Καί γονεύς βουλευτοῦ νά εἶσαι δέν ἔχεις τύχη σέ αὐτό τό ΕΣΥ

Τοῦ ἀρνήθηκαν εἰσαγωγή στήν ΜΕΘ λόγῳ «πρωτοκόλλου» καί διαβεβαίωναν ὅτι «εἶναι ἐξαιρετικά ὁ κύριος», τόν διέσυραν μέ τήν δημοσιοποίηση τοῦ ἀπορρήτου ἰατρικοῦ του φακέλλου καί μόλις ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ἀπό ἀνακοπή καρδιᾶς διέταξαν «Ἔνορκη Διοικητική Ἐξέταση» – Τί ἔχουν νά ποῦν τώρα τό Μαξίμου τῆς ἀπαθείας καί ὁ ὑπουργός Ὑγείας Ἄδωνις Γεωργιάδης;

Η Οργή ξεχειλίζει. Δέν εἶναι μόνον τό γεγονός ὅτι μπαίνοντας σέ ἕνα νοσοκομεῖο μπορεῖ ἕνας ἀσθενής νά καταλήξει, εἶναι κάτι πού οὕτως ἤ ἄλλως μπορεῖ νά συμβεῖ. Τό ζήτημα εἶναι ὅτι στήν σημερινή Ἑλλάδα τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας δέν μπορεῖ νά ἐξασφαλίσει στούς ἀσθενεῖς του τό αὐτονόητο δικαίωμα νά πεθάνουν μέ ἀξιοπρέπεια. Αὐτή ἡ τραγική ἀλήθεια ἀναδεικνύεται ἀπό τήν ὑπόθεση τοῦ Δημήτρη Καλλιάνου, πατέρα τοῦ βουλευτοῦ Γιάννη Καλλιάνου, ὁ ὁποῖος ὑπέκυψε χθες τό πρωί μετά ἀπό μιά περιπετειώδη νοσηλεία στό «Ἀττικόν» Νοσοκομεῖο.

Ὁ κ. Γιάννη Καλλιάνος οὔτε τήν βουλευτική του ἰδιότητα ἐπικαλέσθηκε, οὔτε τίς ἐπιρροές πού αὐτονοήτως ἔχει στήν Κυβέρνηση προσπάθησε νά ἀσκήσει προκειμένου ὁ ἡλικιωμένος καί ἄρρωστος πατέρας του νά τύχει διαφορετικῆς μεταχειρίσεως. Καλύτερης ἐκείνης τοῦ μέσου πολίτου. Θέλησε νά ἔχει τήν περίθαλψη τῆς ὁποίας δικαιοῦται νά τύχει κάθε Ἕλλην καί γιά τήν ὁποία ἔχουμε ἀκούσει κατά καιρούς μεγαλοστομίες ἀπό κυβερνητικούς ἀξιωματούχους. Καί πράγματι κάθε φορά πού τίς ἀκοῦμε διερωτώμεθα «μήπως ζοῦμε σέ ἄλλη χώρα». Διότι πράγματι αὐτό πού ἐστέρησε τό λεγόμενο Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας ἀπό τόν ἐκλιπόντα Δ. Καλλιάνο ἦταν τό δικαίωμα νά πεθάνει μέ ἀξιοπρέπεια καί ἐστέρησε ἀπό τά παιδιά καί τούς οἰκείους του τήν ἠθική ἱκανοποίηση ὅτι ἔκαναν ὅ,τι μπόρεσαν γιά νά ἁπαλύνουν τίς τελευταῖες στιγμές τοῦ ἄρρωστου πατέρα τους. Ὅτι τοῦ παρέσχον ὅλα ὅσα ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη μπορεῖ νά δώσει σέ ἕναν ἀσθενή. Εἶναι ἕνα βάρος τό ὁποῖο μποροῦν νά συναισθανθοῦν μόνον ὅσοι εὑρέθησαν σέ παρόμοια θέση.

Ἀλλά τό χειρότερο εἶναι ἡ ψυχρή «ξύλινη» γλῶσσα τῶν ἀνακοινώσεων τοῦ νοσοκομείου, πού δείχνει παντελῆ ἔλλειψη ἐνσυναισθήσεως καί τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει ἡ διενέργεια μιᾶς ἐκ τῶν ὑστέρων «Ἐνόρκου Διοικητικῆς Ἐξετάσεως». Ὁ Δ. Καλλιάνος μεταφέρθηκε ἀπό τήν Βούλα στό «Ἀττικό» Νοσοκομεῖο. Εὐλόγως, λόγω τῆς φύσεως τῆς ἀσθενείας του. Καί μετά μιάν ἐγχείρηση ἀκρωτηριασμοῦ καί πέντε ἡμέρες νοσηλείας ἐξεδόθη ἕνα δελτίο Τύπου σκοπός τοῦ ὁποίου ἦταν νά δικαιολογήσει γιατί ὁ ἀσθενής δέν εἰσήχθη σέ Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας. Περιγράφεται λοιπόν στό κείμενο αὐτό ὁλόκληρος ὁ ἰατρικός φάκελλος τοῦ Δ. Καλλιάνου. Ποιό ἰατρικό ἀπόρρητο καί ποιόν σεβασμό πρός τό πρόσωπό του ἐτήρησε ἡ διοίκησις αὐτοῦ τοῦ νοσοκομείου; Καί χωρίς νά ἐπαναλάβουμε τά εὐαίσθητα αὐτά προσωπικά στοιχεῖα, παραθέτουμε τίς δύο τελευταῖες παραγράφους τοῦ δελτίου Τύπου διότι θεωροῦμε ὅτι ἀποτελοῦν μνημεῖο ἀναλγησίας. Ἀπό τό ὕφος καί τήν φρασεολογία του καταλαβαίνει κανείς γιά ποιούς λόγους οἱ οἰκεῖοι τοῦ ἐκλιπόντος (ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες) δικαιοῦνται νά εἶναι ἐξοργισμένοι. Ἀναφέρει λοιπόν ἐπί λέξει:

«Διευκρινίζεται ὅτι ἡ εἰσαγωγή ἀσθενῶν σέ κάθε ΜΕΘ τῆς χώρας γίνεται μέ αὐστηρές προϋποθέσεις καί κριτήρια καί ἀφοῦ καταγραφοῦν σέ κεντρικά ἐλεγχόμενη πλατφόρμα τοῦ ΕΚΑΒ, κριτήρια τά ὁποῖα ὁ συγκεκριμένος ἀσθενής μέχρι τίς 23/4 δέν πληροῦσε. Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται ὅτι, σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς πλατφόρμας τοῦ ΕΚΑΒ, κανένας μή διασωληνωμένος παθολογικός ἀσθενής δέν συμπεριλήφθηκε στήν πλατφόρμα τόν τελευταῖο μήνα.

»Κατανοοῦμε τή συναισθηματική φόρτιση, συμπαραστεκόμαστε στόν ἀνθρώπινο πόνο τῆς οἰκογένειας καί καταβάλλουμε ὅλες μας τίς δυνάμεις γιά τήν καλύτερη δυνατή ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ βαρύτατου καί σύνθετου περιστατικοῦ».

Ἀφοῦ λοιπόν ἡ διοίκησις τοῦ νοσοκομείου μᾶς ἐνημερώνει γιά τίς αὐστηρές προϋποθέσεις καί τά κριτήρια εἰσαγωγῆς στίς ΜΕΘ καί τονίζει ὅτι ὁ «συγκεκριμένος ἀσθενής» δέν τά πληροῦσε, ἐπανέρχεται νά διατάξει τήν περίφημη ΕΔΕ γιά διερεύνηση τῶν συνθηκῶν νοσηλείας. Ἀναφέρει τό νέο κείμενο τοῦ νοσοκομείου:

«Σέ συνέχεια τοῦ χθεσινοῦ δελτίου Τύπου τοῦ Π.Γ.Ν. “Ἀττικόν”, ἀνακοινώνουμε σήμερα 25/4/2024 τόν θάνατο τοῦ Δημητρίου Καλλιάνου καί ἐκφράζουμε τά θερμά μας συλλυπητήρια στήν οἰκογένειά του. Γιά τή διερεύνηση ὅλων τῶν συνθηκῶν νοσηλείας τοῦ περιστατικοῦ ἀπό τήν ἡμέρα τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ἕως σήμερα, ἡ Διοίκηση τοῦ Π.Γ.Ν. “Ἀττικόν” διέταξε τή διενέργεια Ἔνορκης Διοικητικῆς Ἐξέτασης».

Ἐάν, ὅπως ἀναφέρεται στό πρῶτο κείμενο, ἐτηρήθησαν τά κριτήρια, τά ὁποῖα δέν πληροῦσε «ὁ συγκεκριμένος ἀσθενής», πρός τί ἡ ΕΔΕ; Ἡ ἀντίφασις αὐτή ἀναδεικνύει ὑπόνοιες ἐνοχῆς.

Διότι ὁ ἐκλιπών δέν ἦταν σέ «ἐξαιρετική» κατάσταση, ὅπως διατείνονταν οἱ ἄνθρωποι τοῦ νοσοκομείου, κατά τήν ἀναφορά τοῦ συντετριμμένου βουλευτοῦ Γιάννη Καλλιάνου, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε σέ ἀνάρτησή του: «Ἔχουν στερέψει τά δάκρυα μου νά τούς παρακαλῶ κάθε φορά ὅτι δέν εἶναι καλά ὁ πατέρας μου καί ὅτι θά πρέπει νά τόν βάλουν σέ μιά ΜΑΦ τοὐλάχιστον ἤ σέ μιά ἐντατική χωρίς νά τόν διασωληνώσουν. Ἀκόμη καί μέ τή μάσκα εἶχε 60 κορεσμό καί πήγαινε ἀπό πάνω ὁ ἀδερφός μου καί τοῦ ‘βαζε ταινίες καί ἔλεγε, παιδιά, θέλει ΜΕΘ ἤ ΜΑΘ, δέν θά ζήσει ὁ ἄνθρωπος, καί τοῦ λέγανε “ὄχι, κύριε Καλλιάνε, εἶναι ἐξαιρετικά ὁ κύριος, μήν ἀνησυχεῖτε καθόλου’’».

Κεντρικό θέμα