ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἰγκόκγνιτο ὁ Μακρόν στήν Ἑλλάδα – Νέες διαπραγματεύσεις γιά τίς φρεγάτες

Τί συνεφωνήθη στίς συνομιλίες τῶν Ὑπουργῶν Ἀμύνης Ἑλλάδος – Γαλλίας

ΤΟ ΒΑΘΥ γαλάζιο τοῦ Αἰγαίου εἶχε τήν δυνατότητα νά ἀπολαύσει ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλίας Ἐμμανυέλ Μακρόν ὁ ὁποῖος προσφάτως φιλοξενήθηκε στήν θαλαμηγό κορυφαίας ἑλληνικῆς ἐπιχειρηματικῆς οἰκογενείας καί ἔκανε σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» τόν διάπλου τοῦ Ἀρχιπελάγους. Σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πληροφορίες πού προέρχονται ἀπό ἑλληνο-γαλλική πηγή, ἡ ἰγκόγνιτο ἐπίσκεψις τοῦ Γάλλου Προέδρου καί ἡ φιλοξενία του ἀπό τήν κορυφαία ἑλληνική ἐπιχειρηματική οἰκογένεια ἡ ὁποία δραστηριοποιεῖται ἐντόνως στόν τομέα τῆς ἐνεργείας καί ἔχει κοινά συμφέροντα μέ τήν γαλλική Τotal, συνέπεσε:

Πρῶτον μέ τήν ἀναθέρμανση τῶν σχέσεών του μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οἱ ὁποῖες χωρίς νά εἶναι ποτέ ψυχρές ἔχουν γνωρίσει διάφορες διακυμάνσεις.

Δεύτερον μέ τήν ἀναζωπύρωση τῶν συζητήσεων μεταξύ τῶν Ὑπουργείων Ἀμύνης Γαλλίας – Ἑλλάδος γιά τήν προμήθεια γαλλικῶν φρεγατῶν καί γιά τήν ὑπογραφή συμφωνίας πού θά περιέχει ρήτρα ἀμοιβαίας ἀμυντικῆς συνδρομῆς.

Τρίτον μέ τήν συνομιλία Μακρόν μέ τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο Τράμπ τῆς 7ης Αὐγούστου, τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας ἀποδέσμευσε χθές ὁ Λευκός Οἶκος καί ἀπεκάλυψε ὁ ἐκδότης τοῦ «Ἐθνικοῦ Κήρυκος» Ἀντώνης Διαματάρης.

Οἱ σχέσεις Μακρόν – Μητσοτάκη ἔχουν περάσει διακυμάνσεις, γιά αὐτό προσφάτως μετά τό ναυάγιο στίς συζητήσεις γιά τίς φρεγάτες ὁ Γάλλος Πρόεδρος ἔκανε «δῶρο» τήν ἄκρως φιλελληνική δήλωσή του στόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκο Ἀναστασιάδη. Μετά τό πέρας τῆς συναντήσεώς τους στό Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων ἀνεκοινώθη μάλιστα ὅτι οἱ Γάλλοι θά ἀποκτήσουν βάση στήν Κύπρο ἐνῶ γαλλικές φρεγάτες ἔσπευσαν πρός προστασία τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ. Ἡ ἄριστη γνῶσις τῆς γαλλικῆς γλώσσης ἀπό τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὅπως καί οἱ ἐξαιρετικές ἐντυπώσεις πού ἄφησε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός στήν τελευταία συνάντηση κορυφῆς γιά τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως (κάθισε σέ ὅλα τά «τραπέζια» καί οἱ Γάλλοι τό παρετήρησαν) ἔδωσε δεύτερη εὐκαιρία. Στήν πρόσφατη ἐπικοινωνία τῶν δύο ἡγετῶν (ἄγνωστο ἐάν ὁ Μακρόν ἦταν σέ ἑλληνικό ἔδαφος –ἡ «Ἑστία» δέν γνωρίζει τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνία τῆς μυστικῆς ἀποδράσεώς του στήν Ἑλλάδα) ὁ κύριος Μητσοτάκης διέλυσε τίς παρεξηγήσεις. Φέρεται εἰπών ὅτι ἡ ἀγορά ἀνεστάλη λόγω τῶν δημοσιονομικῶν ὑποχρεώσεων τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως πρός τούς συνταξιούχους (ὕψους 1,4 δισ. εὐρώ), ἀλλά δέν ἀνεβλήθη ὁριστικῶς. Μετά τήν ἐπικοινωνία Μακρόν – Μητσοτάκη ἡ ὁποία ἐπικεντρώθηκε στό ζήτημα τῆς ἀποκλιμακώσεως τῆς ἐντάσεως μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας ἠκολούθησε ἐπικοινωνία τῶν Ὑπουργῶν Ἀμύνης κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου καί τῆς Γαλλίδος ὁμολόγου του κυρίας Παρλύ. Κατά τήν διάρκειά της, συνεζητήθη ἡ ἐπανέναρξις τῶν διαπραγματεύσεων γιά τίς γαλλικές φρεγάτες τόν Σεπτέμβριο καθώς καί γιά τό κείμενο τῆς συμφωνίας ἀμυντικῆς συνδρομῆς πού μπορεῖ νά συνοδεύεται ἀπό πρόβλεψη γιά παροχή ναυτικῆς βάσεως στούς Γάλλους στήν Ἑλλάδα, ἀπό δανεισμό μεταχειρισμένων φρεγατῶν Fremme μέχρι τῆς κατασκευῆς τῶν νέων καί ἀπό τήν μεταστάθμευση μιᾶς μοίρας μαχητικῶν ἀεροπλάνων Ραφάλ σέ ἀεροδρόμιο τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας. Στήν ἴδια συζήτηση ἐτέθη καί τό θέμα τῆς κατεπειγούσης προμηθείας ἀνταλλακτικῶν γιά τά ἑλληνικά μαχητικά Μιράζ. Τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ἀρνεῖται τήν ὥρα πού γίνεται χαμός στό Αἰγαῖο νά ἐγκρίνει τίς ἐκτελεστικές συμβάσεις γιά τήν ἀπ’ εὐθείας ἀνάθεση τῆς ὑποστηρίξεως καί ζητεῖ τήν διεξαγωγή ἐλέγχου νομιμότητος!

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Χθές ἀπεκαλύφθη ἡ συνομιλία Τράμπ – Μακρόν μέ τήν ὁποία ὁ Γάλλος Πρόεδρος ζητεῖ ἀπό τόν ὁμόλογό του νά παρέμβει στόν Ἐρντογάν γιατί «μόνο ἐσᾶς ἀκούει». Τό ἐνδιαφέρον εἶναι πώς καί ὁ Πρόεδρος Μακρόν ἐτάχθη στόν Τράμπ ὑπέρ τοῦ διαλόγου Ἑλλάδος – Τουρκίας. Τό εὐτύχημα; Μέ θέσεις πού εἶναι πιό κοντά στίς ἑλληνικές καί δέν εἶναι τόσο προδήλως φιλοτουρκικές ὅπως τῶν Γερμανῶν…

Κεντρικό θέμα