Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Από χθες τά ξημερώματα, ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ἔχει ἀποδυθεῖ σέ μιά μεγάλη ἐπιχείρηση καταστολῆς τῆς βίας στούς ἀθλητικούς χώρους καί συλλήψεως τῶν ἐμπλεκομένων στήν ὑπόθεση δολοφονίας τοῦ Ἀρχιφύλακος Γιώργου Λυγγερίδη, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ὑπέκυψε ἀφοῦ ἐδέχθη ναυτική φωτοβολίδα στό πόδι, κατά τήν διάρκεια ἐπεισοδίων στήν περιοχή Ρέντη. Στήν περιοχή αὐτή εὑρισκόταν χθές ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τήν ὥρα κατά τήν ὁποία οἱ συλλήψεις ἐμπλεκομένων ἦσαν σέ ἐξέλιξη. Νά τό θεωρήσουμε σημειολογικό; Αὐτό θά κριθεῖ ἀπό τίς περαιτέρω κινήσεις τῆς διαδικασίας καί κυρίως ἀπό τό πόσο ψηλά θά φθάσουν οἱ ἀστυνομικές Ἀρχές κατά τήν προσπάθεια διερευνήσεως τῆς ὑποθέσεως. Θά εἶναι μιά ἐπιχείρησις πού θά ὁδηγήσει σέ πραγματική κάθαρση καί στούς ἠθικούς αὐτουργούς πού διέταξαν τήν ἐπίθεση κατά Λυγγερίδη ἤ στό τέλος θά ἔχουμε μιά προσχηματική κατάσταση; Μιά κάθαρση μέ ἀστερίσκους;

Σέ πρώτη φάση πάντως, μετά ἔρευνες τεσσάρων μηνῶν τίς ὁποῖες συντόνιζε ἡ εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κυρία Γεωργία Ἀδειλίνη, ἔχει σχηματισθεῖ δικογραφία εἰς βάρος 164 ἀτόμων, ἐκ τῶν ὁποίων 64 εἶχαν συλληφθεῖ μέχρι τό ἀπόγευμα χθές. Ἡ ἐπιχείρησις ἄρχισε κατόπιν εἰσαγγελικῆς ἐρεύνης συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας, κατά τό πρότυπο τῆς νομικῆς προσεγγίσεως τῆς ὑποθέσεως ἐναντίον τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς». Κατά τόν ἴδιο τρόπο μάλιστα ἑνώσεις ὀπαδῶν πού μετέχουν σέ γνωστές Θύρες χαρακτηρίζονται ἐγκληματικές ὀργανώσεις. Ἐν προκειμένω σημειώνουμε τήν δήλωση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὅτι «προέκυψαν στοιχεῖα γιά ἐγκληματική ὀργάνωση, ἀποτελούμενη ἀπό 158 μέλη, τά ὁποῖα, τοὐλάχιστον ἀπό τό 2019, τελοῦσαν κακουργηματικές καί πλημμεληματικές ἀξιόποινες πράξεις καί δροῦσαν κυρίως σέ Ἀττική, Βόλο καί Ἰωάννινα».

Γιά τούς διωκομένους ἔχει διαταχθεῖ ἄρσις τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν τους καθώς καί τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἔρευνες γίνονται σέ σπίτια καί σέ αὐτοκίνητα ἐμπλεκομένων, ἀπό τά ὁποῖα συλλέγονται πειστήρια (ὅπλα, ρόπαλα, ἀλλά καί ψηφικά τεκμήρια) πού θά ἀξιολογηθοῦν καί θά χρησιμοποιηθοῦν κατά τήν περαιτέρω διερεύνηση στήν ὁποία προβαίνει ἡ Ὑποδιεύθυνσις Ἀντιμετωπίσεως Βίας στούς Ἀθλητικούς Χώρους.

Οἱ 20-25 ἀπό τούς συλληφθέντες ἀποτελοῦν τόν «σκληρό πυρῆνα» τῆς ὀπαδικῆς ὀργανώσεως. Εἶχαν διαπιστεύσεις δυνάμει τῶν ὁποίων κινοῦνταν ἐλεύθερα στό γήπεδο Καραϊσκάκη. Δύο ἀπό αὐτούς μάλιστα ἦσαν αὐτοί πού κανόνιζαν τά πάντα στά γήπεδα. Κινητοποιοῦσαν τούς ὀπαδούς, διένεμαν τά εἰσιτήρια καί ὀργάνωναν τίς ὁμάδες κρούσεως. Θεωρεῖται βέβαιον ὅτι ὅλοι αὐτοί θά προφυλακισθοῦν. Γιά ἄλλους 40 ἔχουν προκύψει στοιχεῖα πού τούς τοποθετοῦν σέ ἕναν κύκλο γύρω ἀπό τόν βασικό πυρῆνα. Εἶναι δηλαδή αὐτοί πού ἔκαναν υποστηρικτικές δράσεις. Τόν ἀκριβῆ ρόλο τῶν ὑπολοίπων θά τόν προσδιορίσει ἡ ἀνάκρισις.

Ἰδιαίτερη σημασία ἀποδίδεται στό γεγονός ὅτι ἕνας ἐκ τῶν θεωρουμένων ἠθικῶν αὐτουργῶν τῆς δολοφονίας τοῦ Γιώργου Λυγγερίδη συνελήφθη ἐνῶ προσπαθοῦσε νά διαφύγει στήν Ἀλβανία. Τό γεγονός ὅτι τό πρόσωπο αὐτό ἐκινήθη τήν τελευταία στιγμή δεικνύει ὅτι μᾶλλον δέν θεωροῦσε ὅτι κινδυνεύει νά συλληφθεῖ. Ἐπίστευε ἄραγε ὅτι προστατεύεται ἀπό κάποια κέντρα; Ὅπως καί νά ἔχει, ἡ πρώτη μαρτυρία πού ἔδωσε ὁ ἴδιος ἐνισχύει τήν δικογραφία τήν ὁποία εἶχε σχηματίσει ἡ Ἀστυνομία.

Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν προκύπτουν στοιχεῖα πού νά συνδέουν τούς συλληφθέντες μέ ἀνώτερα κλιμάκια Ποδοσφαιρικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν. Ἐπ’ αὐτοῦ τηρεῖται, γιά τήν ὥρα, σιγή ἰχθύος. Ὅσοι ἁρμόδιοι πολιτικοί ἤ ὑπηρεσιακοί παράγοντες ἔχουν ἐρωτηθεῖ ἀπαντοῦν τυποποιημένα ὅτι αὐτό θά τό δείξει ἡ ἀνάκρισις. Μιά ἀπάντησις πού δημιουργεῖ ἐρωτήματα ὡς πρός τό ἐάν ἡ κάθαρσις θά εἶναι πλήρης ἤ, ὅπως προαναφέραμε, θά ὑπάρχουν ἀστερίσκοι.

Ἀπό τήν πλευρά μας εὐχόμεθα ἡ ὑπόθεσις νά διαλευκανθεῖ πλήρως. Καί προκειμένου νά ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη γιά τόν ἀδικοχαμένο ἀστυνομικό καί γιά νά ἐξυγιανθεῖ ὁ ἑλληνικός ἀθλητισμός. Κατά τοῦτο ἑνώνουμε τήν φωνή μας μέ αὐτήν τοῦ πατέρα τοῦ Γιώργου Λυγγερίδη, ὁ ὁποῖος ἐδάκρυσε ζητώντας «νά δικαιωθεῖ ἡ μνήμη» τοῦ παιδιοῦ του.

Κεντρικό θέμα