«Ἰός» Τσιόδρα πλήττει τόν ΣΥΡΙΖΑ καί ἀναστατώνει τό Μαξίμου

Ὁ Τσίπρας διέγραψε τόν Βουλευτή Κουρουμπλῆ ἐπειδή κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ὅτι «δολοφονεῖ» ἀσθενεῖς – Ἕνα βῆμα πρίν ἀπό τήν ἀποδοκιμασία τοῦ «Σωτήρη» ἔφθασε ἡ Κυβέρνησις στό Κοινοβούλιο

ΗΡΚΕΣΕ μιά ἐπιστημονική μελέτη γιά νά ἀποκαλυφθοῦν σέ ὅλο τους τό εὖρος τά ἀδιέξοδα τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος. Ἡ μελέτη τῶν καθηγητῶν κυρίων Τσιόδρα καί Λύτρα, ἡ ὁποία διέψευδε τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τήν θνητότητα ἐκτός ΜΕΘ, προεκάλεσε πολιτικό σεισμό. Πλῆγμα ἰσχυρό, τό ὁποῖο ἐπετάθη ἀπό μπαράζ δηλώσεων τοῦ καθηγητοῦ Λύτρα, ὅτι ἡ μελέτη παρεδόθη «στό ἀνώτατο ἐπίπεδο». Στόν Πρωθυπουργό δηλαδή. Δήλωσις, πού ἄνοιγε κατά στελέχη τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐκτός ἀπό ζήτημα ἀξιοπιστίας τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ζήτημα ποινικῶν εὐθυνῶν γιά 1.500 θανάτους. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας ἄδραξε τήν εὐκαιρία καί κάλεσε ἀπό τίς Βρυξέλλες τόν Πρωθυπουργό εἴτε νά ἀνακαλέσει εἴτε νά παραιτηθεῖ. Ἡ Κυβέρνησις ἀρχικῶς εὑρέθη σέ δύσκολη θέση. Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου ἠρνήθη στήν ἐνημέρωση τῶν πολιτικῶν συντακτῶν ὅτι ἡ μελέτη παρεδόθη ποτέ στόν Πρωθυπουργό ἤ σέ συνεργάτες του, ἐνῶ δέν ἦταν τό ἴδιο σαφής γιά τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας. Μέ συνέπεια νά κάνει διαρροή στά ΜΜΕ καί ὁ νῦν Ὑπουργός Τουρισμοῦ Βασίλης Κικίλιας, ὅτι οὔτε σέ αὐτόν παρεδόθη ποτέ ἡ μελέτη. Ὁ κύριος Οἰκονόμου ἠναγκάσθη ὅμως νά παραδεχθεῖ ὅτι ὁ κύριος Τσιόδρας παραμένει «ὁ πιό στενός σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ» σέ θέματα πανδημίας, μέ συνέπεια νά ἐγερθοῦν ἐρωτήματα γιά τήν εἰλικρίνεια τῆς διαβεβαιώσεως περί μή παραδόσεως τῆς μελέτης. Ὁ ἐκπρόσωπος ταυτοχρόνως ἐπετέθη στόν ΣΥΡΙΖΑ, μέ τήν κατηγορία ὅτι εὐθύνεται σέ ἕνα βαθμό γιά τήν αὔξηση τῶν θανάτων ἐπειδή κατεψήφισε τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καί τίς ποινές σέ γονεῖς πού δέν ἀποστέλλουν τά παιδιά τους στό σχολεῖο.

Μετά ἀπό ὀργιῶδες παρασκήνιο καί τηλεφώνημα τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν καθηγητή Τσιόδρα, ἐκεῖνος ἐδέχθη νά ἐκδώσει διευκρινιστική δήλωση γιά νά μειωθεῖ ἡ ἔντασις τῶν ἐπιθέσεων στό πρόσωπό του. Μόνο πού ὁ κύριος καθηγητής ἔκανε τήν δουλειά μισή.

Κατηγόρησε μέν τήν ἀντιπολίτευση ὅτι ἐργαλειοποιεῖ τήν ἔρευνα, ἀλλά ἀπέφυγε νά διαψεύσει τόν συνεργάτη του καθηγητή Λύτρα, ὅτι αὐτή παρεδόθη στόν Πρωθυπουργό –στό «ἀνώτατο ἐπίπεδο». Μέχρι ἀργά χθές τό ἀπόγευμα ἡ Κυβέρνησις ἦταν ἐπικοινωνιακῶς στό καναβάτσο, καί ἡ γραμμή πού εἶχε δοθεῖ στούς Βουλευτές τῆς ΝΔ στό Κοινοβούλιο ἦταν ἡ ἑξῆς: νά εἶστε σέ ἑτοιμότητα νά «ἀδειάσετε» τόν κ. Τσιόδρα. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἀνεστάλη τήν τελευταία στιγμή γιατί προέκυψε ὁ ἀπό μηχανῆς Θεός. Ὁ πρώην Ὑπουργός τοῦ ΠΑΣΟΚ Βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Αἰτωλοακαρνανία Παναγιώτης Κουρουμπλῆς, σέ μιά πρωτοφανῆ ἔξαρση λαϊκισμοῦ μέ σημαία τήν ἔκθεση Τσιόδρα, κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ὅτι δολοφονεῖ πολῖτες μέ πρόθεση. Ἐπηκολούθησε κομφούζιο. Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας ἀδυνατῶν νά ἐπιτύχει ἀνάκληση τῆς δηλώσεως ὑπέβαλε πρόταση μομφῆς κατά τοῦ Βουλευτοῦ, διέγραψε ἀπό τά πρακτικά τίς ἐπίμαχες φράσεις καί ἀνεκοίνωσε ὅτι θά τοῦ ἀφαιρέσει μέρος τῆς Βουλευτικῆς ἀποζημιώσεως. Οἱ διχαστικές δηλώσεις Κουρουμπλῆ προεκάλεσαν ἀναταραχή στίς τάξεις τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἡ ὁποία σφυροκοποῦσε μέχρι ἐκείνη τήν ὥρα τήν ΝΔ. Ὁ Βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νῖκος Φίλης ἀπεδοκίμασε τόν λαϊκισμό Κουρουμπλῆ, τονίζοντας ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀναζητεῖ μόνον πολιτικές εὐθῦνες, ἐνῶ ἀπό τίς Βρυξέλλες ὁ κ. Τσίπρας κάλεσε τόν Βουλευτή του νά ἀνακαλέσει ἐπί ποινῆς διαγραφῆς. Ὁ κύριος Κουρουμπλῆς δέν ἀνεκάλεσε, μέ συνέπεια λίγο ἀργότερα νά ἀνακοινωθεῖ ἡ διαγραφή του ἀπό τήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Μέτρο ἐξαιρετικῶς σπάνιο γιά τήν πολιτική κουλτούρα τῆς Ἀριστερᾶς.

Ἐπιμύθιον: Ἡ μελέτη τοῦ καθηγητοῦ Τσιόδρα προεκάλεσε ἐσωκομματική κρίση στόν ΣΥΡΙΖΑ καί ἀναστάτωσε τήν Κυβέρνηση καί τό Μέγαρο Μαξίμου. Τό ὁποῖο διεχειρίσθη τήν πλέον δύσκολη ἐπικοινωνιακή κρίση σέ θέματα πολιτικῆς ἀπό ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας. Τό ΠΑΣΟΚ ἐλλείψει ἀρχηγικῆς ἐκπροσωπήσεως παρέμεινε θεατής τῆς ἀντιπαραθέσεως μέ κρυφό στόχο νά κόψει εἰσιτήρια ἀπό τήν θυελλώδη κόντρα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ ΝΔ πῆρε βαθειά ἐπικοινωνιακή ἀνάσα στό τέλος τῆς ἡμέρας ἀπό τό αὐτογκόλ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς βγῆκε ἀπό τήν γωνία, ἀλλά κακά τά ψέμματα τραυματίστηκε καί ἡ ἴδια. Τό φῶς τῶν προβολέων πλέον στρέφεται στήν αὐριανή ἀντιπαράθεση τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Τσίπρα λίγο πρίν ἀπό τήν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ.

Κεντρικό θέμα