Κεραυνοί κατά Βρυξελλῶν ἀπό τόν «ὀμφαλό τῆς Γῆς»

Πάυατ, Μητσοτάκης, Κοτζιᾶς, Βούτσης κατά ΕΕ στούς Δελφούς

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ κορυφαίων ἀξιωματούχων, πολιτικῶν ἡγετῶν, πρέσβεων, πρώην ὑπουργῶν ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων εὑρέθησαν χθές οἱ Βρυξέλλες, κατά τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τῶν Δελφῶν. Ἀξιοσημείωτο εἶναι μάλιστα ὅτι τό πρωτόγνωρο ἀντιευρωπαϊκό κλῖμα σέ ἐπίπεδο κορυφῆς ἐκδηλώνεται 2,5 μῆνες πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές καί σέ αὐτό συμμετεῖχε ἕως καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κυρ. Μητσοτάκης. Βολές κατά τῶν Βρυξελλῶν ἐξαπέλυσαν ἐπίσης ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς Τζέφφρυ Πάυατ, ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ν. Βούτσης καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ν. Κοτζιᾶς.

Στήν χθεσινή ὁμιλία του στό Φόρουμ, πού διοργανώνει ἡ ἑταιρεία «Συμεών Γ. Τσομῶκος Α.Ε.», ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς Τζέφφρυ Πάυατ ἐγκωμίασε τόν σταθεροποιητικό ρόλο τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τά Βαλκάνια, τονίζοντας ἐπανειλημμένως ὅτι «ἡ Ἑλλάς ἐπέστρεψε». Ἄφησε ὅμως αἰχμές γιά τόν ρόλο τῆς ΕΕ, ἐπισημαίνοντας ἐνδεικτικῶς ὅτι οἱ ΗΠΑ ναί μέν στηρίζουν τήν εὐρωπαϊκή προοπτική τῶν χωρῶν τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων, ὡστόσο θεωροῦν ὅτι ἡ Ἀθήνα καί ἡ Θεσσαλονίκη θά βοηθήσουν περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἡ «γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν». Ἐπικριτικός ἔναντι τῆς ΕΕ ἐνεφανίσθη καί ὁ ἀρχηγός τῆς Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας την γιά ὑποκρισία ὅσον ἀφορᾶ στήν στάση της ἔναντι τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα. «Ἐλπίζω τήν ἴδια εὐαισθησία πού δείχνει ἡ Εὐρώπη γιά τόν Ὀρμπάν, νά δείξει καί γιά τόν Τσίπρα, ὁ ὁποῖος παρεμβαίνει στήν Δικαιοσύνη καί στίς ρυθμιστικές ἀρχές καί κάνει ἐπίθεση στά ΜΜΕ (κυρίως ἀπό τούς Εὐρωπαίους Σοσιαλιστές, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐρωτευμένοι μαζί του)» ἀνέφερε. Ἐπίσης ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπεκάλυψε ὅτι θά στείλει ἐπιστολή στό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέ τήν ὁποία θά ζητεῖ νά ἀνασταλεῖ ἡ ἰδιότης μέλους τοῦ κόμματος τοῦ Ὀρμπάν.

Σοβαρές αἰχμές κατά τῆς ΕΕ ἄφησε καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Νῖκος Κοτζιᾶς, ὁ ὁποῖος ἀντήλλαξε ἁβρότητες μέ τόν Σκοπιανό ὁμόλογό του κ. Νίκολα Δημητρώφ πρίν καί κατά τήν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του. Ἔκανε μάλιστα ἰδιαίτερη μνεία στήν ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μέ τίς ΗΠΑ ἀλλά καί τήν Κίνα, οἱ ὁποῖες ὅπως ὑπεγράμμισε μέ νόημα ἦταν οἱ δύο χῶρες πού ξεχώρισαν γιά τήν ὑποστήριξη πού παρεῖχαν στήν Ἑλλάδα κατά τήν διάρκεια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοι καί ἄλλες χῶρες δέν ἔδειξαν ἰδιαίτερη διάθεση νά βοηθήσουν ὅπως εἶπε, ἐνῶ σημείωσε ὅτι τό Πεκῖνο συνέδραμε τήν ἑλληνική οἰκονομία ἐπί κυβερνήσεως Σαμαρᾶ καί μετέπειτα ἐπί ΣΥΡΙΖΑ. «Μοῦ ἔλεγαν συχνά στήν ΕΕ γιατί πουλᾶτε τίς ἐπιχειρήσεις σας στούς Κινέζους… Καί τούς ἀπαντοῦσα: Μά εἶστε ἐντελῶς παράλογοι, θέλετε ἰδιωτικοποιήσεις καί ὅταν τίς βγάλουμε στήν ἀγορά, μόνο οἱ Κινέζοι ἀγοράζουν». Ἐπίσης ὁμίλησε μέ ἰδιαίτερα θερμά λόγια γιά τήν ἀμερικανική στάση, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι ὅταν ἔγινε ὑπουργός εἶχε πολύ κριτική διάθεση ἔναντι τῶν ΗΠΑ καί ὅταν ἔφυγε ἀπό τήν θέση ἀνεγνώρισε ὅτι ἐν τέλει πρόκειται γιά μιά χώρα πού καταλαβαίνει τά προβλήματα τῆς Ἑλλάδος. Ὅσο γιά τόν ρόλο τῶν ΗΠΑ στίς προκλήσεις πού δέχεται συνεχῶς ἡ Ἀθήνα ἀπό τήν Ἄγκυρα, ὁ Κοτζιᾶς ἐκτίμησε ὅτι ἡ Ἀμερική δέν θά παίξει τόν ρόλο τοῦ δικαστοῦ στήν κόντρα Ἑλλάδος – Τουρκίας. Γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὑπεραμύνθηκε ἐκ νέου τῆς σημασίας της. «Εἶμαι ὀπαδός τῆς ἐνεργοῦ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Πῶς θά λύναμε τά προβλήματα; Ἔβαλα ἕναν ὅρο, νά μήν ἀνακατευτεῖ κανείς. Καμμία χώρα, κανένας Πρέσβυς δέν ἄσκησε πίεση» ἐπεσήμανε, τονίζοντας ὅτι ἐπέμεινε στίς διακρατικές διαπραγματεύσεις, ἀποκλείοντας ἀπό τίς συζητήσεις ἀκόμη καί τόν διαμεσολαβητή τοῦ ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς ὅταν ὑπῆρχε διμερές πρόβλημα.

Μέ ἔντονα κριτική διάθεση ἐνεφανίσθη καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Νῖκος Βούτσης, ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιά μιά «Εὐρώπη μουδιασμένη». «Οἱ προσδοκίες ὅτι ἡ Εὐρώπη μπορεῖ νά παίξει ἕναν πρωταγωνιστικό ρόλο ἔχουν συρρικνωθεῖ» τόνισε ὁ κ. Βούτσης. Κάνοντας ἕναν ἀπολογισμό τῶν χρόνων τῆς κρίσεως ὁ ἴδιος ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν εἶχε σχέδιο ἀντιμετωπίσεώς της, καταφεύγοντας στήν λύση τοῦ ΔΝΤ, τό ὁποῖο ἐπέβαλε λιτότητα στίς χῶρες τοῦ Νότου, τίς ὁποῖες καί ἀντιμετώπισε διαφορετικά σέ σχέση μέ τίς μεγάλες οἰκονομίες τοῦ Βορρᾶ. Ὁ κ. Βούτσης ἀνεφέρθη ἐπίσης στό Προσφυγικό, τό ὁποῖο ὅπως τόνισε ἡ Εὐρώπη ἀπέτυχε νά ἀντιμετωπίσει. Ὑπερτόνισε ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀλλά καί ἡ Βουλή εἶχαν καί ἔχουν συμβολή στήν συνεργασία τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν, τονίζοντας πώς «ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι μιά προσφορά στήν ἑνωμένη Εὐρώπη καί θά πιστωθεῖ στή χώρα μας». Σέ ἕνα ἄλλο ἐξ ἴσου ἐνδιαφέρον πάνελ τοῦ Φόρουμ μέ θέμα ἀκριβῶς τό μέλλον τῆς Εὐρώπης ἡ κ. Daniela Schwarzer, Διευθύντρια τοῦ Γερμανικοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς, χαρακτήρισε τήν Εὐρώπη ὡς ἕνα «ἀτελές οἰκοδόμημα», κάτι πού ἐνισχύει τίς ἀντι-ευρωπαϊκές φωνές ἐντός της.

«Τό ἑπόμενο βῆμα προϋποθέτει ἕνα μεγάλο πολιτικό ἅλμα» σημείωσε, ἐπιμένοντας ὅτι «τό κύριο ἐρώτημα εἶναι: Πῶς θά ἀνακτήσουμε τόν ἔλεγχο ἀπό κοινοῦ». Ἀλλά καί ὁ Jean Pisani-Ferry, εἰδικός συνεργάτης τοῦ think tank Bruegel, ὑπερτόνισε ὅτι τά ζητήματα ἀσφαλείας, τό Προσφυγικό ἀλλά καί ἡ οἰκονομική κρίσις συνολικῶς ἀποδυνάμωσαν τήν Εὐρώπη. «Ἡ ΕΕ δείχνει νά ἀδιαφορεῖ γιά τίς ἀνισότητες πού ἔχουν προκύψει» προσέθεσε, ἐνῶ ἀναρωτήθηκε ἄν ὅλες οἱ χῶρες μέλη ἔχουν τελικῶς τόν ἴδιο κοινό στόχο σέ μία σειρά κομβικῶν ζητημάτων.

Κεντρικό θέμα