Καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου, ὑπουργός, ἀντήλλασσε μηνύματα μέ τόν ὑπόδικο Φουρθιώτη!

Ἀκραία πόλωσις μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα στήν Βουλή γιά τόν Γιῶργο Γεραπετρίτη

Ο «ΤΥΦΩΝ» Μένιος Φουρθιώτης ἐπέτυχε νά ἐκτοπίσει τήν χιονοκαταιγίδα «Ἐλπίδα», γιά τήν ὁποία κατετέθη ἡ πρότασις δυσπιστίας, καί νά ἀναδειχθεῖ σέ κυρίαρχο θέμα κατά τήν χθεσινή σφοδρή ἀντιπαράθεση μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ πρότασις δυσπιστίας ἐψηφίσθη τελικῶς ἀπό 142 βουλευτές, κατεψηφίσθη ἀπό 156 (ἀπουσίαζε ἡ κ. Γιαννάκου λόγῳ ἐκτάκτου εἰσαγωγῆς της στό νοσοκομεῖο), καί ἕνας βουλευτής (πιθανώτατα ὁ κ. Μπογδᾶνος) δήλωσε «παρών». Ὅλα ὅμως τά ἐπεκάλυψε ὁ ὑπόδικος.

Ὁ γνωστός τηλεπαρουσιαστής, στά πρακτικά πού ἔτυχε νά κρατεῖ σχετικῶς μέ τίς κλήσεις καί τά μηνύματα πού εἶχε ἀνταλλάξει μέ κορυφαῖα στελέχη τῆς Κυβερνήσεως, ἐμπλέκει μεταξύ ἄλλων καί τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας Γιῶργο Γεραπετρίτη. Τίς ἀποκαλύψεις αὐτές ἐπεκαλέσθη ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, γιά νά πεῖ ὅτι «εἶναι ἡ πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ τόπου πού ἡ νύχτα διεισδύει στό Μαξίμου»! Χωρίς ὑπεκφυγές ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως δήλωσε ὅτι ὁ ἄνθρωπος τήν νύκτας (ὁ Φουρθιώτης) μέ ὅσα στοιχεῖα ἔχει στήν διάθεσή του δέν κρατάει στό χέρι τόν κ. Γεραπετρίτη ἀλλά τόν ἴδιο τόν κ. Μητσοτάκη, προκαλῶντας τήν ἔντονη ἀντίδραση ἀπό τά ἕδρανα τῆς ΝΔ. Ὁ καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου σέ μερικά ἀπό τά πολλά, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Φουρθιώτης, μηνύματα πού τοῦ εἶχε στείλει, εἶχε γράψει, «ἐλπίζω νά εἶναι ὅλα καλά. Μήν τούς κάνετε τήν χάρη νά δειλιάσετε», ἐνῶ σέ ἕνα ἄλλο, «καλή χρονιά σᾶς εὔχομαι, μέ ὑγεία, καί ὅλα θά τά καταφέρουμε.» Ἐπίσης, ὁ ὑπουργός ζητοῦσε «συγγνώμη» ἀπό τόν τηλεπαρουσιαστή ἐπειδή δέν εἶχε ἀπαντήσει ἀμέσως σέ τηλεφώνημά του!

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀφοῦ ὑπενθύμισε πόσους ἀστυνομικούς εἶχε διαθέσει ἡ Κυβέρνησις γιά νά προστατεύουν τόν Φουρθιώτη, ἀπηύθυνε σειρά ἐρωτημάτων στόν Πρωθυπουργό γιά νά τοῦ ἀπαντήσει στήν δική του ὁμιλία. Πρός ἐντύπωσιν ὅλων ὁ κ. Μητσοτάκης ὄχι μόνο δέν ἤξερε νά προφέρει σωστά τό ἐπώνυμο τοῦ πρωταγωνιστοῦ τῆς διενέξεως, ὄχι μόνο δέν ἀπήντησε σέ ὅσα ἀφοροῦν τό «δεξί του χέρι», ἀλλά ἄρχισε νά ὁμιλεῖ γιά τό σκάνδαλο «Novartis» ἀπαιτῶντας τήν δημοσία συγγνώμη τοῦ κ. Τσίπρα ἐπειδή κρέμασε στά μανταλάκια 10 ἀνώτατα στελέχη τοῦ κόμματός του! Τά ἐρωτήματα πού ἔθεσε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦσαν σαφέστατα: «Πῶς ἀπέκτησε πρόσβαση σέ φύλαξη 12 ἀστυνομικῶν; Πῶς εἶχε αὐτός ὁ ἄνθρωπος τόσο στενές σχέσεις μέ τόσους ὑπουργούς σας; Πῶς τό δεξί σας χέρι διαπραγματεύονταν μαζί του τίς νομοθετικές παρεμβάσεις τῆς Κυβέρνησης;». Ἠρωτήθη ὁ Πρωθυπουργός ἐάν γνώριζε ὅτι τήν ὥρα πού ἐπικοινωνοῦσε μέ τήν μισή Κυβέρνηση, ὁ ἴδιος ἔστηνε 13 ἑταιρεῖες μέ νόμιμους ἐκπροσώπους νά φαίνονται δύο ἀλλοδαπές ἑταιρεῖες ἀπό τήν Γεωργία, χωρίς δηλώσεις προσωπικοῦ στήν «Ἐργάνη», χωρίς ἐγκατάσταση στίς δηλωθεῖσες ἕδρες, προκειμένου νά εἰσπράττει ἀπό τίς ἀναστολές συμβάσεων ἐργασίας –λόγῳ τῆς πανδημίας– καί ἐπιστρεπτέες προκαταβολές. Τόν ἠρώτησε ἐάν ὁ κ. Βρούτσης, ὁ ὁποῖος ἐξεδιώχθη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, μετά τήν εἰσβολή Φουρθιώτη μέ τούς μπράβους του στό γραφεῖο του, τόν εἶχε ἐνημερώσει γιά τίς ἐνέργειές του.

Καί ὑπενθύμισε στούς βουλευτές ὅτι τόν Δεκέμβριο τοῦ 2020 ἡ Γενική Διεύθυνσις Εἰσφορῶν τοῦ ΕΦΚΑ εἶχε ἀποστείλει ἔγγραφο στό ΣΔΟΕ γιά τήν διενέργεια ἐρεύνης πρός τήν τήρησιν τῆς ἀσφαλιστικῆς νομοθεσίας τῶν ἑταιρειῶν τοῦ ὑποδίκου. «Ἀπό τίς 13 ἑταιρεῖες πού φέρονται νά συνδέονται μέ τόν Μένιο Φουρθιώτη γνωρίζουμε ὅτι ἔχουν πιστωθεῖ ὡς ἐπιστρεπτέες προκαταβολές, σέ 11 ἀπό αὐτές, τό συνολικό ποσό τῶν 194.883,32 εὐρώ, ἐνῶ ἐγκρίθηκαν ἐπί πλέον 56.987,33 εὐρώ. Μιλᾶμε γιά τό συνολικό ποσό τῶν 250.870,65 εὐρώ, χρήματα πού σύμφωνα μέ τίς ἔρευνες τῆς οἰκονομικῆς ἀστυνομίας πιστώθηκαν ἀρχές Μαρτίου τοῦ 2021 καί στήν συνέχεια μεταφέρθηκαν προκειμένου νά αἰτιολογήσουν χορήγηση δανείου ὕψους 182.000 εὐρώ περίπου στήν ἑταιρεία EPSILON TV» δήλωσε ὁ κ. Τσίπρας. Τέλος, ἠρώτησε τόν Πρωθυπουργό ἐάν ἡ ἔρευνα τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας ἔχει διαβιβασθεῖ ἤ ὄχι στήν Οἰκονομική Εἰσαγγελία καί, ἐάν ὄχι, γιατί καθυστερεῖ.

Ἀπευθυνόμενος στόν κ. Γεραπετρίτη τοῦ ἔθεσε τήν ἐρώτηση ἐάν ἐν τέλει γνώριζε ἤ ὄχι τόν κ. Φουρθιώτη, καί πῶς τοῦ ἐπέτρεπε νά συνομιλεῖ μαζί του στόν ἑνικό γιά τό νομοθετικό ἔργο τῆς Κυβερνήσεως, καί ποιούς ἐννοοῦσε «μήν τούς κάνετε τήν χάρη νά δειλιάσετε.» «Γιά τούς εἰσαγγελεῖς πού τόν κυνηγοῦν; Γιά τόν Βρούτση πού τόν καταγγέλλει; Γιά ἐμᾶς πού στοχοποιεῖ; Γιά ποιούς τό γράψατε;» κατέληξε ὁ κ. Τσίπρας.

Ὁ Πρωθυπουργός ἀφιέρωσε μόλις λίγα λόγια γιά ὅσα τόν ἠρώτησε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί διηρωτήθη ἐάν ἡ πρότασις δυσπιστίας ἀφοροῦσε τήν κακοκαιρία ἤ τόν Φουρθιώτη: «Ἀφιερώσατε τό 1/3 τῆς ὁμιλίας σας στόν κ. Φουρθιώτη. Πήρατε ἀγκαλιά ἕναν ὑπόδικο ὁ ὁποῖος μεγαλούργησε ἐπί δικῶν σας ἡμερῶν καί παραπέμφθηκε στήν δικαιοσύνη ἐπί τῶν δικῶν μας ἡμερῶν. Γι’ αὐτό τήν κάνατε τήν πρόταση δυσπιστίας, ἔ; Γιά τόν κύριο Φουρθιώτη. Εἶναι τόσο σημαντικός στό πολιτικό στερέωμα. Κανένας ἄλλος ἀρχηγός τῆς ἀντιπολίτευσης δέν ἔκανε οὔτε μία ἀναφορά στόν Φουρθιώτη. Πόσο πιό χαμηλά, κ. Τσίπρα, θά πέσετε; Πόσο πιό ἀπελπισμένος θά γίνετε;» Ἀπέναντι στίς ἀποκαλύψεις γιά τίς σχέσεις τοῦ τηλεπαρουσιστοῦ μέ τόν κ. Γεραπετρίτη, ἀντέτεινε ὡς ἐπιχείρημα τήν στάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπέναντι στό σκάνδαλο τῆς Novartis. «Δέν ἔχω πολλά νά πῶ περί δημοκρατίας γιά αὐτούς πού στοχοποίησαν 10 κορυφαῖα πολιτικά πρόσωπα. Ἡ ἀθλιοδέστερη σκευωρία μέ τό ὄνομα Novartis. Κατηγοροῦνται πιά, γιατί δημοσίευσαν ψεύτικα στοιχεῖα, ὄχι γιά τήν ἄποψή τους. Αὐτό δέν εἶναι δημοσιογραφία, εἶναι συμμορία. Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ὁ κ. Σαμαρᾶς καί ὁ κ. Πικραμμένος, τέσσερα στελέχη τοῦ κόμματός μας, οἱ κύριοι Ἀβραμόπουλος, Γεωργιάδης, Λυκουρέντζος καί Σαλμᾶς, στοχοποιήθηκαν στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς σκευωρίας. Ὅλων οἱ ὑποθέσεις ἀρχειοθετήθηκαν ἀπό τήν Δικαιοσύνη. Πότε ἐπί τέλους θά ἔχετε τό θάρρος νά τούς ζητήσετε συγγνώμη; Πότε; Διακόπτω τήν ὁμιλία μου, καί πάρτε τό λόγο γιά νά τούς ζητήσετε συγγνώμη. Τούς κρεμάσατε στά μανταλάκια σ’ αὐτήν ἐδῶ πέρα τήν αἴθουσα, στήν πιό ἄθλια σκευωρία πού κατασκευάστηκε ποτέ» δήλωσε ὁ Πρωθυπουργός καταχειροκροτούμενος ἀπό τούς βουλευτές τῆς ΝΔ.

Ἐνωρίτερα, σέ μία ἐξ ἴσου σφοδρή ἀντιπαράθεση μεταξύ τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρλέτη καί τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, ἡ τελευταία ἔρριξε τό γάντι γιά πρόωρες ἐκλογές. Στό αἴτημα τοῦ κ. Σκουρλέτη νά γίνει ἄμεση προσφυγή στίς κάλπες, ἡ κ. Μπακογιάννη ἀπήντησε χαρακτηριστικῶς «μήν ξύνεστε στήν γκλίτσα τοῦ τσομπάνη», προειδοποιῶντας τον ὅτι ἐνίοτε «τά αἰτήματα γίνονται ἀποδεκτά.»

Κεντρικό θέμα