Κατέστημεν χλεύη τῶν Σκοπίων γιά τό «Βορειομακεδόνες»

Ἔρριψαν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τήν δήλωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ

ΣΗΜΕΡΑ θά ἀποφύγουμε τά σχόλια στό κύριο θέμα τῆς «Ἑστίας». Θά παραθέσουμε ἁπλῶς τά ἐπίσημα κείμενα καί θά σᾶς ἀφήσουμε νά ἐξάγετε μόνοι τά συμπεράσματά σας, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες. Πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες, τό Κοινοβούλιό μας κύρωσε τήν Συνθήκη προσχωρήσεως τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ. Προσκληθείς ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τήν χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδόνας», ὑπεστήριξε:

«Μᾶς εἴπατε ὅτι ἐσεῖς δέν θά καλωσορίσετε ποτέ τόν Σκοπιανό Πρωθυπουργό στήν Ἑλλάδα καί μέ ρωτήσατε ἄν ἐγώ θά τόν ἀποκαλέσω Μακεδόνα.

Κύριε Μητσοτάκη, ἐγώ θά τόν ἀποκαλῶ ὅπως μοῦ δίνει τό δικαίωμα ἡ ἴδια Συμφωνία καί ὅπως θά τόν ἀποκαλοῦν καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἡγέτες στόν κόσμο καί θά τό δεῖτε, θά τό διαπιστώσετε ἀπό τίς ἑπόμενες μέρες πού θά τεθεῖ σέ ἰσχύ ἡ Συμφωνία. Θά τόν καλωσορίσω, λοιπόν, ὡς τόν Πρωθυπουργό τῆς Βόρειας Μακεδονίας, ὡς τόν Σλαβομακεδόνα Πρωθυπουργό, γιατί καί αὐτό τό δικαίωμα μοῦ δίνει ἡ Συμφωνία, ὡς τόν Βόρειο Μακεδόνα Πρωθυπουργό, γιατί καί αὐτό τό δικαίωμα μοῦ δίνει ἡ Συμφωνία, ἀλλά ἐσεῖς αὐτό λέτε δέν θά τό κάνετε ποτέ. Θά τόν καλωσορίζετε, λέτε, ὡς Σκοπιανό Πρωθυπουργό».

Αὐτά εἶπε ὁ κ. Τσίπρας στήν Βουλή στίς 8 Φεβρουαρίου. Τό Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων ἐξέδωσε ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας, ἡ ὁποία συνοδεύετο ἀπό τό ἀκόλουθο κείμενο ἐρωτοαπαντήσεων:

«Ποιά εἶναι ἡ σωστή ὀνομασία τῆς χώρας σας;»

«Ἐπίσημα εἴμαστε τώρα ἡ Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας, ἄν καί τό ἁπλό Βόρεια Μακεδονία (North Macedonia) ἀρκεῖ. Ἀλλά προσοχή, δέν εἴμαστε “Northern Macedonia”».

«Εἶναι οἱ πολῖτες σας Βορειομακεδόνες τώρα;»

«Ὄχι. Εἶναι φυσικά Μακεδόνες πολῖτες καί πολῖτες τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας, ἀλλά εἶναι ἀπόλυτα σωστό νά περιγράφονται οἱ ἐθνοτικά Μακεδόνες ἁπλά ὡς Μακεδόνες, χωρίς τό “βόρειο-”. Βασικά, μή χρησιμοποιεῖτε τόν ὅρο “Βορειομακεδόνας” καθόλου».

«Εἶναι ἡ γλῶσσα σας βορειομακεδονική τώρα;»

«Ὄχι, εἶναι ἁπλά μακεδονική, ἀκριβῶς ὅπως ἦταν πρίν τήν συμφωνία μέ τήν Ἑλλάδα».

«Ποιοί εἶναι οἱ κωδικοί τῆς χώρας σας; Ἔχουν ἀλλάξει;»

«Ὄχι, παραμένουν οἱ ἴδιοι ὅπως πρίν: MK καί MKD».

«Θά γράψουμε ἕνα θέμα γιά τό φαγητό στή χώρα σας. Θά ἔπρεπε νά μιλᾶμε γιά βορειομακεδονική κουζίνα;»

«Ὄχι. Ὅταν περιγράφετε ὁτιδήποτε σέ σχέση μέ τήν ἐθνική ἤ πολιτιστική μας ταυτότητα, τό ἐπίθετο “μακεδονικό” ἀπό μόνο του εἶναι σωστό, ἐνῶ τό “βόρειο” ἤ “βορειομακεδονικό” θά ἦταν λάθος. Κάποια σωστά παραδείγματα περιλαμβάνουν: μακεδονική κουλτούρα, μακεδονική ἱστορία, μακεδονική λογοτεχνία, μακεδονικό κυριλλικό ἀλφάβητο, μακεδονικές ἐκκλησίες, μακεδονική ἐθνική ταυτότητα καί οὕτω καθεξῆς. Νά θυμᾶστε, πάντως, πώς “Μακεδονία” καί “Μακεδόνες” σημαίνουν κάτι διαφορετικό στήν Ἑλλάδα».

«Ὁπότε, ἄν φάω μέ τόν Πρόεδρό σας, τί θά ἔπρεπε νά πῶ;»

«Θά ἦταν σωστό νά πεῖτε ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Βόρειας Μακεδονίας σᾶς ἔκανε ἕνα γεῦμα μέ ὑπέροχες μακεδονικές σπεσιαλιτέ. Δέν θά ἦταν σωστό νά πεῖτε ὅτι εἴχατε γεῦμα μέ τόν Βορειομακεδόνα Πρόεδρο».

«Αὐτό εἶναι μπερδεμένο. Γιατί εἶναι Πρόεδρος τῆς Βόρειας Μακεδονίας, μά ὄχι Βορειομακεδόνας Πρόεδρος, ἐνῶ τό φαγητό σας εἶναι ἁπλά μακεδονικό;»

«Στό πλαίσιο τῆς συμφωνίας μέ τήν Ἑλλάδα συμφωνήσαμε νά μήν περιγράφουμε ὁποιονδήποτε κρατικό φορέα ὡς βορειομακεδονικό. Ὁτιδήποτε σχετίζεται μέ τήν κυβέρνηση, τό κράτος, τήν προεδρία, ἰδιωτικούς φορεῖς πού σχετίζονται μέ τό κράτος ἤ δραστηριότητες πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό τό κράτος στό ἐξωτερικό θά ἔχει τό ἐπίθετο “βόρεια”, μά δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά τό χρησιμοποιεῖτε ἀλλιῶς, γιά παράδειγμα γιά τό φαγητό».

Στήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων πού ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα του, χωρίς τίς ἐρωτήσεις-ἀπαντήσεις, διαβάζουμε:

«Τό ἐπίσημο ὄνομα τῆς χώρας: “Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας”. Σύντομο ὄνομα: “Βόρεια Μακεδονία”.

Ἐθνικότητα (ἰθαγένεια): Μακεδόνας / πολίτης τῆς Βόρειας Μακεδονίας.

Ἐπίσημη γλῶσσα: “Μακεδονική γλῶσσα”.

Κωδικοί χωρῶν: MK καί MKD.

Τό ἐπίθετο «Μακεδονικός/ή/ό» πρέπει νά χρησιμοποιεῖται ὅταν σχετίζεται μέ τήν ἐθνική καί πολιτισμική ταυτότητα τοῦ λαοῦ, τή γλῶσσα, τήν ἱστορία, τόν πολιτισμό, τήν κληρονομιά, τήν ἐπικράτειά μας καί ἄλλα χαρακτηριστικά.»

Μετά ταῦτα, κάθε σχόλιο περιττεύει. Γράμματα γνωρίζομεν.

Κεντρικό θέμα