἀντιπολίτευσης, οὔτε καί νά μπεῖ στή λογική της» ἐδήλωσε ὁ καθηγητής. Σχολιάζων τήν ἀντίδραση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, εἶπε ὅτι ἡ Κουμουνδούρου «τό κάνει αὐτό γιά νά ἀποκομίσει πολιτικά ὀφέλη. Ἡ ὅλη πολιτική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στήν πόλωση, τήν ὀξύτητα, τήν ἄρνηση, τόν μηδενισμό. Ἄν τό ἐπιδιώκει συνειδητά αὐτό, τότε εἶναι λογικό νά πέσει πάνω στόν Κουφοντίνα γιά νά διαιωνίσει ἕναν λόγο διχαστικό καί νοσηρό, πού ἔχει καταστρέψει ἐδῶ καί δεκαετίες τή χώρα.»

Κεντρικό θέμα