Kίνδυνος στά δεξιά τῆς ΝΔ

Συσπείρωσις κινήσεων μέ στόχο τήν ἑνιαία κάθοδο στίς προσεχεῖς ἐθνικές ἐκλογές ὑπό μορφή συνασπισμοῦ – Πῶς κινεῖται ἡ «Ἑλληνική Λύση» – Οἱ διεργασίες στά Ἀκροδεξιά

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ βουλευτής Κωνσταντῖνος Μπογδᾶνος ἀπεφάσισε νά διακόψει χθές τήν συνεργασία του μέ τόν ραδιοφωνικό σταθμό τοῦ λιμένος. Ἐπισήμως ἀνεκοίνωσε στούς ἀκροατές του ὅτι ἡ ἐξέλιξις αὐτή εἶναι προϊόν ἀποκλειστικῶς δικῆς του ἐπιλογῆς καθώς ἐπιθυμεῖ νά ἀφοσιωθεῖ στό κοινοβουλευτικό ἔργο του. Θεωρεῖ ὅτι ἡ περιφέρεια πού ἐκλέγεται, ἡ Α΄ Ἀθηνῶν, εἶναι ἡ πλέον ὑποβαθμισμένη τῆς χώρας, καί πρός τοῦτο σκοπεύει νά ἀναδείξει τά προβλήματά της μέ διαρκεῖς παρεμβάσεις. Τό «στάτους» τοῦ ἀνεξαρτήτου βουλευτοῦ τοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά ζητᾶ καί νά λαμβάνει τόν λόγο ὅποτε τό ἐπιθυμεῖ καί ὄχι ὅποτε τό ἐπιτρέπει ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ τέως κόμματός του, τῆς ΝΔ. Συμφώνως μέ πληροφορίες, ἡ παραίτησίς του ἀπό τά μικρόφωνα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ δέν ἦταν ἀποτέλεσμα δικῆς του ἐπιλογῆς μόνον, ἀλλά καί προϊόν …εὐγενικῆς σύστασης τῆς ἰδιοκτησίας. Ὡστόσο ὁ ἴδιος δέν θέλησε νά ἐπικοινωνήσει πρός τά ἔξω τήν ἐξέλιξη καθώς θεωρεῖ ὅτι ἡ συνεργασία πού εἶχε ἦταν ἄψογη καί γι’ αὐτό δέν ἤθελε νά μείνει ὡς τελική ἐντύπωση ἡ πικρή γεῦσις τῆς διακοπῆς τῆς συνεργασίας μέ πρωτοβουλία τῆς ἰδιοκτησίας. Γιά λόγους πού γίνονται εὔκολα ἀντιληπτοί. Ὡστόσο τό ἐνδιαφέρον ἐν προκειμένῳ δέν εἶναι ἄν ἀπεχώρησε ἤ ἄν ἐξωθήθηκε σέ ἀποχώρηση ἀπό ἕναν ραδιοφωνικό σταθμό ὁ κύριος Μπογδᾶνος, αὐτά δυστυχῶς εἶναι πλέον συνηθισμένα ἐπεισόδια στόν ἑλληνικό δημόσιο βίο. Δέν εἶναι ἄλλως τε ὁ πρῶτος ραδιοφωνικός παραγωγός μέ παρέμβαση στήν πολιτική ζωή, τοῦ ὁποίου ἡ συνεργασία διακόπτεται μέ τόν ἕναν ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο ἀπό τόν συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό. Προηγήθηκε ἄλλος πού δέν ζεῖ σήμερα. Τό ἐνδιαφέρον εἶναι τί θά πράξει ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς ὁ κύριος Μπογδᾶνος, τοῦ ὁποίου τό ἐπικοινωνιακό βάρος αὐξήθηκε μετά τήν διαγραφή του, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε προϊόν δημόσιας ἀντιδικίας του μέ τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια μέ ἀφορμή τήν παρουσία του ὡς Βουλευτοῦ στίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις στόν Γράμμο καί στό Βίτσι. Στίς δύο τελευταῖες του ἐκπομπές ὁ κύριος Μπογδᾶνος φιλοξένησε τόν Πρόεδρο τῆς Πανελλήνιας Πατριωτικῆς Ἑνώσεως Πρόδρομο Ἐμφιετζόγλου καί τόν Πρόεδρο τῆς Νέας Δεξιᾶς Φαῆλο Κρανιδιώτη. Στό παρασκήνιο ἤδη γίνονται συζητήσεις ὥστε νά ἑνοποιηθοῦν ὅλα τά διάσπαρτα σχήματα. Οἱ νεόκοποι πολιτικοί σχηματισμοί, πού κινοῦνται στά δεξιά τῆς ΝΔ (μέ ἐξαίρεση τήν «Χρυσή Αὐγή» καί τό κόμμα «Ἕλληνες γιά τήν Πατρίδα»), θά ἔχουν ἕναν διπλό στόχο: Πρῶτον, νά ἑνοποιηθοῦν καί νά κατέλθουν ὡς ἕνα ἑνιαῖο κόμμα στίς ἐκλογές ὑπό μορφή συνασπισμοῦ δεξιῶν δυνάμεων, ὥστε νά διεκδικήσουν μέ ἀξιώσεις τήν εἴσοδό τους στήν Βουλή. Δεύτερον, νά ἀνατεθεῖ στόν ἀνεξάρτητο Βουλευτή νά ἐκπροσωπήσει ὅλο τόν χῶρο στό Κοινοβούλιο καί νά ὁμιλεῖ ὡς κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπός του μέχρι τίς ἐκλογές. Ἕως ὅτου τό νέο κόμμα-συνασπισμός ἐκλέξει μετεκλογικῶς σέ Συνέδριο τόν νέο του ἀρχηγό. Ἡ τυχόν κάθοδος πολλῶν διαφορετικῶν κομμάτων τοῦ λεγόμενου πατριωτικοῦ χώρου στίς ἐκλογές θά διασπάσει τήν ψῆφο κατά τόν ἀνεξάρτητο Βουλευτή καί θά διευκολύνει τό πρῶτο κόμμα καθώς θά ρίξει τό μέτρο τῆς αὐτοδυναμίας γιά τόν σχηματισμό κυβερνήσεως. Πυροδοτεῖται ἔτσι λοιπόν μέ τήν παραίτηση Μπογδάνου καί ἐπισήμως ἡ αὔξηση τῆς κινητικότητος στόν χῶρο πέραν τῆς Δεξιᾶς στήν ὁποία σήμερα βάσει ἀποτελεσμάτων τόν πρῶτο λόγο ἔχει ἡ «Ἑλληνική Λύση» τοῦ Κυριάκου Βελόπουλου. Δημιουργοῦνται ὡς φαίνεται τρεῖς πόλοι στά δεξιά τῆς ΝΔ. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ ἤδη κοινοβουλευτικός Κυριάκος Βελόπουλος, ὁ ὁποῖος πάει καλά στίς μετρήσεις καί δέν ἔχει ἰδιαίτερο λόγο διαπραγματεύσεως μέ ἄλλα σχήματα. Οὔτε ἐπίσης ἔχει λόγο νά «ἐμβολιάσει» τά ψηφοδέλτιά του μέ λαμπερά πρόσωπα ἀγνώστου ἐπιρροῆς. Ὁ δεύτερος εἶναι ὁ πόλος στόν ὁποῖο περιλαμβάνονται οἱ κινήσεις Ἐμφιετζόγλου, Κρανιδιώτη, Τζήμερου, Μπογδάνου, τοῦ «Ρεύματος», Κινήσεων Ἀποστράτων, κινήσεων πρώην Βουλευτῶν, τῶν «Ἐλευθέρων Ἀνθρώπων» καί ἄλλων, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται σέ συζητήσεις μεταξύ τους καιρό τώρα. Τό «Ρεῦμα» ἀποτελεῖται ἀπό στελέχη, πού στελέχωναν τόν κομματικό μηχανισμό τῆς ΝΔ ἐπί ἡγεσίας Ἀντώνη Σαμαρᾶ σέ καίριες θέσεις γενικῶν διευθυντῶν, γραμματειῶν ὀργανωτικοῦ (Θανάσης Σκορδᾶς, Μανώλης Ἀγγελάκας, Κωνσταντῖνος Τσιμάρας, Γιῶργος Λουλουδάκης κ.ἄ.).

Μία ἄλλη κίνηση ἔχει ὡς ἐπί κεφαλῆς τόν πρώην Βουλευτή τῆς ΝΔ Θανάση Γιαννόπουλο, ὁ ὁποῖος συνομιλεῖ μέ πρώην Βουλευτές. Μία ἄλλη κίνηση ἔχει ὡς ἐπί κεφαλῆς τό μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἕνωσης Ἀποστράτων κύριο Χρηστίδη, ὁ ὁποῖος συνδέεται μέ πολιτική φιλία μέ τόν Φαῆλο Κρανιδιώτη. Ὑπάρχει τέλος καί ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τό κόμμα «Ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι» τοῦ ἐκλιπόντος Γεωργίου Τράγκα. Πρόσωπα πού βολιδοσκοποῦνται γιά συμμετοχή στό ἑνιαῖο σχῆμα εἶναι ὁ καθηγητής Ἰωάννης Μάζης, ἡ μαχητική πολιτευτής Ἀφροδίτη Λατινοπούλου, ὁ Ἰωάννης Ἀμπατζόγλου (ἐπί κεφαλῆς κίνησης κατά τῶν Πρεσπῶν), ὁ Σταῦρος Καλεντερίδης, ὁ Γιῶργος Καραμπελιᾶς κ.ἄ. Τό γεγονός ὅτι βολιδοσκοποῦνται δέν σημαίνει βεβαίως ὅτι συμφωνοῦν ἀπολύτως νά μετάσχουν στό σχῆμα. Ὁ καθηγητής Μάζης εὑρίσκεται σέ συζητήσεις μέ τήν «Ἑλληνική Λύση» π.χ., ἐνῶ δέν εἶναι καί βέβαιον ὅτι θά πολιτευτεῖ. Ὁ τρίτος πόλος στά δεξιά τῆς ΝΔ εἶναι τά κόμματα τῆς Ἀκροδεξιάς. Ἡ Χρυσή Αὐγή, οἱ «Ἕλληνες γιά τήν Πατρίδα» τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη καί τό κόμμα Λαγοῦ. Κυβερνητικοί παράγοντες μέ τούς ὁποίους συνομίλησε ἡ «Ἑστία» προβληματίζονται ἀπό τό γεγονός ὅτι κάθε ἀνάρτηση τοῦ ἔγκλειστου νεαροῦ τέως ὑπαρχηγοῦ τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» συγκεντρώνει 100.000 θεάσεις στό facebook. Τό κόμμα του μέ τίς ἀναγωγές τῶν μετρήσεων φθάνει σήμερα τό 2,5%, ἐνῶ εὑρίσκεται σέ ἀνοικτή διαβούλευση μαζί του καί ὁ Στέφανος Χίος γιά τήν πιθανότητα κοινῆς καθόδου.

Ὁ κίνδυνος πού διατρέχει λοιπόν ἡ ΝΔ στά δεξιά της εἶναι σαφής καί συγκεκριμένος: οἱ τρεῖς αὐτοί πόλοι δύνανται νά τίς ἀφαιρέσουν τόσες ψήφους ἀπό ὅσες ἔλαβε τό 2019 γιά νά φύγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὥστε νά ψαλιδίσουν τό προβάδισμά της καί νά μειώσουν τήν πιθανότητα αὐτοδυναμίας της. Τήν στιγμή μάλιστα πού ἡ ΝΔ θά δέχεται πίεση ὄχι μόνο ἀπό τά δεξιά της ἀλλά ὅπως φάνηκε ἀπό τήν συνέντευξή του στόν Alpha καί ἀπό τό κεντρῶο ΠΑΣΟΚ τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη. Τό μόνο σενάριο πού εὐνοεῖ τόν κύριο Μητσοτάκη εἶναι ἡ διάσπασις τοῦ χώρου αὐτοῦ (ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ἀπό τό πλεόνασμα ἡγετικῶν φιλοδοξιῶν καί ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος) καί ἡ κάθοδος πολλῶν κομματιδίων στίς ἐκλογές. Θά χάσει τίς ἴδιες περίπου ψήφους ἡ ΝΔ, ἀλλά θά μειωθεῖ καί τό μέτρο τῆς αὐτοδυναμίας. Ἀπό ὅσα μαθαίνουμε, σέ αὐτό τό σενάριο θά ἐργαστεῖ ἡ ἡγετική ὁμάδα τῆς ΝΔ. Θά εἶναι ὅμως μόνη σέ αὐτό τό παιχνίδι ἤ θά ἀναμιχθοῦν καί ἄλλες ἀντίρροπες δυνάμεις; Ὁ χρόνος θά δείξει. Εἰσερχόμαστε σέ περίοδο πού θυμίζει, ἀλλά δέν εἶναι ἴδια μέ τήν περίοδο τοῦ 2012.

Κεντρικό θέμα