– Καί ἄν χάσετε, κύριε Μητσοτάκη; – Δέν θά χάσουμε, κύριε Τράμπ!

Ἡ ἀποφασιστική ἀπάντησις τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν ἐρώτηση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου

ΤΕΛΙΚΩΣ εἶχαν ἀπόλυτο δίκαιο ὅσοι θεωροῦσαν ὅτι ἡ οὐσία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη δέν ἦταν οἱ φλύαρες δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου οἱ ὁποῖες ἔγιναν μπροστά στίς τηλεοπτικές κάμερες. Ἡ οὐσία κρύβεται πίσω ἀπό ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν στίς διευρυμένες συνομιλίες τῆς ἑλληνικῆς μέ τήν ἀμερικανική ἀντιπροσωπία ἐντός τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, λίγα μέτρα μακρυά ἀπό τό Ὀβάλ γραφεῖο. Οἱ διευρυμένες συνομιλίες διήρκεσαν μόλις εἰκοσιπέντε -τριάντα λεπτά, ὡστόσο ἐκεῖ εἰπώθηκαν ὅλα. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐνημέρωσε τούς πολιτικούς ἀρχηγούς στίς συναντήσεις τῆς Παρασκευῆς πώς διεμήνυσε στόν Πρόεδρο Τράμπ, ὅτι ἡ Ἑλλάς θά ἀντιδράσει δυναμικά σέ περίπτωση προσβολῆς τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων της ἀπό τήν Τουρκία. Καί εἰσέπραξε ἱκανοποίηση πλήν Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιά «ἐθνική περιπέτεια». Πρόγευση τῶν διαθέσεών του ἔδωσε ἄλλωστε ὅταν διέκοψε τόν Πρόεδρο Τράμπ στήν συνέντευξη Τύπου γιά νά ἐκφράσει μπροστά στίς τηλεοπτικές κάμερες τήν ἀντίδρασή του στό μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης.

Αὐτό πού εἶναι ἄγνωστο ὅμως εἶναι ὁ διάλογος πού διημείφθη μεταξύ τους πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες. Ὁ Πρωθυπουργός ἄριστα προετοιμασμένος ἐξήγησε στόν Ἀμερικανό Πρόεδρο τίς ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει γενικώτερα στό εὐρύτερο σύστημα ἀσφαλείας καί σταθερότητος στήν νοτιοανατολική Εὐρώπη (καί ὄχι μόνο γιά τήν Ἑλλάδα) τυχόν ἀποσταθεροποιητική δρᾶσις τοῦ Ἐρντογάν στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο. Καί χωρίς νά χρησιμοποιήσει φορτισμένες φράσεις ὅπως «θερμό ἐπεισόδιο», ἐξήγησε πώς εἶναι ὑποχρεωμένη καί ἀποφασισμένη νά ἀντιδράσει ἡ ἑλληνική πλευρά σέ περίπτωση προσβολῆς τῆς κυριαρχίας μας.

Στό σημεῖο αὐτό, συμφώνως πρός διασταυρωμένες πηγές, ὁ Πρόεδρος Τράμπ ἐρώτησε τόν Πρωθυπουργό:

– Καί ἄν χάσετε;

Ἡ ἀπάντησις Μητσοτάκη ἦταν εὐθύβολος, ξεκάθαρος καί δέν ἄφηνε περιθώρια παρερμηνειῶν γιά τό ἄν ἐννοεῖ ἤ δέν ἐννοεῖ αὐτό πού λέει. Ἦταν ἀπάντησις Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ πού τιμᾶ τό ἀξίωμά του. Δήλωσε:

– Δέν θά χάσουμε, κ. Πρόεδρε!

Ἡ δήλωσις αὐτή τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἦταν συνέχεια τῶν προειδοποιήσεων πού ἀπηύθυνε προσφάτως καί μέσω τῆς ἐφημερίδος «τό Βῆμα», ὅτι οἱ γείτονες θά βγοῦν χαμένοι ἀπό ἐνδεχομένη κλιμάκωση.

Πάντως, μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Ἑλλάδα, οἱ ΗΠΑ κράτησαν ἀποστάσεις ἀπό δημοσιεύματα –ἡ Κυβέρνησις οὐδέποτε τά ὑπεστήριξε δημοσίως– ὅτι ἐπίκειται μεσολαβητική πρωτοβουλία τοῦ State Department μέ πρωτοβουλία τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάθιου Πάλμερ, ὁ ὁποῖος θά ἐπισκεφθεῖ τόν Μάρτιο τήν περιοχή. Ὁ Πρωθυπουργός ἐξησφάλισε τήν ὑπόσχεση γιά ἀπ’ εὐθείας παρέμβαση τοῦ Προέδρου Τράμπ στόν Ἐρντογάν γιά ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως. Οὐδέν εἰπώθη γιά μεσολάβηση μέ μορφή διπλωματικοῦ χαρακτῆρος. Παρά ταῦτα, πάντως, τό State Department ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη νά πάρει ἀποστάσεις ἀπό τά δημοσιεύματα πού καλλιέργησαν προσδοκίες στήν ἑλληνική κοινή γνώμη.

Τρεῖς ἡμέρες μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Οὐάσιγκτων, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ State Department ὄχι μόνο δέν ἐπιβεβαίωσε ἀλλά κράτησε καί ἀποστάσεις ἀπό τά σχετικά ἑλληνικά δημοσιεύματα στά ὁποῖα ἀνεφέρετο ὅτι ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ State Department κατά τήν διάρκεια τῆς δεξιώσεως πού παρέθεσαν Πένς καί Πομπέο πρός τιμήν τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη τήν περασμένη Τετάρτη ἀνέφερε ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πρόκειται νά ἀναλάβουν συντόμως μία διπλωματική πρωτοβουλία γιά νά συνδράμουν στήν ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως μέ τήν Τουρκία.

Στήν ἀπάντηση τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ State Department ἀποκλειστικῶς στόν Real.gr (Θανάσης Τσίτσας) τηρεῖται γιά ἀκόμη μία φορά ἡ γραμμή τῆς παγίας ἀμερικανικῆς οὐδετερότητος. Πιό συγκεκριμένα, ἡ ἀπάντησίς του ἔχει ὡς ἑξῆς: «Γνωρίζουμε αὐτά τά δημοσιεύματα. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δεσμεύονται συνεχῶς μέ τίς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας γιά νά ἐνθαρρύνουν τήν ἀποκλιμάκωση τῶν ἐξελίξεων μέσω διπλωματικῶν ὁδῶν. Συνεχίζουμε νά παροτρύνουμε τούς συμμάχους μας στό ΝΑΤΟ, τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία νά συνεργαστοῦν γιά νά διατηρήσουν τήν εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια στήν περιοχή. Ἐνθαρρύνουμε τά κράτη νά ἐπιλύσουν τίς διαφωνίες τους εἰρηνικά σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο καί καλοῦν ὅλα τά μέρη νά ἀπέχουν ἀπό ὅλες τίς ἐνέργειες πού ἐνέχουν τόν κίνδυνο αὔξησης τῶν ἐντάσεων στήν Ἀνατολική Μεσόγειο».

Μετά τήν δήλωση τοῦ State Department ἔγκυρη διπλωματική πηγή κληθεῖσα νά σχολιάσει ἐπιβεβαίωσε στόν ΑΝΤ1 ὅτι οὐδεμία συζήτησις ἔγινε γιά ἀνάμειξη καί διαμεσολάβηση τοῦ Μάικ Πομπέο στά ἑλληνοτουρκικά ἤ ἐπίκειται ἀμερικανική διαμεσολαβητική πρωτοβουλία. Ἡ ἴδια διπλωματική πηγή ξεκαθάρισε ἐπίσης ὅτι τό ταξίδι τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάθιου Πάλμερ στήν Τουρκία τόν ἑπόμενο μῆνα ἦταν ἤδη προγραμματισμένο καί ἀντιθέτως ἀπό σχετικά δημοσιεύματα δέν ἐντάσσεται σέ πλαίσιο μεσολαβητικῆς πρωτοβουλίας. «Δέν ἔχει συμφωνηθεῖ διαμεσολάβησις τῶν ΗΠΑ οὔτε σέ ὑψηλό οὔτε σέ χαμηλό ἐπίπεδο» ἀνέφερε γιά νά συμπληρώσει μέ νόημα: «Οἱ διαμεσολαβήσεις δέν βγαίνουν σέ καλό…».

Κεντρικό θέμα