ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΗΠΑ: Μᾶς ζητοῦν ὅπλα γιά τήν Οὐκρανία ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν πώληση τῶν F-35

«Οἱ ΗΠΑ διέθεσαν ἑκατομμύρια δολλάρια ὡς βοήθεια FMF γιά τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά ἐνθαρρύνουν καί ἄλλες προσφορές (πρός τήν Οὐκρανία)» – Τί ζητεῖ ὁ Ἄντονυ Μπλίνκεν μέ τήν ἐπιστολή του πρός τόν Μητσοτάκη – Ἡ ἀλληλογραφία μέ τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Ἀμύνης ἐκθέτουν – Ἰσορροπία ὄχι ὑπεροπλία – Οἱ ΗΠΑ ὁμιλοῦν γιά ὑπεράσπιση τοῦ τουρκικοῦ ἐναέριου χώρου μέ τά F-16

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ προσεκτικά τήν ἐπιστολή τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν γιά τήν «ἀνάπτυξη τῆς ἀμυντικῆς συνεργασίας» μέ τήν Ἑλλάδα, διαπιστώνουμε ὅτι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀναπαράγεται στήν χώρα μας ἡ πρότασις τῶν ΗΠΑ εἶναι γενικόλογη, ἀποδίδοντας σέ ὑπερβολικά ἐλεύθερη μετάφραση τό νόημά της, ἀποφεύγοντας τεχνηέντως νά ὑπεισέλθουν σέ λεπτομέρειες. Ὅμως ἡ ἐπιστολή Μπλίνκεν διακρίνεται γιά τήν σαφέστατη, προσεκτική καί ἐπακριβῆ λέξη πρός λέξη διατύπωσή της, καί ὡς διπλωματικό κείμενο ἔχει σημασία μέχρι καί ἡ τελευταία τελεία της.

Σημειώνεται ὅτι τέτοια κείμενα, γιά τούς Ἀμερικανούς, δέν εἶναι πρόχειρες ὑποθέσεις ἤ ἐπιλογές τοῦ ἑκάστοτε προεδρικοῦ περιβάλλοντος, ἀλλά ὑπόκεινται στίς διατάξεις τῆς Πράξεως Στρατιωτικῆς Βοηθείας (USA Foreign Assistance Act) τοῦ 1961.

Πρῶτον, λοιπόν, τονίζεται στήν ἐπιστολή πώς μεγάλο μέρος τῆς παραχωρήσεως ἀμυντικοῦ ὑλικοῦ ἀποσκοπεῖ στήν ἐνθάρρυνση τῆς διαθέσεως ὁπλικῶν συστημάτων ἀπό τήν Ἑλλάδα πρός τήν Οὐκρανία. Ἀναφέρει στήν τρίτη παράγραφο: «Πρῶτον, στίς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 2022 ὁλοκληρώθηκαν οἱ διαδικασίες τοῦ Κογκρέσσου γιά διάθεση γιά τίς ἑλληνικές ἀμυντικές προμήθειες πιστώσεων FMF (Foreign Military Financing – Ἀμυντικές Χρηματοδοτήσεις Ἐξωτερικοῦ) ὕψους 30 ἑκατ. δολλαρίων προκειμένου νά ἐνθαρρυνθεῖ ἡ κρίσιμη ἐνίσχυσις τῆς Οὐκρανίας. Στίς 24 Ὀκτωβρίου 2023 οἱ ΗΠΑ διέθεσαν ἄλλα 30 ἑκατ. δολλάρια ὡς βοήθεια FMF γιά τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά ἐνθαρρύνουν καί ἄλλες προσφορές (πρός τήν Οὐκρανία)».

Καί παρακάτω: «Συνεχίζουμε νά ἐνδιαφερόμαστε γιά τίς ἀμυντικές δυνατότητες τίς ὁποῖες μπορεῖ νά διαθέσει ἤ νά πουλήσει στήν Οὐκρανία»… Συνδέει λοιπόν ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός εὐθέως τήν στρατιωτική βοήθεια πού παρέχει ἡ χώρα του πρός τήν Ἑλλάδα μέ τίς περαιτέρω κινήσεις τῶν Ἀθηνῶν πρός ἐνίσχυσιν τῆς Οὐκρανίας.

Οὐδόλως τυχαῖο λοιπόν πού χθές ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀφοῦ ἔλαβε τήν ἐπιστολή Μπλίνκεν, ἐπικοινώνησε μέ τόν Οὐκρανό Πρόεδρο Ζελένσκυ. Νά σημειωθεῖ ὅτι στήν διθυραμβική ἀναγγελία του γιά τήν ἐπικειμένη ἀπόκτηση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F-35, οὐδόλως ἀνέφερε τήν οὐκρανική παράμετρο στήν ἀποδέσμευση ἀμερικανικοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ γιά τήν Ἑλλάδα. Πέρα ὅμως ἀπό αὐτό, ἐπειδή ἔγινε λόγος γιά ὑπεροπλία τήν ὁποία ἀποκτᾶ ἡ Ἑλλάς, πρέπει νά τονίσουμε ὅτι τό ἀμερικανικό Πεντάγωνο στά ἐνημερωτικά δελτία πού ἀφοροῦν τόσο στήν ἀποδέσμευση τῶν F-35 γιά τήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν προεδρική σύσταση πρός τό Κογκρέσσο νά ἐγκρίνει τήν πώληση προηγμένων F-16V πρός τήν Τουρκία, ὑπογραμμίζεται ὅτι οἱ προτεινόμενες πωλήσεις ἤ ἀποδεσμεύσεις πολεμικοῦ ὑλικοῦ «δέν ἀλλοιώνουν τήν βασική ἰσορροπία δυνάμεων στήν περιοχή.» Ἀκόμη γιά τά F-16 πού θά ἀποκτήσει ἡ Τουρκία, τό Πεντάγωνο ἀναφέρει ὅτι: «Αὐτά τά νέα, ὅσο καί τά ἐκσυγχρονισμένα ἀεροπλάνα θά συγκροτήσουν γιά τήν Τουρκία ἕνα στόλο συγχρόνων μαχητικῶν πολλαπλῶν ἀποστολῶν, προκειμένου νά τήν καταστήσουν ἱκανή νά προστατεύει τόν ἐναέριο χῶρο της».

Ἀντιπαρερχόμεθα τοῦ τί σημαίνει ἀκριβῶς ἐναέριος χῶρος τῆς Τουρκίας καί ἄν αὐτός ἐκλαμβάνεται συμφώνως πρός τά ὁριζόμενα ἀπό τό διεθνές δίκαιο ἤ συμφώνως πρός τούς εὐσεβεῖς πόθους τῆς Ἀγκύρας. Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐξακολουθοῦν νά τηροῦν τήν πολιτική τῶν ἴσων ἀποστάσεων ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα καί στήν Τουρκία, ὁπότε πρωταρχικός στόχος τῶν ἐνεργειῶν τους εἶναι ἡ διατήρησις τῆς ἰσορροπίας δυνάμεων μέ ἀποτροπή τῆς ὑπεροπλίας τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς.

Πράγματι, ἡ ἀπόκτησις τῶν F-35 μπορεῖ νά εἶναι ἐνίσχυσις γιά τό ἑλληνικό ἀεροπορικό ὁπλοστάσιο, ἀλλά μέχρις ὅτου συντελεσθεῖ, μέχρις ὅτου δηλαδή τά ἀεροπλάνα αὐτά καταστοῦν ἐπιχειρησιακά, οἱ δυναμικές ἰσορροπίες στήν ἀνατολική Μεσόγειο θά ἔχουν περαιτέρω ἀναδιαμορφωθεῖ. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Τουρκία μέ τήν ἀπόκτηση τῶν F-16 ἀποκτᾶ πρόσθετες δυνατότητες. Καί μπορεῖ νά παρῃτήθη σχετικά πρόσφατα ἀπό τήν πρακτική τῶν συστηματικῶν ὑπερπτήσεων καί παραβιάσεων, ἀλλά οὐδέποτε παρῃτήθη ἀπό τό δόγμα πού συστηματικῶς τίς ἐπιτάσσει, αὐτό τῆς «Γαλάζιας Πατρίδος». Μπροστά στό σταθερό αὐτό δόγμα, τί ἀξία μπορεῖ νά ἔχει μιά στιγμιαία ἐγγύησις τοῦ ἀμερικανικοῦ ΥΠΕΞ; Ἡ Τουρκία ἔχει ἀγνοήσει ξανά στό παρελθόν τόν ἀμερικανικό παράγοντα ὅσον ἀφορᾶ σέ ἐξοπλιστικά ζητήματα καί ζητήματα διεκδικήσεων. Τό ὁμολόγησε εἰλικρινῶς –ἄν καί μέ ὠμότητα– ἡ γνῶστις τῶν ἰδιαιτέρων χαρακτηριστικῶν τοῦ ἀμερικανικοῦ παράγοντος Ντόρα Μπακογιάννη, ἡ ὁποία ἐπεσήμανε ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν δεσμεύονται γιά τίποτε…

Κεντρικό θέμα