«Καθαρά» τά κινητά τῶν δύο στρατιωτικῶν

Ἐλέγχεται τώρα τό τρίτο κατά τόν Γιλντιρίμ

ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ πολιτική ἀκολουθοῦν οἱ Τοῦρκοι στήν ὑπόθεση τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν πού εὑρίσκονται ἔγκλειστοι χωρίς κατηγορητήριο στίς φυλακές Ἀδριανουπόλεως.

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός Μπιναλῆ Γιλντιρίμ ὑπῆρξε μᾶλλον καθησυχαστικός στήν πρόσφατη συνομιλία πού εἶχε μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα γιά τήν γνωστή ὑπόθεση. Ἐπισήμως ἀνεκοινώθη ὅτι ὁ κ. Γιλντιρίμ τόν ἐνημέρωσε γιά τό χρονοδιάγραμμα τῶν δικαστικῶν ἐρευνῶν καί γιά τήν βούλησή του νά κρατᾶ ἐνήμερη τήν ἑλληνική πλευρά γιά τήν πορεία αὐτῶν, μέ τήν ὑπόμνηση βεβαίως –διόλου πιστευτή– ὅτι δέν ἔχει περιθώριο παρεμβάσεως στήν τουρκική δικαιοσύνη.

Ἀνεπισήμως ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός ὅμως εἶπε, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό ἔγκυρες κυβερνητικές πηγές, στόν Ἕλληνα ὁμόλογό του ὅτι ἡ ἔρευνα γιά τά δύο κινητά τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί δέν ἔχει βρεθεῖ σέ αὐτά ὁτιδήποτε ἐπιλήψιμο. Ἀπομένει πλέον τό τρίτο. Τήν εἰκόνα ἔκανε πιό εὐκρινῆ ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος στήν τηλεοπτική συνέντευξή του στήν ἔναρξη τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας εἶπε ὅτι ἡ παράνομη εἴσοδος στήν Τουρκία –κατηγορία ἄνευ κατασκοπίας– τιμωρεῖται μέ φυλάκιση ἕξι μηνῶν. Αὐτό πού περιπλέκει, λοιπόν, τά πράγματα πλέον δέν εἶναι τά εὑρήματα τῆς Ἀγκύρας στά κινητά τῶν δύο στρατιωτικῶν μας τά ὁποῖα εὑρέθησαν συμφώνως πρός πληροφορίες «καθαρά». Εἶναι ἡ ἀποφασιστικότης τοῦ Ἐρντογάν νά ἐξαντλήσει κάθε χρονικό περιθώριο μέχρι νά ἐπιτύχει τό ποθητό γιά ἐκεῖνον ἀποτέλεσμα: τήν παράδοση τῶν ὀκτώ πραξικοπηματιῶν διά τῆς ἀνταλλαγῆς, σενάριο ἐλάχιστα πιθανό μέ τά σημερινά δεδομένα. Μόνο ὡς πρός αὐτό τό σκέλος, τό σκέλος τοῦ ἐκβιασμοῦ, τούς εἶναι χρήσιμοι οἱ δύο στρατιωτικοί μας.

Ἡ Κυβέρνησις ἐνήμερη ἀπό ἐπίσημα χείλη γιά τήν πορεία τῶν ἐρευνῶν δέν μπορεῖ νά κάνει ἀκόμη ἐπίσημη ἐπίκληση τῶν ἀποκαλύψεων Γιλντιρίμ στόν Τσίπρα γιατί ἐρευνᾶται τυπικά καί οὐσιαστικά τό τρίτο κινητό. Ὅπως εἶπε ὁ Πρωθυπουργός στήν πρόσφατη συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, «θά κάνουμε ὑπομονή».

Στήν Ἀθήνα, πάντως, αὐτή τήν ἐποχή πέραν τοῦ ἀνατολίτικου παζαριοῦ πού ἄρχισε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος μέ τήν Κυβέρνηση γιά τήν παράδοση τῶν γκιουλενιστῶν ἀξιωματικῶν παρατηροῦν σέ πρώτη φάση μιά κατακόρυφη πτώση τῶν τόνων, ἡ ὁποία ἐλπίζουν ὅτι θά διατηρηθεῖ μέχρι τίς ἐκλογές τῆς 24ης Ἰουνίου καί μετά ἀπό αὐτές.

Ἐκτιμᾶται ὅτι ἄν τό ἀποτέλεσμα εἶναι εὐνοϊκό γι’ αὐτόν μετεκλογικῶς, ἀπαλλαγμένος ἀπό τό ἄγχος τῆς πτώσεως ἀπό τήν ἐξουσία, θά ἀλλάξει προσωρινῶς ἔστω στάση σέ ὅλα τά θέματα. Τῶν ἀξιωματικῶν περιλαμβανομένων. Οἱ ποινές αὐτές ἄλλωστε γιά παράνομη εἴσοδο δέν ἐκτίνονται. Ἀκολουθεῖ ἄμεση ἀπέλασις. Εἴθε!

Κεντρικό θέμα