ΗΠΑ – Ρωσσία κατέβασαν τόν κ. Κοτζιᾶ ἀπό τό τραῖνο

Ἀόρατος ὑπ. Ἐξ. ὁ Καλπαδάκης – Οἱ πρωθυπουργικές φιλοδοξίες ἡ αἰτία «διαζυγίου»

– ΤΙ ΚΑΝΕΙ ὁ φίλος μου ὁ Νῖκος; ρώτησε «πονηρά» τίς προάλλες κορυφαῖο στέλεχος Μέσου Ἐνημερώσεως ὁ Πρωθυπουργός κατά τήν διάρκεια συναντήσεώς τους στό Μέγαρο Μαξίμου.

– Δικός σας ὑπουργός εἶναι! Ἐμένα ρωτᾶτε; τοῦ ἀπήντησε ἑτοιμόλογος ὁ συνάδελφος ὁ ὁποῖος τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἶχε καλές σχέσεις καί μέ τόν Νῖκο Κοτζιᾶ.

Ἡ ἐρώτησις Τσίπρα δέν ἦταν τυχαία. Μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ «ἐξωτικοῦ» ὑπουργοῦ του (δέν ἔγινε ποτέ μέλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ –στήν ΕΡΤ προσφάτως ἄφησε νά ἐννοηθεῖ πώς δέν θά εἶναι ὑποψήφιος βουλευτής) ἐπικρατεῖ ἀπό τήν δεύτερη χρονιά διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπό τήν Ἀριστερά γεωπολιτικός ἀνταγωνισμός. Σκληρός ἀνταγωνισμός.

Οἱ ἄριστες σχέσεις πού διατηροῦσε ὁ τέως πλέον ὑπουργός Ἐξωτερικῶν μέ τό ἀμερικανικό διπλωματικό κατεστημένο ἀλλά καί τό ἰσραηλινό λόμπυ τόν καθιστοῦσαν πανίσχυρο καί ἀπαραίτητο στήν Κυβέρνηση. Δεδομένου ὅτι στήν πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δέν ὑπῆρχε κανείς καλύτερος ἀπό αὐτόν, ὁ κ. Τσίπρας ἠναγκάσθη νά συμβιώσει μαζί του. Ὡστόσο ὅποιος γνώριζε καλά καί τούς δύο ἄνδρες θεωροῦσε πώς δέν ὑπῆρχε περίπτωσις νά συμβιώσουν γιά πάντα.

Στρατηγικῶς ὁ κ. Τσίπρας δέν θά ἤθελε ποτέ στά πόδια του, στό μέλλον, μία προσωπικότητα πού σέ συνθῆκες πολιτικῆς ἀστάθειας θά μποροῦσε νά ἔχει πιθανότητες νά ὁρισθεῖ οἰκουμενικός πρωθυπουργός μέ τίς εὐλογίες τρίτων δυνάμεων. Ὁ Κοτζιᾶς φλέρταρε μάλιστα σέ συνθῆκες ἁπλῆς ἀναλογικῆς νά κατέλθει αὐτόνομος στίς ἐκλογές ἐπί κεφαλῆς τοῦ πατριωτικοῦ «Πράττω». Γεωπολιτικά ἐπίσης δέν ὑπῆρχε περίπτωσις νά πᾶνε μαζί Τσίπρας – Κοτζιᾶς, διότι μετά τό διαφαινόμενο ναυάγιο μέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν θά ἄνοιγε ἐκ νέου τό Κυπριακό.

Καί ἡ λύσις τῆς χαλαρῆς συνομοσπονδίας μέ τήν ἀνακήρυξη δύο χωριστῶν κρατῶν χωρίς τήν ἄμεση ἀποχώρηση τοῦ Ἀττίλα (ἀλλά τήν σταδιακή) συνιστᾶ βελούδινη διχοτόμηση. Προοπτική πού δέν μπορεῖ νά ὑπηρετήσει μέ τίποτε ὁ ἀσυμβίβαστος στό θέμα αὐτό Νῖκος Κοτζιᾶς.

Μιά ματιά ἄλλωστε νά ρίξει στά ἔγγραφα τοῦ Κυπριακοῦ πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα τό καλοκαίρι μέσω βιβλίου πού ἐξέδωσε, πιστοποιεῖ πώς ἄν στό Σκοπιανό ἦταν διαλλακτικός στό Κυπριακό θά ἦταν ἀδιάλλακτος. Τά ἐπεισόδια πού βάρυναν στήν διαδρομή τοῦ χρόνου τίς σχέσεις Τσίπρα – Κοτζιᾶ εἶναι ἀρκετά.

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ νά υἱοθετήσει χωρίς νά ἐρωτήσει τόν Πρωθυπουργό τό ὄνομα Ἤλιντεν, ἡ πρωτοβουλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά θέσει ὡς ὅρο ἐπιλύσεως τοῦ Μακεδονικοῦ τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων μέ παρότρυνση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν διαφωνοῦντα, ἡ κακή χημεία Κοτζιᾶ μέ τόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη (ἄν καί ὁ πρῶτος τόν ἔσωσε στό Κράν Μοντανά), ἡ ἐγκατάλειψις τοῦ (ἰδέα Κοτζιᾶ) σλαβικοῦ «Σεβέρνα Μακεντόνια» ἀπό τόν Τσίπρα, ἡ ὀξύτατη ἀνακοίνωσις Κοτζιᾶ κατά τῆς Ρωσσίας γιά τό ζήτημα τῶν ἀπελάσεων τῶν Ρώσσων διπλωματῶν, ἡ ἀποπομπή τοῦ Γιώργου Τσίπρα ἀπό τήν θέση τοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀπό τόν Νῖκο Κοτζιᾶ (λόγω ἑνός ταξιδιοῦ στήν Λιβύη), ἡ διαφορετική ἐκτίμησις τῆς καταστάσεως στήν Θράκη (ὅπου ὁ μηχανισμός τοῦ κ. Κοτζιᾶ ἔχει δικούς του ἀνθρώπους), εἶναι μερικά ἀπό τά πολλά ἐπεισόδια πού ἔχουν καταγραφεῖ στό παρελθόν. Καί παρά τίς ἀπειλές γιά παραίτηση ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς παρέμενε.

Αὐτή τήν φορά ὑπῆρχε ὅμως μιά ποιοτική διαφορά. Ὁ κ. Κοτζιᾶς ἐπέλεξε νά κάνει κόντρα μέ τόν ὑπουργό Ἀμύνης χωρίς συμμάχους. Τά «ἔσπασε» μέ τόν καλό του φίλο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας Λαβρώφ, γιά μέ τόν τρόπο πού ἐχειρίσθη τίς ἀπελάσεις τῶν Ρώσσων διπλωματῶν. Ἡ ἀνακοίνωσις πού ἐξέδωσε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐκείνη τήν ἡμέρα κατά τῆς Ρωσσίας ἦταν ἐμπρηστική. Στό τέλος ὅμως λόγω τοῦ διαφαινομένου ἀδιεξόδου στά Σκόπια καί τῆς καταρρεύσεως τῆς Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν, τόν ἐγκατέλειψαν καί οἱ Ἀμερικανοί.

Ὁ πρέσβυς Πάυατ ἀπεφάσισε νά παίξει μέ τό δίδυμο Τσίπρα – Καμμένου συνοδεύοντας μάλιστα τόν ὑπουργό Ἀμύνης στίς ἐπαφές του μέ τόν Τζαίημς Μάττις καί τόν Γουές Μίτσελ. Μπορεῖ ὁ κ. Κοτζιᾶς νά μήν θέλει νά τό παραδεχθεῖ, ἀλλά κατά βάθος γνωρίζει ὅτι εἰσπήδηση στό χαρτοφυλάκιό του ἔκαναν οἱ ΗΠΑ πού ὑπεδέχθησαν μετά βαΐων καί κλάδων τόν Πάνο Καμμένο στό Πεντάγωνο καί τό State Department. Ὄχι ὁ ὑπουργός Ἀμύνης. Καί τόν ὑπεδέχθησαν, διότι αὐτός εἶναι ὁ χρήσιμος παίκτης γιά ἐκείνους στήν ἑπόμενη πίστα.

Μετά τό δημοψήφισμα στά Σκόπια ἡ διπλωματία ἐξήντλησε τήν δυναμική της. Τά ἡνία λαμβάνουν πλέον στρατάρχες καί στρατηγοί.

Ὅσο γιά τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν; Ὑπουργός θά εἶναι στήν οὐσία ὁ διπλωματικός σύμβουλος τοῦ κ. Τσίπρα, ὁ πρέσβυς Βαγγέλης Καλπαδάκης.

Κεντρικό θέμα