ΗΠΑ – Ρωσσία πρό τῶν εὐθυνῶν τους γιά τό Αἰγαῖο καί τήν Κύπρο

Ἠχηρό μήνυμα Νετανιάχου πρός Ἐρντογάν γιά τόν EastMed

Η ΕΒΔΟΜΑΣ πού ἀφήνουμε πίσω μας ὑπῆρξε κρίσιμη: ἡ στρατιωτική ἐπίδειξις δυνάμεως τῆς Τουρκίας στόν Ἕβρο (τεθωρακισμένα) στό Αἰγαῖο (ἐπικίνδυνες ὑπερπτήσεις) καί στήν Κύπρο (πτῆσις ὁπλισμένου drone) σήμανε συναγερμό στό Ἑλληνικό Πεντάγωνο καί ἔδειξε ὅτι ἡ γείτων δείχνει τά δόντια της ἐν ὄψει τοῦ κρισίμου Ἰανουαρίου. Τότε πού θά ἐπιχειρήσει νά ἐφαρμόσει τήν καταχωρηθεῖσα στόν ΟΗΕ συμφωνία της μέ τήν Λιβύη. Ὡστόσο, τά χθεσινά πρῶτα σύννεφα πού προέκυψαν στίς σχέσεις Πούτιν – Ἐρντογάν, μέ ἀφορμή τήν Λιβύη ἀλλά καί τήν Συρία σέ συνδυασμό μέ τίς ἀπειλές πού ἐξετόξευσε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος κατά τῶν ΗΠΑ γιά ἀντίμετρα ἐξ αἰτίας τῶν κυρώσεων γιά τούς S-400, ἀποδεικνύουν ὅτι τό παιγνίδι στήν Μεσόγειο εἶναι ἀκόμη ἀνοικτό. Ἀρκεῖ νά εἴμεθα τολμηροί καί νά κατανοήσουμε ὅτι ἡ στρατηγική συμμαχία Τράμπ – Πούτιν ἡ ὁποία ἔχει ὡς τελικό στόχο τήν Κίνα (συμμαχία πού πολεμοῦν λυσσωδῶς οἱ Δημοκρατικοί ἐπί μία τετραετία) εἶναι σημαντικώτερη στήν γεωπολιτική σκακιέρα ἀπό τήν τακτική συμμαχία Πούτιν – Ἐρντογάν.

Μέχρι στιγμῆς τά δεδομένα ἔναντι ἡμῶν εἶναι τά ἑξῆς: οἱ Ἀμερικανοί τόσο σέ ἐπίπεδο Σταίητ Ντηπάρτμεντ ὅσο καί σέ ἐπίπεδο πρεσβείας ἔχουν χαρακτηρίσει τήν συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης «προκλητική». Ὄχι παράνομη, προκλητική. Καί ἔχουν ἀναγνωρίσει ὅτι τά κατοικημένα νησιά ἔχουν ὑφαλοκρηπῖδα (ὄχι ὅμως τά ἀκατοίκητα, ἀκόμη καί ἄν ὑπάρχει οἰκονομική ζωή ἐπάνω σέ αὐτά.) Ἐπίσης ἔστειλαν ὑποβρύχιο στήν Βάση τῆς Σούδας νά βοηθεῖ τά ἡμέτερα καί ἔκαναν ἐπίδειξη drone στήν Λάρισα. Θετικά ὅλα αὐτά, ἀλλά γιά τό διακύβευμα πού τίθεται σέ διακινδύνευση –ἡ ἐδαφική ἀκεραιότης μας– πολύ λίγα. Τόσο ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὅσο καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας ἄφησαν νά φανεῖ ἡ ἐνόχλησίς τους γιά τήν μέχρι τοῦδε χλιαρή στάση τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία θά δοκιμασθεῖ στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ὅταν θά κριθεῖ ἡ συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης. Ὁ κ. Τσίπρας δήλωσε πώς «δέν εἴμαστε δεδομένοι» καί ἔθεσε ζήτημα κυρώσεως τῆς συμφωνίας γιά τίς βάσεις, ἐνῶ καί ὁ κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ὅτι «οἱ καλοί σύμμαχοι στίς δυσκολίες φαίνονται». Οἱ Ρῶσσοι ἀπό τήν πλευρά τους πού χρησιμοποιοῦν τόν Ἐρντογάν γιά νά καθυστεροῦν τόν ἀγωγό EastMed (ὅπως οἱ ΗΠΑ καθυστέρησαν-ὑπονόμευσαν τόν South Stream μέ τόν Γιῶργο Παπανδρέου), βλέπουν στήν πράξη ὅτι ἡ συμμαχία χωλαίνει σέ ὁρισμένα πεδία. Χρησιμοποιοῦν ἐπίσης τόν Ἐρντογάν γιά τήν νέα χάραξη τοῦ ἀγωγοῦ Turkish Stream ὅπως μετονομάσθηκε ὁ South Stream μετά τήν ἀποχώρηση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό σχῆμα τό 2009.

Φαινομενικῶς, τά ἀμερικανικά καί τά ρωσσικά συμφέροντα συγκρούονται στήν περιοχή, ἄρα ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἐπενδύσει –ὅπως καί τό πράττει, στίς σχέσεις της μέ τίς ΗΠΑ. Ἡ πολιτική ὅμως εἶναι μαραθώνιος. Τυχόν ἐπανεκλογή τοῦ Προέδρου Τράμπ στίς ΗΠΑ θά ὁδηγήσει στήν περαιτέρω σύσφιγξη τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν προσέγγιση μπορεῖ νά εὐδοκιμήσει μία ἑλληνική λύσις γιά τό Αἰγαῖο. Αὐταπάτες δέν μπορεῖ νά ὑπάρχουν βεβαίως, διότι λόγω γεωγραφίας καί ἡ Οὐάσιγκτων καί ἡ Μόσχα θέλουν νά ἔχουν καλή σχέση μέ τήν Τουρκία. Μποροῦν ὅμως νά λειτουργήσουν ἀποτρεπτικά στήν προοπτική ἀποσοβήσεως μιᾶς κρίσεως πού θά ἀποσταθεροποιήσει συνολικῶς τήν περιοχή. Ἀσταθής Ἑλλάς σημαίνει καί ἀσταθῆ Βαλκάνια. Μήν τό ξεχνᾶμε. Ἡ σουλτανική συμπεριφορά τοῦ Ἐρντογάν ἔναντι Ρώσσων καί Ἀμερικανῶν αὐτές τίς ἡμέρες δημιουργεῖ κάποιες ἀμυδρές ἐλπίδες, ὅτι μπορεῖ νά μποῦμε «σφῆνα». Ὁ Ἐρντογάν ἐπετέθη χθές κατά τῶν Ρώσσων, ἐπειδή μέσω μισθοφόρων στηρίζουν τό καθεστώς τοῦ στρατηγοῦ Χαφτάρ. «Δέν μποροῦμε νά παραμένουμε σιωπηλοί» δήλωσε ὁ Ἐρντογάν στέλνοντας στήν Μόσχα τό μήνυμα ὅτι τά ὄνειρά του φθάνουν μέχρι τήν Τρίπολη. Τό ἴδιο διάβημα διαμαρτυρίας εἶχε ἀπευθύνει στήν Μόσχα ὅταν διεπίστωσε πώς ΗΠΑ – Ρωσσία δέν ἐξόντωσαν τούς Κούρδους Πολιτοφύλακες τοῦ YPG. Ἄν οἱ σπίθες στίς σχέσεις τοῦ Ἐρντογάν μέ Ρωσσία – ΗΠΑ γίνουν φλόγες, τότε θά μπορούσαμε νά μποῦμε σφῆνα ὡς χώρα στήν τριγωνική σχέση Τράμπ-Πούτιν-Ἐρντογάν, ὥστε νά ἀκυρώσουμε τόν τουρκικό ἐπεκτατισμό στό Αἰγαῖο. Γιά νά γυρίσει ὁ ἥλιος ὅμως θέλει δουλειά πολλή, πού λέει ὁ λαός μας. Καί ἐθνική ἑνότητα. Κορυφῆς καί βάσεως.

Κεντρικό θέμα