Καθαρά μπροστά ἡ ΝΔ καί στίς νέες δημοσκοπήσεις

Ροές ἀπό Ἀριστερά πρός Κυριάκο – Ἐλαφρά αὔξησις τῆς συσπειρώσεως ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ

ΣΤΗΝ πρωτοπορία τῶν προτιμήσεων τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος εὑρίσκεται σταθερά ἡ ΝΔ, τάσις πού ἀποτυπώνεται καί στίς πρῶτες ἀπόρρητες δημοσκοπήσεις πού ἄρχισαν νά διεξάγονται ἀπό τά μέσα τῆς περασμένης ἑβδομάδος. Τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως προηγεῖται καθαρά ἔναντι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ διαφορά μονοψήφια, κάτω τῶν δέκα μονάδων, ἀλλά ἀρκετή γιά νά διεκδικεῖ μέ ἀξιώσεις τήν ἐξουσία. Ἡ πυρκαϊά στό Μάτι ἀλλά καί ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὄντως προεκάλεσαν βλάβη στά ποσοστά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ὡς ἀνεμένετο) ἀλλά ὄχι σέ ἐθνικό ἐπίπεδο παρά μόνο σέ τοπικό: Στό Λεκανοπέδιο. Ἡ Ἀριστερά ἐμφανίζει κάμψη τῆς δυνάμεώς της στήν Ἀττική καί τήν Μακεδονία, ὄχι ὅμως καί κατάρρευση στό σύνολο τῆς ἐπικρατείας ὅπως κάθε λογικός ἄνθρωπος θά ὑπέθετε.

Οἱ πρῶτες φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις, στοιχεῖα τῶν ὁποίων ἔχουν τεθεῖ ὑπ’ ὄψιν τῆς «Ἑστίας» ἀλλά δέν εἶναι δημοσιεύσιμα, ἐπικυρώνουν τήν ἄποψη ὅτι ἡ Ἀριστερά δέν διελύθη δημοσκοπικά παρά τά ἐγκληματικά λάθη πού διέπραξαν οἱ ὑπουργοί της στήν τραγωδία στό Μάτι. Αὐτή ἐν τέλει θά ἀποτελέσει στίς ἐπερχόμενες κάλπες τόν δεύτερο πόλο τοῦ νέου δικομματισμοῦ.

Τό ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον εὕρημα τῶν μετρήσεων εἶναι πώς συνεχίζεται, ἄν καί ἐλαφρῶς μειούμενη, ἡ ἀπ’ εὐθείας μετακίνησις ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός τήν ΝΔ. Γεγονός ἀπολύτως καθοριστικό γιά τήν αὔξηση τῆς διαφορᾶς ὑπέρ τῆς φιλελευθέρας παρατάξεως. Τό ἐπίσης ἐνδιαφέρον εὕρημα τῶν μετρήσεων πού δέν μεταβάλλει ὅμως ἐπ’ οὐδενί στρατηγικά τό τοπίο εἶναι πώς τό κυβερνῶν κόμμα σημειώνει μετά ἀπό καιρό μία ἐλαφρά, ἀνεπαίσθητη αὔξηση τῆς συσπειρώσεώς του (ἀπό 40% στό 47%), γι’ αὐτό καί τό ποσοστό του σέ αὐτήν τήν πρώτη ἀπόρρητη δημοσκόπηση ξεκινᾶ ἀπό «2», ἐνῶ πρίν ἀπό τό καλοκαίρι καί σίγουρα μετά τό Μάτι ἄρχιζε ἀπό «1». Σταθερά ὑψηλή σύν πλήν εἶναι ἡ συσπείρωσις τῆς ΝΔ σέ ποσοστά πολύ ἄνω τοῦ 90%, γεγονός πού τῆς ἐπιτρέπει, δεδομένου τοῦ μεγάλου ὄγκου ἀναποφάσιστων, νά ἀγγίζει ποσοστό πού ξεκινᾶ ἀπό τόν ἀριθμό «3» χωρίς ἀναγωγές.

Ἐρευνητές πού διεξήγαγαν τήν δημοσκόπηση καί κατέγραψαν τό καθαρό προβάδισμα τῆς ΝΔ σέ συνδυασμό ὅμως μέ τήν ἀμελητέα αὔξηση τῆς συσπειρώσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅσο καί τῶν ΑΝΕΛ, διευκρίνιζαν στήν «Ἑστία» πώς ἐπειδή μετά τίς διακοπές ὁ κόσμος εἶναι ξεκούραστος ἀπαντᾶ μέ λιγώτερο θυμό καί διακρίνεται (ἕνα μικρό τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος) ἀπό μιά τάση συγχωρέσεως καί παροχῆς δευτέρας εὐκαιρίας. Ὡστόσο ἡ πολύ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ –σημείωναν– ἄνω τοῦ 60% συσπειρώνεται στό αἴτημα τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν ἐξουσία. Συνακόλουθα ὁ Πρωθυπουργός μετά τήν Ἰθάκη εἶδε τό ποσοστό του γιά τήν καταλληλότητα στήν πρωθυπουργία νά αὐξάνεται ἀπειροελάχιστα –ὑπάρχουν καί …περίεργοι Ἕλληνες– ἀλλά καί σέ αὐτόν τόν δείκτη ὁ κ. Τσίπρας βλέπει σταθερά τήν πλάτη τοῦ κ. Μητσοτάκη. Καί οἱ δύο πρωταγωνιστές, πάντως, ἔχουν ἀπέναντί τους ἕνα ἰσχυρό 40% τό ὁποῖο στέκεται ἀμφίθυμο καί ἀπαντᾶ «κανένας ἀπό τούς δύο κατάλληλος γιά πρωθυπουργός».

Συνωστισμός παρατηρεῖται στήν κατάταξη γιά τήν τρίτη θέση, καθώς μέ ποσοστό πού κινεῖται ἀπό 6-8% μάχονται γι’ αὐτήν τό ΚΙΝΑΛ, τό ΚΚΕ καί ἡ Χρυσή Αὐγή. Τό ΚΚΕ μάλιστα εἰσπράττοντας ψήφους ἀπό ἀπογοητευμένους Συριζαίους μοιάζει ἕτοιμο νά κάνει τήν ἔκπληξη καί νά διεκδικήσει τήν διερευνητική ἐντολή. Στή ζώνη τοῦ «ὑποβιβασμοῦ» ὁ Βασίλης Λεβέντης μετά τήν στάση του στό Μακεδονικό φαίνεται νά ἀντέχει καί νά παραμένει μέ ἄνεση στήν «κατηγορία», ἐνῶ παλεύει γιά τόν ἴδιο σκοπό, μέ ποσοστό πού ἀρχίζει πλέον ἀπό «2», καί ὁ Πάνος Καμμένος.

Στούς ἐρευνητές ἔκανε τέλος ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἡ κινητικότης πού παρατηρεῖται, μικρή μέν ἀλλά ἀξιοσημείωτη, στά δεξιά τοῦ πολιτικοῦ χάρτου. Λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ «Χρυσή Αὐγή» δέν ἔχει τίς ἀντοχές νά πάει πολύ ψηλά (ἄν καί τό 7% θεωρεῖται βάσις ἐκκινήσεώς της), οἱ πολῖτες σποραδικῶς ἔκαναν αὐθόρμητες ἀναφορές στήν «Νέα Δεξιά» τοῦ Φαήλου Κρανιδιώτη, στήν «Ἑλληνική Λύση» καί στόν ΛΑΟΣ τοῦ Γιώργου Καρατζαφέρη. Σποραδικῶς, ὅμως, τό ὑπογραμμίζουμε!

Ἀκριβέστερη εἰκόνα γιά τίς τάσεις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος θά ἀποκτήσουμε πάντως μετά τήν παρουσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης. Τότε θά ξέρουμε ποῦ βαδίζουμε.

Κεντρικό θέμα