«Ἡ συντηρητική παράταξη ἔχει προσφέρει πολλά στήν Ἑλλάδα»

Ἱστορική ὁμολογία Τσίπρα στό εὐρωκοινοβούλιο – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῆς ΝΔ

ΑΛΛΙΩΣ φαίνεται πώς εἶχε ὀνειρευθεῖ τήν πρώτη ἐμφάνισή του στό Εὐρωπαϊκό κοινοβούλιο ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας μετά τήν ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια. Πιθανῶς ἀνέμενε νά ὁμιλήσει ὅπως τό 2015, μέσα σέ μιά γεμάτη αἴθουσα, ὥστε νά γευθεῖ μία ἔστω φορά τόν θρίαμβο τῆς ἀναγνωρίσεως ἀπό τούς πολιτικούς ἀντιπάλους του οἱ ὁποῖοι πρό τριετίας τόν εἶχαν βάλει στήν γωνία καί τόν «πετροβολοῦσαν». Γιά νά πάρει τή ρεβάνς ἀπό ὅλους ὅσοι τόν εἶχαν λοιδωρήσει. Γιά νά θυμίσει πώς «οἱ μισοί μέ ἀποδοκιμάζατε». Γιά νά διακηρύξει πώς «ὅσοι φοβηθήκατε τόν ΣΥΡΙΖΑ πέσατε ἔξω. Ἄν κάποιος ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη δέν εἶναι ὅσοι παλεύουν γιά νά τήν ἀλλάξουν ἀλλά ὅσοι παλεύουν γιά νά τήν καταργήσουν».

Ἡ μισοάδεια αἴθουσα πού ἀντίκρισε ὅμως κατά τήν εἴσοδό του στήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στό Στρασβοῦργο τόν αἰφνιδίασε. Καί τό κυριότερο, τόν ἐξενεύρισε. Τά «πλήθη» πού ἀνέμενε δέν ἦταν ἐκεῖ. Οὔτε κἄν ὁ Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης Μάνφρεντ Βέμπερ, μέ τόν ὁποῖο εἶχε φαντασιωθεῖ πώς θά πραγματοποιήσει μιά ἰδεολογική μάχη στά μαρμαρένια ἁλώνια. Ὁ ὑποψήφιος Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν εἶχε στείλει στό πόδι του τόν Ἱσπανό Γκονζάλεθ Πόνς, ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ ΕΛΚ. Μέ πολύ κόπο κατάφερε νά κρύψει τήν ἐνόχλησή του στήν πρωτολογία του ὁ κύριος Τσίπρας. Οἱ συνεργάτες του στούς διαδρόμους μιλοῦσαν γιά «θεσμική ἀπρέπεια», ἀναφερόμενοι στήν μεγάλη ἀποχή εὐρωβουλευτῶν, εἰδικῶς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος ἀπό τήν αἴθουσα. Ὡστόσο, γρήγορα ὁ Πρωθυπουργός ἀνέκτησε τήν αὐτοκυριαρχία του καί στήν δευτερολογία του προχώρησε σέ μιά ὁμολογία μοναδική γιά τά ἑλληνικά πολιτικά χρονικά: ἀνεγνώρισε τήν συνεισφορά τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως στήν πατρίδα! Ἔστω ἀπό …«σπόντα» σέ μιά δευτερεύουσα πρόταση κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπιθέσεως πού ἐξαπέλυσε στήν ΝΔ.

Γιά νά φθάσει στό σημεῖο αὐτό χρειάσθηκε νά τόν προκαλέσει τό κορυφαῖο στέλεχος τοῦ ΕΛΚ Γκονζάλεθ Πόνς, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ παρατήρησε δηκτικῶς στόν κύριο Τσίπρα πώς τόν βλέπει «ἀλλαγμένο» ἐν συγκρίσει μέ τήν παρουσία του πρό τριετίας τόν ἐγκάλεσε γιά «νεποτισμό καί λαϊκισμό». Ἡ παρατήρησίς του αὐτή προεκάλεσε τήν ὀργή τοῦ Πρωθυπουργοῦ. «Δέν ξέρω ἄν εἶναι κακό ὅτι ἄλλαξα, βεβαίως ἄλλαξα. Κακό εἶναι κάποιοι νά παραμένουν ἀδιόρθωτοι» σημείωσε. Ἠκολούθησε ἡ ἔκρηξις κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ κύριος Τσίπρας ἀνεγνώρισε θαρραλέα τήν προσφορά τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως στήν Ἑλλάδα. Εἶπε: «Ἄν θέλετε νά μιλήσετε γιά νεποτισμό στήν Ἑλλάδα δεῖτε ἁπλά ὅτι δυστυχῶς, δυστυχῶς τό λέω, μιά παράταξη ἡ ὁποία τόσα πολλά ἔχει προσφέρει στήν Ἑλλάδα, ὅπως ἡ συντηρητική παράταξη –γιατί θέλω νά εἶμαι δίκαιος καί ἀκριβοδίκαιος– δυστυχῶς ἀρχηγοί στήν παράταξη αὐτή γίνονται τά τέκνα κάποιων πετυχημένων προηγούμενων ἤ μή πρωθυπουργῶν. Αὐτή εἶναι ἡ παράδοση στήν Ἑλλάδα. Ὑπάρχει πουθενά ἀλλοῦ αὐτό σέ συντηρητικά κόμματα στήν Εὐρώπη;».

Ὅλως παραδόξως αὐτή ἡ ἱστορική ὁμολογία Τσίπρα στήν Ἀθήνα καί ἰδιαίτερα στήν ὁδό Πειραιῶς ὅπου ἡ ἕδρα τῆς ΝΔ, ἀνεγνώσθη ὡς μεταφορά τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως στό ἐξωτερικό καί ὡς προσωπική ἐπίθεσις στόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Ἐπιχειρήματα ἐπί τῆς διαδικασίας δηλαδή. Ἡ «Ἑστία» ὑποστηρίζει πώς ἕνα κόμμα μέ τόσο μεγάλη παράδοση ὅσο ἡ κεντροδεξιά στήν πατρίδα μας θά ἔπρεπε νά εἶχε κάνει σημαία τήν ὁμολογία τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὅτι «ἡ συντηρητική παράταξη τόσα πολλά ἔχει προσφέρει στόν τόπο». Καί ὅσον ἀφορᾶ στά περί νεποτισμοῦ καί οἰκογενειοκρατίας αὐτά θά μποροῦσε νά τά ξεπεράσει μέ μεγάλη ἄνεση. Τό τζάκι τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ ἄναψε σέ ἕνα μικρό χωριό στά ἑλληνοβουλγαρικά σύνορα, τήν Πρώτη. Μέ προπάτορα τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς ΝΔ ἕναν δάσκαλο. Τό τζάκι τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ἄναψε στά Χανιά. Ἀπό τόν γερο-Κωστῆ Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε τό κόμμα τῶν «Ξυπόλητων» καί παρέδωσε τόν «Κήρυκα Χανίων» στόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Τό τζάκι τοῦ Εὐάγγελου Ἀβέρωφ ἄναψε στό Μέτσοβο μέ προσφορά μεγάλη στόν τόπο. Πῶς ἄραγε νά ἀποσυνδέσεις τήν προσφορά τῆς παρατάξεως στήν πατρίδα ἀπό τίς ἡγεσίες της; Καί ὅσον ἀφορᾶ στά τέκνα πετυχημένων ἤ μή πρωθυπουργῶν γιά τά ὁποῖα μίλησε ὁ κύριος Τσίπρας, αὐτά ἐξελέγησαν ἀρχηγοί τῆς ΝΔ ἀπό τήν βάση τῆς ΝΔ, σέ ἀνοικτά συνέδρια ἤ μαζικές ἐσωκομματικές ἐκλογές καί ὄχι ἀπό κλειστά ἐκλεκτορικά σώματα ὅπως ὁ ἴδιος. Ποιός νεποτισμός λοιπόν καί ποιά οἰκογενειοκρατία;

Ἀλλά ἀντ’ αὐτοῦ ἡ «μή μοῦ ἅπτου» ΝΔ ἐθίγη ἐπειδή ὁ Πρωθυπουργός σέ ἕναν νέο κόσμο χωρίς σύνορα ἐξαπέλυσε ἐπίθεση ἐναντίον της «ἀπό τό ἐξωτερικό». Ἐπιχειρήματα τοῦ αἰῶνος τοῦ Γκράχαμ Μπέλλ καί ὄχι τοῦ αἰῶνος τοῦ Στήβ Τζόμπς δηλαδή. Λυπηρό νά χάνεται τέτοια εὐκαιρία.

Κεντρικό θέμα