Καρατομοῦνται μέ νομοθετική ρύθμιση οἱ δύο ὑποδιοικητές τῆς ΕΥΠ

Ὁ Βασίλης Γκρίζης δέν ὑπέγραφε ἐπισυνδέσεις καί παρακολουθήσεις ἀπό τό Predator – Ὁ Διονύσης Μελιτσιώτης ἦταν διευθυντής τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί ἔδωσε «παρών» στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν τόν Αὔγουστο – Ἀπεμακρύνθη καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν

Η ΨΗΦΙΣΙΣ τοῦ νομοσχεδίου γιά τίς παρακολουθήσεις ἐπικοινωνιῶν καί τήν ΕΥΠ ὑπέκρυπτε ἕνα αἰφνιδιασμό. Μέ τροπολογία πού κατέθεσε λίγο πρίν ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς κοινοβουλευτικῆς διαδικασίας, ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, οἱ δύο ἐκ τῶν τριῶν ὑποδιοικητῶν τῆς ΕΥΠ, οἱ κ.κ. Βασίλειος Γκρίζης καί Διονύσιος Μελιτσιώτης, ἀπομακρύνονται ἀπό τίς θέσεις τους, οἱ ὁποῖες θά μείνουν κενές μέχρις ὅτου ληφθοῦν ἀποφάσεις γιά τήν ἀντικατάστασή τους. Μάλιστα ἡ διάταξις χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «αὐτοδίκαιη παύση». Μέχρι στιγμῆς φαίνεται ὅτι παραμένει στήν θέση του ὁ τρίτος ὑποδιοικητής τῆς ὑπηρεσίας, ὁ διπλωμάτης Ἀναστάσιος Μητσιάλης. Νά σημειωθεῖ ὅτι διά τῆς διατάξεως αὐτῆς περιορίζονται οἱ θέσεις τῶν ὑποδιοικητῶν τῆς ΕΥΠ ἀπό τρεῖς σέ δύο. Συμφώνως πρός τήν κατατεθεῖσα διάταξη, μέχρι τόν διορισμό νέων ὑποδιοικητῶν τήν ἁρμοδιότητά τους θά ἀσκεῖ ἀπ’ εὐθείας ὁ Διοικητής τῆς ΕΥΠ, ὁ κ. Θεμιστοκλῆς Δεμίρης. Μάλιστα στό ἄρθρο 48 τοῦ νομοσχεδίου καθορίζει ρητῶς τήν ἄσκηση τῶν ἁρμοδιοτήτων ἀπό τόν κ. Δεμίρη.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Βασίλειος Γκρίζης εἶχε ἀναφερθεῖ στήν λίστα τῶν παρακολουθουμένων. Ὁ ἴδιος εἶναι ἀπόστρατος στρατηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας μέ μακρά περίοδο ὑπηρεσίας στό ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετῶν Ἀσφαλείας). Ὁ ἕτερος ὑποδιοικητής πού ἀπομακρύνεται, ὁ Διονύσιος Μελιτσιώτης, ἔχει διατελέσει Διευθυντής στό γραφεῖο τοῦ κ. Μητσοτάκη ὅταν ἦταν Ὑπουργός Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως καί Διευθυντής τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ τό 2018.

Τό νομοσχέδιο πάντως ὑπερεψηφίσθη μέ 156 «ναί» ἀπό σύσσωμη τήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ, ἐνῶ 142 «ὄχι» ἔδωσαν οἱ βουλευτές τῶν κόμματων τῆς ἀντιπολιτεύσεως.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τό νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι δέν θά καθορίζει ὁ Διοικητής τῆς ΕΥΠ ἀνά ἑξάμηνο τήν λίστα τῶν ἀπαγορευμένων συσκευῶν παρακολουθήσεως, ἀλλά στήν ἀντικειμενική ὑπόσταση τοῦ ἐγκλήματος θά ἐμπίπτει κάθε λογισμικό ἤ συσκευή πού δύναται νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν διάπραξη τοῦ ἀδικήματος τῆς ὑποκλοπῆς ἐπικοινωνιῶν. Ἀκόμη, ὅπου προβλέπεται ἡ διαδικασία παραδόσεως τῆς διατάξεως ἄρσεως τοῦ ἀπορρήτου στούς παρόχους ἐπικοινωνίας καί στήν ΑΔΑΕ μέ ἠλεκτρονικά κρυπτογραφημένο μήνυμα, προσετέθη τό χρονικό ἐπίρρημα «ἀμελλητί», γιά νά διασφαλίζεται ἡ ὑποχρέωσις ἄμεσου καί κατεπειγούσης διαβιβάσεως καί ἐκτελέσεως τῆς διατάξεως.

Ἐντύπωση ἔχει προκαλέσει ὅτι τήν ἴδια στιγμή ἀπεφασίσθη ἡ καρατόμησις καί τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Πρόκειται γιά τόν Ἀλέξανδρο Παπαϊωάννου, ὁ ὁποῖος εἶχε προβεῖ σέ δηλώσεις ἀπαντῶντας στούς “New York Times”. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὑπῆρξε παρέμβασις ἀπό τό πρωθυπουργικό γραφεῖο. Στό Μαξίμου ἐκτιμοῦν πώς τήν ἡμέρα πού ἐδημοσιοποιήθη ἡ ἐπίμαχος ἀπάντησις, ἦταν ἡ ἡμέρα πού ἐγένετο ἡ συζήτησις στήν Βουλή, καί ἐδόθη ἔτσι ἡ εὐκαιρία στόν Ἀλέξη Τσίπρα νά ἐκθέσει τόν Πρωθυπουργό.

Ἡ λιτή ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου ἀναφέρει: «Μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Νίκου Δένδια, ἀπό σήμερα Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, ὁ Γεώργιος Ἀρναούτης, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, ἀναλαμβάνει καθήκοντα Ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν εὐχαρίστησε θερμά τόν ἀπερχόμενο Ἐκπρόσωπο, Ἀλέξανδρο Παπαϊωάννου, γιά τίς ὑπηρεσίες του καί τήν προσφορά του ἀπό τή θέση αὐτή, καί τοῦ εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στή σταδιοδρομία του».

Κεντρικό θέμα