Καταθέστε συντεταγμένες στόν ΟΗΕ ἐπεκτείνατε χωρικά ὕδατα σέ Κρήτη-Ἰόνιο

Καί πατῆστε στόν «κάλο» Τουρκία, Ἀλβανία, Λιβύη, Αἴγυπτο – Πρότασις τῆς «Ἑστίας»

H «EΣΤΙΑ» ἐνημερώθηκε εἰς βάθος τήν περασμένη ἑβδομάδα γιά τίς πολιτικές πρωτοβουλίες πού προτίθενται νά ἀναλάβουν ἡ Κυβέρνησις καί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γιά τήν ἀνάσχεση τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος. Ἔχει ἄριστη εἰκόνα γιά τό περιεχόμενο τῶν διαπραγματεύσεων κορυφῆς στό Λονδῖνο. Τήν ὥρα πού ἄλλοι ὁμιλοῦσαν γιά ὁμίχλη, ἐμεῖς ἐνημερώναμε ὅτι ἐτέθη ζήτημα παραπομπῆς τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν (ὑφαλοκρηπίς, θαλάσσιες ζῶνες) στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης, πληροφορία πού ἰσχύει μέχρι κεραίας. Μέ τήν παραδοχή, ὅτι ὅλες οἱ μέχρι στιγμῆς διεθνεῖς πρωτοβουλίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη (ἐπιστολές στόν ΟΗΕ, καταδίκη Τουρκίας σέ κείμενο συμπερασμάτων Συνόδου Κορυφῆς, ἀποδοκιμασία Ἀγκύρας ἀπό Πρόεδρο Κομμισσιόν, συνάντησις μέ πρέσβυ ΗΠΑ, ἀνακοίνωσις State Department κ.λπ.) θεωροῦνται μέχρι στιγμῆς ἀπολύτως ἐπιτυχημένες, σήμερα βασιζόμενοι σέ πληροφορίες καί ἐκτιμήσεις κορυφαίων ἐμπειρογνωμόνων καί χειριστῶν, θέλουμε νά ἐνθαρρύνουμε τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη καί τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια νά προχωρήσουν σέ τρεῖς ἄμεσες κινήσεις προκειμένου νά θέσουν πρό τῶν εὐθυνῶν τους ὄχι μόνο τούς Τούρκους ἀλλά καί τούς Ἀλβανούς, τούς Αἰγυπτίους καί τούς Λιβύους.

Πρῶτον, νά καταθέσουν ἄμεσα συντεταγμένες μέ χάρτες τοῦ Καστελλορίζου καί τῶν λοιπῶν νήσων στόν ΟΗΕ. Κορυφαῖοι διπλωμάτες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, οἱ ὁποῖοι στό παρελθόν ἐνεφανίζοντο σκεπτικοί στό ἐνδεχόμενο νά κάνει ἡ Ἑλλάς τήν πρώτη κίνηση καί νά καταθέσει συντεταγμένες πρίν ἀπό τήν Τουρκία γιά νά μήν δώσει ἀφορμή ἐπεισοδίου, λένε σήμερα ὅτι μετά τήν ἀνακοίνωση τουρκικῶν συντεταγμένων μέ τήν ἐπιστολή Σινσιρλίογλου στόν ΟΗΕ (13/11/2019), ἡ Ἑλλάς ὑποχρεοῦται νά ἀπαντήσει ἄμεσα καί νά καταθέσει τίς δικές της συντεταγμένες γιά τό Καστελλόριζο, καί ὄχι μόνο. Χωρίς φόβο, καί μέ πάθο. Ἐπιβάλλεται.

Δεύτερον, νά ἐπεκτείνει μερικῶς τά χωρικά ὕδατά της στά 12 μίλια στό Ἰόνιο καί νοτίως τῆς Κρήτης ἀγνοῶντας τήν Ἀλβανία, τήν Λιβύη ἀλλά καί τήν Αἴγυπτο. Τά Προεδρικά Διατάγματα Κοτζιᾶ εἶναι ἕτοιμα, μποροῦν νά δημοσιευθοῦν στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως αὔριο. Ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἀδιαφορήσει γιά τήν Ἀλβανία τοῦ Ράμα, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ κτυπᾶ τήν θύρα τῆς ΕΕ, προχθές ἦταν στήν Ἄγκυρα καί προσκύνησε ἐνώπιον τοῦ Ἐρντογάν, μέ δηλώσεις του, τό Κοράνι γιά νά τοῦ φτιάξει ὁ Σουλτάνος σπίτια ἀπό χάλυβα (ἀνοικοδόμησις μετά τόν σεισμό). Ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἀδιαφορήσει γιά τήν Λιβύη, ἡ ὁποία στίς διαπραγματεύσεις μέ τήν Ἑλλάδα τό 2013 (Δημήτρης Ἀβραμόπουλος) ζητοῦσε νά τεθεῖ ὡς γραμμή βάσεως ὁ κόλπος τῆς Σύρτης γιά νά ἀποκτήσει χωρικά ὕδατα μέχρι τήν Γαῦδο! Ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἀδιαφορήσει ἀκόμη γιά τήν Αἴγυπτο τοῦ Σίσι, ἡ ὁποία στούς δύο γύρους τοῦ 2019 μᾶς πρότεινε λύσεις λίαν προβληματικές γιά τό Καστελλόριζο –δέν θά ἐπεκταθοῦμε. Πρέπει τό Κάιρο νά τεθεῖ πρό τῶν εὐθυνῶν του ἀντί νά σφυρίζει ἀδιάφορα. Τό μήνυμα τῆς ταπεινότητός μας, αὐτοῦ τοῦ ἐντύπου πού ὑπηρετεῖ τρεῖς αἰῶνες τήν πατρίδα καί τόν Ἑλληνισμό λοιπόν, εἶναι «πατῆστε τούς κάλους» ὅλων: Τούρκων, Ἀλβανῶν, Λιβύων, Αἰγυπτίων. Μόνον ἔτσι θά μᾶς σεβασθοῦν.

Καί κάτι τελευταῖο, τρίτο: Ἀκόμη καί στίς πλέον κρίσιμες περιόδους τῆς παγκοσμίας ἱστορίας τά ἀντιμαχόμενα μέρη διατηροῦσαν διαύλους ἀμέσου ἐπικοινωνίας. Ἐπί τῆς προηγουμένης ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἄμεσος συνεργάτης τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ, διπλωμάτης, εὑρίσκετο σέ ἀνοικτή ἐπικοινωνία μέ ἄμεσο συνεργάτη τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν. Ἄν δέν ὑπάρχει σήμερα τέτοιο κανάλι, πρέπει νά ἀνοίξει. Ἀκόμη καί μέ τόν ἐχθρό πρέπει νά συμφωνεῖς τούς κανόνες ἐμπλοκῆς, ἔλεγε ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης.

Κεντρικό θέμα