Κάλλιο ἀργά: Ἡ Κυβέρνησις ἀνακαλύπτει τήν ἀξία τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου

«Ἀγαθό πού χάνει τήν ἀξία του» χαρακτήριζε ὁ Πρωθυπουργός τό φυσικό ἀέριο στήν Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ – Μεγάλες καί οἱ εὐθῦνες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού ἀκύρωσε τό 2019 τόν διαγωνισμό

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ χθές ἀνεκοίνωσε τήν ἐπανέναρξη τῶν ἐρευνῶν γιά κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων στίς ἑλληνικές θάλασσες. Τῶν ἐρευνῶν πού εἶχαν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2021, ὅταν ὁ κ. Μητσοτάκης ἐξέθετε πρό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ τό «ὅραμά του» γιά διακοπή τῶν διαφορῶν μέ τούς Τούρκους γιά «ἕνα ἀγαθό πού χάνει τήν ἀξία του». Διεψεύσθη παταγωδῶς εἰς ὅλα. Τό «ἀγαθό», οἱ ὑδρογονάνθρακες δηλαδή, οὐδόλως ἔχουν χάσει τήν ἀξία τους. Ἀπ’ ἐναντίας οἱ παγκόσμιες ἐξελίξεις τούς ἔχουν καταστήσει πιό πολύτιμους ἀπό ποτέ. Ὅσο γιά τίς διαφορές μέ τήν Τουρκία, αὐτές συνεχίζονται μέ ἀμείωτη ἔνταση! Δέν ἦσαν οὔτε οἱ ὑδρογονάνθρακες οὔτε κάποια ἄλλη μορφή οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως οἱ λόγοι τῶν διαφορῶν μας μέ τούς Τούρκους. Ἦταν ἁπλῶς καί μόνον τό γεγονός, ὅτι οἱ ἰθύνοντες στήν Ἄγκυρα ἀμφισβητοῦν ὄχι μόνον τά κυριαρχικά μας δικαιώματα ἀλλά καί τό ἴδιο τό ἐθνικό μας ἔδαφος, τόν θαλάσσιο καί τόν ἐναέριο χῶρο μας. Καί πάλι ὅμως τό Αἰγαῖο καί ὁ πλοῦτος του ἀγνοοῦνται. Οἱ ἔρευνες θά ἀρχίσουν ἀπό τό Ἰόνιο. Ὅπως καί ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στό Ἰόνιο εἶχε περιορισθεῖ.

Στό Αἰγαῖο ἰσχύει τό τουρκικό casus belli. Ξεκινᾶ λοιπόν τώρα κάτι πού εἶχε βιαίως διακοπεῖ. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2021, ἐπί λέξει, ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἔλεγε: «Ἔχω ἕνα ὅραμα γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο: Ἀντί νά συνεχίσουμε τίς διαμάχες τοῦ προηγούμενου αἰῶνα γιά τούς ὑδρογονάνθρακες –ἕνα ἀγαθό πού χάνει τήν ἀξία του– θά πρέπει νά ἑνώσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά συνεργαστοῦμε ἐνάντια στούς νέους κοινούς ἐχθρούς. Τήν κλιματική κρίση, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει ἐξ ἴσου τίς δύο χῶρες μας. Ἀλλά καί τήν ἀπειλή τῆς παράνομης μετανάστευσης, ὅπου ἡ Τουρκία ἔχει σημαντικό ρόλο νά διαδραματίσει συνεργαζόμενη μέ ἐμᾶς προκειμένου νά ἐξαλείψουμε τά παράνομα δίκτυα διακινητῶν πού ἐκμεταλλεύονται τήν ἀπόγνωση εὐάλωτων ἀνθρώπων».

Τό πόσο ἀνταπεκρίθη ἡ Τουρκία στήν πρόσκληση αὐτή, νά «ἑνώσουμε τίς δυνάμεις μας», τό εἴδαμε. Εἴδαμε ὅμως, ὑπό τό πρῖσμα τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, καί πόσο χρόνο ἔχουμε χάσει. Εὐτυχῶς, τό βλέπει καί ὁ κ. Μητσοτάκης καί ἐσπευσμένως ἀποφασίζει ἐπανέναρξη τῶν ἐρευνῶν. Εἴμαστε ὅμως ἑνάμισυ χρόνο πίσω…

Στήν ἴδια γραμμή, λίγους μῆνες πρίν, καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας ἔλεγε πώς δέν θά κάνουμε τό Αἰγαῖο κόλπο τοῦ Μεξικοῦ: «Ἄς εἶμαι εἰλικρινής. Εἶναι πολύ ἁπλό: πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐποχή τῶν ὑδρογονανθράκων εἶναι πλέον πίσω μας, ὅσο κι ἄν εἶναι δύσκολο νά πεῖ κανείς κάτι τέτοιο ὅταν ἡ τιμή τοῦ πετρελαίου εἶναι σχεδόν 100 δολλάρια τό βαρέλι. Γιά ἐμᾶς, αὐτή ἡ γῆ καί αὐτή ἡ θάλασσα, δέν ἔχει νά κάνει μέ τούς ὑδρογονάνθρακες. Ἐπιτρέψτε μου καί ἕνα προσωπικό σχόλιο. Πολλοί ἀπό ἐσᾶς γνωρίζετε τό Αἰγαῖο. Τό Αἰγαῖο εἶναι ἕνας ἐπίγειος παράδεισος καί –μέ ὅλο τό σεβασμό– δέν θά τό κάνουμε, ὅσο ζοῦμε, ἕναν Κόλπο τοῦ Μεξικοῦ». Ἡ πραγματικότης πηγαίνει πιό πίσω. Ἀπό τό 2019 ὁ τότε Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας εἶχε ὑπαναχωρήσει ὡς πρός τίς ἄδειες ἐρευνῶν καί ἐξορύξεων. Κυκλοφόρησαν τότε καί «ἐκκλήσεις φορέων» γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος πού ὑποτίθεται ὅτι θά κατεστρέφετο ἐξ αἰτίας τῶν ἐρευνῶν αὐτῶν.

Ἡ ἐνεργειακή κρίσις τήν ὁποία προεκάλεσε ὁ πόλεμος μᾶς βρίσκει ἀπροετοίμαστους. Δέν φθάνει πού εἴχαμε ἐγκαταλείψει τίς ἔρευνες γιά ὑδρογονάνθρακες, εἴχαμε σπεύσει νά ἀναστείλουμε καί τήν λειτουργία τῶν λιγνιτικῶν μονάδων. Καί τώρα πᾶμε νά καλύψουμε τόν χαμένο χρόνο…

Κεντρικό θέμα